Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dokumentų valdymas (12)

  Dokumentų rengimo taisyklių bendrosios nuostatos. Dokumentų rekvizitai. Apibūdinkite dažniausiai vartojamus. Raštvedybos dokumentų spausdinimo reikalavimai. Dokumentų priedai. Dokumentų išrašai. Pateikite pavyzdžių. Apibūdinkite raštus, įsakymus, potvarkius, aktus. Parašykite šių dokumentų pavyzdžius.
  Raštvedyba, namų darbas(19 puslapių)
  2009-06-10
 • Ekonomika (119)

  Ekonominės minties raida. Antika ir viduramžiai. Merkantilizmas. Protekcionizmas valstybės ekonominėje politikoje. Fiziokratų ekonominis mokymas. F. Kenė "Ekonominė lentelė". Klasikinė politinė ekonomija. Laisvosios rinkos koncepcija. T. Maltusas. Optimalaus gyventojų skaičiaus teorija. K. Marksas ir jo ekonominis palikimas. Dž. Keinsas. Reguliuojamojo kapitalizmo teorija. Pagrindinės šiuolaikinių ekonomikos teorijų kryptys ir mokyklos. Ekonomikos teorijos tyrimų objektas ir tyrimo metodai. Ekonominiai dėsniai ir kategorijos. Materialinių gėrybių gamyba ir jos organizavimo formos. Rinka ir jos elementai: prekė ir pinigai. Prekių ir paslaugų paklausa. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra. Gamybos kaštai ir pelnas. Rinkos struktūra. Tobula konkurencija. Monopolinė rinka. Monopolijų rūšys. Monopolinė konkurencija. Pagrindiniai monopolinės konkurencijos rinkos bruožai. Oligopolinės rinkos struktūra, vystymosi veiksniai. Rinkos struktūros tipų palyginimas. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Prekių ir paslaugų rinka. Prekybos formos. Piniginio kapitalo ir vertybinių popierių rinka. Žemės renta. Žemės ir jos priklausinių rinka. Žemės kaina. Pagrindinės ūkinės veiklos organizavimo formos, jų privalumai ir trūkumai. Akcinės bendrovės, jų statusas ir valdymas. Valstybė rinkos ekonomikoje. Valstybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Valstybės pajamos. Valstybės biudžetas, jo formavimas ir vykdymas. Makroekonomikos matų sistema. Ekonomikos augimas ir struktūriniai pokyčiai Lietuvoje. Cikliniai svyravimai. Valstybės ekonomikos stabilizavimo politika. Užimtumas ir nedarbas. Bedarbystės problemos Lietuvoje. Infliacija. Antiinfliacinė politika. Tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekybos politika. Bankai ir jų rūšys. Lietuvos bankų sistema. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Tarptautiniai valiutiniai santykiai. Tiesioginės investicijos į Lietuvos ūkį. Marketingas, jo samprata, organizavimo principai, funkcijos, tipai ir formos. Marketingo aplinka: išorinė ir vidinė. Rinkos tyrimas ir segmentavimas. Rinkos aprėpimo būdai. SWOT analizė. Marketingo priemonių kompleksas. Marketingas "Mix4P". Prekės gyvavimo ciklas ir konkurentinio pranašumo strategijos. Pagrindiniai kainų formavimo kriterijai. Kainų nustatymo strategijos metodai. Verslo samprata. Skiriamieji verslo bruožai, ekonominiai verslo principai. Pseudoverslas, antiveslas. Teisiniai įmonių tipai ir jų tarpusavio palyginimas. Ekonominė verslo rizika. Rizikos veiksniai. Rizikos klasifikavimas. Rizikos mažinimo būdai. Verslo planas. Bendrieji reikalavimai. Tipinė verslo plano struktūra ir trumpa dalių charakteristika. Santraukos (reziume) vaidmuo ir vieta verslo ekonomikoje. Verslininkystės raida. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Švietimo ekonomikos kaip mokslo vystymo procesas. Lietuvos švietimo sistema. Švietimas kaip tautos ūkio šaka. Švietimo ir mokslo finansavimas ir jo gerinimo galimybės. Lietuvos aukštojo mokslo vystymas ir jo perspektyvos. Švietimo ekonominis efektyvumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Švietimo reforma Lietuvoje ir jos vertinimas. Švietimo vystymo prognozavimas ir strateginis planavimas. Žmogiškojo kapitalo teorijos ištakos ir klasifikacija. Žmogiškasis kapitalas ir informacinė visuomenė. Teisinė aukštojo mokslo sistemos bazė ir valstybinis reguliavimas. Švietimo organizacijų įvaizdžio formavimas. Švietimo vadybos apibrėžimas, funkcijos ir santykis su bendrąja vadyba. Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis. Vadybos organizacinių struktūrų formavimas ir jų tipai. Vadybos sprendimai ir jų priėmimas. Motyvavimo esmė ir pagrindinės teorijos. Vadybos funkcijos ir principai. Vadovavimas: valdžios formos, vadovų darbo stiliai ir asmeninė įtaka. Personalo klasifikacija, parinkimas ir įvertinimo metodai. Grupės ir jų valdymas. Valdymo metodai: jų klasifikavimas ir apibūdinimas. Informacija valdyme. Komunikacijos esmė ir pagrindiniai barjerai. Permainų valdymas. Konfliktų esmė ir sprendimo būdai. Stresų prigimtis ir jų įveikimas.
  Ekonomika, konspektas(67 puslapiai)
  2009-03-30
 • Optimalių sprendimų ieška (vienkriteriniai modeliai)

  Įvadas. Optimalios gamybos programos ieška modeliavimu. Situacijos apibūdinimas. Modelio tipo parinkimas. Situacijos formalizuotas aprašymas. Pasirengimas tyrinėjimams. Tyrinėjimai su modeliu. Pradinių duomenų įvedimas. Patikrinimas ir taisymas. Sprendimas. Pelno (tikslo funkcijos koeficientų) kitimo įtakos tyrinėjimai. Ribojimų (ribojimų laisvųjų narių - dešiniųjų pusių) kitimo įtakos tyrinėjimai. Optimalus gamybos išdėstymas (pervežimų planavimas). Situacijos apibūdinimas Situacijos formalizuotas aprašymas (modelio tipo parinkimas, alternatyvų įvertinimo lentelės sudarymas). Trumpiausių atstumų nustatymas Pervežimų kainų nustatymas. Optimalaus pervežimų (išdėstymo) plano sudarymas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-03-24