Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinė teisė: samprata, normos ir santykiai, administracinė atsakomybė

  Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės normos. Administracinių teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės pagrindas-administracinės teisės pažeidimas. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Administracinės nuobaudos ir jų rūšys.
  Administracinė teisė, konspektas(10 puslapių)
  2009-06-08
 • Civilinė teisė: civilinės teisės samprata, šaltiniai, sistema

  Civilinės teisės samprata bei šaltiniai, sistema. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės norminių aktų galiojimas. Civilinės teisės sistema. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Sandorio samprata. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorių rūšys. Sandorio forma. Termino samprata. Terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Atstovavimo samprata, subjektai ir rūšys. Komercinis atstovavimas. Sutarties samprata. Sutarčių rūšys. Sutarties forma. Sutarčių sudarymo tvarka. Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisių viešumas. Daiktinių teisių objektai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Valdymas. Valdymo rūšys. Valdymo atsiradimas. Valdymo pabaiga. Valdymo gynimas. Prievolės samprata. Prievolės dalykas. Prievolių rūšys. Prievolių subjektai. Prievolių vykdymas. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Sutartinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė.
  Civilinė teisė, konspektas(21 puslapis)
  2009-06-08
 • Darbo teisė (27)

  Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės principai. Darbuotojai ir darbdaviai kaip darbo teisės subjektai. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties forma ir sudarymo tvarka. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo ir poilsio laikas. Darbo laiko sąvoka ir rūšys. Poilsio laikas ir jo rūšys. Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Garantijos. Darbo drausmė. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Darbo ginčai. Darbo drausmė. Drausminė atsakomybė. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka ir terminai. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Darbuotojų materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Žalos dydžio nustatymo tvarka.
  Darbo teisė, konspektas(13 puslapių)
  2009-04-15
 • Ekonometrija (17)

  Ekonometrijos savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti mokinių svorio priklausomybę nuo jų amžiaus ir ūgio. Teorinė dalis. Analitinė – projektinė dalis. Patikriname regresijos lygties reikšmingumą. Apskaičiuojame determinacijos koeficientą. Išvados.
  Ekonometrija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-11-12
 • Klaipėdos valstybinės kolegijos bendrabučio įvaizdis

  Kokybės vadybos savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti bendrabučio paslaugų kainos atitikimą kokybei bei palyginti su 2008 metų tyrimo rezultatais. Tyrimo duomenų apibendrinimas ir analizė. Kelinti metai gyvenate studentų bendrabutyje? Ar tenkina bendrabučio gyvenimo sąlygos? Kokios bendrabučio sąlygos jų netenkina? Ar sutinkate mokėti didesnį nuomos mokestį, jei pagerėtų gyvenimo sąlygos bendrabutyje? Kas lėmė bendrabučio gyventojų pasirinkimą gyventi bendrabutyje? Ar gyventojų gyvenimo kokybė nukenčia nuo bendrabutyje esančio triukšmo? Kas turėtų būti atsakingi už triukšmo slopinimą bendrabutyje? Bendrabučio paslaugų kainos atitikimą kokybei. Išvados ir pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, tyrimas(11 puslapių)
  2010-11-19
 • Krovinio vežimo organizavimas: maršrutas Klaipėda (Lietuva) – Talinas (Estija)

