Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Druskų hidrolizė

  Laboratorinis darbas nr.4. 1 bandymas. Druskų hidrolizės reakcijos. 2 bandymas. Temperatūros įtaka druskų hidrolizei. Išvada.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-09-14
 • Elektrostatinių laukų skaičiavimas (2)

  Laboratorinis darbas E – 2. Darbo tikslas: Susipažinti su elektrostatinių laukų skaičiavimu, Gauso teoremos ir superpozicijos principo taikymu atliekant skaičiavimus. Apskaičiuoti dėstytojo nurodytos krūvių (įelektrintų kūnų) sistemos sukuriamo lauko stiprį ir potencialą. Teorinis darbo pagrindimas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2012-01-09
 • Filosofijos įvadas (6)

  Kas ir kada suformulavo pirmąjį filosofijos apibrėžimą? Pateikite pačią bendriausią filosofijos istorijos periodizaciją ir paminėkite jums labiausiai įsiminusius kiekvieno periodo filosofų vardus. Kas nėra filosofija? Koks yra filosofinių mokyklų vaidmuo? Kokius žinote filosofijos kilmės šaltinius? Paradigmų kaita filosofijos istorijoje. Kaip filosofija siejasi su mirtimi? Kaip istorijos bėgyje keitėsi žmonių požiūris į savižudybę? Koks yra filosofijos požiūris į savižudybę? Kaip Deividas Hjumas (David Hume) "reabilituoja" savižudybę? Kas yra metafizika ir kokiais kitais vardais ji dar vadinama? Kas yra pažinimo teorija ir kokiais vardais ji dar vadinama? Kas yra kalbos filosofija? Pateikite glaustą istorinę Dievo buvimo įrodymų apžvalgą. Kaip Kantas išsprendė racionalizmo ir empirizmo ginčą? Koks klausimas yra pats svarbiausias Grynojo proto kritikos autoriui ir kaip jis į tą klausimą atsako? Kodėl empirinis patyrimas nėra pakankamas mokslinio pažinimo pagrindas? Kaip filosofai atsako į klausimą, kas yra tiesa? Kokias mokslo filosofijos teorijas žinote? Kas yra feminizmas?
  Filosofija, konspektas(17 puslapių)
  2010-09-15
 • Fizika (133)

  Slenkamojo judesio kinematika: poslinkis, kelias, greitis, pagreitis. Atskaitos sistemos. Tangentinis ir normalinis pagreičiai. Sukamojo judesio kinematika: posūkio kampas, kampinis greitis, kampinis pagreitis. Sąryšis tarp linijinių ir kampinių kinematinių dydžių. Pagrindiniai dinamikos dėsniai (Niutono dėsniai) slenkamajam judesiui. Masės samprata. Kūno impulsas, impulso tvermės dėsnis, jo taikymas. Sukimo momentas. Pagrindinis dinamikos dėsnis sukamajam judesiui. Kūno inercijos momentas ašies atžvilgiu. Inercijos momentų skaičiavimas, Šteinelio teorema. Impulso momentas, impulso momento tvermės dėsnis. Kinetinė ir potencinė energija, jų ryšys su darbu. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Energijos disipacija. Inercinė ir neinercinė atskaitos sistemos. Inercinės jėgos. Išcentrinė inercinė ir Koriolio jėgos. Sunkis ir svoris. Nesvarumas. Harmoniniai svyravimai. Laisvieji svyravimai, jų diferencialinė lygtis, jos sprendinys. Slopstamieji svyravimai, jų diferencialinė lygtis, jos sprendinys. Logaritminis slopinimo dekrementas. Priverstinai svyravimai, jų diferencialinė lygtis, šios lygties sprendinys. Rezonansas. Spyruoklinė, fizinė ir matematinė svyruoklės. Svyravimų energija. Harmoninių svyravimų sudėtis: vykstančių išilgai vienos tiesės ir tarpusavyje statmenų. Bangos tamprioje aplinkoje. Plokščio bangos lygtis. Stovinčios bangos, jų lygtis. Pagrindinė molekulinės-kinetinės teorijos lygtis. Laisvės laipsnių skaičius. Energijos pasiskirstymas laisvės laipsniais. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius (Maksvelio pasiskirstymas). Tikimiausias greitis. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Dujų plėtimosi darbas, jų vidinė energija, šilumos kiekis. Pirmas termodinamikos dėsnis, jo taikymas izoprocesams. Dujų molinės šilumos Cv ir Cp. Adiabatinis procesas. Puasono lygtis. Grįžtami ir negrįžtami procesai. Cikliniai procesai. Karno ciklas, jo naudingo veikimo koeficientas. Redukuotas šilumos kiekis, Klauzijaus nelygybė. Entropija. Antras termodinamikos dėsnis. Realios dujos. Van-der-Valso lygtis, jos izotermės. Eksperimentinė izotermė. I rūšies faziniai virsmai. Klauzijaus-Klaiperono lygtis. Vienalytės sistemos fazių pusiausvyros diagramos. Trigubas taškas
  Fizika, konspektas(8 puslapiai)
  2010-09-15
 • Metalų korozija (13)

  Kas yra cheminė ir elektrocheminė korozija? Kokie procesai vyksta cheminės ir elektrocheminės korozijos metu? Koks yra metalų apsauginės plėvelės vaidmuo metalų korozijoje? Kodėl geležies oksidų plėvelė netrukdo koroduoti geležiai? Kodėl gryni metalai koroduoja geriau nei ne gryni? Kas gali sudaryti korozines galvanines poras? Kuris lydinys koroduoja greičiau: Al-Cu ar Al-Mn? Kaip vyksta metalų korozija atmosferoje ir dirvožemyje? Kaip vyksta plieno korozija neutraliose tirpaluose? Kaip vyksta plieno korozija rūgščioje (pH-0) terpėje? Kokią įtaką metalų korozijai turi druskų hidrolizė? Kaip kovojama su metalų korozija, apsaugos būdai.? Kas yra anodinės ir katodinės metalų dangos? Kaip vyksta sidabruoto plieno korozija sužalojus Ag dangą? Kaip vyksta chromuoto plieno korozija sužalojus Cr dangą? Kokios būna apsauginės nemetalinės dangos? Kas yra metalų pasyvacija? Kokius žinote metalų pasyvatorius? Kokios medžiagos vadinamos korozijos aktyvatoriai? Kokie yra elektrocheminiai apsaugos nuo korozijos būdai? Varis neišstumia H2 iš praskiestų rūgščių. Kodėl vario plokštelė palietus cinku ant vario plokštelės išsiskiria vandenilis? Druskos rūgštyje įmerktos cinko plokštelė bei cinko plokštelė, iš dalies padengta variu. Kuriuo atveju korozija intensyvesnė?
  Cheminiai elementai, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-09-14