Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmens duomenų apsauga (2)

  PowerPoint pristatymas. Asmens duomenų samprata. Asmens duomenų kategorijos. Specialieji duomenys. Specialiųjų duomenų tvarkymas. Asmens sveikatos duomenys. Asmens duomenų naudojimo režimas. Asmens duomenų antrinio panaudojimo reglamentavimas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) asmens duomenų apsaugos koncepcijai yra būdinga. Europinės asmens duomenų apsaugos koncepcija. Asmens duomenų tvarkymo principai. Duomenų kokybės principas. Duomenų tikslumo ir nepertekliškumo principas. Draudimo tvarkyti jautrius (specialius) duomenis principas. Asmens duomenų tvarkymo saugumo ir konfidencialumo principas. Asmens duomenų tvarkymo principų ribojimas. Asmens duomenų perdavimas į kitas valstybes. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Asmens duomenų antrinis panaudojimas Lietuvoje. Duomenų subjekto teisės Lietuvoje. Asmens duomenų valdytojas. Pranešimas apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu. Asmens sveikatos duomenys: asmens sveikatos (medicininė) paslaptis. Juridinio asmens duomenų apsauga.
  Civilinė teisė, pristatymas(37 )
  2005-12-28
 • Elektroninės komunikacijos (elektroninių ryšių) teisinis reguliavimas

  PowerPoint pristatymas. Elektroninės komunikacijos teisinis reguliavimas. Telekomunikacijų teisinis reguliavimas. Telekomunikacijų teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje (ES). Telekomunikacijų reguliavimas valstybėse Europos Sąjungos (ES) narėse. Telekomunikacijų liberalizavimas. Nauja teisinio reguliavimo sistema. Elektroninių ryšių teisinio reguliavimo sistema. Informacinės visuomenės paslaugos. Elektroninė komercija. Interneto teisinio reglamentavimo problematika.
  Teisė, pristatymas(14 )
  2005-12-28
 • Garbė ir orumas

  PowerPoint pristatymas. Garbė ir orumas. Teisė ginti savo garbę ir orumą. Garbė ir orumas pažeidžiami. Difamacijos ieškinio dalykas. Netinkamas ieškinio pagrindas. Asmens žeminimo mastas. Privilegijos: absoliučios privilegijos. Privilegijos: santykinės privilegijos. Imunitetas. Garbės ir orumo gynimas: asmenų, kandidatuojančių į tam tikras valstybinės reikšmės pareigas, postus garbės ir orumo gynimas. Paneigimo teisės subjektas. Informacijos, žinių atitikimas tikrovei. Teisės į paneigimą elementai. Kaltojo asmens pareiga atlyginti materialinę ir moralinę žalą. Ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties reikalavimai ginant garbę ir orumą Lietuvoje. Subjektai, galintys pareikšti ieškinį dėl garbės ir orumo gynimo bei žalos atlyginimo. Mirusiojo garbės ir orumo gynimas. Juridinio asmens garbės ir orumo gynimas. Šmeižimas. Įžeidimas. Baudžiamoji byla dėl įžeidimo, šmeižto.
  Civilinė teisė, pristatymas(54 )
  2005-12-28
 • Informacijos ir komunikacijos teisinių santykių reguliavimas: esatis ir ateities perspektyvos

  Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Teisė į gyvybę. Teisė į asmens laisvės neliečiamumą. Teisė į žmogaus asmens, jo orumo neliečiamumą. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Saviraiškos laisvė. Teisė į informaciją. Sąžinės ir tikėjimo laisvė. Lygiateisiškumas. Internetas. Žmogaus teisių ir laisvių ribojimo galimybės. Žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-12-28
 • Informacijos laisvės ribojimas

  PowerPoint pristatymas. Cenzūra. Cenzūros rūšys. Saviraiškos laisvės ribojimas demokratinėje valstybėje. Kokioms teisinėms vertybėms apsaugoti Lietuvoje gali būti ribojama informacijos laisvė? Informacijos įslaptinimas. Valstybės paslaptis. Tarnybos paslaptis. Slaptos informacijos kategorijos. Informacijos įslaptinimo terminas. Leidimas dirbti su valstybės paslaptį sudarančiomis žiniomis. Atsakomybė už valstybės paslapties atskleidimą.
  Teisė, pristatymas(31 )
  2005-12-28
 • Intelektinė nuosavybė komunikacijoje

  PowerPoint pristatymas. Autorių teisės. Autorių teisių galiojimo (teisinės apsaugos) terminai. Autorių turtinių teisių galiojimas Lietuvoje. Autorių turtinių teisių apribojimas. Gretutinės teisės. Tuščios laikmenos mokestis. Pramoninė nuosavybė. Intelektinės nuosavybės perdavimas. Intelektinės nuosavybės teisių turėtojų teisių apsauga.
  Civilinė teisė, pristatymas(34 )
  2005-12-28
 • Interneto teisinis reguliavimas

  PowerPoint pristatymas. Interneto ypatumai. Ar internetas yra teisinių santykių objektas? Internetas – teisės objektas? Ar valstybės kontroliuoja internetą? Interneto teisinis reguliavimas. Interneto turinio teisinis reguliavimas. Saugesnio interneto siekimo principai. Nusikaltimai internete. Rekomendacinis kriminalizuotų veikų sąrašas. Papildomai siūloma kriminalizuoti. Konvencija kovai su nusikaltimais kibernetinėje erdvėje. Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamajame kodekse (BK) kriminalizuotos veikos.
  Teisė, pristatymas(18 )
  2005-12-28
 • Reklamos teisinis reglamentavimas

