Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (120)

  Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Natūrali monopolija. Absoliučioji arba grynoji monopolija. Monopolijos valdžia. Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Monopolinės firmos pelno maksimizavimas. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos. elastingumas. Monopolinės firmos pasiūla. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Kainų diskriminacija. Pirmojo laipsnio arba tobuloji kainų diskriminacija reiškia. Monopolinės konkurencijos rinkos bruožai. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas ir pusiausvyra monopolinės konkurencijos rinkoje ilguoju laikotarpiu. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Oligopolinės rinkos bruožai. Stabilios kainos modelis. Kartelio modelis. Ekonominės rentos esmė. Ekonominė renta. Palūkanos.
  Ekonomika, špera(15 puslapių)
  2009-11-26
 • Elektrinio traukinio vežimėlio modernizavimas

  Vagonų ir lokomotyvų - 2 kursinis darbas. Įvadas. Esama konstrukcija. Elektrinio traukinio vežimėlis. Vežimėlio paskirtis. Vežimėlių klasifikavimas. Siūloma konstrukcija. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2010-09-09
 • Gamybinės praktikos ataskaita: dyzelinio traukinio stabdžių sistema

  Įvadas. Dyzelinio traukinio RA-2 stabdžių sistema. Stabdžių sistemos paskirtis ir pagrindiniai įtaisai. Stabdžių sistemos veikimo principas. Pneumatinių ir elektropneumatinių stabdžių valdymas. Pagrindiniai dyzelinio traukinio RA – 2 stabdžių sistemos elementai. Stabdžių cilindrai, bendras vaizdas bei veikimo principas. Stabdžių blokai. Oro skirstytuvas 292M, bendras vaizdas bei veikimo principas. Elektrinis oro skirstytuvas 305-3, bendras vaizdas bei veikimo principas. Stabdžių sistemos remonto baras. Dyzelinio traukinio stabdžių įrangos remonto baro technologinis eskizas. Remonto technologija taikoma stabdžių įtaisams. Technologinės įrangos modernizavimas.
  Inžinerija, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2010-10-22
 • Hidraulinės ir pneumatinės pavaros (8)

  Bendroji dalis. Hidrocilindrų hidraulinis skaičiavimas. Pradiniai duomenys skaičiavimui. Hidrocilindrų skersmenų skaičiavimas. Stūmoklių kotų skersmenys. Hidrocilindrų našumas. Skysčio padavimo kiaurymių skersmenys. Darbo kameros slėgis. Didžiausia hidrocilindro jėga. Plokštelinio posūkio hidrovariklio hidrauliniai skaičiavimai. Hidrovariklio veleno skersmuo. Korpuso vidinis skersmuo. Hidrovariklio plokštelės plotis. Hidrovariklio tepalo debitas. Mažiausias padavimo angos skersmuo. Darbinės kameros slėgis. Hidrovariklio išvystomas momentas. Hidraulinių variklių parinkimas tūrinės pavaros sistemoje. Siurblių parinkimas. Hidrovariklių parinkimas. Didžiausi hidrocilindrų stūmoklių judėjimo greičiai. Plokštelinio hidrovariklio didžiausias kampinis greitis. Darbo skysčio parinkimas. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. Vamzdžių vidiniai skersmenys. Faktiniai tepalo srautų greičiai. Tepalo tėkmės rėžimas. Hidraulinės trinties koeficientas (Darsi koeficientas). Slėgio hidrolinijos mažiausias vamzdžio sienelės storis. Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Hidropavaros galingumas ir naudingumo koeficientas. Slėgio nuostoliai hidrolinijose Grafinė dalis. Hidrocilindro tvirtinimo ąsų kiaurymių, arba tvirtinimo ašies galų skersmuo. Atsparuminiai hidrocilindro skaičiavimai. Priedai (dwg. brėžiniai: Hidraulinis cilindras, Hidraulinė pavara, Hidraulinio cilindro specifikacija, Hidraulinės pavaros specifikacija).
  Inžinerija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-02-24
 • Informatika (38)

