Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 16 skilčių mikroprocesoriaus sistemos tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su 16 skilčių mokomosios mikroprocesorinės sistemos (MPS) KM1810BM86–910 struktūra, mikroprocesoriaus registriniu modeliu, atminties laukų paskirstymu. Išsiaiškinti klavišinio ir displėjaus monitoriaus funkcijas. Darbo eiga. Segmentinio atminties adresavimo principas 80x86 šeimos mikroprocesoriuose. Operandų adresavimo būdai. Programos "Debug" taikymas. Išvados.
  Elektronika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-02-10
 • Bankai, jų funkcijos ir vaidmuo ekonomikoje

  Bankai, jų atsiradimas. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Lietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko struktūra (schema). Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Užsienio centrinių bankų veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-06
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (7)

  Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Biudžeto deficitas. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis šeimos skolinimosi poreikis. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolos našta ateinančioms kartoms? Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Kitų šalių patirtis. Konkretūs skolos valdymo tarnybų pavyzdžiai. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos išieškojimo procesas. Valstybės skolos stebėjimas. Valstybės skolos stebėjimas: tikslai ir principai. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų tvarkymas. Užsienio skola. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-12-11
 • Dujų molinių šilumų santykio Cp/Cv matavimas (2)

  Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių. Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Paklaidų skaičiavimai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-10-21
 • Ekonomika (58)

  Ekonomikos objektas. Poreikiai, ištekliai, gamyba. GGK (gamyba, galimybių kreivė). Rinka, rinkos funkcijos. Rinkų formos. Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Vartotojo elgsena. Naudingumas. Ribinis naudingumas. Indiferentiškumas (abejingumas). Gifeno paradoksas. Elastingumo samprata. Elastingumo dydžiai. Paklausos elastingumas ir jo veiksniai. Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai. Kaštų samprata. Kaštų tipai: aiškūs (buhalteriniai/eksplicitiniai), alternatyvūs (buhalteriniai/eksplicitiniai). Trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Pastovūs, kintamieji. Gamybos kaštai. Pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai. Renta. Vertės ir kainos samprata, kainos funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Lizingas, jo rūšys, mokėjimų rūšys. BVP samprata ir rodikliai. BVP skaičiavimo metodai. Ekonomikos augimas ir aktyvumai. Cikliniai svyravimai, jų trukmė, priežastis. Verslo ciklai, fazės, investicijos. Verslo ciklo sąvoka. Pinigų esmė, funkcijos, formos. Valiutos kursas, jų rūšys. Palūkanos. Palūkanų norma. Bankai. Bankų funkcijos, rūšys. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Biudžetas, balansas, jo tipai. Mokesčiai. Finansinė atskaitomybė. Kreditai, jų formos ir rūšys. Požiūriai į vyriausybės vaidmenį ekonomikoje. Kainų ir atliginimų kontrolė. Vyriausybės poveikio ekonomikai mechanizmai (išlaidos, mokesčiai, reguliavimas/įstatymai, valstybės įmonės). Viešieji pirkimai. Verslo įmonių rūšys. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas.
  Ekonomika, špera(21 puslapis)
  2006-04-06
 • Eksporto strategijos parengimas

  Eksporto strategijos parengimas. Lietuvos eksporto struktūros pokyčiai. Lietuvos eksporto plėtojimo programa. Eksporto kreditų draudimas užsienio šalyse. Eksporto kreditų draudimas Lietuvoje. Eksporto skatinimo problemos ir jų sprendimas.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Elektronikos pagrindai (4)

  Sąlyga: pn sudaryta puslaidininkyje, kurio draudžiamosios juostos plotis ∆W 1.281 eV. Priemaišos koncentracija n srityje ND=2.6∙1016 cm-3, p srityje – NA=2.6∙1017 cm-3. Temperatūra – 300K. Apskaičiuokite kontaktinį potencialų skirtumą tarp pn sandūros sričių ir potencialo barjero aukštį. Apskaičiavę nuotolius tarp laidumo juostos dugno, bei valentines juostos viršaus ir Fermio lygmens, įvertindami potencialo barjero aukštį pn sandūroje, sudarykite sandūros juostinį modelį. Apskaičiuokite pn sandūros storį, kai neveikia išorinė įtampa. Kaip ir kiek kartų pasikeistų pn sandūros storis prijungus 10 V atgalinę įtampą. Apskaičiuokite pn sandūros barjerinę talpą veikiant 10 V atgalinei įtampai. Apskaičiuokite pn sandūros talpą, kai per sandūrą teka 5 mA tiesioginė srovė.
  Elektronika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-04-06
 • Giroskopo precesijos tyrimas (3)

