Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinkosauga ir reklama Druskininkų mieste

  Įvadas. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas ir kompetencija Lietuvoje. Atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimui reikalingos lėšos Lietuvoje. Svarbios aplinkosauginės priemonės. Atsigavę Druskininkai kelia ir susižavėjimą, ir nerimą. Druskininkai taps pasaulio jaunimo orientavimosi sporto sostine. Infrastruktūros plėtra ir aplinkos sauga Druskininkų mieste. Reklama. Druskininkų savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2006-03-20
 • Atliekos (2)

  Įvadas. Pakuočių atliekos. Buitinės atliekos, ekologija, ekonomika. Atliekų tvarkymas. Atliekų perdirbimas. Sąvartynai. Deginimo tarša. Tarša Europos Sąjungos (ES) šalyse. Kitos atliekos. Naftos produktais užterštos atliekos. Atliekų tvarkymo principai. Pavojingos buities atliekos. Kodėl neįgyvendinta pavojingų atliekų tvarkymo programa? Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos analizė. Išvados.
  Ekologija, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-24
 • Civilinė sauga (9)

  Civilinė sauga. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Ekstremali situacija. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Civilinės saugos sistemoje naudojami ženklai. Gaisras. Jonizuojanti spinduliuotė. Cheminės medžiagos ir apsauga nuo jų. Kenksmingų medžiagų poveikis organizmui. Biologinės naikinimo medžiagos ir apsauga nuo jų. Terorizmo aktai ir kariniai bei socialiniai konfliktai. Civilinės saugos įstatymo sąvokos. Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Valstybės, savivaldybių ir kt. pareigos ekstremalių situacijų metu. Kenksmingos medžiagos. Radioaktyvumas. Biologinį gamtos užteršimą galima skirstyti. Darbuotojų kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės. Darbdavio pareiga. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Darbuotojo pareigos. Darbuotojo teisės. Jaunų asmenų darbas. Motinystės sauga. Dirbančių invalidų saugos ir sveikatos garantijos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir pakeliui.
  Sauga, špera(10 puslapių)
  2006-03-20
 • Darbo užmokesčio formos

  Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės apmokėjimo už darbą formos atmainos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-11-18
 • Dietos

  Šis tas apie dietas. Kodėl dieta neduoda naudos? Šokinėjanti, arba "yo-yo" dieta. Naujas požiūris į metabolinio termostato teoriją. Dieta ar mankšta? Ar mankšta neskatins manęs daugiau valgyti? Amerikos sporto medicinos draugija apie suliesėjimą. Paprastesnis būdas. Paskutinė pastaba. Antsvoris. Kas pavojingiau! Antsvoris ar nutukimas? Komercinės dietos. Kaip suliesėti? Kodėl dietos apvilia? Medžiagų apykaita ir dieta. Kokia gi išeitis? Pagrindinė sudedamoji dalis - mankšta. Jei norite suliesėti, treniruokitės su svoriais. Ar dėl mankštos nepadidės mano apetitas? Pradžioje svoris nemažėja?
  Fiziologija, konspektas(8 puslapiai)
  2005-11-09
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys

  Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Teisė į vardą. Teisės į vardą gynimas. Teisė į atvaizdą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą. Asmens garbės ir orumo gynimas. Teisė į kūno neliečiamumą ir vientisumą. Neleistinumas apriboti fizinio asmens laisvę. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka. Viešieji ir privatieji asmenys. Juridinio asmens pavadinimas. Teisė į juridinio asmens pavadinimą. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Juridinių asmenų steigimo dokumentai. Juridinio asmens įstatai. Juridinių asmenų turtas. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles. Juridinio asmens veiklos laikotarpis. Juridinio asmens steigėjai. Juridinio asmens steigimo momentas. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas ir kodas. Asmenys, atsakingi už juridinio asmens dokumentų ir registro duomenų pateikimą registro tvarkytojui. Atsisakymas registruoti. Klaidų juridinių asmenų registre taisymas. Juridinio asmens likvidavimas juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Juridinių asmenų registro viešumas. Juridinių asmenų registro duomenų paskelbimo būdai ir tvarka. Juridinių asmenų teisnumas. Licencijos išdavimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų organų kompetencija ir funkcijos.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-09
 • Indija (6)

  Indija. Kultūra. Vertybės. Vadovavimas ir prestižas. Bendravimo būdas. Derybos su indais. Elgesys per susitikimus ir derybas. Kaip susitarti su indais. Laikas ir dalykiniai susitikimai. Dovanos ir vaišės. Kreipimasis. Sėkmės strategija.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-09
 • Infliacija (11)