  Excel byla. 4 namų darbai. Laboratorinis darbas Nr.1. Teksto išdėstymo narveliuose būdai. Laboratorinis darbas Nr.2. Jei prekių likutis mažiau nei 5 vnt., narvelį nuspalvinkite rausvai, skaičių paryškinti. Laboratorinis darbas Nr.3. Užpildykite lentelę. Egzamino pažymį apskaičiuokite sudedami E1 ir E2 egzaminų rezultatus. Galutinį pažymį apskaičiuokite naudodami funkciją IF. Brūkšnelis dedamas jeigu egzamino pažymys mažesnis už 5, arba laboratorinių darbų pažymys mažesnis už 4. Laboratorinis darbas Nr.4. Diagramos.
  Informatika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-12-22
 • Investicijų efektyvumo įvertinimas (2)

  Ekonomikos namų darbas Nr. 2. Nustatyti investicijų efektyvumą. Grynosios dabartines vertės metodu (NVP). Vidinės pelno normos metodu ( IRR). Modifikuotos vidinės pelno normos metodu. Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodu. Paskaičiuoti pelningumo indeksą (PI). Duomenys. Grynosios dabartinės vertės metodas (NVP). Vidinės pelno normos metodas (IRR). Modifikuotos vidinės pelno normos metodas (IRR). Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodas. Pelningumo koeficientas. Išvada.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-12-22
 • Kelių transporto produkcijos savikaina (2)

  Ekonomikos namų darbas Nr. 1. Užduotis: Aprašyti kelių transporto produkcijos savikainą. Paskaičiuoti kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliaciją lengvajam automobiliui. Paskirstyti pelną, jeigu. Grafiškai atvaizduoti savikainos sudedamąsias dalis, pagal atliktus skaičiavimus.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-12-22
 • Matematinė statistika (14)

