Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Brand management

  Darbas angų kalba. Prekinio ženklo rinkodara. Prekinis ženklas. Introduction. Product identification and marking. Brand functions. Key decisions for brand creating. Brand creation process. Brand elements. Brand name. Trademark symbol. Brand color and design. Brand management. Brand management phases. Brand development strategy. The product line expansion strategy. Brand extension strategy. Re-branding strategy. Competing brand strategy. Brand management’s life cycle. Brand value concept. Conclusion.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-06-10
 • Business law in Lithuania

  Introduction. Corporate legal framework for the selection and registration form. Businnes support and encouragement to Lithuania. Public support. Big businnes support. Specialized national and international organizations support. The Establishment of the European Union the legal regulation. European Communities corporate law harmonization. Corporate law acquis communautaire. The Establishment of the Company. European Community company law harmonization. European Company. European Company establishment way. European Company liqudation.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-06-21
 • Crisis communications

  Darbas anglų kalba. Viešieji ryšiai: krizės komunikacija. Introduction. Brief definition of public relations. The need for public relations (PR). Public relations and business. Financial public relations. Distribution of financial information. Definition of a crisis and crisis communications. Crisis management in terms of public relations (PR). Pre-crisis phase. Crisis response. Post-crisis phase. Conclusion.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-05-26
 • Financial analysis: dental clinic UAB "Evadent"

  Darbas anglų kalba. Stomatologijos klinikos UAB "Evadent" finansinė būklė. Introduction. The aim: according to 2007-2009 balance sheet and profit (loss) report to analyze dental clinic UAB "Evadent" financial condition. Corporate finance concept analysis. Financial reports. Financial analysis types. evadent" horizontal analysis. "Evadent" vertical analysis. "Evadent" financial analysis. Relative financial performance analysis. Profitability ratios. Liquidity indicators. Performance indicators. Stability indicators. Company's financial management problems and their solutions. Conclusions.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-10-29
 • Importance of Communication at Tele2

  Darbas anglų kalba. Komunikacijos ir įvaizdžio formavimas organizacijoje. Introduction. Communication and image. Communication. Formal communication in organization. Informal communication in organization. Image. Communication means of service providers and users. The main means of communication. Private Sale. Direct response. Television Advertising. Radio Advertising. Outdoor advertising. Secondary advertising means. Public Relations. More sophisticated means of communication. Communication goals in different services consumption phases. Before consumptions. Using services. After the service consumer. Tele2 corporate communication and image formation. About Tele2. Tele2 market and competition. Tele2 image formation. Tele2 target market. Tele2 swot analysis. Conclusions.
  Viešasis administravimas, referatas(23 puslapiai)
  2010-11-15
 • Lithuanian commercial banks: Ūkio Bank and SEB Bank

  Darbas anglų kalba. Tikslas: Palyginti du komercinius bankus Lietuvoje: SEB bankas ir ūkio bankas. Introduction. The aim of this paper - to examine and compare the two Lithuanian commercial bank, SEB and Ūkio Bank deposits are proposed. Banks. SEB bank. Ūkio bank. Chapter summary. Deposits. Deposit analysis of SEB bank and Ūkio bank. Deposit insurance in SEB and Ūkio bank. Chapter summary. Conclusion.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2010-10-26
 • Smulkaus ir vidutinio verslo analizė Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti smulkaus ir vidutinio verslą Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių apibrėžimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų apibrėžimas, remiantis Lietuvos Respublikos (LR) smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymu. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros teikiama nauda. Smulkaus ir vidutinio verslo padėtis Lietuvoje 2004-2008 metais. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė Lietuvos ekonomikai. Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skaičiaus kaitos tendencijos. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Dirbančiųjų pasiskirstymas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) problemos. Svarbiausios probleminės sritys. Šalies smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo ir finansavimo problemos. Problemų padariniai. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas. Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje. Valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams apribojimai. Europos Sąjungos teikiama parama. Priedai (2). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-05-20