Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Analoginės abonentinės linijos tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 5. Darbo tikslas: susipažinti su analoginio telefono darbo principais ir išmatuoti pagrindines analoginio telefono bei analoginės telefono linijos charakteristikas. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-12-21
 • Duomenų bazės (11)

  Duomenų bazių laboratoriniai darbai.Duomenų bazės lentelės sukūrimas. Užduotis. Sukurkite naują duomenų bazę. Duomenų bazės lentelės laukus aprašykite remdamiesi 1 lentele, išsaugokite sukurtą lentelę. 2. Duomenų bazės lentelės pildymas. Užduotis. Apribokite duomenis, kurie įvedami į lauką Pareigos, (turi būti įvesti tik žodžiai Profesorius, Docentas ar Asistentas). Nurodykite perspėjimo apie klaidą tekstą, kuris pasirodys ekrane įvedus neteisingus duomenis į lauką Pareigos. Užduokite reikšmę pagal nutylėjimą Pareigos lauke žodžiu Docentas. Įveskite duomenų apribojimus Dėstytojo kodas lauke (šie duomenys neturi pasikartoti). Pagal 2 lentelę užpildykite lentelės duomenis ir patikrinkite sistemos reakcijas, įvedus neteisingus duomenis į lauką Pareigos. Pakeiskite kiekvieno lentelės lauko plotį atitinkamai su duomenų pločiu. Lentelėje suraskite dėstytoją Kairį. Pakeiskite duomenis: pakeiskite asistento Petraičio darbo užmokestį nuo 650 Lt iki 720 Lt. Surūšiuokite duomenis lauke Gimimo data mažėjimo tvarka. Filtruokite duomenis laukuose Pareigos ir Disciplina. 3. Duomenų įvedimas ir peržiūrėjimas formoje. Užduotis Meistro pagalba sukurkite formą "Dėstytojai" (tipas – Columnar (Vienu stulpeliu)). Suraskite įrašą apie docentą Jonaitį. Pakeiskite asistento Petraičio darbo užmokestį nuo 720 Lt. iki 750 Lt. Surūšiuokite duomenis lauke Pavardės mažėjimo tvarka. Įvykdykite lauko Pareigos duomenų filtravimą. Pakeiskite lauko Disciplina pavadinimą į Dėstoma disciplina. Atrankos užklausų kūrimas. Užduotis. Lentelės Dėstytojai pagrindu sukurkite paprastą atrankos užklausą, kurį pateiks dėstytojų pavardes, vardus ir jų pareigas. Užklausos duomenis surūšiuokite pagal pareigas ir išsaugokite užklausą. Sukurkite atrankos užklausą su parametrais, kurioje turi būti pateiktos dėstytojų pavardės, vardai ir dėstomos disciplinos. Parametre nurodykite dėstytojo pavardę ir atlikite užklausą dėstytojui Jonaičiui. Sukurkite užklausą su skaičiuojamuoju stulpeliu, kurioje bus pateiktos dėstytojų pavardės, vardai, darbo užmokestis ir metinis darbo užmokestis. Ataskaitos sudarymas. Užduotis. Pagal lentelę Dėstytojai sukurkite ataskaitą, grupuodami duomenis pagal pareigas. Loginio duomenų bazės modelio sudarymas. Užduotis. Sudarykite reliacinės duomenų bazės informacinį loginį (infologinį) modelį. Sudarykite duomenų bazės loginį modelį. Reliacinės duomenų bazės sukūrimas. Užduotis. Sukurkite duomenų bazę Dekanatas. Sukurkite lentelės Studentai struktūrą. Sukurkite lentelės Disciplinos struktūrą. Sukurkite lentelės Dėstytojai struktūrą. Sukurkite lentelės Pažymiai struktūrą. Sukurkite lentelės Dėstytojai_disciplinos struktūrą. Sudarykite duomenų schemą, t. y. sukurkite ryšius tarp lentelių. Duomenų įvedimo į lenteles formų sukūrimas. Užduotis. Sukurkite formą Studentai ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Studentai. Sukurkite formą Disciplinos ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Disciplinos. Sukurkite formą Pažymiai ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Pažymiai. Sukurkite naują formą lentelei Dėstytojai. Sukurkite formą Dėstomos disciplinos ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Dėstytojai_disciplinos. Sudėtingų užklausų formavimas. Užduotis. Sukurkite užklausą su parametrais, kurioje įvedus į langelį grupės numerio parametrą, ekrane pasirodytų šios grupės sudėtis. Sukurkite užklausą, kuri pateiktų grupės studentų pažymius pagal užduotą discipliną. Sukurkite kryžminę užklausą, kuri suformuos lentelę, pateikiančią grupių vidutinį balą pagal disciplinas. Sukurkite užklausą darbo užmokesčiui padidinti (10%) tų dėstytojų, kurie gauna mažiau kaip 800 Lt. Sukurkite užklausą pašalintų studentų įrašams panaikinti. Sukurkite užklausą pirmūnų duomenų bazei sudaryti. Visoms sukurtoms užklausoms sudarykite formas. SQL užklausų sukūrimas. Užduotis. Sukurkite SQL užklausą, kuri parodytų lentelės Dėstytojai visus įrašus su visais laukais. Sukurkite SQL užklausą, kuri parodytų lentelės Studentai studentų, kurių grupės numeris yra ER 3/2 - vardą, pavardę, telefono numerį. Sukurkite SQL užklausą, darbo užmokesčiui padidinti (15%) dėstytojų, einančių docento pareigas. Sukurkite SQL užklausą, kuri įterpia vieną įrašą į lentelę Studentai. Sukurkite SQL užklausą, kuri pašalina vieną įrašą iš lentelės Studentai. Sudėtingų formų sukūrimas. Užduotis. Sukurkite sudėtingą formą, kurioje su disciplinų pavadinimais būtų susietos subformos Studentai ir Studentų pažymiai. Pakeiskite formos elementų išdėstymą, palikę vietos diagramai. Įterpkite į formą studentų pažymius pavaizduojančia diagramą. Suredaguokite diagramos ašis. Sudėtingų ataskaitų sudarymas. Užduotis. Sukurkite užklausą, kurios pagrindu bus formuojama ataskaita. Užklausoje turi išrinkti šiuos laukus: iš lentelės Studentai – Pavardė, Vardas ir Grupės numeris; iš lentelės Disciplinos – Disciplinos pavadinimas; iš lentelės Pažymiai – Pažymiai. Pagal sesijos rezultatus sudarykite ataskaitą. Ataskaitoje studentų pažymiai turi būti sugrupuoti pagal disciplinas ir grupių numerius. Kiekvienam studentui turi būti apskaičiuotas sesijos pažymių vidurkis, o kiekvienai grupei – pažymių vidurkis pagal dėstomus dalykus.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2009-03-30
 • Duomenų bazės (12)