  Matematinės statistikos savarankiški darbai Nr.58. 8 uždaviniai. Pirmas uždavinys. Uždavinio formulavimas. Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudaryti intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžti santykinių dažnių histogramą. Apskaičiuoti imties vidurkį, dispersiją, patikslintąją dispersiją bei vidutinius kvadratinius nuokrypius. Ar apskaičiuota teisingai, pasitikrinti, pritaikius prie imčių pateiktas kontrolines sumas. Uždavinio sprendimas. Antras uždavinys. Uždavinio formulavimas. Žinoma, kad atsitiktinis dydis (a.d.) X yra normalusis. Jo parametras a nežinomas, o žinomas: yra 1a uždavinyje gautam , kuris imamas su vienu ženklu po kablelio ( neapvalinant). Turėdami imtį, kurios didumas n = 50, ir parinkę pasikliovimo lygmenį 0,99, rasti parametro a pasikliautinąjį intervalą. Žinoma, kad atsitiktinis dydis (a.d.) X yra normalusis. Turėdami imtį, kurios didumas n = 50. Taikydami 1a uždavinyje gautas ir reikšmes, parinkę pasikliovimo lygmenį 0,95, rasti parametro a pasikliautinąjį intervalą. Žinoma, kad atsitiktinis dydis (a.d.) X yra normalusis. Jo parametrai a ir nežinomi. Turėdami imtį, kurios didumas n = 50. Taikydami 1a uždavinyje gautas ir reikšmes, parinkę pasikliovimo lygmenį 0,95, rasti parametro pasikliautinąjį intervalą. Uždavinio sprendimas. Trečias uždavinys. Uždavinio formulavimas. Žinoma 50 požymių reikšmių. Atsižvelgę į 1 uždavinyje nubrėžtos santykinių dažnių histogramos pavidalą, suformuluojame neparametrinę hipotezę. Patikrinti šią hipotezę, parinkus reikšmingumo lygmenį 0,05 ir pritaikius X2 suderinamumo kriterijų. Ar teisingai apskaičiuota, pasitikrinti pritaikius prie imčių pateiktas šio uždavinio kontrolines sumas. Žinoma 50 požymių reikšmių (žr. uždavinio gale, b dalis). Apskaičiuoju imties skaitines charakteristikas. Sudarau intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k, nubrėžiu santykinių dažnių histogramą, atsižvelgiant į jos pavidalą, suformuluosiu neparametrinę hipotezę H2: t.y. a.d. X yra rodiklinis (eksponentinis). Šią hipotezę patikrinsiu, parinkęs 0,05 ir pritaikęs 2 kriterijų. Ar teisingai apskaičiavau, pasitikrinu prie imčių pateiktas kontrolines sumas. Žinoma 50 požymių reikšmių (žr. uždavinio gale, c dalis). Sudarysiu intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k, nubrėžiu santykinių dažnių histogramą, atsižvelgiant į jos pavidalą, suformuluosiu neparametrinę hipotezę H3: X U[a;b], t.y. a.d. X yra tolygusis. Šią hipotezę patikrinsiu, parinkęs 0,05 ir pritaikęs 2 suderinamumo kriterijų. Ar teisingai apskaičiavau, pasitikrinu prie imčių pateiktas kontrolines sumas. Diskretusis a.d. X – kurios nors sistemos gedimų skaičius per valandą. Per savaitę (168 valandos) gauti stebėjimo duomenys sugrupuoti ir išdėstyti didėjimo tvarka, t.y. turima tokia diskrečioji statistinė eilutė. Uždavinio sprendimas. Ketvirtas uždavinys. Uždavinio formulavimas. Žinoma, kad atsitiktinis dydis X yra normalusis. Jo parametras žinomas. Turėdami 50 normaliojo a.d. reikšmių, žinodami, kad patikrinu nulinę parametrinę hipotezę. Žinoma, kad atsitiktinis dydis X yra normalusis. Jo parametrai a ir nežinomas. Turėdami 50 normaliojo a.d. reikšmių, žinodami, kad patikrinu dvi nulines parametrines hipotezes. Žinodami, kad diskretusis a.d.). Vienas jo parametras n yra žinomas , o tikimybė p nežinoma. Žinodami įvykio A pasirodymų skaičių k, pasikliovimo lygmenį, rasti binominio skirstinio parametro p pasikliautinąjį intervalą 0,01 tikslumu. Žinodami reikšmingumo lygmenį α ir p0, patikrinu parametro p reikšmes hipotezę. Uždavinio sprendimas. Penktas uždavinys. Uždavinio formulavimas. Žinoma, kad a.d. X ir Y yra normalieji. Jų parametrai ax, ay, x ir y nežinomi. Žinomos šių a.d. imtys, kuriu didumas n. Parinkę reikšmingumo lygmenį 0,05, patikrinsiu dvi nulines parametrines hipotezes. Uždavinio sprendimas. Šeštas uždavinys. Uždavinio formulavimas. Žinoma, kad a.d. X ir Y yra normalieji. Žinomos a. d. imtys, kuriu didumas n. Reikia apskaičiuoti koreliacijos koeficientą r 10-4 tikslumu. Rasti regresijos tiesės lygtį. Parinkus pasikliovimo lygmenį 0,95, rasti koreliacijos koeficiento p pasikliautinąjį intervalą 0,01 tikslumu. Parinkus reikšmingumo lygmenį α 0,05, parinkti tik bendrąsias alternatyvas ir pritaikius reikšmingumo kriterijų: parinkus tris nulines parametrines hipotezes. Uždavinio sprendimas. Septintas uždavinys. Uždavinio formulavimas. Turima dviejų a.d. X ir Y koreliacinė lentelė. Reikia apskaičiuoti koreliacijos koeficientą r ir rasti regresijos tiesės lygtį. Parinkus pasikliovimo lygmenį 0,95, rasti koreliacijos koeficiento pasikliautinąjį intervalą 0,01 tikslumu. Parinkus reikšmingumo lygmenį 0,05 patikrinti dvi parametrines hipotezes. Uždavinio sprendimas. Aštuntas uždavinys. Uždavinio formulavimas. Turima koreliacinė lentelė. Reikia apskaičiuoti koreliacijos koeficientą r ir koreliacijos santykius. Reikia apskaičiuoti regresijos kreivių ( tiesės, hiperbolės, logaritminės kreivės (jei visi xi>0), rodiklinės kreivės) lygčių koeficientus a0 ir a1. Reikia įvertinti regresijos kreivių artumą duotiesiems taškams, kiekvienai regresijos kreivei apskaičiuodami vidutinę kvadratinę paklaidą 0,01 tikslumu. Uždavinio sprendimas. Išvada.
  Matematika, uždavinys(27 puslapiai)
  2009-12-22
 • Medžiagų mokslas (16)

