Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmeninės neturinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektai (2)

  Įvadas. Civilinės teisės objektų samprata ir rūšys. Samprata. Klasifikacija ir rūšys. Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės. Teisė į atvaizdą. Asmens garbė ir orumas. Teisė į privatų gyvenimą. Juridinio asmens pavadinimas. Teisė į vardą. Autorių teisės. Prekės ženklas. Teisė į sveikatą. Žmogaus teisė į būtinąją gintį (savigyna). Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2009-09-14
 • Batelių idėjos pagrindimas bei intelektinės nuosavybės kūrimas: "G&E WEAR"

  Įvadas. Idėjų bankas. Idėjų banko pristatymas. Idėjų palyginimas ir priimtiniausios idėjos parinkimas. Formalizuotas prioritetų skirstymo ir parinkimo (PSP) metodas. "G&E WEAR" apibūdinimas. Produkto trumpas aprašymas. Vartotojų apibūdinimas. Konkurentų analizė. "G&E WEAR" patentavimas. Patentavimo būdo parinkimas (VPB, PCT, Europos patentas). Patentabilumo kriterijų aprašymas. Patentavimo kaštai. G&E WEAR" dizaino registravimas. Produkto dizaino pateikimas. Pramonės dizaino registravimo būdo parinkimas. Registravimo kriterijų aprašymas. Registravimo kaštai. "G&E WEAR" prekės ženklo registravimas. Tradicinio prekės ženklo pateikimas. Sprendimo registruoti/neregistruoti konkrečius prekės ženklo elementus pagrindimas. Prekės ženklo registravimo būdo parinkimas. Prekės klasės (produkto grupės) parinkimas. Panašių registruotų prekių ženklų analizė. Registravimo kaštai. "G&E WEAR" licenzijavimas. Licencijos objekto parinkimas. Potencialių licenciatų apibūdinimas. "G&E WEAR" intelektinės nuosavybės valdymo sąmata. Išvados.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2012-04-26
 • Daiktinės teisės civilinėje teisėje

  Įžanga. Daiktinių santykių absoliutumas. Daiktinio teisinio santykio turinio imperatyvus apibrėžtumas. Sekimo teisė. Daiktinių santykių viešumas. Bendrosios nuostatos. Daiktinių teisių samprata ir rūšys. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės rūšys. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė ir bendroji jungtinė nuosavybė. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindai. Valdymas. Turto patikėjimo teisė. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Užstatymo teisė. Įkeitimas. Paveldėjimo teisė .Paveldėjimo samprata ir reikšmė paveldėjimo pagrindai. Paveldėjimo teisės principai. Daiktai. Daiktų rūšys. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Individualūs ir rūšies požymiais apibūdinti daiktai. Suvartojamieji ir nesuvartojamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Namų apyvokos daiktai. Paprastieji, sudėtiniai ir surenkamieji daiktai. Pagrindiniai ir antraeiliai daiktai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2009-09-14
 • Dalykinis bendravimas įmonėje: UAB "Jusilta"

  Įvadas. Trumpa įmonės "Jusilta" charakteristika. Vidinė ir išorinė komunikacija įmonėje "Jusilta". Dalykinio bendravimo telefonu principai. Dalykinis bendravimas raštu. Įmonės "jusilta" nuostatos žodiniam bendravimui. Ryšiai su žiniasklaida. Tarnybinis etiketas įmonėje "Jusilta". Apranga ir išvaizda. Dovanos ir suvenyrai. Neformalaus bendravimo normos. Dalykinio bendravimo organizavimas derybose. Derybinės situacijos pristatymas. Pasiruošimas deryboms. Derybų vedimas ir rezultatas. Priėmimo organizavimas. Išvados.
  Etiketas, referatas(16 puslapių)
  2009-09-14
 • Druskos kubelių idėjos pagrindimas

