Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Biomechanikos mokslas ir tyrimai

  Biomechanikos kursinis darbas. Įvadas. Antropometrinių rodiklių skaičiavimas. Individualūs duomenys. Bendra žmogaus kūno schema. Atskirų kūno segmentų ilgių nustatymas. kūno segmentų masių nustatymas. Segmento masės centro nustatymas. Viso kūno masės centro skaičiuotė. kūno segmentų inercijos momentų skaičiuotė. Kūno inercijos momentas sukimosi ašies atžvilgiu. žmogaus inercijos momentas apie segmento masės centrą. kūno masės centro (mc) pagreičio šuolio į aukštį metu matavimas. Atramos reakcijos jėgų pasiskirstymo skaičiavimas. Kūno MC greičių ir poslinkių skaičiavimas. Kinematinių rodiklių skaičiavimas. Dinaminių rodiklių skaičiavimas. Darbo išvada.
  Mechanika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-01-05
 • Dokumentų valdymas (18)

  Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. Pasiaiškinimas dėl blogo elgesio kolegijoje. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl griežtos atskaitomybės dokumentų įsigijimo. Potvarkis dėl žemės sklypų planų patvirtinimo. Prašymas dėl inventorizacijos dokumentų kopijų. Įsakymas dėl papeikimo. Sprendimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Įsakymas dėl nemokamų atostogų skyrimo, Įsakymas dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Nutarimas dėl bazinių kainų nustatymo tvarkos. Prašymas dėl raštvedybos ir praktikos nukėlimo vėlesniam laikui. Nurodymas dėl norminių dokumentų saugos darbo klausimais patvirtinimo. Įsakymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Nutarimas dėl bazinių kainų nustatymo tvarkos. Sprendimas dėl lėšų skyrimo. Nutarimas dėl šeimyninių globos namų nuostatų. Nutarimas dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę. Nurodymas dėl dokumentų rengimo ir tvarkymo. Nurodymas dėl dokumentų pateikimo ir tvirtinimo. Sprendimas dėl paslaugų kainų tvirtinimo. Nutarimas dėl kvalifikacijos kėlimo kursų. Prašymas atleisti iš darbo. Įsakymas dėl dokumentų rengimo tvarkos patvirtinimo. Sprendimas dėl paslaugų kainų tvirtinimo. Potvarkis dėl įgaliojimo. Įsakymas dėl teismo struktūros tvirtinimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Nutarimas dėl Pabaltijo ekologinės ir etnografinės situacijos stabilizavimo. Dėl informacinių stendų. Pažyma apie darbą. Dėl naujų įrenginių eksploatavimo. Valdybos pasitarimo Protokolas. Dėl susirgimo profesine liga.
  Raštvedyba, pavyzdys(38 puslapiai)
  2010-11-18
 • Ekologiškų produktų paklausa

  PowerPoint pateiktis. Teorinė darbo dalis. Paklausa. Ekologiškų produktų paklausa. Ekologiškų prekių kaina rinkoje. Kuo ekologiškos prekės skiriasi nuo kitų? AMWAY produkcija. Praktinė darbo dalis. Paklausos analizė. L.O.C. Sa8Premium. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(15 )
  2011-01-05
 • Finansinė analizė: stipriųjų alkoholinių gėrimų gamykla AB "Stumbras"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės stumbras finansinės būklės analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji finansinė analizė. Vetikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji balanso analizė. Santykinė finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Nenuostolingo lūžio taško 2010 metų analizė. Gamybos, finansinis ir bendrasis svertas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2012-01-12
 • Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti santuokų ir ištuokų statistinį tyrimą. Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė duomenų lentelė. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetiniai vidurkiai. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas ir jo interpretacija. Tiesinis variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas/sumažėjimas. Didėjimo/kitimo tempas. Padidėjimo (prieaugio tempas). Padidėjimo tempo 1% absoliutinė reikšmė. Dinamikos eilučių vidutiniai rodikliai. Vidutinis absoliutus padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė. Intervalų sustambinimas. Slenkančių vidurkių. Išlyginimo pagal absoliutinių pokyčių vidurkį. Išlyginimo pagal kitimo tempų vidurkį. Analitinė dinamikos eilučių išraiška (trendas). Ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, tyrimas(17 puslapių)
  2011-01-03
 • Inovacinių idėjų naujam produktui generavimas ir vertinimas: medicinos, laboratorijų ir filtravimo įrangos importas ir platinimas UAB "Biomedika"

  Įvadas. Darbo tikslas – sugeneruoti ir įvertinti inovacines idėjas naujam produktui UAB "Biomedika" įmonei. Įmonės analizė. Įmonės konkurentai. Parengtos bendros gairės naujam produktui. Inovacinių idėjų generavimas. Inovacinių idėjų vertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2011-01-05
 • Keleivis be bilieto