  7 laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Nr.1. Metalų kietumo matavimas. Darbo tikslas: Susipažinti su metalų kietumo matavimo būdais ir, parinkus tinkamą matavimo metodą, pamatuoti bandinio kietumą. 2 laboratorinis darbas. Atkaitintųjų anglinių plienų mikrostruktūrų tyrimas. Darbo tikslas: Išnagrinėti atkaitintųjų anglinių plienų mikrostruktūras. Išmokti analizuoti anglinių plienų mikrostruktūrą ir savybes. Pagal struktūrą apskaičiuoti anglies kiekį pliene. Laboratorinis darbas Nr.3. Vienkartinės liejimo formos gamyba. Darbo tikslas: Įgyti praktinių vienkartinės liejimo formos projektavimo ir dokumentacijos apiforminimo įgūdžių. Nr.5. Lakštinio metalo šaltosios plastinės deformacijos tyrimas. Darbo tikslas: Susipažinti su plonalakščio metalo štampavimo ypatumais. Išmokti atlikti plonalakščio metalo štampuojamumo nustatymo bandymą, įspaudžiant sferinę duobutę (Eriksono metodas) ir pagal gautus bandymo rezultatus įvertinti bandomų medžiagų technologines savybes. Laboratorinis darbas nr. 8. Rankinio elektrolankinio glaisytaisiais elektrodais ir automatinio suvirinimo parametrų tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su rankinio ir automatinio elektrolankinio suvirinimo glaistytasiais elektrodais aparatūra ir įrenginiais, nustatyti suvirinimo siūlės parametrų priklausomybę nuo suvirinimo režimų. 14 laboratorinis darbas. Plienų įgrūdinamumo nustatymas galinio grūdinimo metodu. Darbo tikslas: Išmokti nustatyti svarbiausias grūdinamo plieno charakteristikas – užgrūdinamumą ir įgrūdinamumą. Savarankiškai nustatyti pateiktojo plieno užsigrūdinamumą.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2009-12-22
 • Riedmenų remontas

  Pagrindiniai faktoriai, apibūdinantys. technikos būklę. Patikimumas. Riedmenų patikimumo pagrindinės nuostatos ir skaičiavimo principai. Mašinų remonto reikšmė ir ekonominis tikslingumas. Reikiamo lygio patikimumo nustatymo metodika. Riedmenų gedimo dėsningumai. Riedmenų techninė parengtis. Riedmenų techninės priežiūros ir remonto sistema. Riedmenų priėmimas remontui ir jų techninės būklės įvertinimas. Riedmenų techninės priežiūros ir remonto gamybiniai padaliniai. Išdilusių detalių paviršių atstatymo būdai eksploatuojant riedmenis. Litavimas. Lydmetalių parinkimas. Chromavimas. Chromavimo proceso eiga. Atnaujinimas suvirinimu ir aplydimu. Vibrokatalitinis aplydimas. Metalizavimas. Klijavimas. Plastinis detalių deformavimas jas remontuojant. Kniedijimas. Nejudamieji, išardomi sujungimai. Srieginiai sujungimai. Jungimas smeigėmis. Sujungimas varžtais ir sraigtais. Pleištiniai sujungimai. Išdrožinai sujungimai. Kūginiai sujungimai. Krumpliaračių, smagračių ir skriemulių rinkimas ir ardymas remonto metu. Spyruoklių įstatymas ir išėmimas remonto metu. Grandininių perdavų surinkimas. Surinkimo ir išardymo darbų organizavimas remonto metu.
  Inžinerija, špera(17 puslapių)
  2011-02-22
 • Specialybės kalbos kultūra

  Leksika. Leksikos klaidos. Sintaksė. Sintaksės klaidos. Žodžių daryba. Morfologija. Kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-02-22
 • Specialybės kalbos kultūra (2)

  Leksika. Leksikos klaidos. Sintaksė. Sintaksės klaidos. Žodžių daryba. Žodžių darybos klaidos. Morfologija. Morfologijos klaidos. Kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-02-23
 • Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos

  3 laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Nr. 5. Skylių gręžimas detalėse koordinatinėmis gręžimo staklėmis. Darbo tikslas: pagal darbo brėžinį pagaminti dvi detales iš duotų matmenų ruošinių koordinatiniu ir žymėjimo būdu. Atlikimo tvarka. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 2. Matmens nustatymo pagal staklių limbą paklaidos tyrimas. Darbo tikslas: ištirti matmens nustatymo tikslumą, kada jis gaunamas pasukant staklių limbą iki pažymėtos padalos; susipažinti su statistiniais paklaidų vertinimo metodais. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 8. Bazavimo varianto, užtikrinančio didžiausią detalių partijos apdirbimo tikslumą, patikrinimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-09-13
 • Traukinio važiavimo tarpstočių parametrų skaičiavimas (3)