  Įvadas. Idėjų bankas. Idėjų banko pristatymas. Idėjų palyginimas ir priimtiniausios idėjos parinkimas. Druskos kubelių "druskiai" apibūdinimas. Trumpas produkto aprašymas. Vartotojo apibūdinimas. Konkurentų analizė. "Druskiai" patentavimas. Patentavimo būdo parinkimas. Patentabilumo kriterijų aprašymas. Patentavimo kaštai. "Druskiai" dizaino registravimas. Produkto dizaino pateikimas. Pramonės dizaino registravimo būdo parinkimas. Registravimo kriterijų aprašymas. Registravimo kaštai. "Druskiai" prekės ženklo registravimas. Tradicinio prekės ženklo pateikimas. Netradicinio prekės ženklo pateikimas. Sprendimo registruoti konkrečius prekės ženklo elementus pagrindimas. Prekės ženklo registravimo būdo parinkimas. Prekės klasės parinkimas. Panašių registruotų prekių analizė. Registravimo kaštai. "Druskiai" licencijavimas. Licencijos objekto parinkimas. Potencialių licenciatų apibūdinimas. Licencijavimo pajamos ir kaštai. Druskiai" intelektinės nuosavybės valdymo sąmata. Išvados.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2012-04-26
 • Eksporto kreditų draudimas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Eksporto kredito (finansinio kredito) draudimas. Eksporto rizikos minimizavimas. Lietuvos eksporto ir draudimo veikla iki 2003 metų. Valstybės specialiųjų garantijų dėl eksporto kredito draudimo įstatymo projektas. Prekinio kredito draudimas. Prekinio kredito formavimosi sąlygos. Prekinio kredito rizikos ir eksporto rizikos sąsajos. Praktinė dalis. INVEGA. Garantijų dydžiai. Neparduotina arba laikinai neparduotina rizika. Garantijos atlyginimas. Valstybės pagalba. Išvados.
  Draudimas, referatas(21 puslapis)
  2012-05-08
 • Idėjos pagrindimas bei intelektinės nuosavybės kūrimas: šildomos USB šlepetės "Tapučiai"

  Įvadas. Idėjų bankas. Idėjų banko pristatymas. Idėjų palyginimas ir priimtiniausios idėjos parinkimas. UAB "Tapučiai" apibūdinimas. Trumpas produkto aprašymas. Vartotojo apibūdinimas. Konkurentų analizė. UAB "Tapučiai" patentavimas. Patentavimo būdo parinkimas. Patentabilumo kriterijų aprašymas. Patentavimo kaštai. UAB "Tapučiai" dizaino registravimas. Produkto dizaino pateikimas. Pramonės dizaino registravimo būdo parinkimas. Registravimo kriterijų aprašymas. Registravimo kaštai. UAB "Tapučiai" prekės ženklo registravimas. Tradicinio prekės ženklo pateikimas. Netradicinio prekės ženklo pateikimas. Sprendimo registruoti konkrečius prekės ženklo elementus pagrindimas. Prekės ženklo registravimo būdo parinkimas. Prekės klasės parinkimas. Panašių registruotų prekių analizė. Registravimo kaštai. UAB "Tapučiai" licencijavimas. Licencijos objekto parinkimas. Potencialių licenciatų apibūdinimas. Licencijavimo pajamos ir kaštai. UAB "Tapučiai" intelektinės nuosavybės valdymo sąmata. Išvados.
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2012-04-26
 • Investicijų aplinka

  Laboratorinio darbo nr. 1 ataskaita. Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos statistikos 2007 – 2011 metų duomenų analizė. Investuotojams naudinga informacija, pateikta Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo tinklalapyje. Investuotojams naudinga informacija, pateikta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos tinklapyje.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2012-04-26
 • Investicijų rizikos vertinimas (2)

  Laboratorinio darbo nr. 2 ataskaita. 8 variantas. 1 užduotis. 1 lentelė. Pradiniai duomenys apie numatytą vertybinių popierių pelningumą. A dalis. B dalis. C dalis. 2 lentelė. Parinktos reikšmės ir tikimybės. 1 diagrama. Rizikos kreivė. 3 lentelė. Parinktos reikšmės ir tikimybės, kai standartinis nuokrypis sumažintas 2kartus. 2 diagrama. Rizikos. D dalis. 4 lentelė. Parinktos reikšmės ir tikimybės, kai standartinis nuokrypis sumažintas 2kartus. 3 diagrama. Kumuliatyvinė rizikos kreivė. 5 lentelė. Parinktos reikšmės ir tikimybės, kai standartinis nuokrypis sumažintas 2kartus. 4 diagrama. Kumuliatyvinė rizikos kreivė. 2 užduotis. 3 užduotis. 5 lentelė. Akcijų beta koeficientas ir jam skaičiuoti reikalingos reikšmės.
  Vadyba, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2012-04-26
 • Leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus tyrimas Tauragės apskrityje ir Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis laiko ir vietos sąlygomis. Kursiniame darbe bus tyrinėjamas leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais. Statistinio tyrimo leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais teorinės prielaidos. Lentelių pateikties ypatumai. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Skritulinė diagrama. Stačiakampė (Box-Plot) diagrama. Stulpelinė diagrama. Linijinė diagrama. Sklaidos diagrama. Duomenų kitimo rodikliai. Duomenų skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Duomenų prognozavimas. Statistinio tyrimo leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais modelis. Statistinio tyrimo leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais rezultatai. Duomenų struktūros analizė. Duomenų dinaminė analizė. Duomenų tarpusavio ryšių ir priklausomybės analizė. Duomenų prognozavimo modelis. Išvados. Priedai (7 lentelės).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2010-11-11
 • Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų analizė 2004-2005 ir 2008-2010 metais