  Užduotis: Nubraižyti medžio tipo, paprastąją ir sudėtingą tinklinę kanonines schemas, susidedančias iš ne mažiau kaip 7 lentelių. Atlikti pasirinktinai vienos iš sudarytų kanoninių schemų transformaciją į kitą kanoninės schemos tipą. Sudaryti duomenų bazės kanoninę schemą, kurioje būtų bent 4 lentelės. Lenteles užpildyti bent po 8 įrašus. Nurodyti identifikacinius ir asociatyvinius laukus. Nurodyti ryšius tarp lentelių bei jų tipus. Nurodyti kanoninės schemos tipą. Pateikti savo sugalvotus ir su paaiškinimais išspręstus uždavinius, visoms 8 paskaitų metu nagrinėtoms reliacinės algebros operacijoms.
  Programavimas, namų darbas(12 puslapių)
  2009-06-13
 • Elektromagnetinio lauko matavimai

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su elektromagnetinio lauko matuoklio EMR-300 valdymu, jo matuojamų parametrų sąrašu ir maksimaliomis jų vertėmis. Išmatuoti laboratorijoje elektromagnetinio lauko stiprio vidutines ir maksimalias vertes. Paskaičiuokite galios srauto tankį kiekvienam matavimui ir gautą vertę palyginkite su higienos normomis. Darbo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-12-21
 • GSM ryšio kanalo parametrų matavimai

  5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išmatuoti GSM mobiliojo ryšio sistemos kanalo parametrus. Suprasti jų paskirtį. Darbo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-12-21
 • Maitinimo šaltiniai

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su maitinimo šaltiniais, naudojamais šiuolaikinėje elektroninėje aparatūroje. Darbo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-12-21
 • Optinės linijos tyrimas

  4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su saugaus darbo reikalavimais, šviesolaidžio sandara, optinių kabelių tipais ir optinio tinklo parametrų matavimo metodika, bei patikrinti ar tiriami elementai atitinka ITU – T rekomendacijose apibrėžtas, SDH optinio trakto parametrų vertes. Darbo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-12-21
 • Radijo signalų spektrinių savybių tyrimas

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinkite su spektro analizatoriaus Protek 3201 valdymu, jo matuojamų parametrų sąrašo ir ribinėmis jų vertėmis. Susipažinti su AM moduliacijos sukuriamo radijo signalo spektrinėmis savybėmis. Darbo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-12-21
 • Terminės difuzijos proceso tyrimas, tranzistorių ekvivalentinių grandinių schemų sudarymas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas (6)

  Elektronikos įtaisų kursinio projekto užduotis. Įvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Priemaišos pasiskirstymas po priemaišų įterpimo etapo. Priemaišų įterpimo etape kinta priemaišos srauto tankis ir legiravimo dozė. Priemaišos pasiskirstymas po priemaišų perskirstymo etapo. Priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Dvipolio tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Dvipolio tranzistoriaus h parametrai. Pi pavidalo ekvivalentinės grandinės schema, jos elementų parametrai. Išėjimo srovės kintamoji dedamoji, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 28 mV. Žemo dažnio įtampos stiprinimo koeficientas, kai apkrovos varža 400. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, kai UDS = 4; 8; 12 V 21. Lauko tranzistoriaus parametrai nurodytame darbo taške. Lauko tranzistoriaus ekvivalentinė grandinės schema, kai C11 = 4 pF 22. Kintamąją išėjimo srovės dedamoji, kai kintamosios įėjimo įtampos amplitudė yra 28 mV. Žemo dažnio įtampos stiprinimo koeficientas, kai apkrovos varža lygi 832. Akustinės elektronikos įtaiso projektavimas. Paviršinių akustinių bangų elektrinio filtro parametrų skaičiavimas. Garsolaidžio ir jungimo schemos eskiziniai brėžiniai ir perdavimo funkcija. Grafiko aptarimas. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-03-27