  Tikslas: išmatuoti giroskopo precesijos kampinį greitį, nustatyti jo priklausomybe nuo išorinės jėgos momento didumo ir apskaičiuoti giroskopo inercijos momentą.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-10-21
 • Ilgos linijos rezonansinės atkarpos (2)

  Darbo tikslas: Susipažinti su ilgos linijos perdavimų rezonansinių atkarpų konstrukcija, išmokti tirti jų savybes ir išsiaiškinti konstrukcinių parametrų įtaką jų elektrinėms charakteristikoms. Priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-10
 • Įmonių rūšys ir veiklos ypatumai

  Įvadas. Įmonės ir jų klasifikavimo požymiai. Įmonių klasifikacija pagal nuosavybės tipą: individuali įmonė; tikrosios ūkinės bendrijos; komandinės ( pasitikėjimo) ūkinės bendrijos; akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės; valstybinės (vietos savivaldybės) ir valstybinės akcinės įmonės. Mafijos įmonės ir jų veikla. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Kintamosios srovės nuoseklios elektros grandinės tyrimas

  Užduotis: Eksperimentiškai ištirti kintamosios srovės elektros grandinę iš nuosekliai sujungto R, L ir C elementų.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-12-20
 • Kirchhofo dėsnių taikymas daugiakontūrinei schemai

  Užduotis: eksperimentiškai ištirti daugiakontūrinę schemą. Įsitikinti Kirchhofo dėsnių teisingumu. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-12-20
 • Kompiuterio įžeminimo tyrimas

  Darbo tikslas. Ištirti įžeminimo įtaką kompiuterio sisteminio bloko ir jo periferinių įrenginių darbui ir žmogaus darbo saugai. Maitinimo tinklo filtro, matavimo ir modeliavimo schemos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-02-11
 • Kompiuterių vaizduoklių kokybės tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su asmeninių kompiuterių (AK) vaizduoklių konstrukcijomis, pagrindinėmis jų techninėmis charakteristikomis ir jiems keliamais reikalavimais. Mokėti įvertinti jų kokybę bei numatyti galimus gedimus. Tirtų vaizduoklių pagrindinės techninės charakteristikos ir standartai. Vaizduoklių kokybės tyrimo rezultatai. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-11
 • Mikroprocesoriaus i8080 komandų sistema ir programavimas

  Darbo užduotis: Susipažinti su aštuonių skilčių mokomojo mikroprocesorinio komplekto (MMK) struktūra, valdymo ir indikacijos priemonėmis. Išsiaiškinti sisteminio monitoriaus funkcijas. Susipažinti su mikroprocesoriaus Intel 8080 (KP580ИК80А) komandų sistema. Įgyti programavimo asembleriu įgūdžių. Operandų adresavimo būdų aprašymas. Programos mnemoninis ir šešioliktainis kodai. Programos ir duomenų įvestis į duotą mikroprocesorinę sistemą. Programos vykdymas ir gauti rezultatai. Darbo apibendrinimas.
  Kompiuteriai, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-02-10
 • MOP struktūrų tyrimas

  Darbo tikslas: Išnagrinėti reiškinius puslaidininkių paviršiuje ir metalo – oksido – puslaidininkio (MOP) struktūrose; eksperimentiškai ištirti, kaip MOP struktūros talpa priklauso nuo įtampos. Matavimo schema. Gradavimo kreivės matavimo rezultatai. MOP struktūrų talpos matavimo rezultatai. Talpų priklausomybės nuo įtampos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-12-20
 • Nuolatinės srovės linijos tyrimas

  Užduotis: Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją, Bendroje koordinačių sistemoje nubraižyti gautų priklausomybių grafikus, Iš bandymo duomenų apskaičiuoti linijos varžą ir jos ilgį.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-12-20
 • Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas (4)

  Užduotis. Duota. Skaičiavimai. Schemos.
  Elektronika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2006-04-06
 • Nuosekliojo interfeiso RS-232C tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su nuosekliuoju asinchroniniu interfeisu RS-232C, jo programavimu ir taikymu informacijos mainams tarp kompiuterio ir periferinių įrenginių. Simbolių eilutės persiuntimo asemblerio programa. Perduodamų per COM prievadą duomenų oscilogramos. Informacijos perdavimo greičio skaičiavimo rezultatai. Informacijos perdavimo greičio priklausomybės nuo nustatyto greičio grafikas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-02-11
 • Planko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos spektro

  Laboratorinis darbas tema "Planko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos spektro". Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga, rezultatai. Išvados.
  Kvantinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-05-16
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po