Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 3 fizikos laboratoriniai darbai (4)

  Laidininkų savybių tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su plačiausiai paplitusiais metaliniais laidininkais (grynaisiais metalais ir lydiniais), ištirti jų varžos temperatūrines priklausomybes bei nustatyti varžos temperatūrinius koeficientus. Darbo eiga. Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas. Darbo tikslas. Ištirti magnetinių medžiagų charakteristikas pagal jų įmagnetėjimo kreives. Dielektrikai. Darbo tikslas. Išmatavus 5 dielektrikų (fluoroplasto, segneto keramikos, žėručio, lavsano, popieriaus) varžų ir talpų priklausomybę nuo temperatūros, apskaičiuoti bendro nuostolių kampo tangentą (tgδ), dielektrinių nuostolių galią (P). Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-05-28
 • Elektroninių sistemų programavimas (2)

  Baziniai duomenų tipai bei duomenų įvedimas/išvedimas. Sukurti programą, kuri leistų įvesti duomenis (5 punkte pateikti individualūs variantai), bei suformuotų lentelę, kuri pateikta užduotyje. Aritmetinės operacijos ir matematinės funkcijos C kalboje. Sukurti programą, kuri apskaičiuotų ir išvestų ir reikšmes pagal formules, kurios nurodytos. Jūsų individualioje užduotyje (5 punktas). Nustatykite formulės parametrų reikšmių sritis ir pasirinkite reikšmes iš šių sričių. Parametrai, kurie turi vardus ir - sveikieji, kiti parametrai - su slankiuoju kableliu. Parametrų reikšmės, kurių vardai ir , turi būti įvedamos iš klaviatūros, kitų reikšmės - užsiduodamos kaip pradinės reikšmės, aprašant esančius kintamuosius. Leidžiama (ir netgi pageidautina) supaprastinti (išskaidyti) formules, siekiant sumažinti skaičiavimo apimtis. Sąlyginiai operatoriai C kalboje. Sudaryti programą, kuri įveda taško koordinates ir nustato, ar patenka šis taškas į užštrichuotą plotą paveikslėlyje. Kiekvienas variantas turi atskirą paveikslėlį. Patekimą ant ploto ribos reikia laikyti kaip patekimą į plotą. Ciklo operatoriai. Eilutei, kurios nariai apskaičiuojami pagal individualioje užduotyje pateiktą formulę, apskaičiuoti jos narių sumą su užsiduotu tikslumu (0.000001) bei pirmųjų 10-ties narių sumą. Esant reikalui, galima išraišką supaprastinti. Ciklo ir sąlyginiai operatoriai. Funkcijai , kuri pavaizduota Jūsų individualioje užduotyje, apskaičiuoti reikšmes prie. Papildomas reikalavimas - gauti funkcijos grafiką ekrane. Operacijos manipuliuojant bitais. Parašyti dvi programas. Viena iš jų turėtų išvesti duomenų struktūros (variantai pateikti 5 punkte) sudedamąsias dalis ir suformuoti supakuotą struktūrą, antra – įvedus supakuotą struktūrą kaip 16-tainį skaičių, išvesti jos sudedamąsias dalis. Darbas su masyvais. Sukurti masyvą, kurį sudarytų atsitiktiniai sveikieji skaičiai. Masyvo dydis bei reikšmių diapazonas nurodyti Jūsų individualiojo varianto užduotyje. Taip pat individualiose užduotyse nurodyta, kaip apdoroti masyvą. Rodyklės ir masyvai. Įvykdyti 7 laboratorinio darbo užduotį su papildomomis sąlygomis: masyvo dydis nustatomas programos vykdymo pradžioje ir jis yra atsitiktinis skaičius iš 50 - 200 diapazono; programos tekste uždraudžiama naudoti indeksacijos operacijas.
  Programavimas, namų darbas(13 puslapių)
  2010-05-26
 • Informacinių technologijų pagrindai