  Įvadas. Infliacijos efektas. Bendrosios paklausos ir bendrosios pasiūlos infliacija. Palyginimas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-30
 • Monopolinės konkurencijos rinka ir jos ekonominis efektyvumas

  Monopolinė konkurencija. Naujų firmų įėjimas į rinka. Trumpoji pusiausvyra. Ilgoji pusiausvyra. Išvada. Žodynas.
  Makroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-30
 • Paslaugų marketingas: ERGO grupė

  Įvadas. Bendra įmonės apžvalga. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugos savybės. Paslaugų paketas. Pagrindinės ir papildomos paslaugos. Naujų paslaugų įvedimas. Paslaugos kainodaros sprendimai. Paslaugos kokybės užtikrinimas. Paslaugos rėmimo programa. Paslaugų plėtros strategija. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2006-01-20
 • Strateginis marketingas (4)

  Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Firmos strategija. Firmos strategijos esmę plačiau atskleidžiančios charakteristikos. Strateginiai sprendimai. Operaciniai sprendimai. Marketingo strategijų nauda įmonei. Strateginio valdymo modeliai. Plėtotinė strategija. Aplinkos analizė. Išteklių analizė. Vizija, misija ir tikslai. Alternatyvų kūrimas. Sprendimų parinkimas. Strateginių trajektorijų analizė. Valdymo struktūros analizė. Strategijos įgyvendinimas. Misija. Įmonės tikslai. Perspektyvų tyrimas. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Marketingo veiklos planavimo struktūra. Nedifencijuotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Koncentruotas marketingas. Pozicionavimas. Pagrindiniai planavimo uždaviniai marketinge. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo plano tipinė struktūra. Marketingo valdymas. Strateginis valdymas. Taktinis valdymas. Strateginis marketingo valdymas. Marketingo valdymo sprendimų priėmimo schema. Kontroliuojami veiksniai. Marketingo planavimo kontrolės metu. Marketingo kontrolės tipai. Metinių planų vykdymo kontrolės tikslas. Pelningumo analizės tikslas. Efektyvumo kontrolės metodai. Strateginės kontrolės tikslas. Marketingo informacinė sistema. MIS. MIS naudojama. MIS privalumai. MIS posistemiai. Lyderių strategijos. Įmonių lyderių bruožai. Lyderio strategija. Lyderis visada stengiasi. Rinką galima išplėsti. Lyderių naudojamos konkurencinės kovos apsaugos strategijos. Radikalių naujovių potencialūs rezultatai. Persekiotojų strategijos. Persekiotojų bruožai. Partizaninės atakos. Sekėjų strategijos. Sekėjų bruožai. Įmonių sekėjų strategijos. Nišas užpildančių įmonių strategijos. Nišas užpildančių įmonių bruožai. Nišas užpildančių įmonių veiklos pagrindas–specializacija. Didelių įmonių konkuravimo strategijos. "Jėgos" strategija. Jėgos strategijos atmainos. Vidutinės sąnaudos mažėja dėl. Stambios įmonės daugiau nei kitos. Geografinės koncentracijos strategija. Išsivysčiusių šalių rinkos prioritetai. Naujai besikuriančių rinkų prioritetai. Plėtra Rytų Europoje. Šalies pasirinkimas. Globalinės marketingo strategijos. Vidutinių ir mažų įmonių konkuravimo strategijos. Prisitaikymo strategija. Pagrindiniai konkurencinės kovos metodai. Aktyvumo rinkoje strategijos. Pagal aktyvumo lygį skiriamos šios marketingo strategijos. Rinkos geografijos strategijos. Pagal geografinį požymį skiriamos šios marketingo strategijos. Greito nugriebimo strategija. Lėto nugriebimo strategija. Greito įsiskverbimo strategija. Lėto įsiskverbimo strategija. Prekių identifikavimo alternatyvos. Globalinėse rinkose yra skiriamos dvi prekių strategijos. Prekės ženklo strategijos. Prekės rėmimo strategijos. Kainų strategijos vidaus rinkoje. Kainų strategija globalinėse rinkose. Dvi pagrindinės globalinių kainų strategijos. Paskirstymo strategijos vidaus rinkoje. Paskirstymo adaptacijos strategija. Rėmimo strategijos vidaus rinkoje. Rėmimo strategijos globalinėse rinkose.
  Rinkodara, špera(8 puslapiai)
  2006-02-09