  Įvadas. Darbo tikslas: parinkti optimaliausią bei ekonomiškiausią transporto priemonę, parinkti tinkamą maršrutą ir greitai bei saugiai pristatyti krovinį užsakovui. Tepalai. Transporto rūšies parinkimas. Automobilio charakteristikos. Pervežimui reikalingi dokumentai. Sąskaita–faktūra. ADR sutartis. Vežimo važtaraštis. Avarinė kortelė. Vežimo važtaraštis CMR. TIR knygelė. Licencija. Licencijos kortelė. Maršrutas. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-02-09
 • Logistinių įgūdžių lavinimo praktika AB "Baltijos" laivų statykloje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti AB "Baltijos" laivų statyklos logistinę veiklą, formuojant praktinius įgūdžius planuoti, organizuoti ir kontroliuoti produkto logistinius procesus užtikrinant kokybę. Išanalizuoti logistikos veiksnius įmonėse. AB "Baltijos" laivų statyklos veiklos apžvalga. AB "Baltijos" lavų statyklos logistinės veiklos ypatumai verslo aplinkoje. Makroekonominių ir mikroekonominių veiksnių įtaka logistinei veiklai AB "Baltijos" laivų statykloje. Makroekonominių veiksnių įtaka logistinei veiklai. Mikroekonominių veiksnių įtaka logistinei veiklai. Logistikos svarba ir vaidmuo AB "Baltijos" laivų statyklos verslo sistemoje. AB "Baltijos" laivų statyklos steigimo tvarką reglamentuojantys dokumentai. AB "Baltijos" laivų statyklos logistinę verslo veiklą reglamentuojantys įstatymai ir norminiai dokumentai. AB "Baltijos" laivų statyklos logistiniai veiklos aspektai, logistinių paslaugų klasifikacija. AB "Baltijos" laivų statyklos logistinės veiklos valdymo apsektai. Materialinio techninio aprūpinimo ir logistikos skyriuje taikomi sprendimo priėmimo būdai. Logistinio materialiųjų srautų judėjimo optimizavimo ypatumai. Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir aplinkos saugos reikalavimai. Bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė veiklai. Esminiai bendravimo proceso veiksniai, įtakojantys jo efektyvumą. AB "Baltijos" laivų statyklos atliekamos logistinės funkcijos. AB "BALTIJOS" laivų statyklos informacinių sistemų įvertinimas. Užsakymų sugrupavimas pagal užsakymų vykdymo sistemas. AB "Baltijos" laivų statyklos tiekimo ir paskirstymo sistemos. AB "Baltijos" laivų statykloje taikomos kokybės užtikrino priemonės. Logistinio produkto paruošimas transportavimui ir pats transportavimas. Darbai, vykdomi terminaluose ir sandėliuose. Logistinio produkto išsiuntimo dokumentacija. Išvados.
  Transportas ir logistika, praktikos ataskaita(25 puslapiai)
  2011-06-29
 • Pardavimų organizavimo ataskaita: UAB "EG kompiuteriai"

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tyrimo objektas: UAB "EG kompiuteriai" veikla. Darbo tikslas: Įtvirtinti teorines žinias prekybos įmonės veikloje bei gebėti įvertinti pirkimo pardavimo procesus tenkinant klientų poreikius, priimti reikalingus sprendimus pirkimo pardavimo procese. UAB "EG kompiuteriai" marketingo padalinio darbas. UAB "EG kompiuteriai" pardavimo valdymo principai bei veiklą įtakojantys veiksniai. UAB "EG kompiuteriai" asortimentas. UAB "EG kompiuteriai" rėmimas. UAB "EG kompiuteriai" paskirstymo politika. Pirkėjų aptarnavimo kokybė, organizuojant prekių pirkimą, paskirstymą, pardavimą. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, pristatymas(8 )
  2010-04-14
 • Taikomoji matematika (11)

  Apskaičiuokite ribas. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį, bei nubraižykite grafiką,. Suintegruokite. Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus. Kūrybinis darbas. Randame funkcijos išvestinę. Nustatome iškilumo taškus. Braižome grafiką.
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-02-25
 • Transporto priemonių (kasko) draudimo palyginamoji analizė: "PZU Lietuva" ir UADB "Industrinis garantas"

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su UAB "PZU LIETUVA" ir UADB "Industrinio garanto" transporto priemonių KASKO draudimu ir palyginti šį draudimą paminėtose bendrovėse. Draudimo bendrovių istorija ir vykdoma veikla. Draudimo rūšies apibūdinimas: transporto priemonių Kasko draudimas. Draudimo bendrovių palyginamoji analizė. Draudžiamieji įvykiai. Nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo įmokos, jų skaičiavimas bei mokėjimo periodiškumas. Draudimo įmoka . Draudimo išmokos. Sankcijos už draudimo sutarties sąlygų pažeidimus. Draudimo priežiūros komisijos statistiniai duomenys apie draudimo sutarčių skaičių, įmokas bei išmokas. Išvados ir rekomendacijos dėl draudimo bendrovės pasirinkimo.
  Draudimas, referatas(23 puslapiai)
  2011-02-08
 • Verslo planas: sporto klubas UAB "Ritmas"

  Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. Gamyba. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Patalpų skaičius. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-04-09
 • Vyno pervežimo analizė: maršrutas Serrada, Valladolid (E) – Klaipėda (LT)

  Įvadas. Darbo tikslas: parinkti optimaliausia bei ekonomiškiausią transporto priemonę, parinkti tinkamą maršrutą ir greitai bei saugiai pristatyti krovinį užsakovui. Krovinio charakteristika. Transporto rūšies parinkimas. Transporto priemonės parinkimas. Krovinio pakrovimas. Dokumentai. Maršruto parinkimas ir vairuotojų darbo laikas. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(11 puslapių)
  2011-02-08