Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baltymų sintezė

  Baltymai. Denatūraciją sukeliantys veiksniai. Reikšmė. Nukleorugštys ir (ATP). DNR sandara. RNR sandara. DNR ir RNR biologinė reikšmė. Adenozintrifosfatas (ATP). Branduolys. Endoplazminis tinklas. Goldžio aparatas. Plazminė membrana. Ribosomos. Egzocitozė. Aktyvioji pernaša. Mitochondrijos. Fermentai.
  Biologija, konspektas(7 puslapiai)
  2010-04-13
 • Futurizmas, kubizmas, siurrealizmas

  Dailės testas. 16 klausimų su atsakymais.
  Dailė, testas(2 puslapiai)
  2009-06-08
 • J.V. Gėtės kūryba. "Faustas"

  Rašinys lietuvių kalba. J.V. Gėtės kūryba. Gėtės idėjos. Gėtės "Faustas".
  Visuotinė literatūra, namų darbas(1 puslapis)
  2010-02-05
 • Lygčių sistemos ir lygtys

  Išspręskite lygčių sistemą. Išspręsti lygtį. Išspręsti lygtį. Išspręsti lygtį. Nesprendžiant lygties parodyti, kad lygtis neturi šaknų. Nespręsdami lygties raskite jos šaknų kvadratų sumą. Išspręskite lygtį. Išspręskite lygtį. Išspręsti kvadratinę lygtį išskiriant dvinario kvadratą. Išspręskite lygčių sistemą. Išspręskite lygčių sistemą.
  Algebra, uždavinys(8 puslapiai)
  2010-04-14
 • Logaritminė funkcija

  PowerPoint pristatymas. Dėmesio koncentracija. Apibrėžimas. Pagal apibrėžimą funkcijos. Atvirkštinių funkcijų grafikai simetriški tiesės. Nubraižysime logaritminių funkcijų grafikus. Logaritminė funkcija. Kokia galima argumento x reikšmė duotosioms funkcijoms. Logaritminė funkcija. Funkcijos monotoniškumas. Funkcijos monotoniškumas (2). Užduotis. Nustatykite skaičiaus ženklą. Užduotis. Kokią išvadą galima padaryti apie skaičių m, jei? Logaritminė funkcija. Kurios iš nurodytų funkcijų yra didėjančios, o kurios mažėjančios? Užduotis. Skaičių a palyginkite su 1, jei? Užduotis. Tarp skaičių m ir n parašykite ženklus > arba < , jei? Logaritminė funkcija . Vienoje koordinačių plokštumoje nubrėžti funkcijų grafikai. Vienoje koordinačių plokštumoje nubrėžti funkcijų grafikai.
  Matematika, pristatymas(31 )
  2011-06-10
 • Pirmykštės funkcijos, integralai

