Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dalykinė korespondencija

  PowerPoint pristatymas. Bendrosios dalykinių laiškų rašymo taisyklės. Dalykinio laiško struktūra. Blokinė dalykinio laiško struktūra. Antraštė. Modifikuota blokinė struktūra. Antraštė. Dalykinių laiškų rūšys. Pasiteiravimo laiškai. Atsakymai į pasiteiravimo laiškus. Pasiūlos laiškai. Reklaminės pasiūlos laiškai. Užsakymų laiškai. Skundų laiškai (reklamacijos). Atsakymai į skundų laiškus. Atsakymai į skundus gali būti. Neigiami. Iš dalies teigiami. Laiškai dėl neapmokėtų sąskaitų. Atsakymai į raginimus apmokėti sąskaitas. Padėkos laiškai. Sveikinimo laiškai. Užuojautos laiškai.
  Raštvedyba, pristatymas(23 )
  2010-11-11
 • Dokumentų valdymas (15)

  Įmonės rengiami teisės aktai. Įmonės rengiami vidaus dokumentai. Įmonės rengiami siunčiami dokumentai. Asmens vardu rašomi dokumentai. Įsakymų veiklos klausimais registras. Įsakymų personalo klausimais registras. Įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais registras. Aktų registras. Pranešimų registras. Protokolų registras. Įstaigos parengtų siunčiamų dokumentų registras. Gautų dokumentų registras. Dokumentų registrų sąrašas. 2009 metų dokumentacijos planas. 2009 metų dokumentacijos plano papildymų sąrašas. 2008 metų dokumentacijos plano suvestinė. Bylų (dokumentų) perėmimo aktas. Naikinti atrinktų bylų. Aktas. Dingusių bylų. Aktas. Bylos vidaus apyrašas. Bylos baigiamasis įrašas. 2008 metų laikino saugojimo bylų perduotų į archyvą sąrašas. Ilgo saugojimo bylų apyrašas. Archyvo pažyma dėl darbo. Archyvo pažyma apie gautas pajamas. 2008 metų dokumentų sutvarkymo istorinė pažyma.
  Raštvedyba, pavyzdys(28 puslapiai)
  2010-03-23
 • Harringtonas Emersonas

  PowerPoint pristatymas. H. Emersonas. H. Emersono darbas. 12 našaus darbo principų. Aiškus tikslas, idealas. Sveika nuovoka. Kompetentinga konsultacija. Drausmė. Teisingi santykiai su darbuotojais. Greita, patikima, išsami ir tiksli apskaita. Kontroliavimas ir koordinavimas. Normos ir pavyzdžiai. Sąlygų normalizavimas. Operacijų normavimas. Tikslios instrukcijos. Skatinimo sistema.
  Vadyba, pristatymas(15 )
  2010-10-07
 • Įmonės aprašymas ir personalo duomenų bazės kūrimas MS Access 2007 programoje: IĮ "Torega"

  Įvadas. Įmonės veiklos apžvalga. Personalo duomenų bazės MS Access 2007 programoje kūrimas. Duomenų bazės sukūrimas. Ryšiai tarp DB lentelių. Formų kūrimas. ataskaitų kūrimas. Išvados.
  Programos, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-11-11
 • Komunikavimo procesas

  Informacijos teorija. Transakcinės analizės teorija. Bendravimo proceso kliūtys: organizacinės ir asmeninės. Trečiojo asmens vaidmuo sprendžiat konfliktus.
  Komunikacija, konspektas(8 puslapiai)
  2012-02-10
 • Oligopolinės kainos nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Oligopolinės kainos nustatymas. Pagrindinės rinkos rūšys. Oligopolinės kainos susidarymo savybės. Stabilios kainos oligopolinėje rinkoje modelis. Laužta paklausos kreivė. Šis modelis kritikuojamas dėl dviejų dalykų. Kartelio modelis. Kainų lyderio modelis.
  Mikroekonomika, pristatymas(9 )
  2010-02-18
 • Profesinė praktika individualioje įmonėje "Lotera"

