Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aviacijos navigacijos pradmenys

  Išsireiškimų, naudojamų aviacijoje, paaiškinimai. Orlaivio tikrasis kursas TK (TH, True heading). Orlaivio magnetinis kursas MK (MH, Magnetic heading). Kompaso kursas KK (CH, Compass heading). Magnetinė deviacija ∆K. Orlaivio prietaisų greitis IAS (indicated air speed). Kalibruotasis kelio greitis CAS (Calibrated air speed). Orlaivio tikrasis greitis TAS (True air speed). Kelio greitis (Ground speed). Macho greitis. Vertikalusis greitis. Pasirinktasis kelias (pasirinktoji kelio linija). Absoliutus skrydžio aukštis. Tikrasis skrydžio aukštis. Standartinis skrydžio aukštis. Skrydžio lygis. Nuskristas kelias. Sąlyginis kursas. Kursas. Nuonaša N. Ortodromijos magnetinis kampas (magnetinis kelio kampas). Ortodromijos tikrasis kampas (tikrasis kelio kampas). Loksodromė. Polinkis. Posvyris. Pokrypis. Atakos kampas. Trajektorijos nuolinkio kampas. ∆M – variacija, magnetinė nuokrypa, magnetinė deklinacija. Radijo švyturio santykinis azimutas (pelengas). RB (Realative bearing). Radijo švyturio azimutas (pelengas) orlaivio atžvilgiu.
  Transportas ir logistika, konspektas(4 puslapiai)
  2009-09-17
 • Duomenų perdavimas tarp DTE įrenginių naudojant RS-232C

  2 Laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti nuoseklios asinchroninės sąsajos RS-232C veikimo principus. Išnagrinėti duomenų kodavimą siuntimo metu. Išanalizuoti duomenis ir tarnybinius simbolius naudojant "Hyper Terminal" ir "Serial Port Monitor" programas. Darbas laboratorijoje. Kiekvienam protokolui užpildyta lentelė. Skirtumai tarp pilno ir nepilno Null-Modem laidais. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2009-09-16
 • Dvipolio tranzistoriaus tyrimas (5)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti dvipolių tranzistorių sandarą, veikimą, jungimo schemas, charakteristikas ir parametrus, išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus. Pradiniai duomenys. Išvados. Priedas: brėžinys.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-24
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (6)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Matavimų rezultatai. Išvados. Priedai (excel byla 2 psl.).
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-24
 • Inercinės sistemos

  PowerPoint pristatymas. Inercinės sistemos. IRS naudojimas orlaivių navigacijoje. Inercinės navigacijos privalumai. Inercinės navigacijos trūkumai. Inercinės navigacijos sistemos. Inercinės kurso ir padėties įrenginys IRU. Inercinės navigacijos sistemos blokinė diagrama. Lazerinis giroskopas. Lazerinis giroskopas. Optine inercinė sistema. Orlaivių inercinės sistemos. Skaitmeniniai ir analoginiai DAA signalai. FT/ADIRS Architectūra. FT/ADIRU vidinė architektūra. Pagreitmačio naudojimo inercinėje sistemoje schema. IRS derinimas. IRS informacija vaizduoklyje EADI. IRS pultas ISDU.
  Elektronika, pristatymas(32 )
  2009-09-16
 • Kompiuterių periferija ir sistemos

  1 Laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti RS232 – RS422/RS485 keitiklių veikimo principus, atlikti jų perduodamų elektrinių signalų matavimus. Atliekant keitiklių bandymus praktiniu būdu nustatyti maksimalų duomenų perdavimo linijos ilgį. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-09-16
 • Kompiuterių tinklai. Skaitmeninių signalų perdavimas fizine terpe: kodavimas

  PowerPoint pristatymas. Skaitmeninių signalų perdavimas fizine terpe: kodavimas. Fizinio kodavimo tipai. Signalo kokybės priklausomybė nuo terpės pralaidumo. Ryšys tarp kanalo pralaidumo juostos ir signalo spektro. Fizinis kodavimas - analoginė moduliacija. Moduliavimo technika. Amplitudinė moduliacija - ASK. Dažninė moduliacija - FSK. Fazinė moduliacija - PSK. Kelių lygių fazinė moduliacija ir greitis. Keturių lygių fazinė moduliacija. Šešiolikos lygių moduliacija. Modemo darbo iliustracija. Skaitmeninis kodavimas. Kodėl? Signalo kokybės priklausomybė nuo triukšmo. Skaitmeninio kodavimo vertinimo kriterijai. Skaitmeninio signalo kodavimo būdai. Loginis kodavimas. Perteklinių kodų metodas. Perteklinis 4B/5B kodas. Skrembliavimas. Skrembliavimo pavyzdys. Deskrembliavimas. Kodų spektrai. Kodavimas ir greitis. Simbolių kodavimas. ASCII kodų lentelės fragmentas.
  Kompiuteriai, pristatymas(32 )
  2009-09-16
 • LCD monitoriaus atsako laiko tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Susipažinti su LCD monitoriaus pagrindiniais parametrais bei charakteristikomis. Laboratorinio darbo metu išmatuoti LCD monitoriaus atsako laiką esant skirtingiems matavimo faktoriams. Darbas laboratorijoje. Trumpas atsako laiko matavimo įtaiso aprašymas. Pagal šiuos duomenis užpildžiau 1 lentelę. Išvados. Kontroliniai klausimai: Išvardinkite populiariausius LCD monitorių matricų tipus. Kokio monitoriaus vaizdo charakteristikos yra geresnės, CRT ar LCD? Pagrįskite atsakymą. Paaiškinkite TN matricos veikimo principą. Kokios yra pagrindinės LCD monitoriaus charakteristikos? Išvardinkite LCD monitoriaus vaizdo požymius su santykinai dideliu matricos atsako laiku. Ar priklauso atsako laikas nuo persijungimo spalvos? Jei taip, trumpai paaiškinkite.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-09-16
 • Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus bandymas (9)

