Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • C++ programavimo kalba: Diskriminanto skaičiavimas

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas – susipažinti su C/C++ kompiliatoriaus aplinka, parašyti pirmą C programą. Surinkite kompilaitoriaus lange sekančią programą. Savarankiška užduotis: Parašyti programą kvadratinės lygties ax + by + c = 0 sprendimui. a,b,c – kintamieji, kurių reikšmės apibrėžiamos programoje. Rezultatai išvedami į ekraną naudojant funkciją printf( ).
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2009-11-24
 • C++ programavimo kalba: Skaičiaus nuskaitymas (teigiamas ar neigiamas)

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas - išmokti dirbti su ciklo operatoriumi while, sąlygos operatoriumi if. Taip pat susipažinsime su operatoriais switch ir break. Surinkti kompiliatoriaus lange sekančią programą. Savarankiška užduotis: Parašykite programą, kuri tikrintų ar iš klaviatūros įvestas skaičius yra teigiamas ar neigiamas.
  Informatika, laboratorinis darbas
  2009-11-24
 • Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimas (7)

  Įvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti, kaip priemaišų įterpimo etape kinta priemaišos srauto tankis ir legiravimo dozė. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų perskirstymo etapo. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Grafiko aptarimas. Dvipolio tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Pradiniai duomenys. Rasti dvipolio tranzistoriaus h parametrus. Išvados. Sudaryti tranzistoriaus pavidalo ekvivalentinės grandinės schemą, rasti jos elementų parametrus. Apskaičiuoti išėjimo srovės kintamąją dedamąją, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 55 mV. Išvados. Rasti žemo dažnio įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 152. Išvados. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės schemos sudarymas. Pradiniai duomenys. Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas kai USI = 4, 8, 14 V. Išvados. 3.2 Apskaičiuoti lauko tranzistoriaus parametrus nurodytame darbo taške. Sudaryti lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schemą. Apskaičiuoti fT, kai C11= 2 pF ir C12= 4 pF. Apskaičiuosime kintamąją išėjimo srovės dedamąją, kai kintamosios įėjimo įtampos amplitudė yra 20 mV. Išvados. Rasime žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 501. Išvados. Akustinės elektronikos įtaiso projektavimas. Paviršinių akustinių bangų (PAB) juostinio filtro projektiniai skaičiavimai. PAB juostinio filtro projektiniai skaičiavimai naudojant MATLAB programą. PAB juostinio filtro dažninė amplitudės charakteristika. Išvados. PAB juostinio filtro garsolaidžio ir jungimo schemos eskiziniai brėžiniai. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2011-05-16
 • Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimas (8)

  Įvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Duomenys. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti, kaip priemaišų įterpimo etape kinta priemaišos srauto tankis ir legiravimo dozė. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Išvados. Ištirti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Duomenys. Išvados. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas. Rasti dvipolio tranzistoriaus h parametrus. Išvados. Sudaryti tranzistoriaus pavidalo ekvivalentinės grandinės schemą, rasti jos elementų parametrus. Išvados. Apskaičiuoti išėjimo srovės kintamąją dedamąją, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 192 mV. Išvados. Rasti žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža Ra lygi 98. Išvados. Lauko tranzistoriaus tyrimas. Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, kai UDS = 4, 8, 12 V. Išvados. Apskaičiuosime lauko tranzistoriaus parametrus duotajame darbo taške. Išvados. Sudaryti lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schemą. Apskaičiuoti fT, kai C11 = 4 pF ir C12 = 8 pF. Apskaičiuoti kintamąją išėjimo srovę, kai kintamosios įtampos amplitudė yra 95 mV. Išvados. Rasime žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 256. Išvados. PAB juostinio filtro projektavimas. Paviršinio akustinių bangų filtro fizikinių matmenų skaičiavimas. PAB juostinio filtro projektiniai skaičiavimai naudojant MATLAB 6.5 programą. Paviršinių akustinių bangų įtaiso DACH skaičiavimas. Išvados. PAB juostinio filtro garsolaidžio ir jungimo schemos eskiziniai brėžiniai.Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2011-05-16
 • Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimas (9)

  Įvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišos pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Pradiniai duomenys. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti, kaip priemaišų įterpimo etape kinta priemaišos srauto tankis ir legiravimo dozė. Pradiniai parametrai. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Pradiniai parametrai. Išvados. Ištirti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Pradiniai parametrai. Išvados. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas. Rasti dvipolio tranzistoriaus h parametrus. Išvados. Sudaryti tranzistoriaus Π pavidalo ekvivalentinės grandinės schemą, rasti jos elementų parametrus. Išvados. Apskaičiuoti čiuoti išėjimo srovės kintamąją dedamąją, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 45 mV. Rasti žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža Ra lygi 668. Išvados. Lauko tranzistoriaus tyrimas. Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, kai UDS = 6, 10, 14 V. Išvados. Apskaičiuosime lauko tranzistoriaus parametrus duotajame darbo taške. Išvados. Sudaryti lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schemą. Apskaičiuoti fT, kai C11 = 6 pF ir C12 = 11 pF. Išvados. Apskaičiuoti kintamąją išėjimo srovę, kai kintamosios įtampos amplitudė yra 193 mV. Išvados. Rasime žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 231. Išvados. PAB juostinio filtro projektavimas. Paviršinio akustinių bangų filtro fizikinių matmenų skaičiavimas. PAB juostinio filtro projektiniai skaičiavimai naudojant MATLAB programą. Išvados. Paviršinių akustinių bangu įtaiso DACH skaičiavimas. Išvados. PAB juostinio filtro garsolaidžio ir jungimo schemos eskiziniai brėžiniai. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2011-05-16
 • Elektronikos pagrindai (21)

  Raskite savųjų krūvininkų koncentracijas 300K temperatūroje. Duota. Sprendimas. Atsakymas. Kaip ir kiek kartų pakistų savųjų krūvininkų koncentracijos temperatūrai pakitus 49 C? Duota. Rasti. Sprendimas. Atsakymas. Kokios būtų krūvininkų koncentracijos 300K temperatūroje puslaidininkį legiravus donorinėmis priemaišomis, kurių koncentracija 3*1017cm-3? Duota. Rasti. Sprendimas. Atsakymas. Apskaičiavę Fermio lygmens nuotolį nuo laidumo juostos dugno arba valentinės juostos viršaus, sudarykite puslaidininkio energijos lygmenų diagramą 300K temperatūroje. Duota. Rasti. Sprendimas. Atsakymas. Kokiomis savybėmis puslaidininkis pasižymėtų temperatūrai pakilus 490C? Kokios būtų krūvininkų koncentracijos? Duota. Rasti. Sprendimas. Atsakymas. Kokias savybes puslaidininkis įgytų 300K temperatūroje ir kokios būtų krūvininkų koncentracijos puslaidininkį legiravus kito tipo akceptorinėmis priemaišomis, kurių koncentracija 3*1018cm-3? Duota. Rasti. Sprendimas. Atsakymas.
  Elektronika, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-05-16
 • Finansinė atskaitomybė (4)

  Pelno/nuostolio ataskaita (per visą laikotarpį). Išvados. Balansas (per visą laikotarpį). Išvada. Pinigų srautų ataskaita. Išvada. Finansiniai rodikliai. Pelningumas. Išvada. Likvidumas (bendrasis). Išvada. Efektyvumas. Išvada. Stabilumas. Išvada. Darnumo rodikliai. Darnumas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-05-16
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (10)

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-05-16
 • Įmonės aplinkos veiklos analizė: AB "Linas"

  Apie įmonę. Įmonės veikla. Vieta rinkoje. Trumpa apžvalga. Įmonės valdymas. Bendrovės valdyba. Vertikalioji balanso analizė. Išvados. Horizontalioji balanso analizė. Išvados. Balanso analizės grafinis atvaizdavimas. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Išvados. Finansinių rodiklių skaičiavimas. Pelningumo rodikliai. Finansinio statuso rodikliai. Finansinio valdymo rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2011-05-15
 • Įmonės finansinė analizė: APB "Apranga" (2)

  Apie įmonę. APB "Apranga" valdymo principai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas. "Aprangos" grupės struktūra. Vertikalioji balanso analizė. Išvados. Horizontalioji balanso analizė. Išvados. Grafikai. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Išvados. Rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansinio statuso rodikliai. Finansinio valdymo rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2011-05-15
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (9)