  2 laboratorinis darbas. Išanalizuoti Valstybės biudžeto pajamas duotais metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų analizė 2004-2005 ir 2008-2010 metais. 2004-2005 metų Valstybės biudžeto pajamų kitimas. 2004-2005 metų Valstybės biudžeto pajamų straipsnio kitimas. 2008-2010 metų Valstybės biudžeto pajamų kitimas. 2008-2010 metų Valstybės biudžeto pajamų straipsnio kitimas. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės pajamų vertikali analizė 2004-2004 metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės pajamų vertikali analizė 2008-2010 metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų vertikali analizė 2004-2005 metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų vertikali analizė 2008-2010 metais.
  Finansai, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2012-05-14
 • Nematerialinis darbuotojų skatinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – parodyti nematerialinio darbuotojų skatinimo naudą mūsų dienomis. Motyvavimas. Motyvavimo būdų klasifikacija. Šiuolaikinės darbuotojų motyvacijos teorijos. Darbuotojų motyvacija įmonėse. Kuo naudingas motyvavimas? Nematerialinis personalo motyvavimas. Nematerialiniai stimulai. Mišurovos ir Kutelevo skiriamos nepiniginės motyvacijos formos. Sakalo siūlomos nepiniginės motyvacijos formos. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Nepiniginio skatinimo būdai. Atlyginimas nėra svarbiau už psichologinį komfortą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2010-11-10
 • Parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis. Požymiai: ekonominės veiklos rūšys ir mėnuo

  Modulio Ekonominė statistika kursinis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis laiko ir vietos sąlygomis. Statistinio tyrimo parduota produkcija be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. Lt., teorinės prielaidos. Lentelių pateikties ypatumai. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Duomenų kitimo rodikliai. Duomenų skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Duomenų prognozavimas. Statistinio tyrimo parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. Lt., modelis. Statistinio tyrimo parduota produkcija(be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. Lt., rezultatai. Duomenų dinaminė analizė. Duomenų tarpusavio ryšių ir priklausomybės analizė. Duomenų prognozavimo modelis. Išvados. Priedai (5).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2010-11-09
 • Pieno pramonės produktų eksporto iš Lietuvos analizė: būklė, problemos ir perspektyvos

  Įvadas. Pieno pramonės produktų eksporto iš Lietuvos analizė. Statistikos departamento duomenys. Didžiausi pieno pramonės produkcijos eksportuotojai Lietuvoje. Rokiškio sūris. Pieno žvaigždės. Projektas - AB "Pieno žvaigždės" konkurencingumo didinimas užsienio rinkose (eksporto plėtra). Pieno žvaigždžių segmentų ataskaitos. Vilkyškių pieninė. Žemaitijos pienas. Rinkos, į kurias eksportuojama. Netradicinės rinkos, į kurias eksportuojama. Europos Sąjungos parama. Pieno pramonės produktų eksporto iš Lietuvos problemos. Rusija. Pieno perdirbėjus išgelbėjo eksportas. Supirkimo kainos smarkiai kilo. Pieno pardavėjams galėjo mokėti daugiau. Sudėtinga vidaus rinka. Mokesčiai siekia milijonus. Pienui taikomas PVM ir supirkimo kainos. Karvių mažėjimas. Pieno pramonės produktų eksporto perspektyvos. Priedas(1).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2012-05-07
 • Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelningumo tyrimas (2)

  Laboratorinio darbo nr. 5 ataskaita. 3 variantas. Darbo tema: Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelningumo tyrimas. Darbo tikslas: Ištirti pirkimo ir pardavimo sandorių pelno priklausomybę nuo akcijų rinkos kainos. 1 užduotis. Pirkote pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 50 Lt, sandorio premija – 220 Lt. 2 užduotis. Pardavėte pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 42 Lt, sandorio premija – 280 Lt. 3 užduotis. Pirkote pardavimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 30 Lt, sandorio premija – 170 Lt. 4 užduotis. Pardavėte pardavimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 28 Lt, sandorio premija – 150 Lt. 5 užduotis. Turite 300 paprastųjų akcijų ir 3 pirkimo pasirinkimo sandorius, kurių vykdymo kaina 45 Lt, sandorio premija – 270 Lt. 6 užduotis. Pirkote 400 paprastųjų akcijų ir 4 pardavimo pasirinkimo sandorius šioms akcijoms. Pardavimo pasirinkimo sandorių vykdymo kaina 35 Lt, sandorio premija – 250 Lt. 7 užduotis. Pirkote 3 pirkimo pasirinkimo sandorius paprastosioms akcijoms, kurių vykdymo kaina 40 Lt, ir 3 pardavimo sandorius su tokia pačia vykdymo kaina. Pasirinkimo sandorio premija – 190 Lt. 8 užduotis. Pardavėte 4 pirkimo pasirinkimo sandorius paprastosioms akcijoms, kurių vykdymo kaina 35 Lt, ir 4 pardavimo sandorius su tokia pačia vykdymo kaina. Pasirinkimo sandorio premija – 240 Lt. 9 užduotis. Pirkote vieną pirkimo pasirinkimo sandorį paprastosioms akcijoms, kurio vykdymo kaina 32 Lt, vieną pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 40 Lt ir pardavėte 2 pirkimo pasirinkimo sandorius, kurių vykdymo kaina – 36 Lt. Pasirinkimo sandorio premija – 200 Lt.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2012-04-26
 • Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (8)

