Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • A. Krasnovas "Vidinio monologo proza"

  Aleksandro Krasnovo knygos "Vidinio monologo proza" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2011-06-02
 • F. Beigbederis "14,99 €"

  Frederico Beigbederio (Frédéric Beigbeder) knygos "14,99 €" analizė. Romano "14.99 €" reklamos pasaulis. 
  Visuotinė literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2011-06-02
 • Įmonės marketingas

  Įvadas. Marketingas ir jo aplinka. Marketingo prigimtis, turinys, sudėtis. Poreikiai, norai, paklausa. Produktas ir paslauga. Vertė, pasitenkinimas, kokybė. Mainai, sandoriai. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Makroaplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo tikslai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2010-12-16
 • J. Avyžius "Kaimas kryžkelėje"

  Jono Avyžiaus romano "Kaimas kryžkelėje" analizė. Žmogaus ir žemės problematika.
  Lietuvių literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2011-06-02
 • J. Glinskios "Grasos namai"

  Užduotis: pristatyti kūrinį pagal pateiktus aspektus. Juozo Glinskio dramos "Grasos namai" analizė. Juozas Glinskis. Veiksmo vietos ir laiko metaforiškumas. Absurdo estetika. Žiaurumo teatras. Pabaiga.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-06-15
 • Juozas Aputis (4)

  Juozas Aputis – novelistas. 1 klausimas. Apsakymų problematika. 2 klausimas. Laiko filosofija. 3 klausimas. Kaimo žmogus ir civilizacija. 4 klausimas. Blogio problema. 5 klausimas. Novelė "Šūvis po Marazyno ąžuolu".
  Lietuvių literatūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-02-18
 • Kaip kinta lietuvių kalba keičiantis visuomenės komunikacinėms reikmėms (3)

  Lietuvių kalbos rašinys. Lietuvių kalbos įskaitos kalbėjimas: Kaip kinta lietuvių kalba keičiantis visuomenės komunikacinėms reikmėms? Pagrįskite savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais.
  Lietuvių kalba, rašinys(3 puslapiai)
  2011-06-03
 • Kasdienės kalbos sakiniai: tipai, struktūra, sakinio dalys

  Įvadas. Darbo tikslas: Aptarti kasdienės kalbos sakinius pagal jų funkcinius tipus, struktūrą, sakinio dalis. Sakinių funkciniai tipai. Sakinių struktūra. Pagrindinės sakinio dalys. Išvados. Priedai (1).
  Gramatika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-11-18
 • M.K. Sarbievijus "Vestuvių eisena"

  Motiejaus Kazimiero Sarbievijo eilėraščio "Vestuvių eisena" analizė. Vestuvinė idilija šviesiausiam kunigaikščiui.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2010-11-18
 • Personalo adaptacija (3)

  PowerPoint pristatymas. Adaptacijos samprata. Adaptacijos tikslai. Adaptacijos rūšys. Adaptacijos proceso etapai. Adaptacijos metodai. Priėmus į darbą naują darbuotoją reikėtų. Supažindinimas su darbo vieta. Supažindinimas su darbu (4 pakopų mokymo dirbti metodika). Orientavimas. Pirmą kartą pradėję dirbti. Formalus orientavimas. Neformalus orientavimas.
  Viešasis administravimas, pristatymas(18 )
  2011-10-12
 • Saulius Tomas Kondrotas

  II seminaras. Sauliaus Tomo Kondroto kūrinių pristatymas: "Kentauro herbo giminė", "Meilė pagal Juozapą", "Senas namas", "Kabantis namas", "Kolekcionierius", "Kita versija", "Facecija". Mitinis lygmuo mažojoje prozoje (archetipiniai siužetai, vardai, figūros, situacijos, žmogaus ir gamtos santykis, mitas ir istorija, archajiško žmogaus pasaulis, žmogus ir bendruomenė.). Mitinė erdvės ir veiksmo poetika, daiktiško, gamtos ir miesto pasaulio simboliškumas. Siurrealizmo ir magiškojo realizmo estetika. Kompozicijos ir kalbos modernumas. Žanrinė kūrinių charakteristika (apysaka ir novelės).
  Literatūra, namų darbas(3 puslapiai)
  2011-06-27
 • Š. Bodleras "Kelionė į Kiterą"

  Šarlio Bodlero (Charles Pierre Baudelaire) eilėraščio analizė. Eilėraščio "Kelionė į Kiterą" mitologinė analizė.
  Visuotinė literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2011-10-12
 • Šatrijos Ragana "Vincas Stonis"

  Šatrijos Raganos kūrinio "Vincas Stonis" analizė. Emigracijos problema Šatrijos Raganos "Vinco Stonio" kūrinyje.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2011-02-18
 • Žmogiškumo samprata. Humanizmas

  Įvadas. Žmogaus sąmonė. Pasąmonė. Socialinė filosofija. Filosofinė antropologija. Humanizmas. Humanizmo atsiradimą įtakojantys veiksniai. Humanizmo bruožai. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2011-04-01
 • Žodžio "kalendorius" leksikologinis nagrinėjimas

  Leksikologinis žodžio nagrinėjimas. Žodžio reikšmės aprašai DŽ ir LKŽ (nurodyti tomą, puslapį). Fonetiškai motyvuotas ar nemotyvuotas? Kokias funkcijas jis gali atlikti? Darybiškai motyvuotas ar nemotyvuotas? Pirminis ar darinys? Pirminė ir antrinė (tiesioginė ar netiesioginė nominacija). Kokia gramatinė reikšmė? Kokiomis gramatinėmis kategorijomis ji realizuojama? Leksinė reikšmė. Ryšys su denotatu, signifikatu. Kiek sememų? Sememų tipai: pagrindinė, šalutinės; pirminė, išvestinės; tiesioginė, perkeltinė. Perkėlimo tipai. Sememų seminė sudėtis. Semantinė motyvacija. Žodžio vieta semantinėje žodyno struktūroje (Sisteminiame žodyne). Paradigminiai žodžių santykiai (semantinė grupė; sinoniminiai, antoniminiai, hiponiminiai, hiperoniminiai ir kt. santykiai). Sintagminiai santykiai (leksinis ir gramatinis valentingumas). Darybos santykiai. Žodžio charakteristika kilmės atžvilgiu. Savas ar skolinys? Veldinys ar tikrasis lietuvių kalbos žodis? Skolinio tipas. Žodis istorinės raidos požiūriu. Aktyvusis ar pasyvusis? Pasenęs ar naujažodis? Archaizmas, istorizmas, jų tipas. Žodis vartojimo sferų atžvilgiu. Visuotinės ar nevisuotinės leksikos žodis? Nevisuotinės leksikos tipas: tarmybė, žargonybė, profesionalizmas. Stilistinė žodžio charakteristika. Stilistiškai neutralus ar žymėtas? Šnekamasis ar knyginės leksikos žodis? Bendrinis ar tikrinis? Ar gali būti frazeologizmo dėmuo? Aptarkite tuos frazeologizmus semantikos (motyvuoti ar nemotyvuoti) ir struktūros (sakinio ar žodžių junginio tipo) atžvilgiu.
  Lietuvių kalba, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-11-18