  Praktikos ataskaita ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. Įmonės veiklos apžvalga. Valdymo struktūra. Įmonės produktų paskirstymas. Personalo valdymo uždaviniai. Personalo poreikio planavimas. Įdarbinimas ir kandidatų atrinkimas. Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas. Personalo valdymo strategija. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2011-09-22
 • Profesinės praktikos apžvalga įmonėje: miškininkystės ir medienos ruoša

  Įmonės veiklos apžvalga. Įmonės valdymas. Valdymo organizacinė schema. Rinkos, jų apimtis įmonės dydis rinkoje. Įmonės veiklos finansinių rodiklių formavimas. Ir veiklos rezultatų nustatymas. Įmonės apskaitos politika. Turtas ir jo savininkai. PVM sąskaita-faktūra (sąskaita-faktūra).Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Mokėjimo pavedimas. Banko išrašas. Avanso apyskaita. Prekių gabenimo važtaraštis. Pajamų ir PVM deklaracijų užpildymas. Įmonės veiklos finansinė analizė.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2011-02-28
 • S. McCullagh "The wild witches and the talsiman"

  Darbas anglų kalba. Knygos santrauka ir dešimt klausimų. Summary. 10 questions.
  Anglų kalba, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-03-04
 • Teisės pagrindai (21)

  Valstybės sąvoka ir požymiai. Teisės sąvoka ir požymiai. Teisės normos. Teisės realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisinė atsakomybė. Pagrindinės teisės rūšys, Jų skirtumai. Konstitucinė teisė. Konstitucijos paskirtis ir reikšmė. Konstitucinė priežiūra. Žmogaus teisių apsauga. Žmogaus teisių apsauga. Pagrindinės žmogaus teisės, laisvės ir pareigos. Socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Žmogaus teisių ir laisvių teisinės gynimo garantijos. Konstitucinės žmogaus pareigos. Europos Žmogaus Teisių Teismas- kaip žmogaus teisių apsaugos garantas Lietuvoje.
  Teisė, konspektas(19 puslapių)
  2011-09-22
 • Vadybos funkcijos. Kontrolė

  PowerPoint pristatymas. Vadybos funkcijos. Kontrolė. Vadybos funkcijos. Kontrolė. Kontrolė (3). Kontrolės lygiai. Kontrolės lygiai (3). Kontrolės sistema įmonėje. Kontrolės sistema įmonėje (5). Kontrolės rūšys. Kontrolės rūšys (4).
  Vadyba, pristatymas(17 )
  2011-03-07
 • Vadybos funkcijos. Vadovavimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Vadybos funkcijos. Vadovavimas. Vadybos funkcijos. Vadovavimas (3). Motyvavimo esmė ir raida. Motyvavimo esmė ir raida (8). A. Maslowo teorija. A. Maslowo teorija (4). F. Herzbergo teorija. F. Herzbergo teorija (3). D. MakKlelando motyvavimo teorija. D. MakKlelando motyvavimo teorija (2). Procesinės motyvavimo teorijos. V. Vrumo vilčių teorija. V. Vrumo vilčių teorija (3). Teisingumo teorija. Teisingumo teorija (2). Porterio-Laulerio modelis. Porterio-Laulerio modelis (2). Motyvavimas ir kompensavimas.
  Vadyba, pristatymas(31 )
  2011-03-07
 • Žmogaus poreikiai ir pasaulio tvarka

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kas yra poreikiai? Kokie yra poreikiai? A. Maslow. A. Maslow piramidė. Poreikių tipai. Žmonių poreikiai skiriasi. Kas lemia skirtingus poreikius? Socialiniai pokyčiai. Pamąstymui. Išvados.
  Filosofija, pristatymas(14 )
  2009-10-30