Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Butų kainos Lietuvos miestuose

  Butų kainos Lietuvos miestuose 2010 metų pradžioje. Įvadas. Namų darbo tikslas – išnagrinėti butų kainas, kas jas įtakoja ir išsiaiškinti, kuriame miete butai brangiausi, o kuriame pigiausi. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Sklaidos ir stačiakampės diagramos. Duomenų normalumas. Išskirtys. Koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Kintamųjų pakeitimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(22 puslapiai)
  2011-02-08
 • F.W. Taylor idėjų indėlis į vadybą. Svarba ir praktinis pritaikymas organizacijose

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti mokslinio valdymo teorijos pagrindinio atstovo F. W. Taylor idėjų indėlį į vadybą, jų svarbą ir praktinį pritaikymą organizacijose. Mokslinio valdymo mokykla: F. W. Taylor indėlis į vadybą. Ankstyvoji valdymo teorija ir jos atstovai. Klasikinės ir šiuolaikinės vadybos tarpusavio sąsajos. F. W. Taylor vadybos principai. F. W. Taylor mokslinių valdymo principų praktinis taikymas AB banke "X". Banko "X" organizacinė struktūra. Darbuotojų atranka. Darbuotojų mokymas ir motyvacijos sistema banke. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-04-09
 • Finansų pagrindai (5)

  1variantas. 2 dalis. 8. Gamybinės įrangos kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas, lygi 1.600.000 Lt. Lėšas, reikalingas įrangos įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant ilgalaikę, per 6 metus padengiamą paskolą, kurios palūkanų norma 14%, o mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo schemą, jeigu paskolos grafikas sudaromas (a) anuiteto būdu ir (b) linijiniu būdu? 9. Nustatykite, kurį iš nesuderinamų projektų A ir B imtumėtės įgyvendinti, jeigu šių projektų kapitalo kaštai 6% bei planuojama iš jų gauti tokius pinigų srautus, tūkst. Lt? 10. Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių projektų A, B ir C, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai, jeigu kapitalo kaštai lygūs 10%? Apskaičiuokite kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu įmonės veiklai vystyti reikalingus 80.000 Lt planuojama sukaupti taip: išleidus 15% paprastųjų akcijų; išleidus 20% privilegijuotųjų akcijų; 35% paėmus paskolč; 30% panaudojus nepaskirstytą pelną. Mokesčių tarifas 15%, akcijų kaina 80 Lt, flotacijos išlaidos 2,5%. Sekančiais metais numatoma mokėti 12% dividendus, bei laukiama, kad jie kasmet didės 2%. Paskola suteikiama už 8% palūkanas. 12. Kokia bus paskolos galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 6% nuolaidų procentais ir reikalaujama 3% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 650.000 Lt? 13. Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 250.000 Lt paskolą, gautą su 36% metinėmis palūkanomis, reikia grąžinti per metus išmokant lygiomis dalimis kas mėnesį? Sprendimai.
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2011-02-08
 • Išduotų leidimų gyvenamųjų namų statybai tyrimas: Kauno apskritis ir jos savivaldybėse

  Lietuvos respublikos, Kauno apskrities ir jos savivaldybėse išduotų leidimų gyvenamųjų namų statybai tyrimas. Įvadas. Tyrimo tikslas – išnagrinėti leidimų statyti gyvenamuosius namus kitimo rodiklius 2005–2009 metais Kauno rajono, Kauno miesto, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono ir Birštono rajono savivaldybėse. Išduotų leidimų gyvenamiesiems namams statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Pagrindinių statistinių duomenų lentelė. Aprašomoji statistika. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Stulpelinės diagramos. Skritulinės diagramos. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Imtį (statistinę ar variacinę eilutę) apibūdinantys parametrai. Vidurkiai ir eksceso koeficientas. Duomenų sklaidos charakteristikos. Ekonominių teiškinių tarpusavio analizė. Dinamikos eilučių analizė – tiesinis trendo modelis. Dinamikos eilučių ektrapoliacija prognozavimui. Leidimų išduotų gyvenamiesiems namams statyti skaičiaus kaitos vertinimo modelis. Įmonių skaičiaus vertinimo rezultatai. Pradinė duomenų lentelė. Įmonių skaičiaus skaitinė charakteristikos. Statistinio tyrimo skaičiaus dinamikos eilutės rodikliai. Tarpusavio ryšių analizė. Statistinių duomenų prognozavimas. Išvados. Priedas (1).
  Statyba, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2010-10-11
 • Kokybės gerinimo metodai ir būdai