  Įvadas. Lokomotyvo pagrindiniai techniniai duomenys. Pagrindinės traukinio važiavimo varžos apskaičiavimas: traukos režimu ir tuščia eiga. Papildomų traukinio judėjimo varžų apskaičiavimas. Nagrinėjamo tarpstočio kelio profilio redukavimas. Traukinio atstojamųjų jėgų apskaičiavimas ir diagramos sudarymas. Traukinio greičio bei važiavimo laiko. priklausomumų v=f(S) ir t=f(S)grafikų braižymas. Sąstato masės apskaičiavimas. Traukinio sustojimo kelio apskaičiavimas 3 ir 5 profilio pradiniuose elementuose Nagrinėjamo kelio ruožo tonkilometrių diagrama. Įnercinės įkalnės tikrinimas. Traukinio važiavimo laiko tarp stočių A ir B apskaičiavimas. Degalų sąnaudų nagrinėjamam kelio ruožui apskaičiavimas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(28 puslapiai)
  2011-02-21
 • Vagonai ir lokomotyvai (2)

  Riedmenų klasifikacija. Traukos riedmenų sandara. Traukos riedmenų naudingojo veiksmo koeficientas. Nuo ko jis priklauso? Skaitinės reikšmės. Lokomotyvų ašinės charakteristikos. Lokomotyvų variklių tepimo sistemų paskirtis, sandara, klasifikacija, konstrukciniai ypatumai. Lokomotyvo variklių degalų padavimo sistemų paskirtis, pagrindiniai elementai, jų klasifikacija, konstrukciniai ypatumai. Lokomotyvų variklių vandens sistemų paskirtis, jų klasifikacija, konstrukciniai ypatumai, pagrindiniai elementai. Atviros variklių vandens sistemos, jų ypatumai. Uždaros variklių vandens sistemos, jų ypatumai. Lokomotyvo variklių oro paavimo sistema, paskirtis, klasifikacija, konstrukciniai ypatumai, pagrindiniai elementai. Oro valymo filtrai, jų tipai, schemos, ypatumai. Y variklio cilindrus paduodamo oro suslėgimo įtaisai ir pavaros. Pagalbiniai lokomotyvų įrenginiai. Jų paskirtis, tipai, naudojamos pavaros. Ideali traukos charakteristika. Lokomotyvo pagrindinių pavarų tipai. Mechaninės pavaros. Hidraulinėmis vadinamos pavaros. Elektrinės pavaros. Hidrotransformatorių ypatumai, pritaikymo lokomotyvų pavarose galimybės. Hidrotransformatoriaus transformacijos koeficientas. Lokomotyvų elektrinių pavarų tipai, jų valdymo principai. Lokomotyvų vežimėlių paskirtis, tipai, sudedamosios dalys. Sukimo momento perdavimo aširačiams pavaros, konstrukciniai ypatumai. Aširačių sudedamosios dalys, jų surinkimo ypatumai. Aširačiai su elastinėmis movomis, jų paskirtis, ypatumai. Traukos el. variklių pakabos schemos, konstrukciniai ir eksploataciniai ypatumai. Pakabos paskirtis, klasifikacija, konstrukcines schemos ypatumai. Tamprieji pakabos elementai. Pneumatines pakabos schema, konstrukciniai ypatumai. Pakabos virpesių slopinimo elementų paskirtis, klasifikacija, veikimo principas. Lokomotyvo kėbulo atramų į vežimėlį schemos ir ypatumai. Vežimėlių atraminių gražinimo įtaisų paskirtis, konstrukcinės schemos. Serdeso įrenginio paskirtis, schema, veikimo principas. Lokomotyvo rėmo paskirtis, schema, sudedamosios dalys, veikiančios apkrovos. Automatinės sankabos įtaiso paskirtis, atliekamos funkcijos. Automatinių sankabų slopinimo įtaisų paskirtis, veikimo principas. Stabdžių sistemų paskirtis, jų klasifikacija, veikimo principas. Tiesioginio ir netiesioginio veikimo stabdžių sistemos veikimo principas. Lokomotyvų pneumatinė sistema. Priešgaisrinė sistema. Smėlio padavimo sistema.
  Inžinerija, špera(14 puslapių)
  2010-02-24
 • Vagonai ir lokomotyvai (3)

