Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dinamika (6)

  Dinamika. Materialaus taško dinamika. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Dinamikos dėsnis. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. I-asis dinamikos uždavinys. II-asis dinamikos uždavinys. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Materialaus taško judėjimo kiekio teorema. Taško judėjimo kiekio momento teorema. Jėgos darbas. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Materialaus taško reliatyviojo judėjimo dinamika. Sistemos dinamika. Mechaninė sistema. Mechaninės sistemos masė ir masės centras. Mechaninės sistemos diferencialinės judėjimo lygtys. Mechaninės sistemos masės centro judėjimo dėsnis. Mechaninės sistemos it standaus kūno inercijos momentas. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu (Hiugenso – Šteinerio teorema). Paprasčiausių vienalyčių kūnų inercijos momento skaičiavimas. Išcentriniai masės centro momentai. Mechaninės sistemos dinamikos bendrosios teoremos. Mechaninės sistemos judėjimo kiekio teorema. Mechaninės sistemos kinetinio momento teorema. Besisukančio kūno kinetinis momentas. Sistemos kinetinė energija. Standaus kūno kinetinė energija. Sistemos kinetinės energijos teorema. D’Alambero principas.
  Dinamika, špera(7 puslapiai)
  2006-05-18
 • Konstitucinė teisė (17)

  Įvadas. Konstitucinės teisės dalykas ir samprata. Konstitucinės teisės dalykas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės institutai. Konstitucinės teisės vieta teisės sistemoje. Lietuvos konstitucingumo raida. Konstitucinės priežiūros objektai. Konstitucinės priežiūros formos (rūšys). Tarptautinė žmonių teisių ir laisvių apsaugos sistema. Institucinės teisinės garantijos. Visuomeninės santvarkos samprata. Konstitucinės asmens pareigos. Išvados ir siūlymai.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-30
 • Ms Access: darbo birža

  Įvadas. Kūrimo priemonės ir eiga. Duomenų bazės užpildymas. Formų sudarymas duomenims peržiūrėti, įvesti, ir redaguoti. Užklausos sudarymas. Ataskaitų suradimas. Startinė forma. Ataskaita apie darbuotojus.
  Programos, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-05-18
 • Slopinamųjų svyravimų tyrimas pasvirusiąja svyruokle (2)

  Tikslas: išmatuoti slopinamųjų svyravimų logaritminį dekrementą, slopinimo koeficientą savųjų svyravimų periodą T0 , ir svyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Pagrindinės formulės. Formulės paklaidoms skaičiuoti. Matavimų rezultatai. Paklaidų skaičiavimas. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-11-18
 • Vandenų apsauga (2)

  Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų debitų nustatymas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Nuotekų pritekėjimo pobūdžio ir valymo technologijos nustatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Grotų skaičiavimas. Smėliagaudės skaičiavimas. Smėlio sausinimo aikštelės. Debito matavimo mazgas. Pirminiai nusodintuvai. Biologinis valymas. Aerotankas. Aeravimo sistemos skaičiavimas. Antriniai nusodintuvai. Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu. Dumblo apdorojimas. Dumblo tankinimas. Dumblo stabilizavimas. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Maišytuvo parinkimas. Kontaktinių rezervuarų skaičius. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį.
  Inžinerija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-03-02
 • Viešųjų pirkimų reguliavimas – perspektyvos ir poreikiai

  PowerPoint pristatymas. Sveika viešųjų pirkimų sistema. Iškreipta viešųjų pirkimų sistema. Viešieji pirkimai – giluminės problemos. Viešieji pirkimai – problemos verslui ir valdžiai. Viešųjų pirkimų reguliavimo perspektyvos. Tolesnė raida – daug kas mūsų rankose!
  Finansai, pristatymas(7 )
  2006-05-18