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinio asmens buveinė. Juridinio asmens teisnumas. Privatūs juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Veiklos licencijavimas. Privataus juridinio asmens vadovo fiduciarinės pareigos. Privataus juridinio asmens vadovo skyrimas. Privataus juridinio asmens turto painiojimas su vadovo turtu. Privataus juridinio asmens vadovo įgaliojimų pabaiga. Viešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės įstaigos, paskirtis. Politinė partija, paskirtis ir ypatumai. Profesinės sąjungos, paskirtis. Religinių bendruomenių ir bendrijų sąvoka ir ypatumai. Asociacijų samprata ir ypatumai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(25 puslapiai)
  2009-09-14
 • Reklama (30)

  PowerPoint pristatymas. Reklamos samprata. Reikalavimai reklamai. Nepadorios reklamos pavyzdys. Reklamos, kuri nepateikta taisyklinga lietuvių kalba pavyzdys. Agresyvios reklamos pavyzdys. Draudimai Reklamų rūšys. Išorinė reklama. Klaidinanti reklama. Klaidinančios reklamos pavyzdys. Lyginamoji reklama. Paslėpta reklama. Kitos reklamų rūšys. Reklama ir vaikai. Reklamą reguliuojantys teisės aktai. Lietuvos teisės aktai, reguliuojantys reklamą. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymas. Europos Sąjungos (ES) teisės aktai reguliuojantys reklamą. Reklamos kontrolės institucijos ir įstaigos. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba. Reklama. Nesąžininga ir komercinė veikla . Kur kreiptis? Tabako reklama. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba. Konkurencijos tarybos tiriami atvejai. Karteliai. Konkurencija. Vietos savivaldos vykdomosios institucijos. Kuo reklama susijusi su vietos savivalda? Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos. Kultūros paveldo departamentas ir reklama. Lietuvos reklamos biuras (LRB). Lietuvos Reklamos Biuro (LRB) ketinimai. E-skundai. Kas gali kreiptis? Kada reikia skųstis?
  Rinkodara, pristatymas(50 )
  2009-09-15
 • Tiesioginės užsienio investicijos, Panevėžio apskrityje ir visose jos savivaldybėse 2004–2008 metais

  Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti, kokios tiesioginės užsienio investicijos mln. Lt teko Panevėžio apskričiai ir jos savivaldybėms 2004–2008 metais, jų pokyčius, tendencijas, prognozes dvejiems metams į priekį, gauti apibendrintas išvadas apie tiriamą objektą. Atliktų statybos darbų Utenos apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Rodiklių ir formulių naudojimas atliekant statybos darbų tyrimą. Intervalinė pasiskirstymo ir dinaminė eilutės. Skaitinės charakteristikos. Koreliacijos ir regresijos analizė. Dinamikos eilutės analitiniai ir vidutiniai rodikliai. prognozavimas. Tiesioginių užsienio investicijų, mln. Lt panevėžio apskrityje ir visose jos savivaldybėse 2004-2008 metais. Tyrimo eiga ir metodai. Tiesioginių užsienio investicijų, mln. Lt Panevėžio apskrityje ir visose jos savivaldybėse 2004-2008 metais statistinio tyrimo rezultatai. Pradiniai duomenys. Box Plot analizė. Dinamikos dydžių tyrimas. Sklaidos diagrama. Regresija ir koreliacija. Išvados. Priedai (5 psl.).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2010-11-09
 • Vadovas ir lyderis: panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Darbo tikslas yra išsiaiškinti žodžių "lyderis" ir "vadovas" sąvokas, jas palyginti ir išskirti skirtumus. Vadovas. Vadovavimo teorijos. Vadovų tipai. Funkciniai ir linijiniai vadovai. Vadovo autoritetas. Lyderis. Lyderio sąvoka. Lyderiavimo tipai. Gero lyderio savybės. Vadovas ir lyderis: panašumai ir skirtumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2010-11-10
 • Vartotojų kuriamas turinys: nauda, taikymo galimybės ir veiksniai skatinantys vartotojus kurti

  Įvadas. Kas yra vartotojų kuriamas turinys? Vartotojų kuriamo turinio nauda. Vartotojų kuriamas turinys - taikymo galimybės. Veiksniai, skatinantys vartotojus kurti. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2012-04-26
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po