Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 1 aukšto gamybinis pastatas su 3 aukštų administracinėmis-buitinėmis patalpomis

  Gamybinio pastato plotas 2600 m2. Administracinio pastato bendras plotas 2430 m2. Stogo konstrukcijos schema. Stogo šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. (.dwg bylos: Administracinio pastato konstrukcinis pjūvis, Administracinio pastato pagrindinis fasadas, Gamybinio pastato konstrukcinis pjūvis).
  Statyba, namų darbas
  2010-03-23
 • Dviejų aukštų gyvenamasis namas su rūsiu

  Aiškinamasis raštas. Bendroji dalis: projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas su rūsiu ir automobilių saugykla. Sklypo plano sprendiniai. ARCHITEKTŪRINIS – PLANINIS SPRENDIMAS. KONSTRUKCINIS SPRENDIMAS. Pamatai. Sienos. Sienos sluoksnių šiluminių varžų skaičiavimas. Stogas. Lietaus nuvedimo sistema. Grafinė dalis (.dwg bylos: Sklypo planas, Rūsio planas, Pirmo aukšto fasadai, Antro aukšto fasadai, Pamatų planas, Rūsio planas, Pirmo aukšto plano konstrukcinis brėžinys, Antro aukšto plano konstrukcinis brėžinys, Rūsio sąramų planas, Pirmo aukšto sąramų planas, Antro aukšto sąramų planas, Pirmo aukšto ir rūsio perdangų planas, Gegnių planas, Stogo nuolydžių planas, Pjūvis, Mazgas).
  Statyba, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2010-03-23
 • Gelžbetoninės konstrukcijos (6)

  Gelžbetoninių konstrukcijų kursinis projektas. Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Įrąžų gaubtinės sudarymas. Šalutinės sijos armatūros skerspjūvio plotų apskaičiavimas. Šalutinės sijos skersinės armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos laikomosios galios gaubtinės sudarymas. Pagrindinės sijos projektavimas. Apkrovos. Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos armatūros skerspjūvio plotų apskaičiavimas. Pagrindinės sijos skersinės armatūros skaičiavimas. Pagrindinės sijos laikomosios galios gaubtinės sudarymas. Priedai (.dwg byla: pastato skersinis pjūvis, perdangos planas, perdangos plokštės armatūros išdėstymo planas, šalutinės sijos armatūros išdėstymo planas).
  Statyba, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2011-02-25
 • Medinių konstrukcijų projektavimas (2)

  Projektuojamas pastatas: matmenys: 17x38,4m. pastato stogas šiltas, dvišlaitis. Medinės klijuotos sijos ir ilginių projektavimas. Aiškinamasis raštas. Skaičiuojamoji dalis. Stogo konstrukciją veikiančių apkrovų skaičiavimas. Stogo konstrukcijos savasis svoris. Sniego apkrova. Montažinė apkrova. pakloto projektavimas. ilginio projektavimas. ilginio lentų sandūros skaičiavimas. medinės klijuotos sijos projektavimas. Kraigo zona. Atraminė zona. Plokščios formos pastovumas. Sijos įlinkio skaičiavimas. Ryšių sijos gniuždomoje briaunoje skaičiavimas. Priedai (.dwg bylos: Medinės stogo konstrukcijos).
  Inžinerija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2011-03-02
 • Metalinių konstrukcijų kursinis projektas (3)

  Projektuojamas vienanavis pramoninis pastatas.Aiškinamasis raštas. Profiliuoto pakloto parinkimas. Apkrovos. Santvaros nuolatinė apkrova. Sniego apkrova. Vėjo apkrova. Kolonos nuolatinė apkrova. Santvaros projektavimas. Santvaros strypų įrąžos. Santvaros strypų projektavimas. Apatinės juostos strypų projektavimas. Tempiamų tinklelio strypų projektavimas. Gniuždomų tinklelio strypų 20, 22 projektavimas. Viršutinės juostos strypų projektavimas. Statramsčio projektavimas. Santvaros strypų suvestinė. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos jungimo prie pamato mazgo projektavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Priedai (.dwg bylos: Konstrukcijų išdėstymo planas, Kolona, Santvara).
  Statyba, kursinis darbas(41 puslapis)
  2011-03-02
 • Metalinių konstrukcijų, technologijos ir šildymo kompleksinis kursinis projektas: Metalo konstrukcijos, Technologija ir Šildymas

