Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Access duomenų bazė: kaimo turizmo sodyba "Karklėnai"

  Darbo tikslas: suprojektuoti, bei praktiškai realizuoti kaimo turizmo sodybos "Karklėnai" duomenų bazės valdymo sistemą. Duomenų bazę sudarančios pagrindinės duomenų grupių lentelės. Kaimo turizmo sodybos "Karklėnai" duomenų bazė.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2009-10-09
 • Lietuvos-Švedijos prekybiniai santykiai (2007-2009 metais)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: susipažinti su Lietuvos ir Švedijos prekybiniais santykiais. Švedija. Švedijos ir Lietuvos bendradarbiavimo tikslai. Bendradarbiavimas sutelktas į šias pagrindines sritis. Pagrindinės šalys investuotojos Lietuvoje 2007-2009 metais. Pagrindinės Švedijos kompanijos investavusios Lietuvoje. Lietuvos TI užsienyje, 2007-2009 metais. Lietuvos TI užsienyje pagal šalis. Lietuvos eksportas ir importas 2006-2009 metais. Švedijos eksportas ir importas 2006–2009 metais. Lietuva iš Švedijos daugiausiai importuoja. Švedija iš Lietuvos importuoja. Lietuvos ir Švedijos prekybos balansas 2007-2009 metais. Lietuvos ir Švedijos makroekonominiai rodikliai 2007 – 2009 metais. Lietuvos svarbiausi prekybos partneriai 2009 metais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 )
  2010-02-24
 • Maisto prekės (3)

  Maisto prekių cheminė sudėtis. Angliavandeniai, vitaminai ir mineralinės medžiagos. Reikšmė mityboje, funkcijos, paros poreikis, šaltiniai maiste. Nealkoholiniai gėrimai: mineraliniai vandenys ir vaisvandeniai. Žaliavos, gavyba, klasifikavimas, paskirtis, asortimentas, kokybė, laikymas. Sūdytos ir rūkytos žuvys. Sūdymo ir rūkymo būdai. Asortimentas, kokybė, laikymas. Pieno cheminė sudėtis ir maistinė vertė, saldaus pieno produktai: pienas ir grietinėlė. Rauginto pieno produktai. Reikšmė mityboje gamybos ypatumai, asortimentas. Suklasifikuoti ir išnagrinėti vienos maisto prekių grupės asortimentą, išrinkti pagrindinius gamintojus, pateikti du prekių ženklinimo pavyzdžius: vaisiai, daržovės ir jų produktai. Priedai (7).
  Vadyba, namų darbas(29 puslapiai)
  2010-02-25
 • Marketingo aplinka: Mitsubishi markės automobilių importavimas ir prekyba UAB "Autovytaro"

  Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti UAB "Autovytaro" marketingo aplinką, ją išanalizuoti pagal marketingo kompleksų elementus apibūdinančius veiksnius. Įmonės tipas. Įmonės marketingo komplekso elementai. UAB "Autovytaro" vietos analizė. UAB "Autovytaro" prekių ir paslaugų asortimentas. UAB "Autovytaro" kainų analizė. UAB "Autovytaro"rėmimo priemonės ir jo elementai. UAB "Autovytaro" ssgg analizė. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2009-10-08
 • Marketingo tyrimas: maisto prekių parduotuvė naujame mikrorajone UAB Palink "Iki"

  Ar verta steigti maisto prekių parduotuvę naujame mikrorajone? Įvadas. Darbo tikslas. Ištirti ir išanalizuoti ar tinkama IKI parduotuvės vieta norint uždirbti pelną? Kokią naudą ir galimą apyvartą, pasieks IKI maisto prekių parduotuvė naujame mikrorajone. Ar parduotuvė reikalinga vietos gyventojams? Ar vieta tinkama, patogi, lengvai pasiekiama? Tyrimas. Grafikas 1: Respondentų išsilavinimas. Grafikas 2: Šeimos sudėtis. Grafikas 3: Respondentų amžius. Grafikas 4: Tikslinės rinkos šeimos ūkių bendros pajamos per mėnesį (Lt). Grafikas 5: Kiek apklaustieji išleidžia per mėnesį kasdienės paklausos prekėms? Grafikas 6: Kiek sykių į dieną gyventojai mano lankysiąsis parduotuvėje. Grafikas 7: Didžiausią įtaką turinčių veiksnių bendras grafikas. Analizės lentelės. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(10 puslapių)
  2009-10-08
 • Ne maisto prekių ženklinimas

  Ne maisto prekių pakuotei naudojami plastikai, jų privalumai, tarptautinis žymėjimas. Klijų vartojamosios savybės ir kokybės rodikliai. Trikotažinių marškinėlių ženklinimas, jų dydžių sistemos. Priedai (1).
  Kokybės vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2010-02-25
 • Pardavimo organizavimas

  Užduotis: Apibūdinti pardavimo formas bei metodus ir jų sukuriamą atmosferą. Įvertinti juos, remiantis pavyzdžiais. Užduotis: Kodėl reklamos priemonių parinkimas bei naudojimas prekybos įmonėje turi įtaką jos veiklos rodikliams? Pailiustruoti konkrečios prekybos įmonės pavyzdžiais. Užduotis: Kokie verbalinio (žodinio) ir neverbalinio (nežodinio) bendravimo su klientais ypatumai bei skirtumai? Užduotis: Kokie prekių asortimento atnaujinimo pardavimo strategijos taikymo atvejai ir veiksmai šiai strategijai įgyvendinti n prekybos įmonėje? Užduotis: Atlikti n prekybos įmonės bendrą veiklos analizę: įvertinti prekių apyvartos kaitą, augimo tempą, šakos apyvartos kaitą, apskaičiuoti rinkos dalį ir įvertinti jos pokytį, įvertinti priežastis, sąlygojančias įmonės padėtį. Pateikti duomenys sąlyginiai.
  Rinkodara, namų darbas(11 puslapių)
  2009-10-09
 • Prekybos įmonių ekonomika (2)