  Darbo tikslas. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių darbinės principinės elektrinės schemos ir įtampos perdavimo funkcijų DACh. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-05-16
 • RC ir RL grandžių dažninių charakteristikų tyrimas (10)

  Darbo tikslas. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių elektrinės schemos ir įtampos perdavimo funkcijų bei DACh ir DFCh formulės. Pradiniai duomenys. Skaičiavimo formulės. Integruojančios ir diferencijuojančios RC ir RL grandinės DACh tyrimas. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2011-05-16
 • Rudens semestro finansinė atskaitomybė

  Pinigų srautas, pelnas, nuostoliai. Pinigų srautas. Pelnas ir nuostoliai. Balansas. Finansiniai rodikliai. Pelningumas. Likvidumas (bendrasis). Efektyvumas. Stabilumas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-05-15
 • Susipažinimas su laboratorijos matavimo prietaisais ir darbų atlikimo tvarka (7)

  Darbo tikslas. Darbe naudoti matavimo prietaisai ir pagrindinės jų charakteristikos. Virpesių parametrai. Matavimai, skaičiavimai. Oscilogramos. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-05-16
 • Terminės difuzijos proceso tyrimas, tranzistorių ekvivalentinių grandinių schemų sudarymas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas (7)

  Įvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzija vyksta iš begalinio šaltinio. Difuzinio srauto tankio ir legiravimo dozės kitimas laike, kai difuzijos šaltinis begalinis. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzijos šaltinis ribotas. Priemaišų įvedimo ir perskirstymo temperatūrų įtaka pn sandūros gyliui. Dvipolio tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės schemos sudarymas. Rasti dvipolio tranzistoriaus h parametrus. Sudaryti tranzistoriaus pavidalo ekvivalentinės grandinės schemą, rasti jos elementų parametrus. Apskaičiuoti išėjimo srovės kintamąją dedamąją, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 87 mV. Rasti žemo dažnio įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 461. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės schemos sudarymas. Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, kai UDS =6, 8, 10 V. Apskaičiuoti lauko tranzistoriaus parametrus duotajame darbo taške. Sudaryti lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schemą. Apskaičiuoti fT kai C11 = 5 pF , C11 =11 pF. Apskaičiuoti kintamąją išėjimo srovės dedamąją, kai kintamosios įtampos amplitudė yra 93 mV. Rasti žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 652. Akustinės elektronikos įtaiso projektavimas. Paviršinio akustinių bangų juostinio filtro skaičiavimai. PAB juostinio filtro dažninė amplitudės charakteristika. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2011-05-15
 • Terminės difuzijos proceso tyrimas, tranzistorių ekvivalentinių grandinių schemų sudarymas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas (8)

  Įvadas. Terminės difuzijos proceso tyrimas. Priemaišų pasiskirstymas po priemaišų įterpimo etapo. Priemaišos srauto tankio ir legiravimo dozės kitimas priemaišų įterpimo etape. Priemaišų pasiskirstymas po priemaišų perskirstymo etapo. Priemaišų pasiskirstymas tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Dvipolio tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Dvipolio tranzistoriaus h parametrų radimas. Tranzistoriaus pavidalo ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas, jos elementų parametrų radimas. Išėjimo srovės kintamosios dedamosios skaičiavimas, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 66 mV. Žemo dažnio įtampos stiprinimo koeficiento radimas, kai apkrovos varža lygi 848. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės schemos sudarymas. Lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikos, kai UDS = 9, 11, 13 V. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas darbo taške. Lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schema. fT skaičiavimas, kai C11= 3 pF ir C12= 7 pF. Kintamos išėjimo srovės dedamosios skaičiavimas, kai kintamosios įėjimo įtampos amplitudė yra 201 mV. Žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficiento radimas, kai apkrovos varža lygi 813. Akustinės elektronikos įtaiso projektavimas. Paviršinių akustinių bangų (PAB) juostinio filtro projektiniai skaičiavimai. Garsolaidžio, surinkimo ir jungimo schemos eskiziniai brėžiniai. Paviršinių akustinių bangų juostinio filtro DACh.
  Elektronika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-05-16
 • Virpesių kontūrų tyrimas (6)

  Darbo tikslas. Naudoti matavimo prietaisai. Principinės schemos. Matavimų rezultatai (lentelės ir grafikai). Skaičiavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-05-16