  Įvadas. Darbo tikslas yra susipažinti ir išanalizuoti lokomotyvų hidraulinius siurblius, jų veikimo principus, tipus, konstrukcinius ypatumus. Hidraulinio siurblio paskirtis, veikimo principas. Žemo slėgio siurbliai. Aukšto slėgio siurbliai. Tepalo ir pagalbinio tepalo siurbliai. Vandens siurblys. Pagrindiniai kiekvieno siurblio tipo privalumai ir trūkumai. Krumpliaratinių siurblių privalumai ir trūkumai. Vienplunžerinių siurblių privalumai ir trūkumai. Išcentrinių siurblių privalumai ir trūkumai. Hidraulinių siurblių silpnosios vietos. Problemos iškylančios eksploatuojant analizuojamus siurblius. Krumpliaratinių siurblių silpnosios vietos. Problemos iškylančios juos eksploatuojant. Vienplunžerinių ir sekcinių siurblių silpnosios vietos. Problemos iškylančios juos eksploatuojant. Krumpliaratinio siurblio konstrukciniai tobulinimai. Krumpliaratinio siurblio veleno, našumo ir kiti skaičiavimai. Išvados. Priedai (siurblio specifikacija, dwg brėžiniai: krumpliaratis, žemo slėgio siurblys).
  Inžinerija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2010-02-24
 • Vagonai ir lokomotyvai (5)

  Įvadas. Lokomotyvo stabdžių paskirtis. Lokomotyvo stabdžių veikimo principas. Lokomotyvo svirtinių sistemų rūšys. Lokomotyvo stabdžių efektyvumo didinimas. Lokomotyvo sūkurinių srovių stabdžiai. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2010-10-22
 • Vidaus degimo varikliai (12)