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Darbo tikslas: naudojantis "MatLab–SimuLink" programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo generatoriaus savybėmis ir sudaryti jo charakteristikas. Užduotis. Darbo schema. Tuščiosios veikos charakteristika. Trumpojo jungimo charakteristika. Išorinė charakteristika. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-11-25
 • Nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio charakteristikų tyrimas (6)

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Darbo tikslas: naudojantis "MatLab–SimuLink" programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio savybėmis ir sudaryti jo charakteristikas. Užduotis. Darbo modelis. Darbo rezultatai.
  Elektronika, laboratorinis darbas
  2009-11-25
 • Nuosekliojo interfeiso RS-232C tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su nuosekliuoju asinchroniniu interfeisu RS-232C, jo programavimu ir taikymu informacijos mainams tarp kompiuterio ir periferinių įrenginių. Darbas laboratorijoje. Perduodamų per COM prievadą signalų oscilogramos. Informacijos perdavimo greičio skaičiavimų rezultatai. Informacijos perdavimo greičio priklausomybės nuo nustatyto greičio grafikas. Kontroliniai klausimai. Kokį duomenų perdavimo greitį ir kokius ryšio atstumus užtikrina interfeisas RS-232C? Kokie išoriniai įtaisai gali būti jungimi prie kompiuterio per COM prievadą? Kuo skiriasi asinchroninis ir sinchroninis duomenų perdavimo būdai? Nubraižyti duomenų baito asinchroninio perdavimo formatą. Išvardinti standartines duomenų perdavimo greičio reikšmes. Paaiškinti aparatinį ir programinį duomenų srauto valdymo protokolus. Nubraižyti siųstuvo ir imtuvo jungimo schemą taikant RS-232C standartą. Kokie įtampų lygiai atitinka loginį nulį ir loginį vienetą?
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-09-16
 • Orlaivio valdymo sistemos

  PowerPoint pristatymas. Bendrosios žinios. Orlaivių valdymo sistemos. Lėktuvo valdymo sistema. Mechaninis orlaivio valdymas. Automatinis orlaivio valdymas. Orlaivių valdymo sistemų elementai. Automatinis orlaivio valdymas. Skrydžio trajektorijos stabilizavimas. Autopiloto kanalo schema. Orlaivių valdymo sistemos. Elektroninė valdymo sistema. Elektroninė valdymo sistema "FLY-BY-WIRE". Mechaninė ir elektroninė skrydžio kontrolės sistema. Skrydžio kontrolės taisyklės. Lėktuvo elektroninė valdymo schema. Komandinio ir stebėjimo kompiuterio architektūra. Automatinis skrydžio valdymas. FMS (Flight management System) kompiuterio funkcijos. FMS struktūrinė schema. FMS (Flight management System) kompiuterio signalai. Traukos automato ryšiai. AT signalai.
  Elektronika, pristatymas(53 )
  2009-09-16
 • Orlaivių prietaisai

  PowerPoint pristatymas. Bendrosios žinios. Kabinos prietaisai. Aukščio matavimo prietaisai. Barometrinis aukščiamatis. Barometrinis aukščiamatis. Elektroninis aukščiamatis. Skrydžio greičio matavimas. Skrydžio greičio matavimas. Skrydžio greičio matavimas. Orlaivio greičio matavimo būdai. Skrydžio greičio matavimas. Skrydžio greičio matavimas. Macho greičio matuoklis. Oro duomenų kompiuteris. Oro duomenų kompiuteris. Orlaivio polinkio stabilizavimo schema. Degalų kiekio matuokliai. Atakos kampo ir perkrovų matuokliai. Tiesinių pagreičių matuokliai. Ašinio pagreičio daviklio schema. Švytuoklinio pagreičio daviklio schema. Posūkio matuoklis. Orlaivio padėties erdvėje nustatymas. Orlaivio padėties erdvėje nustatymo prietaisai. Kurso rodiklis. Padėties rodiklis. Padėties rodiklis. Variometras. Kurso sistemos. Kurso sistemos. Magnetinis kompasas. Indukciniai davikliai. Giroskopai. Giroskopas su trimis laisvės laipsniais. Giroskopas. Gulsčiukinis daviklis. Kurso giroskopai. Indukcinis girokompasas. Magnetinės kurso sistemos.
  Elektronika, pristatymas(90 )
  2009-09-16
 • Pereinamieji procesai asinchroninėje pavaroje (4)

