Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinių nuobaudų rūšys (2)

  Įžanga. Administracinių nuobaudų esmė. Administracinių nuobaudų rūšys. Įspėjimas. Bauda. Atlygintinis daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, paėmimas. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymo, konfiskavimas. Piliečiui suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo (pareigų). Administracinių nuobaudų skyrimo tvarka. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-10-18
 • Akademinio jaunimo darbinė ir finansinė situacija

  Įvadas. Darbo tikslas ištirti akademinio jaunimo darbinę ir finansinę situaciją kiekviename pasirinktame universitete. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Tyrimo kintamieji. Metodologija. Atranka. Ankstesnių tyrimų ir literatūros apžvalga. "akademinio jaunimo darbinės ir finansinės situacijos" tyrimo analizė. Respondentų demografinė padėtis. Respondentų finansinė situacija. Respondentų darbinė situacija. Respondentų darbinė situacija užsienyje. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2010-10-18
 • Darbinių santykių etika

  Verslo etikos referatas. Įvadas. Darbiniai santykiai. Santykiai tarp darbdavio ir darbuotojų. Santykiai tarp darbuotojų. Etikos problemos įmonėje. Įmonės kišimasis į darbuotojų asmeninį gyvenimą. Lytinė diskriminacija ir seksualinis priekabiavimas. Tarnybiniai romanai. Konfliktai. Įmonės paslapčių saugojimas ir skundimas. Išvados. Priedai (1).
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2010-10-18
 • Darbo sutarčių rūšys (4)

  Įžanga. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Darbo sutarties termino nustatymas. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai. Darbo sutarties vykdymas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2010-02-02
 • Efektyvus pranešimas organizacijoje: galimybės ir problemos

  Dalykinės komunikacijos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti pagrindinius efektyvaus pranešimo parengimo aspektus, problemas ir galimybes. Pranešimas organizacijoje. Efektyvaus pranešimo rašymas. Efektyvaus pranešimo sakymas. Pranešimo pradžia. Pranešimo eiga. Pranešimo užbaigimas. Grįžtamasis ryšys. Auditorijos (pakylos) baimė, jos nugalėjimas. Vaizdinės priemonės pranešimuose. Nežodinis bendravimas. Anketinės apklausos analizė. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-10-18
 • Išorinė ir vidinė organizacijos aplinka

  Įvadas. Darbo tikslas yra aptarti organizacijos sampratą, jos vidinę ir išorinę aplinkas. Organizacijos samprata. Išorinė organizacijos aplinka. Tiesioginio poveikio aplinkos sritis. Išoriniai įtaką darantys asmenys. Vidiniai įtaką darantys asmenys. Netiesioginio poveikio sritis. Vidinė organizacijos aplinka. Organizacijos struktūra. Organizacijos tikslai. Tikslų nustatymas. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizacijos misija ir jos formuluotė. Organizacijos misija ir kultūra. Technikos poveikis organizacijos vidinei aplinkai. Svarbiausias organizacijos vidinės aplinkos elementas – žmogus. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-04-21
 • Mokinio adaptacija naujoje klasėje

  Įžanga. Tyrimo objektas – Uteno Dauniškio vidurinės mokyklos 11 klasės moksleiviai. Tyrimo tikslas – ištirti moksleivių prisitaikymo būdus naujoje klasėje ar mokykloje, bei išryškinti mokinio santykį su bendrojo lavinimo mokykla. Šio tikslo siekiame teorinėje dalyje pagrindžiant minėto santykio bei prisitaikymo būdų nustatymo kriterijus, o antroje dalyje – juos išryškinant atliktais empiriniais tyrimais. Teorinė tyrimo dalis. Adaptacijos samprata. Gyvenimas mokykloje. Kas yra sėkminga besimokančiųjų organizacija? Moksleivio adaptacija naujoje klasėje ar mokykloje, jos eiga, trukmė ir ypatumai. Empirinė tyrimo dalis. Apklausos rezultatų analizė. Adaptacijos mokykloje analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(26 puslapiai)
  2010-10-18
 • Savivaldybių finansų struktūra