  PowerPoint pristatymas. Saviraiška ir reklama. Reklamos teisinio reguliavimo ypatumai. Reklamos reguliavimas. Svarbiausi Europos Sąjungos (ES) teisės aktai reglamentuojantys reklamą. Teisiniai reikalavimai reklamai. Lietuvoje draudžiama reklama. Išorinė reklama Lietuvoje. Reklaminiai įrenginiai. Reklama televizijoje. Reklama internete. Komercinis pranešimas. Neužsakyti elektroniniai komerciniai pranešimai ("neprašyta reklama"). Reklamos ribojimas. Tabako ir alkoholio bei jų gaminių reklama. Alkoholinių gėrimų reklama Lietuvoje. Tabako ir jo gaminių reklama. Maisto reklama. Sveikatos priežiūros produktų ir paslaugų reklama. Reklamos ribojimas Lietuvoje. Teisiniai reikalavimai reklamos turiniui. Lyginamoji reklama. Klaidinanti reklama. Žalos, padarytos klaidinančia reklama, atlyginimas. Žalą padariusių klaidinančia reklama atsakomybės sąlygos. Klaidinančios reklamos paneigimas ir uždraudimas. Paslėpta reklama. Teisiniai reikalavimai reklamai ir saviraiškos laisvė. Politinė reklama.
  Komercinė teisė, pristatymas(43 )
  2005-12-28
 • Teisė į informaciją

  PowerPoint pristatymas. Teisė į informaciją ir saviraiška. Informacija apie save patį. Asmens teisė susipažinti su informacija apie save patį Lietuvoje. Valstybės valdžios informacija. Teisė gauti informaciją apie valdžios veiksmus būtina. Teisė į valstybės institucijų veiklos informaciją. Lietuvoje valstybės ir savivaldybės institucijų informacija teikiama. Informacijos gavimo tvarka iš valstybės ir savivaldybės institucijų Lietuvoje. Atsisakymas pateikti informaciją ar pateikimas žinomai neteisingos informacijos gali būti apskundžiamas. Teisė į teisingumo vykdymo informaciją. Informacija apie visuomeninę būtį.
  Civilinė teisė, pristatymas(22 )
  2005-12-28
 • Teisė į privatumą. Privačios informacijos apsauga

  PowerPoint pristatymas. Privatumas (privatus gyvenimas). Teisė į privatumą. Privatumo viešinimas. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio taikymo ratas. Privataus gyvenimo samprata. Privataus gyvenimo apsauga Lietuvoje. Privataus gyvenimo apsauga Lietuvoje: Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos. Privataus gyvenimo ribojimas Lietuvoje. Privataus gyvenimo pažeidimai. Teisė į vardą. Vardo, pavardės keitimas. Teisės naudotis vardu, pavarde suteikimas. Teisė į atvaizdą. Disponavimas išvaizda. Teisė į atvaizdą Lietuvoje. Privatumo asmeniniame gyvenime pažeidimas: komunikacijos privatumo pažeidimas. Asmeninio pobūdžio dokumentai. Komunikacijos privatumas. Tarpasmeninės komunikacijos privatumo ribojimas. "Nepageidaujami kontaktai". Erzinantys ir piktybiški skambučiai. Civilinė atsakomybė už komunikacijos privatumo pažeidimą. Baudžiamoji atsakomybė už komunikacijos privatumo pažeidimą. Informacinis privatumas ir faktų apie privatų asmens gyvenimą išviešinimas. Informacijos apie asmenį rinkimas. Lietuvos Respublikos (LR) Visuomenės informavimo įstatyme numatyti informacijos apie privatų asmens gyvenimą viešinimo pagrindai. Viešas asmuo. Viešo asmens privataus gyvenimo gynimas.
  Civilinė teisė, pristatymas(41 )
  2005-12-28
 • Teisinis informacijos sklaidos reglamentavimas

  PowerPoint pristatymas. Viešosios komunikacijos informacinių aspektų teisiniame reguliavime išskiriami tokie aspektai. Saviraiška viešosios komunikacijos priemonėse. Spaudos laisvė. Spaudos laisvės ir saviraiškos laisvės santykis. Spaudos laisvę varžantys veiksniai. Visuomenės informavimo priemonių teisinis reguliavimas: valstybės kontrolė. Tiesioginis valstybinis valdymas. Netiesioginis valstybinis valdymas. Kontrolė per specialius valstybinius organus (institucijas). Ekonominis valstybės poveikis visuomenės informavimo priemonėms "ekonominė cenzūra". Ekonominio valstybės poveikio priemonės. Valstybės finansinės paramos visuomenės informavimo priemonėms teisinis vertinimas. Konstitucinis teisinis visuomenės informavimo priemonių statusas. Visuomenės informavimo priemonių monopolijų draudimas. Visuomenės informavimo koncentracijos reguliavimas. Visuomenės informavimo priemonių savitvarka. Savitvarka. Savitvarkos institucijos. Lietuvos Respublikos (LR) visuomenės informavimo įstatymas. Viešosios informacijos pateikimas. Audiovizualinio visuomenės informavimo teisinis reguliavimas. Saviraiška ir audiovizualijos. Audiovizualijų teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje (ES). Visuomenės informavimo priemonių ir kanalų konvergencija. Audiovizualinio sektoriaus reguliavimo principai. Audiovizualinio sektoriaus teisinio reguliavimo kaita: konvergencijos įtaka. Transliavimo paslaugų judėjimas. Visuomenei reikšmingas įvykis. Lietuvos visuomenei itin reikšmingi įvykiai. Informavimas apie itin reikšmingus įvykius. Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai. Kiti teisiniai reikalavimai radijo ir televizijos programoms, laidoms. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Visuomenės informavimo administracinės priežiūros institucijos Lietuvoje.
  Teisė, pristatymas(43 )
  2005-12-28