  Įvadas. Nuolatinis gerinimas. Nuolatinio gerinimo poreikis ir svarba. Sėkmingų nuolatinio gerinimo (NKG) programų elementai. Kokybės gerinimas pradžioje sukelia sutrikimą, ir beveik visuomet jam reikia laiko savo vertei parodyti. Staigios praktikos, trukdančios kilti idėjos, reikia atsisakyti. Darbuotojai turi būti nuolat mokomi ir prusinami, ypač metodų gerinimo technikos atžvilgiu. Nuolatiniam gerinimui reikia efektyvaus mechanizmo tobulinimo idėjoms apdoroti. Nuolatinis kokybės gerinimas ir organizacijos strategija. Kokybės gerinimo metodai ir būdai. Duomenų rinkimo priemonės. Pareto diagramos taikymas. Proto šturmo metodas. Priežasčių ir pasekmių diagrama. Srauto diagrama. Sklaidos diagrama. Histogramos diagrama. Sugretinimas. Medžio diagrama. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-06-06
 • Konferencijos organizavimas (3)

  Įvadas. Konferencijos organizavimas. Konferencijos dalys. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos sėkmingumas. Galimi konferencijos nesklandumai. Konferencijos vadovo vaidmuo. Konferencijos rezultatai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-09
 • Lietuvos patentų sistema

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis įvairiais Lietuvos Respublikos (toliau LR) įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais teisės aktais ir moksline literatūra aptarti ir įvertinti Lietuvos patentų sistemą. Patentų teisinis reglamentavimas. Patentų sąvoka ir reikšmė. Patentų išdavimas, registravimas ir galiojimas. Patento pakeitimas ir pripažinimas negaliojančiu. Patentų sistemos reikšmė. Lietuvos patentų sistema. Valstybinės patentų tarnybos. Visuomeninės organizacijos. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2011-02-08
 • Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizę ir ekonominės gerovės vertinimą. Bendra Lietuvos ūkio apžvalga. Atskirų Lietuvos ūkio dalių apžvalga. Ekonominių vertinimų rodikliai. Bendra makroekonomikos apžvalga Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-04-08
 • Pasaulinė ekonominė krizė ir šalies (Vokietijos) atgaivinimo planas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti pasaulinę krizę Vokietijoje ir šios šalies atgaivinimo planą. Krizės samprata. Vokietijos pristatymas. Pagrindiniai rodikliai. Ekonominės krizės priežastys vokietijoje. Vokietijos atgaivinimo planas. Strategijos pasiteisinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2010-10-11
 • Patentų teisės normos (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis įvairiais Lietuvos Respublikos (toliau LR) įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais teisės aktais ir moksline literatūra aptarti ir įvertinti patentų teisės normas. Teisės normos ir teisiniai santykiai. Patentų teisės samprata. Patentų esmė ir paskirtis. Patentų teisės bruožai. Patentų teisės normos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2011-02-08
 • Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė: UAD BB "FTBroker"

  Įvadas. Tikslas yra atsižvelgus į įmonės veiklos pobūdį atlikti pasirinktų darbo vietų analizę, sukurti darbo užmokesčio sistemą ir sudaryti personalo parinkimo procedūrą. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. bendrųjų vadybos funkcijų aspektu. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Bendro personalo poreikio planavimas. Darbo vietų darbo analizė. Bendrojo poreikio nustatymo metodas. Pareigybių/darbo vietų aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Pareigybių/darbo vietų aprašymas. Reikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamojo darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Atrankos vykdymas. Individualios karjeros planavimas. Individualios karjeros planas. Numatomas įgyvendinimo priemonių planas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(45 puslapiai)
  2011-02-03