Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Diskrečiosios struktūros

  Uždavinio sąlyga ir jo analizė: Sudaryti algoritmą ir programą Oilerio ciklo grafe suradimo uždaviniui spręsti. Algoritmo aprašymas. Oilerio ciklo konstravimo algoritmas. Rasti: sukonstruoti Oilerio maršrutą. Programos tekstas. Testinių uždavinio duomenų ir sprendinių variantai. Pirmas testinis pavyzdys. Įvestos briaunos. Rezultatas. Antras testinis pavyzdys. Įvestos briaunos. Rezultatas. Trečias testinis pavyzdys. Rezultatas.
  Matematika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-08-10
 • Duomenų srautas

  Laboratorinio darbo 4 ataskaita. Programos užduotis. Tekstiniame faile turime detalių sąrašą: "Detalė, Kaina, Kiekis". Kitame faile yra informacija apie užsakymus: pirmoje eilutėje "Užsakovas, Adresas", o toliau jo užsakytų prekių sąrašas - "Detalė, Kiekis". Tokių failų yra daug. Sudaryti nurodytos detalės užsakovų sąrašą (detalės pavadinimas įvedamas klaviatūra). Sudaryti trūkstamų detalių sąrašą. Rezultatus spausdinti į ekraną ir į failą. Programos aprašymas. Formos ir klasės aprašo failas. Dinamiškųjų sąrašų paveikslai. Meniu schema ir aprašymas. Klasių diagrama. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2009-08-10
 • Dvimatis masyvas (4)

  Laboratorinio darbo Lr. 4 ataskaita. Programos užduotis L3-6. Duotas masyvas A(n, m). Masyvo viduryje įterpti eilutę, kur surašyti kiekvieno stulpelio didžiausias reikšmes. Spausdinti pradinę ir po pertvarkymų matricas lentelėmis, užrašant eilučių ir stulpelių numerius. Programos aprašymas. Komponentų paskirtis. Objektų inspektoriuje keičiamos komponentų savybių reikšmės. Formos pavyzdys kai duomenų faile nėra nė vieno skaičiaus. Programos komponentai reaguoja į šiuos įvykius. Konstantos. TForm1 klasės aprašo failas. Metodų aprašai. Funkcijų aprašai. Metodų aprašai. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Failas Unit1.h. Failas Unit1.cpp. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-08-24
 • Grafika (5)

  Laboratorinio darbo nr. 5 ataskaita. Programos užduotis: Sukuriamas grafinis vaizdas su animacijos elementais laisvai pasirinkta tema. Programos aprašymas. Formos schema. Formos ir klasės aprašo failas. Meniu schema ir aprašymas. Klasių diagrama. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-08-10
 • Internetinės duomenų bazės

  Pdf byla. Internetinės duomenų bazės. Įvadas. Internetinės technologijos. Duomenų bazės, prieinamos iš interneto, administravimo modeliai. Įrankiai ir technologijos, kuriant vartotojo sąsają su duomenų baze. Sąsajos tarp duomenų bazių (DB) ir interneto dokumento kūrimas naudojant FrontPage šablonus. Duomenų bazių (DB) valdymas per interneto sąsają. Savęs įvertinimo testas Nr.1. Vertinama praktinė užduotis Nr.1. Pratimo tikslas: sukurti interneto sąsają su duomenų baze (DB). Užduotis: sukurti interneto sąsają su duomenų baze (DB), kai DB yra sukurta anksčiau. 1 žingsnis: sąsajos kūrimo pradžia, DB "kelio" nurodymas. 2 žingsnis: duomenų bazės (DB) lentelės pasirinkimas. 3 žingsnis: lentelės laukelių pasirinkimas. 4 žingsnis: įrašų atvaizdavimo būdas. 5 žingsnis: įrašų atvaizdavimas.
  Internetas, namų darbas(19 puslapių)
  2009-08-04
 • Kompiuterių tinklai (18)

  Perdavimo terpės. Dvilaidės linijos. Koaksialiniai kabeliai. Optiniai kabeliai. Palydovinis ryšys. Radijo ryšys. Informacijos perdavimo greitis (sparta) ryšio kanalu. Signalų perdavimas dvilaide linija. Signalų perdavimas koaksialiniu kabeliu. Signalų perdavimas optinėmis skaidulomis. Skaitmeninės informacijos perdavimas analoginėmis linijomis. Analoginių signalų perdavimas skaitmeniniais telefonų tinklais. Duomenų perdavimas. Klaidų kontrolė ryšio kanaluose. Sąsukos kodai. Duomenų suspaudimas. Informacijos apsauga. Praktiniai uždaviniai ir jų sprendimo būdai. Informaciją reikia perduoti greičiu R = 32 kbps; perdavimo terpė – telefoninis tinklas. Triukšmo leistina galia 0.02 mW; Linijos slopinimas 10 dB pagal galią. Perdavimo dažnis dF = 1 MHz; Perdavimo greitis R= 10 Mbps; imtuvo jautrumas Uim= 10 mV; įėjimo varža imtuve Rim = 1 kiloomas; naudojama dvilaidė linija kurios slopinimas 20 dB/km; Siųstuvo įtampa Us = 12 V; Rasti suderinimo varžą ir linijos maksimalų ilgį.
  Kompiuteriai, konspektas(43 puslapiai)
  2009-08-03
 • Populiariausios pasų klastojimo technologijos