  PowerPoint pristatymas. Kreivinės trapecijos plotas. Niutono ir Leibnico formulė. 12 klasės matematikos vadovėlio 11 skyriaus uždavinių sprendimas. Nubraižykite funkcijos f(x)=1-2x pirmykštės funkcijos grafiką, einantį per A(0;2). Raskite tokią funkciją F(x), kad būtų F/(x) =2-4x ir F(1)=6. Kas daugiau. Įrodykite, kad. Brėžinyje pavaizduota parabolė. a) Užrašykite f(x) išraišką. b) Apskaičiuokite f|(x). c) Raskite plotą figūros apribotos f(x) ir f|(x)grafikais. Raskite funkcijos f(x) išraišką. Kurią kvadrato dalį sudaro nuspalvinta figūra?. 7.Duota parabolė y=x2+4 a)Raskite lygtis šios parabolės liestinių, nubrėžtų per tašką O(0;0). b) Apskaičiuokite plotą kreivinio trikampio, apriboto parabole ir liestinėmis c) Apskaičiuokite trikampio su viršūnėmis taške O (0;0) ir lietimosi taškuose plotą. Kurią šio trikampio dalį sudaro b) dalyje apskaičiuotas kreivinis trikampis? 8.Duota funkcija f(x)=. a) Raskite lygtis funkcijos grafiko liestinių, sudarančių su Ox ašimi 450 kampą. b) Apskaičiuokite plotą figūros, apribotos funkcijos f(x) grafiku ir tiesės atkarpa, jungiančia koordinačių pradžią su lietimosi tašku (x≥0,y≥0). Duotos dvi funkcijos. Pavaizduokite figūrą, apribotą f(x) ir g(x) grafikais, ir apskaičiuokite jos plotą. Duotos dvi funkcijos. Pavaizduokite figūrą, apribotą f(x) ir g(x) grafikais ir apskaičiuokite jos plotą. Figūrą riboja funkcijos f(x) = x2+2ax+a2 grafikas, abscisių ašis, tiesės x=0, x=2 a) Įrodykite, kad šios figūros plotas yra. b) Su kuria a reikšme figūros plotas mažiausias? c) Kuo ypatinga figūros forma, kai jos plotas mažiausias? 12.Kreivinė trapecija, apribota funkcijų f(x)=x2 ir g(x)= grafikais, sukama apie abscisių ašį. Raskite sukamos figūros plotą ir gauto sukinio tūrį. 13.Kreivinė trapecija, apribota funkcijų f(x)=x3 ir g(x)= grafikais, sukama apie abscisių ašį. Raskite sukamos figūros plotą ir gauto sukinio tūrį. 34.(uždavinyno). Nubraižykite figūrą, kurios plotą išreiškia integralas. Apskaičiuokite tos figūros plotą. 60.Kūnas juda tiese greičiu v(t)=2t+3(m/s). Per kiek sekundžių nuo judėjimo pradžios jis nueis 88m? Apskaičiuokite.
  Matematika, pristatymas(25 )
  2011-06-10
 • Senovės Graikija (11)

  20 klausimų testas su atsakymais.
  Visuotinė istorija, testas(3 puslapiai)
  2011-07-05
 • Senovės Roma (7)

  PowerPoint pristatymas. Respublika ir jos valdymas. Pirmieji romėnų užkariavimai. Karalių epocha (753–509 metai pr. Kr.). Ankstyvosios respublikos laikotarpis (509 metai pr. Kr. – III amžius pr. Kr.). Brolių Grakchų reformos. Spartako sukilimas 74–71 metai pr. Kr. Respublikos žlugimo priežastys. Vėlyvoji Romos respublika (apie III amžių pr. Kr. – 30 metai pr. Kr.). Pūnų karai. Ankstyvoji imperija (principatas) 30 metai pr. Kr – II amžiaus pabaiga 27 metai pr. Kr. Vėlyvoji imperija (dominatas) III amžiaus pabaiga – V amžiaus pabaiga. Pirmųjų dominato valdovų veikla. Skirtumai tarp Principato ir Dominato. Imperatorius Konstantinas Didysis ir jo reformos. Romos imperijos krizė (II amžiaus pabaiga – III amžiaus pabaiga). Romos karaliai. Svarbiausi Romos respublikos pareigūnai (magistratai). Svarbiausi romėnų dievai. Religija. Žodynėlis. Žemėlapiai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (3 skaidrės).
  Visuotinė istorija, pristatymas(25 )
  2011-06-22
 • Šlapimo šalinimo sistema

  Osmoreguliacija. Šlapimo susidarymo 3 etapai. Hormonų veikla. Vandens kiekio ir druskų koncentracijos kraujyje reguliavimas.
  Biologija, konspektas(3 puslapiai)
  2011-05-27
 • V. Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly" (49)

  Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šešėly" ištraukos interpretacija. Fragmento "Sulaukęs ketvirtos valandos..." iki skyriaus pabaigos analizė ir interpretacija
  Lietuvių literatūra, interpretacija(1 puslapis)
  2010-10-13