Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Geologija (20)

  Uolienų amžiaus nustatymas. Geologinė laiko skalė. Geologinės plokštės. Lėti tektoniniai reiškiniai. Uolienų slūgsojimo formos. Uolienų dūlėjimas. Ledynmečiai Lietuvoje. Senovės ledynų geologinis darbas. Dabartinio ledo ir sniego geologinis darbas. Vandens rūšys uolienose. Vandens apytaka gamtoje. Gruntinio vandens poveikis betonui. Požeminio vandens slūgsojimo formos. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Karstiniai reiškiniai. Sufozija. Lietuvos gelmių geologinė sandara. Lietuvos naudingosios iškasenos. Eoliniai procesai. (Vėjo geologinis darbas). Lietaus ir sniego tirpsmo vandens geologinis darbas. Upių geologinis darbas. Jūrų geologinis darbas. Ežerų ir pelkių geologinis darbas. Nuošliaužos.
  Geologija, konspektas(18 puslapių)
  2011-03-17
 • Kanalo tunelis

  Statybos vadybos pagrindai. Įvadas. Kanalo tunelis. Pagrindinės datos. Ištakos: Pasiūlymai ir bandymai. Organizavimas. Statyba. Geologija. Tyrinėjimai. Tunelio kasimas. Užbaigimas. Inžinerija. Geležinkelio projektavimas ir riedmenys. Veikla. Panaudojimas ir paslaugos. Keleivių judėjimas. Krovinių judėjimas. Terminalai. Ekonominiai rodikliai. Poveikis regionams. Pabėgėliai ir imigracija. Saugumas. Gaisrai. Eurotunnel kompanija. Ilgalaikė koncesija ir tvirta komercinė ir veiklos sėkmė. Saugumas ir apsauga. Darbai. Vadovybė. Tikslai. Geležinkeliai. Aplinka. Socialinė atsakomybė. Parkas. Priežiūra. Išvados.
  Statyba, referatas(47 puslapiai)
  2009-12-21
 • Pastato rekonstrukcija

  Pastatų rekonstrukcijos kursinis projektas. Aiškinamasis raštas. Duomenų surinkimas, susisteminimas ir sprendimo priėmimas. Rekonstrukcijos sprendimo technologijos schemos sudarymas. Technologinės įrangos parinkimas ir kiekių skaičiavimas. Statybinių mechanizmų suvestinė. Rekonstrukcijos metodų parinkimas ir aprašymas. Rekonstrukcijos, remonto darbų kiekio skaičiavimas. Mašinų ir mechanizmų parinkimas. Savaeigio žirklinio keltuvo parinkimas. Savivarčio parinkimas. Elektrinio gręžtuvo parinkimas. Skardos lankstymo staklių parinkimas. Pneumo plaktuko parinkimas. Darbo sąnaudų ir brigados sudėties skaičiavimas. Rekonstrukcijos, remonto procesų aprašymas, organizavimas, priežiūra. Saugos technikos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimai.
  Statyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2011-03-28
 • Statybinė medžiagotyra

  Pagrindinės inžinerinių medžiagų savybės. Medžiagų stipris tempiant. Kietumas. Smūginis tąsumas. Medžiagų termofizikinės savybės. Šiluminis plėtimasis. Medžiagos terminis atsparumas. Medžiagų šiluminis talpumas. Specifinė šiluma. Fizikinės–cheminės savybės arba mikrostruktūra. Portland cementas. Kristalinės ir amorfinės medžiagos. Koloidai. Mikrostruktūros įtaka statybinių medžiagų savybėms. Pagrindiniai kalcio hidrosilikatai (K-H-S). Hidrosilikatinio kietėjimo procesas. Kalcio silikato cheminė sudėtis ir struktūra. Kristalinio SiO2 atmainos. Aktyvūs mineraliniai priedai. Statybinių medžiagų struktūros. Fizikiniai elementai.
  Statyba, konspektas(12 puslapių)
  2009-06-10
 • Statybos proceso organizavimas: karkasinis logistikos centras Kaune

  Įvadas. Trumpa statomo objekto charakteristika. Statybos sąlygos. Kalendorinis statybos planavimas. Kalendorinio grafiko sudarymo principai. Darbų apjungimas į ciklus ir jų sustambinimas. Paruošiamųjų darbų sudėtis. Darbų vykdymas pamainomis, stambiųjų mechanizmų panaudojimas. Darbininkų poreikio grafiko sudarymo principai. Sudaryto kalendorinio grafiko kokybės įvertinimas. Statybvietės plano sudarymas. Statybvietės plano sudarymo principai. Mašinų ir mechanizmų išdėstymas statybvietėje, pavojingų zonų skaičiavimas. Laikinų ir privažiavimo kelių projektavimas. Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių projektavimas ir plotų skaičiavimas. Laikinų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas ir plotų skaičiavimas. Laikino vandentiekio ir nuotekų projektavimas ir vandens poreikio skaičiavimas. Laikino aprūpinimo elektros energija projektavimas ir poreikio skaičiavimas. Darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai statybvietėje. Objekto statybos techniniai ekonominiai rodikliai. Darbo apibendrinimas ir išvados. Priedai (Darbo sąnaudų, mechanizmų darbo sąnaudų ir medžiagų poreikio skaičiavimo žiniaraščiai, Krano statybos montavimo darbams skaičiavimas ir parinkimas, Sklypo planas, pdf bylos: kalendorinis ir darbininkų poreikio grafikai, Statybvietės planas).
  Statyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2011-03-30