  Įvadinė dalis. Pirminė dokumentų apžiūra. Pagrindinės elgimosi su jais taisyklės. Pagrindiniai dokumentų klastojimo būdai. Klastojimo požymiai. Trynimas ir skutimas. Ėsdinimas ir plovimas. Prirašymai ir ištaisymai. Nuotraukų perklijavimas ir kitų dokumento fragmentų pakeitimas. Paso nuotraukų keitimas-dažniausias pasų klastojimo būdas. Dokumentų klastočių grupės. Suklastotas (dalinė klastotė) dokumentas. Suklastoti (visiška klastotė) dokumentai. Dokumentas gautas apgaulės būdu. Svetimo dokumento panaudojimas. Fantazijos dokumentas. Aktualūs klastojimo būdai ir jų atpažinimas. Asmens duomenų puslapio pritvirtinimas vidinėje viršelio pusėje. Integruotų nuotraukų klastojimas ir keitimas. Visiškai padirbtos integruotos nuotraukos. Padirbtos integruotos nuotraukos. Lietuvos Respublikos paso klastojimo požymiai. Apibendrinimas ir išvados. Priedas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Teisė, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-08-03
 • Sveikaskaitinis programavimas

  Operacijų tyrimas. Namų darbas Nr.2: Sveikaskaitinis programavimas. Ribų ir šakų metodas bei algoritmas. Galimų sprendinių srities formavimas. Sprendinių medis. MATLAB programų tekstai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-08-10
 • Taikomoji diskrečioji matematika (2)

  Uždavinio sąlyga ir jo analizė. Sudaryti procedūrą, kuri įgalintų apskaičiuoti tikslumu epsilion. Naudoti Simpsono kvadratūrinę formulę ir Adaptyviojio integravimo strategija. Algoritmo aprašymas. Programos tekstas. Testinių uždavinio duomenų ir sprendinių variantai.
  Matematika, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2009-08-10
 • Teksto analizė ir redagavimas

  Laboratorinio darbo Lr. 1 ataskaita. Programos užduotis. L4-56. Tekstiniame faile duotas tekstas. Žodžiai iš eilutės į kitą eilutę nekeliami. Žodžiai eilutėse skiriami bent vienu tarpu. Tarpai gali būti eilutės pradžioje bei gale, gali būti tuščios eilutės. Pašalinti žodžius, sudarytus iš skirtingų simbolių. Programos aprašymas. Formos schema. Konstantos. TForm1 klasės aprašo failas. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Failas Unit1.h. Failas Unit1.cpp. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-08-24
 • Tiesinis programavimas

  Namų darbas Nr.1. Grafinė sprendinio interpretacija. Mūsų tikslas būtų: GSS sudarymas, Rasti tikslo funkcijos optimalų sprendinį ir jį atitinkančią optimalią reikšmę, atlikti resursų (deficitinių ir nedeficitinių) analizę, deficitinių resursų papildomo vieneto kainos analizę, atlikti tikslo funkcijos koeficientų analizę. Galimų sprendinių srities formavimas. Optimalus sprendinys ir jį atitinkanti optimali reikšmė. Deficitinių resursų analizė. Nedeficitinių resursų analizė. Deficitinių resursų papildomo vieneto kainos analizė. Tikslo funkcijos koeficientų analizė. TPU sprendimo rezultatai. MATLAB programos tekstas. Funkcijos linprog rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-08-10
 • Vienmatis masyvas (8)

  Laboratorinio darbo Lr 3. ataskaita. Eksperimento rezultatai surašyti masyve A(n). Programos užduotis. Rasti matematinę viltį M ir dispersiją D. Komponentų paskirtis. Konstantos. Formos schema. Objektų inspektoriuje keičiamos komponentų savybių reikšmės. Formos pavyzdys, kai duomenų faile nėra nė vieno skaičiaus. Programos komponentai reaguoja į šiuos įvykius. TForm1 klasės aprašo failas. Metodų aprašai. Funkcijų aprašai. Metodų aprašai. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Failas Mas.h. Failas Mas.cpp. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-08-24