  Cilindro pripildymo koeficienatas, formulės išvedimas. Grafikas. Jo kreivių įvairiems varikliams paaiškinimas. Išvesti teorinio oro kiekio formulę 1 kg visiškam degalų sudeginimui, moliais. Degimas Oto variklyje. Fazės. Tz ir pz reikšmės. Kai delta p/delta fi? Degamumas nuo el. kibirkšties Oto varikliuose (benzininis ir dujinis) Reikšmės. Kas yra detonacija, kaitrinis degimas ir kt. degimo atvejai. Tz formulės išvedimo būdas; pz slėgio formulės išvedimas. Degimas dyzeliniame variklyje. Fazės. Tz ir pz reikšmės, deltap/deltafi leistinas trankumas. Nenormalus degimas Oto ir dyzeliniuose varikliuose. Pasekmės. Būdai išvengti. Darbo eigos rodikliai, pb ir Tb. Išvesti formules. Reikšmės Oto ir dyz varikliams. Suslėgimo laipsnis. Reikšmės. Degimo kameros Oto ir dyzeliniams varikliams. IŠMETIMO PROCESAS. Šilumos sąnaudų apskaita (balansas). Ekonomiškumo padidinimo būdai. Litrinės galios formulės nagrinėjimas. Suslėgimo vyksmo naudingumas. Išvesti formules pc ir Tc. Reikšmių ribos. Molekulinio dujų pasikeitimo koeficientas. MJu, Įtaka į variklio rodiklius. Cilindrų priputimas. Kaip palaikomas reikiamas mišinio sastatas oto varikliuose (benzininis, dujinis, su įpurškimu). Schemos. Oro pertekliaus koeficientas. Variklio galios ir taupumo didinimo būdai. Litrinės galios formulės analizė. Vidutinis indikatorinis slėgis pi. Formulės išvedimas. Grafikas. Kaip išmatuoti pi? Išmetimas. Fazės. Grafikas. Slopintuvai, jų schemos. Orapūtės ir jų rūšys. Pripūtimo efektyvumas. Šiluminės dalies klausimas pasirinktinai, išvedant formulę. Kaip žvakėje gaunama kibirkštis? Purkštuvų (dyzelinių variklių) charakteristikos. Grafikas. Kaip keičiama galia Oto, dyzelių ir dujų varikliuose? Vieno cilindro variklio išsvėrimas lančasterio būdu. Schema. Atsvarų masės. Išsverti 8 cilindrų "V" formos pavidalo variklį. Pateikti schemą su atsvarų išdėstymu. Subalansuoti vienaeilį 4 cilindrų variklį. Atsvarų masės. Išsverti 2 cilindrų vienaeilį variklį. Piešinys formulės jėgoms ir momentams. Subalansuoti 4ių cilindrų opozicinį variklį, pateikiant alkūninio veleno schemą ir jėgų kryptis. Išsverti 2jų cilindrų "V" Formos variklį. Atsvarų masės. Schema. Išsverti 2jų cilindrų opozicinį variklį. Atsvarų masės. Schema. Išsverti 1 cilindro variklį be papildomų mechanizmų. Schema formulės. Išsverti 6 cilimdrų vienaeilį variklį. Piešinys. Atsvarai ir jų išdėstymas. Stūmoklio greitis ir pagreitis. Vidutinis stūmoklio greitis. Švaistiklio judesys. Grafikai. Stūmoklio judesio formulės išvedimas. Grafikas. Kodėl daromas necentrinis mechanizmas. Vienaeilio variklio išsverimas. Atsvarų masės apskaičiavimas. Žvaigždinių variklių išsvėrimas. "V" pavidalo variklių tolygaus darbo velenas. Apie visas variklio aušinimo sistemas ir temperatūros reguliavimo būdus. Kokie jie? Išsverti 2 cilindrų variklį, kai velenas turi vieną alkūnę. Schema. Atsvaro apskaičiavimas. Išsverti I cilindro variklį Lančasterio būdu. Variklių išsvėrimo būdai. Reikalavimai konstruktoriams. Kokios jėgos ir momentai veikia? Judančios ir besisukančios masės švaistikliniame mechanizme. Schemos. Kaip apskaičiuoti? Sukamieji veleno švytavimai. Būtinos sąlygos. Kaip apskaičiuoti nuosavus ir priverstinius švytavimus? Rezonansinis švytavimas, grafikas. Švytavimų slopintuvai. Sūkių išcentrinis reguliatorius. Schema. Netolygumo ir nejautrumo laipsniai. Tepimo sistemos smulkaus valymo filtrai, jų įjungimas į srautą. Slėgis. Skirstymo mechanizmų įvairovė. Piešiniai, pateikiant šiluminio tarpelio reguliavimą. Žiedinio skerspjūvio vožtuvo apskaičiavimas. Schemos. Formulės išvedimas. Sukimosi dažnio ir apkrovos charakteristikos. Skirstymo mechanizmo kumšteliai, jų kelio, greičio ir pagreičio grafikai. Integralinis skerspjūvis vožtuve. Kaip jis apskaičiuojamas? Antifrikciniai lydiniai veleno guoliams. Tepimo tarpelio apskaičiavimas. Lyginamasis slėgis. Skirstymo velenėlio pavaros. Įvertinti jas. Ašinio poslinkio ribojimas. Medžiagos. Sūkiai. Kaip keičiama ciklinė porcija dyzelinio senose ir naujose maitinimo sistemose. Piešinys. 2-jų taktų dyzelionio variklio (įvairių) cilindrų pripildymo vyksmas. Piešiniai. Kam naudojami dekompresoriai, korektoriai reguliatoriuose ir liamdo zondas? Dujinio maitinimo schema. Dujų reduktoriaus veikimas. Maišytuvas. Kaip keičiama galia ir oro pertekliaus koef. Oto varikliuose. Vieno įtaiso schema. Aušinimas oru ir skysčiais. Schemos. Temperatūros reguliavimas. Kokia tH2O pageidautina? Sukimosi dažnio charakteristika. Pripildymo koef. įvairiems varikliams.
  Inžinerija, špera(23 puslapiai)
  2010-09-09
 • Vidaus degimo varikliai (13)

  Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (Pripildymas). Slėgimas. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos balansas. Variklio pagrindinės diagramos. Sukimosi dažnio charakteristikos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Normalinė jėga Z – išilgai alkūnės. Tangentinė jėga T. Sukimo momentas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Cilindro įvorės skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Sistemų skaičiavimas. Aušinimo sistemos skaičiavimas. Ašinio ventiliatoriaus skaičiavimas. Išcentrinio siurblio skaičiavimas. Priedai (Specifikacija. Brėžiniai: Indikatorinė diagrama. Tangentinės diagramos. Variklio surinkimo brėžinys. Stūmoklio brėžinys).
  Inžinerija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2010-09-09