  I dalis. Metalo konstrukcijos. Aiškinamasis raštas. Projekte suprojektuotas metalinio karkaso pastato rėmas. Šalutinės sijos projektavimas. Pagrindinės sijos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Mazgų projektavimas. II dalis. Technologija. Aiškinamasis raštas. Projekte aprašyti pastato kolonų, pagrindinių sijų ir šalutinių sijų montavimo darbai. Informacinė bazė. Projektiniai duomenys pagal konstrukcijų skaičiavimo užduotį. Technologinės kortelės projektavimas. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos parinkimas. Karkaso montavimo darbų technologijos aprašymas. Įrangos parinkimas. Darbo sąnaudų ir užmokesčio skaičiavimai. Darbo sąnaudų skaičiavimas materialinių ir techninių išteklių skaičiavimas. Montavimo darbų savikaina. III dalis. Šildymas. Aiškinamasis raštas. Projektuojamas 5 aukštų, metalinio karkaso, administracinės paskirties pastatas Vilniaus mieste. Šildymas. Išorinės sienos šilumos izoliacijos storio nustatymas. Atitvarų norminių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato projektinių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas. Savitieji šilumos nuostoliai per atitvaras. Savitieji vėdinimo šilumos nuostoliai. Savitieji šilumos nuostoliai. Pastato projektinės šilumos šaltinio galios skaičiavimas. Projektinio šilumos poreikio pastato šildymui skaičiavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Vėdinimas. Oro kiekio skaičiavimas. Vėdinimo sistemos ortakio skersmens nustatymas. Techniniai – ekonominiai skaičiavimai. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos šildymui. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos vėdinimui. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos karšto vandens tiekimui. Skaičiuotųjų sistemų medžiagų ir įrenginių žiniaraštis. Priedai: Darbų vykdymo grafikas, Darbų saugos reikalavimai, .dwg bylos: Pastato planas ir išilginis pjūvis, Konstrukciniai mazgai ir medžiagų žiniaraščiai, Kolona, Pagrindinė sija, Šalutinė sija, Pirmo aukšto ir rūsio planai, Šildymo sistemos aksonometrija, Pastato metalinių konstrukcijų montavimo technologinė kortelė).
  Statyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-03-22
 • Statybos ekonomika ir organizavimas

  Statybos ekonomikos ir organizavimo kursinis projektas. Aiškinamasis raštas. Kursinio projekto tikslas: Nustatyti pastatų komplekso statybos organizacinio varianto trukmę ir kainą. Srautinė statyba. Darbų pasikartojimo efekto įtakos įvertinimas. Darbų laiko normatyvų nustatymas. Srautinio grafiko (ciklogramos) sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Kainos patikimumo ir infliacijos įvertinimas. Išvados. Priedai (.dwg byla: Pastato planas, Pjūvis 1, Pjūvis 2, Santvarų su viršutinėmis jungtimis planas, Santvarų su apatinėmis jungtimis planas).
  Statyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2011-02-24
 • Valdymo praktika: medinių skydinių-karkasinių namų gamyba UAB "Saldymedis"

  Įvadas. Įmonės valdymo struktūra. Teorinė dalis. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Praktinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-03-22
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo pastatuose kursinis projektas

  Aiškinamasis skaičiuojamasis raštas: Pastato inžinerinė įranga suprojektuota 5 aukštų (1-as pastatas) su rūsiu gyvenamajam namui. Name yra 20 butų. Visame name yra 65 žmonės. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Šaltojo vandens kiekių skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas ir jo nuostolių skaičiavimas. Hidraulinis vandentiekio tinklo skaičiavimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Priedai (11 lentelių). Grafinė dalis (.dwg bylos: Vidaus buitinių nuotekų aksonometrija, Šalto vandentiekio aksonometrija, Tipinio aukšto planas, Rūsio planas, Išilginiai profiliai, Situacijos planas).
  Statyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-03-23