Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atsargų apskaita (2)

  Įvadas. Atsargų esmė, jų rūšys ir įkainojimo metodai. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų apskaitos modeliai. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų produkcijos pasigaminimo savikaina. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Periodiškai apskaitomų atsargų metodas. Atsargų perkainojimas ir inventorizacija. Grynoji galimo realizavimo vertė ir atsargų perkainojimas. Atsargų inventorizacijos ypatumai. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-22
 • Centrinių bankų ryšiai su tarptautinėmis finansų institucijomis

  Centrinių bankų ryšiai su tarptautinėmis finansų institucijomis. Tarptautinis valiutos fondas. Įsteigimo pagrindas. Narystė, kvotos, prievolės. Narių – šalių klasifikacija, grupių sudėtis ir požymiai. Organizacinė valdymo struktūra. Kapitalas. Kreditinė veikla. Pasaulio banko veikla. Tarptautinis rekonstrukcijos ir vystymo bankas. Tarptautinė vystymo asociacija. Tarptautinė finansų korporacija. Tarptautinė investicijų draudimo agentūra. Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. Įkūrimas ir tolimesnė raida. Įstatyminis statusas, funkcionavimo ekonominiai pagrindai. Organizacinė valdymo struktūra. Funkcijos ir pagrindinės finansinės operacijos. Lietuvos banko bendradarbiavimas su tarptautinėmis finansų institucijomis.
  Finansai, konspektas(35 puslapiai)
  2006-03-22
 • Ekonomika (17)

  Atkurtos Lietuvos Respublikos ekonominės reformos kryptys. Restitucijos esmė ir mąstai. Pirminė privatizacija Lietuvoje. Antrasis privatizavimo etapas. Įmonių rūšys ir jų esminės charakteristikos. Individualios (personalinės) įmonės ir jų veiklos reglamentavimas. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės. Jų veiklos reglamentavimas. Užsienio investicijos Lietuvoje. Litų įvedimas ir infliacijos valdymas. Lietuvos bankas. Jo funkcijos. Lito stabilumo užtikrinimo būdai. Valiutų valdybos modelis. Jo esmė ir įtaka ekonomikai. Įmonių ir gyventojų mokesčiai. Lietuvos biudžeto sistema. Gyventojų mokesčiai.
  Ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2005-12-08
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika ir bendroji žvejybos politika

  Žemės ūkis. Išlaikyti žmones prie žemės. Kova, kad nebūtų sumažintas bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) biudžetas. Individualių ūkių produktai. Bendroji žvejybos politika. Per daug laivų. Per mažai žuvų. Teisės aktų įgyvendinimas. Žuvų auginimas. Išorinė žuvininkystės politika.
  Žemės ūkis, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-22
 • Geoekonominė pasaulio struktūra

  Geoekonominė pasaulio struktūra. Pasaulio ūkio kilmė. Pasaulinio ūkio eurocentrizmas. Šiuolaikinio pasaulio ūkio pasaulio-sistemos teorija. Valstybių kaip tarptautinių ekonominių santykių subjektų sistema. Tripakopinė pasaulio ūkio erdvinė struktūra. Pasaulio ūkio evoliucijos etapai ir ciklai. Džibbso kreivių interpretacija.
  Ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-22
 • Lietuvos ekonomika 1918-1940 metais

  Lietuvos ekonominio vystymo modelio paieška. Žemės ūkio reforma ir žemės ūkio vystymas. Pramoninė raida. Pinigų politika. Finansų politika. Socialinė politika.
  Makroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-08
 • Organizacijos elgsena

  Darbo tikslas - remiantis mokslinės literatūros studijavimu ir diplominio darbo - "Modernios organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus problema" - kritine analize, teoriškai pagrįsti instrumentarijų bei klausimyną ir jo pagalba nustatyti tiriamos dabartinės Lietuvos organizacijos elgsenos bruožus. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų tyrimas. Tiriamos organizacijos bendroji charakteristika ir tyrimo pravedimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų vertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-11-07
 • Pamokos planas: Prekių ir paslaugų rinka. Prekybos formos

  Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Namų užduoties patikrinimas. Naujos temos paskelbimas. Planas. Svarbiausios sąvokos. Naujos temos dėstymas. Įtvirtinimas. Apibendrinimas. Įvertinimas. Mokinių žinių įvertinimas. Namų darbai. Po pamokos: Pastabos ir pasiūlymai.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-03-22
 • Vadovo darbas

  Vadovo darbo laiko tvarkymas. Darbų planavimas. Tikslo užsibrėžimas. Kam teikti pirmenybę? Skubių ir svarbių darbų nustatymas. Darbo pobūdžio nustatymas. Darbo tvarkaraščio sudarymas. Kaip įveikti didelį darbą? Terminų laikymasis. Laikas, kai niekas netrukdo, nustatymas. Rūpestingas susirinkimų planavimas. Naudingai praleistas kelionių laikas. Darbas su žmonėmis. Darbų skyrimas kitiems. Našus darbas kartu. Kai darbas pavestas pačiam vadovui. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-08
 • Valdymo modeliai

  Įžanga. X, Y ir Z teorijos. Autokratinis modelis. Globos modelis. Skatinimo modelis. Kolegialus modelis. Modelių dinamika. Valdymo modelių tyrimo instrumentarijaus sudarymas. Tiriamų organizacijų valdymo modelių tyrimas. Radijo stočių bendroji charakteristika ir tyrimo atlikimas. Tiriamų Kauno miesto komercinių radijo stočių valdymo modelių analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2005-12-08