  Darbo tikslas: Susipažinti su srovės ir greičio pereinamaisiais procesais paleidžiant asinchroninį narvelinį variklį. Užduotis. Darbo schema. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-24
 • Pn sandūrų talpų tyrimas (5)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti pn sandūros barjerinės ir difuzinės talpų prigimtį, išnagrinėti, nuo ko, kaip, ir kodėl jos priklauso. Atlikti barjerinės talpos eksperimentinius tyrimus. Pradiniai duomenys. Matavimų rezultatai. Išvados. Priedai (Excel byla).
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-11-25
 • Pn sandūrų voltamperinių charakteristikų skaičiavimas ir analizė (7)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti procesus, vykstančius pn sandūroje, ištirti pn sandūros voltamperines charakteristikos (VACH) prilausomybę nuo temperatūros, sandūros ploto ir puslaidininkio medžiagos. Formulės. Skaičiavimų rezultatai. Grafikai. Išvados. Priedai (Excel byla 4 psl.).
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-11-24
 • Radionavigacijos metodai

  Pagal pateiktą užduotį, apskaičiavau 2-iejų vibratorių, tarp kurių yra atstumas d ir kurie maitinami signalais, tarp kurių yra fazių skirtumas φ, spinduliuojamų elektromagnetinių bangų kryptiškumo diagramas. Skaičiavimai buvo atliekami MATLAB 6.5 paketu, naudojantis formulėmis, pateiktomis užduotyje. Darbas iliustruotas schemomis.
  Elektronika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-09-16
 • Ryšio sistemos

  PowerPoint pristatymas. Informacija. Ryšys. Kodavimas. Pranešimas. Signalai. Signalas. Ryšio sistemos. Ryšio sistema. Moduliacija. Demoduliacija. Ryšio sistemos schema. Aviacinės ryšio sistemos. Pranešimai ir signalai. Analoginiai ir diskretiniai signalai. Pranešimai ir signalai. Signalų spektrai. Skaitmeniniai signalai. Iškraipymai keičiant analoginį signalą į skaitmeninį. Iškraipymai dėl netikslaus amplitudžių matavimo. Skaitmeniniai signalai.
  Elektronika, pristatymas(51 )
  2009-09-16
 • Ryšio tarp dviejų kompiuterių tyrimas

  Kompiuterių periferija ir sistemos. Darbo tikslas. Susipažinti su duomenų perdavimo tarp dviejų kompiuterių priemonėmis ir palyginti jų greitaveiką. Darbas laboratorijoje. AK parengimas ryšiui per COM prievadą. AK parengimas ryšiui per LPT prievadą. AK parengimas ryšiui per Modemą. AK parengimas ryšiui per USB v 1.1 nuosekliąją magistralę. AK parengimas ryšiui per IEEE 1394 nuosekliąją magistralę. AK parengimo ryšiui per "Ethernet" tinklą aprašymas. Duomenų perdavimo greičių matavimo rezultatai. Išvados. Kontroliniai klausimai. Paaiškinti asinchroninį duomenų perdavimą nuosekliuoju anterfeisu. Kuo ypatingas sinchroninis duomenų perdavimas nuosekliuoju interfeisu? Kokiais būdais galima sujungti du AK, naudojant COM prievadus? Kokius žinote moduliacijos būdus, taikomus modemuose? Kokias žinote modemuose taikomas asimetrines technologijas ir kuo jos ypatingos? Išvardinti LPT prievado funkcionavimo režimus ir paaiškinti jų ypatumus. Kokie yra magistralės USB v1.1 funkcianavimo režimai? Koks maksimalus skaičius periferinių įrenginių gali būti prijungtas prie AK taikant magistralę USB v1.1? Išvardinti magistralės IEEE 1394 privalumus lyginant su kitomis nuosekliosiosmis magistralėmis. Koks yra duomenų perdavimo magistrale IEEE 1394 privalumas lyginant su duomenų perdavimu "Ethernet" tinklu? Išvardinti pagrindines "Ethernet" rūšis. Paaiškinti "Ethernet" žymėjimą.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-09-16
 • Ritės su plieno šerdimi tyrimas (6)

  Užduotis: Nustatyti ritės su plieno šerdimi parametrų priklausomybę nuo prijungtos įtampos ir oro tarpo magnetolaidyje dydžio. Nubraižyti ritės su plieno šerdimi atstojamąją schemą ir vektorinę diagramą. Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-24
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po