  Filosofijos esė: Aš vėl tapau "keleiviu be bilieto"? Esė apie save. Mano diena, kokia ji gali būti. Kas yra idealus žmogus?
  Filosofija, esė(3 puslapiai)
  2010-05-03
 • Kolektyvinių darbo ginčų samprata ir požiūriai

  Santrauka. Summary. Įvadas. Kolektyvinių darbo ginčų samprata. Kolektyvinių derybų vaidmuo ir požiūriai sprendžiant. Kolektyvinius darbo ginčus. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Tarpininkavimas. Streikas. Streikų situacija lietuvoje. Išvados. Priedai (2).
  Darbo teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2011-12-15
 • Lietuvos bankų teikiamos paskolos

  Vartojamasis kreditas. Bendrosios sąlygos. Paskolos suma. Grąžinimo terminas. Kredito grąžinimo terminai. Palūkanos. Reikalingi dokumentai. SEB Vilniaus bankas. Šiaulių bankas. Snoras. Sampo bankas. Kaštai Sampo bankas. Ūkio bankas. Snoras Šiaulių bankas. Būsto kreditas. Paskolos suma. Snoras. Šiaulių bankas. Sampo bankas. DnB NORD bankas. Grąžinimo terminas. Snoras. Šiaulių bankas Sampo bankas. DnB NORD bankas. SEB Vilniaus bankas. Palūkanos. DnB NORD bankas. Šiaulių bankas. Snoras. SEB Vilniaus bankas. Reikalingi dokumentai. Kaštai. Snoras. Šiaulių bankas. SEB Vilniaus bankas. DnB NORD bankas. Ūkio bankas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2011-04-26
 • Neurologijos tyrimai

  Įvadas. Informacinės technologijos medicinoje. Saugumo užtikrinimas. Magnetinio rezonanso atvaizdų dalijimas, naudojant neuronų tinklų ir aktyvaus kontūro modelių kombinaciją. Mechaninės regėjimo sistemos blizgesio klasifikacijos išvystymas, naudojant vaizdo apdorojimą ir dirbtinį neuronų tinklą. Neuronų tinklo KT atvaizdo rekonstrukcijos metodas mažam kiekiui projektuojamų duomenų. Kiti neuronų tinklų taikymo metodai medicinoje. Išvados.
  Medicina, referatas(11 puslapių)
  2011-03-31
 • Pažintinės praktikos įmonėje ataskaita: medienos apdirbimas ir paruošimas UAB "Amrus cedar homes"

  Įvadas. Praktikos tikslas – Susipažinti su UAB "Amrus cedar homes". Susipažinimas su UAB "Amrus cedar homes". Įmonės istorija. Įmonės veikla ir tikslai. UAB "Amrus cedar homes" valdymo struktūros schema. Įmonės padaliniai, jų veikla bei funkcijos. Įmonės produkto charakteristika. Įmonės statomi namai. Apskaitos tarnybos veikla ir funkcijos. Įmonės finansinė atskaitomybė. Informacinių technologijų naudojimas apskaitoje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2010-11-18
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pakeitimo įtaka valstybės biudžetui

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti PVM mokesčio pakeitimo įtaką valstybės biudžetui. Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata. Mokesčių elementai. PVM atsiradimas. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). PVM mokėtojai. Privalomas registravimas PVM mokėtojų tvarka. Padidinto pvm perspektyva. Surinkta mokesčių iš PVM į biudžetą. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2011-01-04
 • Psichologiniai valdymo pagrindai. Darbo skatinimas

  Įvadas. Motyvacijos teorijos. Mcgregoro TEORIJOS X IR Y. A. Maslow poreikių hierarchija. Teorinė vadybos metodų problema. Darbo skatinimo kompleksiškumas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2011-01-04
 • SSGG analizė: AB "Žemaitijos pienas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti AB "Žemaitijos pienas" išorės tiesiogines ir netiesiogines aplinkas. AB "Žemaitijos pienas". Istorija. Pagrindiniai akcininkai. Įmonių grupės. Užsienio partneriai. Kokybės politika. Įmonės aplinka. Mikroaplinka. Makroaplinka. Išorinės aplinkos netiesioginiai veiksniai. Įmonės rinkodaros aplinka. Ekonominė aplinka . Bendrojo vidaus produkto statistiniai rodikliai. Infliacijos pokyčiai Lietuvoje. Vidutinės namų ūkio vartojimo išlaidų pokyčiai. Minimali mėnesinė alga Lietuvoje. Politinė aplinka. Technologinė ir ekologinė aplinkos. Socialinė ir demografinė aplinka. Išorinės aplinkos tiesioginiai veiksniai tiekėjai. Konkurentai. Išorinės aplinkos apibendrinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2011-04-04
 • Žmogaus intelektas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti žmogaus intelektą. Žmogaus intelekto sąvokos samprata. Intelektą aiškinančios teorijos. Intelektą įtakojantys veiksniai. Intelekto matavimas. Išvados.
  Psichologija, referatas(14 puslapių)
  2010-12-30