Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Algebriniai stabilumo tyrimo metodai

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Darbo tikslas: susipažinti su algebriniais automatinio valdymo sistemų stabilumo tyrimo metodais ir išmokti juos taikyti. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-06-14
 • Dažninės dinaminių grandžių charakteristikos

  Laboratorinis darbas Nr.:2. Darbo tikslas: Išmokti Matlab'e tirti automatinio valdymo sistemų grandžių dažnines charakteristikas. Funkcijos. Dažninės charakteristikos. Fazinės diagramos. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-06-14
 • Dviejų pusperiodžių lygintuvų tyrimas

  Tikslas: ištirti dviejų pusperiodžių lygintuvų veikimą. 1-oji schema. 1-as bandymas. 2-as bandymas. 3-as bandymas. Išvada. 2-oji schema. 1-as bandymas. 2-as bandymas. 3-as bandymas. Išvada. 3-oji schema. 1-as bandymas. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-01-02
 • Fizika (130)

  Elektrinio lauko charakteristikos. Ryšys tarp elektrinio lauko stiprio ir potencialo Elektrinio lauko cirkuliacija statiniam ir sūkuriniam elektriniam laukams Elektrinis laukas dielektrikuose ir laidininkai elektriniame lauke. Kondensatorių įelektrinimas. Energija, sukaupta kondensatoriuose. Gauso teorema elektriniam laukui ir jos taikymas. Nuolatinės srovės Omo dėsniai. Potencialų skirtumas, elektrovara, įtampa. Kirchhofo taisyklės. Magnetinio lauko indukcija ir stipris. Bio-Savaro-Laplaso dėsnis ir jo taikymas tiesiu laidininku ar apskrita vija tekančios srovės magnetinių laukų skaičiavimui. Magnetinio lauko veikimas į laidininką su srove, judantį krūvį bei rėmelį, kuriuo teka srovė. Elektringų dalelių greitintuvai. Pilnutinės srovės (Ampero) dėsnis magnetinio lauko cirkuliacijai ir jo taikymas solenoido magnetinio lauko skaičiavimui. Diamagnetizmo ir paramagnetizmo prigimtis. Magnetinis laukas feromagnetikuose. Medžiagų magnetinė skvarba. Įmagnetėjimas. Elektromagnetinės indukcijos dėsniai Saviindukcija. Induktyvumas. Solenoido induktyvumas. Slinkties srovės supratimas. Maksvelo lygtis magnetinio lauko cirkuliacijai. Maksvelo lygtys elektromagnetiniam laukui integralinėje formoje. Šviesos interferencija ir jos taikymas: Maikelsono interferometrai, optikos skaidrinimas. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė ir jos eksperimentinis pagrindimas. Heizenbergo neapibrėžtumo ryšiai ir jų sąsaja su dvejopa mikrodalelių prigimtimi. Elektronų pasiskirstymas atome. Pauli principas. Atominiai spektrai - vandenilio atvejas. Šterno - Gerlacho bandymas. Atomo magnetinis momentas. Kvantinių skaičių rinkinys elektronų būsenoms atome ir molekulėse apibūdinti. Lazerinio spinduliavimo savybės. Planko hipotezė ir formulė šiluminiam spinduliavimui. Šiluminio spinduliavimo dėsningumai (Kirchofo, Stefano – Bolcmano, Vyno)ir jų taikymas optinėje pirometrijoje. Reiškiniai, patvirtinantys kvantinę šiluminio spinduliavimo prigimtį: fotoefektas, Komptono efektas. Puslaidininkių elektrinis laidumas ir jo priklausomybė nuo temperatūros. Sandūros savybės: lygintuvai, fotoelementai, sviestukai.
  Fizika, konspektas(12 puslapių)
  2009-11-09
 • Generatoriaus tyrimas

  Tikslas: Ištirti generatoriaus veikimo principą. Formulės ir duotos reikšmės. Skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-01-02
 • II ir IV eilės filtrų tyrimas

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Antros eilės filtro tyrimas. Ketvirtos eilės filtro tyrimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-05-25
 • Invertuojančio operacinio stiprintuvo tyrimas

  2 laboratorinis darbas. Tikslas: išnagrinėti nuolatinės bei kintamos srovės invertuojančius operacinius stiprintuvus gauti jų charakteristikas. Užduotis. Darbo rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2010-06-14
 • Naikvisto stabilumo kriterijus

  Laboratorinis darbas Nr. 4. Darbo tikslas: susipažinti su Naikvisto stabilumo kriterijumi ir išmokti jį taikyti. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-06-14
 • Neinvertuojančio operacinio stiprintuvo tyrimas

  3 laboratorinis darbas. Tikslas: išnagrinėti nuolatinės bei kintamos srovės neinvertuojančius operacinius stiprintuvus. Gauti jų charakteristikas. Užduotis. Darbo rezultatai. Grafikai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2010-06-14
 • Nuolatinės srovės pavaros tyrimas

  5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo rezultatai. Gauti grafikai. Darbo išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-05-25
 • Nuolatinės srovės žeminančiojo keitiklio tyrimas

  4 laboratorinis darbas. Tikslas: išnagrinėti nuolatinės srovės žeminantįjį keitiklį. Gauti jo charakteristikas. Užduotis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-06-14
 • Pn sandūrų voltamperinių charakteristikų eksperimentinis tyrimas (3)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charak¬teristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Matavimų rezultatai. VACH Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-02-22
 • Pneumatinių cilindrų valdymas (2)

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Užduotis. Trumpas naudotų pneumatinių elementų paskirties, veikimo ir portų aprašymas. Išbandytų schemų veikimo aprašymas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-05-25
 • Puslaidininkio diodo tyrimas (2)

  Tikslas: ištirti puslaidininkio diodo veikimą. Pirmoji schema. Antroji schema. Išvada. Trečioji schema. Pirmas bandymas. Antras bandymas. Trečias bandymas. Ketvirtoji schema. Pirmas bandymas. Antras bandymas. Trečias bandymas. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-12-30
 • R-L grandies atsako į periodinį impulsinį signalą tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr.2. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo rezultatai. Rezultatas. Darbo išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-05-25
 • Sinchronizatoriaus schemos iškarpos tyrimas

  4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-05-25
 • Stabilitrono tyrimas (2)

  1-oji schema. 2-oji schema. 3-oji schema. 4-oji schema. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-01-02
 • Šildymo automatika

  Mechatronikos referatas. Įžanga. Šildymo sistemų valdymo prietaisų skirstymas. Termostatai. Reguliatoriai, išlaikantys reikalaujamą temperatūrą šilumnešio viename arba keliuose šildymo kontūruose. Orui jautrūs reguliatoriai-valdikliai. Reguliatoriai, valdantys keleto katilų arba katilų su abipusiu degikliu (pakopų reguliatorių) veikimą. Daugiafunkciniai reguliatoriai.
  Elektronika, referatas(15 puslapių)
  2009-12-27
 • Tiristorinio lygintuvo tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su tiristorinio lygintuvo veikimo principu ir konstrukcija; ištirti dviejų pusperiodžių tiristorinio lygintuvo veikimą, prijungus aktyviąją ir aktyviąją induktyviąją apkrovą. Darbo rezultatai. Grafikai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-06-14
 • Tranzistoriaus tyrimas (2)

  Tikslas: ištirti tranzistoriaus veikimą. 1-oji schema. 2-oji schema. 3-oji schema. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-01-02
Puslapyje rodyti po