  Įžanga. Darbo tikslai – atskleisti savivaldybių biudžetų formavimo specifiką, problemas, iškylančias juos sudarant bei tų problemų priežastis. Teorinė dalis. Vietos savivaldos samprata ir pagrindiniai veiklos principai. Savivaldybių ekonominis pagrindas. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžetų samprata. Savivaldybių biudžetų sudarymo principai. Savivaldybių biudžetų sudarymo metodai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų asignavimai. Biudžeto sandaros reforma. Dabartinės savivaldybių biudžetų sudarymo problemos ir jų priežastys. Savivaldybių skolinimosi tvarka. Bendrosios nuostatos. Paskolų gavimo tvarka. Savivaldybės kontrolės institucija. Praktinė dalis. Utenos rajono savivaldybės administracijos ekonominės plėtros ir finansų skyriaus struktūra. Ekonominės plėtros ir finansų skyriaus funkcijos ir uždaviniai. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2010-10-18
 • Vieno mėnesio studentų išlaidų ir pajamų biudžeto tyrimas: KTU socialinio mokslo fakulteto studentai

  Darbo aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas – šimtas KTU socialinio mokslo fakulteto bakalauro dieninių studijų studentai. Tyrimo dalykas. Tyrimo hipotezė. Darbo tyrimo tikslai: Rinkti informaciją apie studentų pajamas ir išlaidas, Naudoti surinktos informacijos apdorojime ir analizėje įvairius būdus ir išsiaiškinti pačius tinkamiausius, Išsiaiškinti ar studentų išlaidos viršija pajamas ir ar studentams pakanka jų pajamų. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Anketos apibūdinimas. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Metodinė dalis. Pirmas klausimas - Jūsų amžius. Antrasis anketos klausimas buvo: Jūsų lytis. Trečiajame klausime respondentai prašomi pateikti savo kursą. Ketvirtas klausimas apie respondentų šeimyninę padėtį. Penktu anketos klausimu analizuosime studentų gyvenamąją vietą. Šeštas klausimas respondentų pajamos per mėnesį. Septintu klausimu bandėme išsiaiškinti, iš kokių šaltinių ir kiek pajamų gauna studentai. Aštuntuoju klausimu norėjome sužinoti ar respondentai ėmė banko paskolą. Devintajame klausime bandėme išsiaiškinti, kam buvo paimtos paskolos. Dešimto klausimas: Išlaidų šaltiniai ir išlaidos. Vienuoliktame anketos klausime norėjome sužinoti kur respondentai išleistų papildomus 100 Lt. Dvyliktas anketos klausimas: "Kiek, Jūsų manymu, Jums reikėtų pinigų mėnesiui, kad gyventumėte geriau?". Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2010-10-18
 • Viešųjų kalbų rengimas: principai ir klaidos

  Įvadas. Teorijos apžvalga. Viešųjų kalbų sąvoka ir skirstymas. Viešųjų kalbų rengimas. Viešųjų kalbų technika. Viešųjų kalbų klaidos. Dešimt didžiausių klaidų, kurias gali padaryti kalbėtojas. Neverbalikos ir kitos klaidos. Tyrimas. Informacinės kalbos. R. Kazlausko laidos "Langas į gamtą" parodija "Dviračio žiniose". Studijos "Lietuvos tauta: būklės ir raidos perspektyvų analizė" tyrimo dalyvio Arūno Augustinaičio pasisakymas. Tuometinio LR (Lietuvos Reespublikos) seimo pirmininko pavaduotojo Viktoro Muntiano pasisakymas. LR (Lietuvos Respublikos) seimo narės Rasos Juknevičienės pasisakymas. Studijos "Lietuvos tauta: būklės ir raidos perspektyvų analizė" tyrimo dalyvio Boguslavo Gruževskio pasisakymas. Pirmininko Algirdo Brazausko kalba apie pozityvius šalies finansinės situacijos ypatumus spaudos konferencijoje po vyriausybės posėdžio. Apeliacinės kalbos. Emocinės (estetinės) kalbos. Projekto koordinatorės Jolantos Marijos Malinauskaitės padėka projekto vykdytojams. Atviros lietuvos fondo informacinių technologijų konsultanto dainiaus blyno sveikinimo žodis. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-02-02