  Užduotis G1. Atlikite 1.4 užduotį iš mokomosios knygos [1] skyriaus (10,11 psl.). Sudarykite algoritmo schemą, ja nubrėžti su MS Visio, algoritmo realizacijai paruoskite m-failą Matlabe. Užduotis G1. Duota funkcija y grafikas, kuris aprašytas tokia matematine išraiška. Užduotis G1. Apskaičiuokite užbrūkšniuotos figūros plotą. Reikiamas elementarių figūrų (stačiakampio, trikampio, skritulio) plotams apskaičiuoti naudokite jau sudarytas tipinėje užduotyje atskiras funkcijas (stačiakampio ploto skaičiavimui sudarykite patys). Bendro užbrūkšniuotos figūros ploto skaičiavimui sudarykite programą, naudojančią kreipinius į elementarių figūrų ploto apskaičiavimo funkcijas (tipinė užduotis 5 pvz.). Užduotis G2. Sudarykite su MS Visio algoritmo schema: Sukurkite m_faile scenarijų naujo masyvo formavimui, įvedant duomenis iš klaviatūros; Paruoškite duotų masyvų atskirus duomenų tekstinius failus; Sukurkite naują m_failo scenarijaus versiją masyvo formavimui, įvedant duomenis iš paruoštų failų ir išvedant suformuoto masyvo rezultatą į failą. Sudarykite su MS Visio bendro algoritmo schemą su kreipiniais į atskiras funkcijas (Π- sandauga, - suma). Sukurkite m_faile pagrindinį scenarijų reiškinio T apskaičiavimui pagal bendro algoritmo schemą, rezultatai išvedami ekrane. Užduotis G3. Užduoties sąlyga. Duota matrica E(n,m) sudaryta iš teigiamų ir neigiamų skaičių ir stulpelis k. Nurodyto k matricos stulpelio elementus pakeiskite teigiamų elementų skaičių sandauga, o paskutiniojo – nurodytu skaičiumi d. Scenarijuje (remiantis tipine_G3 pavyzdys5 ) būtina naudoti funkcijas (sandradimas, sukeitimas), duomenų nuskaitymo iš failo ir rezultatų išvedimo į failus funkcijas. Užduotis G4.
  Informatika, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2010-05-26
 • Nuolatinės srovės grandinės analizė (8)

  Variantas 05. Darbo tikslas: sudaryti ir nubraižyti schemą, apskaičiuoti šakų sroves ir elementų įtampas, išmokti taikyti Omo dėsnį, Kirchhofo dėsnius, ekvivalenčiąsias transformacijas, kontūrinių srovių, mazginių įtampų metodus, skaičiavimus patikrinti sudarant galių balansą. Sudarome grandinę (pagal 1pav.) ir nubraižome jos schemą. Taip pat apskaičiuojame ir surašome elementų parametrus. Parametrai apskaičiuojami iš tokių lygčių. Perbraižoma analizuojamoji schema, nurodomi elementai. Pasirenkamos visų šakų srovių kryptys ir pažymimos schemoje (3 pav.). Sunumeruojami visi mazgai, taip pat nepriklausomi kontūrai. Remiantis pirmuoju ir antruoju Kirchhofo dėsniais, užrašoma nepriklausomų lygčių sistema, kurioje nežinomieji yra grandinės šakų srovės. Supaprastinama grandinės schema, padarant ir aprašant ekvivalentinius pakeitimus. Mazginių įtampų metodu apskaičiuojami visų šakų srovių stiprumai supaprastintoje schemoje. Nustatoma, kurio varžinio elemento varžos pokytis labiausia įtakoja įtampą supaprastintos grandinės šakoje be įtampos ar srovės šaltinio. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-12-31
 • Telekomunikacijų teorija (3)

  Ryšių linijos, kanalai ir jų modeliai. Ryšių linija kaip keturpolis. Radijo kanalai. Diskretieji kanalų modeliai. Informacijos optimalus priėmimas ir apdorojimas. Kaupimo metodas. Koreliacijos metodo esmė. Sprendimo priėmimo taisyklės ir kriterijai. Idealaus stebėtojo kriterijus. Neimano–Pirsono kriterijus. Minimalios rizikos kriterijus (Bajeso). Optimalus imtuvas veikiant baltajam triukšmui. Amplitudinė moduliacija. Dažninė moduliacija. Netiesinės ir parametrinės grandinės elektrinio ryšio signalų perdavimo sistemos. Dažnio daugyba. AM signalų detektavimas (demoduliacioja). Atsparumas trukdžiams.
  Elektronika, špera(5 puslapiai)
  2010-06-03