  2 variantas. Užduotis: kokie yra įmonės socialiniai tikslai? Užduotis: Ko reikia, kad įmonė veiktų? Žinome įmonės partnerius: skolintojus, akcininkus, tiekėjus, klientus, darbuotojus, valstybę. Paaiškinkite, ką duoda kiekvienas partneris įmonei ir ką jis gauna mainais. Ką privalo daryti pati įmonė, kad jos veikla būtų efektyvi? Užduotis: Apskaičiuoti įrenginio: Pilnąją pradinę vertę, Metinius nusidėvėjimo atskaitymus, Likutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos, Likvidacinę vertę po normatyvinės eksploatacijos trukmės. Sprendimas. Užduotis: Apskaičiuoti parduotuvės praėjusių ir ataskaitinių metų prekių atsargų vidutinį apyvartumą dienomis ir kartais. Sprendimas. Užduotis: Įmonė 2007 metais realizavo produkcijos už 716,8 tūkst. Lt, o 2006 metais — už 692,6 tūkst. Lt. Per analizuojamą laikotarpį prekių kainos vidutiniškai išaugo 16% (1,16 kainų indeksas). Išanalizuoti pardavimo kitimą atsižvelgiant į infliacijos lygį. Sprendimas. Užduotis: Apskaičiuoti bendrą darbininko užmokestį. Darbininkas per mėnesį pagamino 400 detalių. Vienos detalės įkainis 0,8 Lt. Įvykdžius mėnesio užduotis numatyta 20% vienetinio uždarbio premija. Užduotis: Remiantis lentelės duomenimis apskaičiuokite įmonės planuojamų metų darbo rodiklius. Įvertinkite darbo našumo ir vidutinio darbo užmokesčio kitimo tempus. Sprendimas. Užduotis: Paaiškinti, kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalusis ir realus įmonės darbo laikas. Užduotis: Apskaičiuoti įmonės planuojamą išlaidų sumą ir lygį, žinant, kad faktinė prekių realizacijos apimtis sudaro 34 mln. Lt, o faktinė išlaidų suma 338 tūkst. Lt. Planuojama, kad prekių realizacijos apimtis padidės 18 %(1,18), o išlaidų suma padidės 12% (1,12). Sprendimas. Užduotis: Prekeivis, pirkęs prekes už 4 000 Lt, jas pardavė su 25 % antkainiu. Kaip jam sekėsi prekyba, jei, be 15 % pelno mokesčio, kitos išlaidos sudarė 650 Lt? Sprendimas. Užduotis: Ponas Jonas ketina atidaryti kepyklą ir kepti tik vienos rūšies pyragą bei pats pardavinėti pyragus po 8 Lt už vieną. Apskaičiuokite. Vieneto kintamąsias išlaidas. Pastovių išlaidų sumą. Kiek reikia iškepti pyragų per metus, kad būtų pasiektas rentabilumo slenkstis? Kiek ponas Jonas galėtų uždirbti per mėnesį?
  Ekonomika, uždavinys(10 puslapių)
  2009-10-08
 • Prekybos logistika (4)

  Prekybos logistikos samprata, vieta ir reikšmė. Logistikos sistema. Prekybos logistikos samprata. Prekybos logistikos vieta. Prekybos logistikos reikšmė. Logistikos sistema. Prekių nuostoliai, jų susidarymo priežastys. Prekių pervežimas geležinkelių transportu. Praktinė užduotis (2 variantas). Pirkimo – pardavimo sutarties pavyzdys.
  Transportas ir logistika, namų darbas(18 puslapių)
  2009-10-09
 • Prekių kokybės vadyba (3)

  Nacionalinis akreditacijos biuras, jo funkcijos. Alkoholinių gėrimų pakuotės ženklinimas. Banderolių klijavimo taisyklės. Atvejai kai ženklinti nereikalaujama. Drabužių estetinės savybės. Drabužiams keliamų reikalavimų apibūdinimas. Brūkšnio kodo 4479017990197 patikra.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-10-09
 • Tarptautinė prekyba (20)

  Tarptautinės prekybos sąlygos ir nauda. Atsakymą pagrįskite. Tarptautinės prekybos nauda ir reikšmė. Tarptautinės prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Atsakymą pagrįskite. Pagrindinės prekės ir produkcija, kurią eksportuoja ir importuoja pagrindiniai pasaulio tarptautinės prekybos dalyviai. Nuotolinė prekyba Europos Sąjungos valstybėse. Atsakymą pagrįskite. Didžiausio palankumo statuso muitai. Kokie informacijos paieškos apie potencialias eksporto rinkas, būdai? Atsakymą pagrįskite.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2010-02-24
 • Vartotojų elgsenos analizė: kavinė–baras "Ramovė Z"

  Įvadas. Darbo tikslas: ištirti įmonės, teikiančios viešo maitinimo paslaugas, vartotojų elgseną ir motyvacijas. UAB Ivoreza kavinė – baras "Ramovė Z". Vartotojų elgsenos samprata. UAB Ivoreza kavinės-baro "Ramovės Z" vartotojų segmentų išskyrimas. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. Kavinės "Ramovė Z" skirtingų segmentų vartotojų elgsenos palyginimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2009-10-09