Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Hidrodinamika (5)

  2 hidrodinamikos namų darbas. Uždavinio duomenys. Uždavinio schema. Sprendimas. Pirma iteracija. Antra iteracija. Patikrinimas.
  Mechanika, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-05-12
 • Jėgos veikiančios kelio dangą nuo automobilio rato

  Transporto sistemos elementai - Nr.1 Užduotis: Rasti: Surasti rato padangos pėdsako plotą F, m2. Rasti varančiųjų ratų sukimo momentą Mvrt, Nm (Pagal kiekvienos pavaros perdavimo sk.). Surasti apskritiminę jėgą Pk , N (Pagal kiekvienos pavaros perdavimo sk.). Nubraižyti sukimo momentų ir apskritiminės jėgos diagramas priklausomai nuo pavarų (x – ašyje pavaros 1-2-3-4-5, y – ašyje sukimo momento ir apskritiminės jėgos reikšmės). Surasti pasipriešinimo riedėjimui koeficientą. Surasti išilginį ir šoninį sukibimo koeficientą φ_1, φ_2. Sprendimas. Rato padangos pėdsako plotas. Varančiųjų ratų sukimo momentai, kiekvienai pavarai. Apskritiminė jėga, kiekvienai pavarai. Sukimo momentų ir apskritiminės jėgos diagramos. Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas. Išilginis ir šoninis koeficientai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-11-24
 • Matomumo kelyje skaičiavimas

  Transporto sistemos elementai - Nr. 3. Užduotis. Rasti: Pirmoje dalyje rasti automobilio greitį v, km/h, kuriam buvo projektuojamas individualioje užduotyje duotas sustojimo matomumo atstumas ,Ss m. Antroje dalyje apskaičiuoti vienas priešais kitą važiuojančių automobilių matomumo atstumą, Sp m. Trečioje dalyje atsižvelgiant į kreivės ilgį K, m, apskaičiuojamas kliūčių pašalinimo atstumas z, m. Ketvirtoje dalyje nubraižyti horizontaliosios kreivės matomumo zonos schemą. Sprendimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-11-24
 • Paprastas lenkimas. Sijos stiprumas

  Medžiagų mechanikos namų darbas. Užduotis. Reikia. Duotoji schema. Skaičiavimai. Skersinių jėgų skaičiavimas. Lenkimo momentų skaičiavimas. Skaičiavimų schemos.
  Mechanika, namų darbas(3 puslapiai)
  2011-05-25
 • Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas (5)

  Laboratorinis darbas nr. 24. Tikslas: gauti fotosrovės priklausomybę nuo apšviestumo; apskaičiuoti integralinį ir specifinį fotovaržos jautrius. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-05-11
 • Susisiekimo priemonių eismo ir kelių charakteristikos

  Užduotis: Paskaičiuoti atstumą tarp susisiekimo priemonių. Apskaičiuoti redukuotąjį eismo intensyvumą. Nustatyti eismo juostos plotį. Nustatyti susisiekimo priemonių srauto laiko nuostolius Tn. Rasti teorinį kelio laidumą P. Paskaičiuoti patikslintą kelio laidumą Pp. Kj – naudojame suminį iš lentelės. Sprendimas. Atstumo tarp susisiekimo priemonių radimas. Redukuotasis eismo intensyvumas. Eismo juostos nustatymas. Susisiekimo priemonių srauto laiko nuostolių TN skaičiavimas. Teorinis kelio laidumas P. Patikslintas kelio laidumas Pp.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-11-24
 • Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo skaičiavimas

  Transporto sistemos elementai - Nr. 4 Darbo tikslas: Apskaičiuoti visų matavimų savaičių kiekvienos dienos paros eismo intensyvumą (PEI) ir nustatyti jų pasikliautinuosius intervalus. Apskaičiuoti visų matavimo savaičių vidutinius savaitės paros eismo intensyvumus (VSPEI) ir jų pasikliautinuosius intervalus. Apskaičiuoti vidutinį metinį paros eismo intensyvumą (VMPEI) ir jo pasikliautinąjį intervalą. Darbe naudojami sutrumpinimai. Darbe naudojami žymėjimai. PEI skaičiavimas ir pasikliautinojo intervalo nustatymas. VSPEI (aut./p.) skaičiavimas ir pasikliautinojo intervalo nustatymas. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) skaičiavimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2010-12-02