Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Daugiakriterinės analizės tyrimas: žieminės padangos

  Įvadas. Darbo tikslas: šiam tyrimui atlikti buvo pasirinktas daugiakriterinės analizės metodas, juo buvo bandoma ištirti, kurios iš išvardintų penkių firmų padangos yra visapusiškai geresnės už kitas pasirinktas padangas. Literatūros apžvalga. Nagrinėjami objektai. Daugiakriterinės analizės metodas. Galutiniai duomenys. Išvados.
  Mechanika, tyrimas(8 puslapiai)
  2011-03-09
 • Kolektyvinės apsaugos priemonės

  Įvadas. Tikslas – supažindinti jus su kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, paaiškinti jų naudojimo atvejus ir būdus. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvės. Kitų patalpų pritaikymas kolektyvinei žmonių apsaugai. Priešradiacinės priedangos. Paprasčiausios priedangos. Apkasai. Išvados.
  Sauga, namų darbas(10 puslapių)
  2010-03-16
 • Latako konstrukcijos nustatymas

  Praktinis darbas Nr. 3. Užduotis: Aprašyti detalės orientavimo savybes: pirminis, antrinis orientavimas įvertinus klasę. Pasirinkti latako konstrukciją tolimesniam detalės transportavimui. Nubraižyti detalės padėties latake schemą, pažymėti detalės matmenis ir latako geometrinius parametrus. Paskaičiuoti latako plotį ir kitus elementus įvertinus pasirinktą konstrukciją. Peteikti išvadą dėl pasirinktos latako konstrukcijos tinkamumo. Nubraižyti nustatytos (pasirinktos ir paskaičiuotos) latako konstrukcijos trimatėje sistemoje - 3D. Detalės orentavimo savybės įvertinus detalės klase. Detalės padėties latake schemą (1.1) detalės matmenis ir latako geometriniai parametrai. Latako pločio B, Δ ir kitu elementu skaičiavimas įvertinus pasirinktą konstrukciją. Išvada dėl pasirinktos latako konstrukcijos. Detalės ir latako konstrukcija trimatėje sistemoje – 3D.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-10-12
 • Mašinų gamybos ir remonto technologija

  Savarankiškas darbas nr. 1. Mašinų detalių dilimo rūšys. Mašinų remonto technologiją, detalių paviršių trintis, detalių patvarumas. Remonto objektas, gamybinis ir technologinis procesas, remonto tipai. Vandelinis dilimas. Savarankiškas darbas nr.2. Mašinų remonto gamybinis procesas. Pagrindinės sąvokos. Valymas, mechaninis valymas, klasifikacija. Plovimas. Cheminis valymas. Savarankiškas darbas nr.3. Defektavimas. Bendros sąvokos. Defektologijos metodai. Magnetinių ir sūkurinių srovių defektoskopiją.
  Mechanika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-11-17
 • Metinės gamybos programos ir gamybos tipo nustatymas

  Įmonių padalinių organizavimas. Praktinis darbas Nr.1. Užduotis: Nustatyti gaminamos detalės klasę ir masę. Analizuoti ir aprašyti gamybos tipus. Palyginti gamybos tipus pagal jiems būdingas ypatybes. Analizuoti ir aprašyti metinės gamybos programos nustatymo metodus ir įvertinti gaminių skaičių. Nustatyti perskaičiuotą metinę programą, pritaikius palyginimo koeficientą K. Skaičiavimo rezultatai suvedami. Nustatyti gamybos tipą pagal detalių masę (MA arba MB) ir perskaičiuotą metinę gamybos programą. Išvada.
  Vadyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-02-14
 • Paskirstymo logistika

  Įvadas. Sudėtinės prekių paskirstymo logistikos dalys. Prekių paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalų parinkimas. Sandėliai ir paskirstymo centrai paskirstymo logistikoje. Sandėliai paskirstymo procese. Paskirstymo centrai. Prekių paskirstymo ir transportavimo procesų derinimas. UAB "Vilniaus duona" logistikos sistema. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(12 puslapių)
  2010-11-03
 • Pjovimo režimų nustatymas gręžimo operacijai

  Darbo tikslai: Naudotis žinynais ir katalogais, Parinkti grąžtą ir jo darbo dalies medžiagą, Parinkti ir apskaičiuoti optimalius pjovimo režimus, įvertinant naudojamo įrenginio technines galimybes. Nustatyti operacijos trukmę. Užduotis. Apskaičiuoti ir parinkti pjovimo režimus ir mašininį laiką gręžimo operacijai. Duomenys. Staklių paso duomenys. Ataskaita. Savikontrolės klausimai. Koks tikslumas ir kokybė pasiekiami gręžiant? Kokie yra grąžtų galandimo būdai? Išvardinkite grąžto dalis, nurodykite paskirtį. Kokie yra pagrindiniai grąžto kampai? Nuo ko priklauso gręžimo jėgų dydis? Nuo ko priklauso pjovimo greičio dydis gręžiant? Kokie paviršiai grąžtams daugiausia dyla? Grąžto dilimo kriterijai. Išvardinkite grąžtų tipus ir kur jie naudojami?
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-04-21
 • Sociologija (47)

  Visuomenė kaip mokslinio tyrimo objektas. Sociologijos teorijos. Pozityvistinė sociologija. O. Kontas (Conte) (1798–1857). Herbertas Spenseris (1820–1903). Emilis Durkheimas (1858–1917). Karlo Markso (Marx, 1818–1883) socialinė teorija. Makso Vėberio sociologija. Subjektyvistinė – fenomenologinė sociologija. Struktūrinis funkcionalizmas. T. Parsonsas (1902–1979), R. Mertonas (1910) Konflikto sociologija. Luisas Kozeris (L. Coser 1913). Ralfas Darendorfas (1929). Kritinė – radikalioji sociologija. Frankfurto mokyklos socialinė filosofija. Erichas Fromas. Socialinė struktūra. Socialiniai sluoksniai. Socialinės grupės. Masė ir elitas. Minios elgesio dėsningumai ir stereotipai. Elito problema Lietuvoje. Socialiniai institutai (institucijos). Valstybės istoriniai tipai ir valdymo formos. Partijos. Utopijos. Ideologija. Liberalizmas. Konservatizmas. Socialdemokratizmas. Religija ir jos socialinis vaidmuo. Religinė sąmonė ir jos raida. Religijos funkcijos. Religija ir bažnyčia. Bažnyčia ir valstybė. Religinis fundamentalizmas ir religinis modernizmas. Asmuo ir visuomenė. Socializacijos procesas. Socialinės kontrolės vaidmuo. Socializacijos institucijos. Papročių ir dorovės vaidmuo socializacijos procese. Dorovės socialinis vaidmuo. Etiketo socialinis vaidmuo. Žiniasklaidos socialinis vaidmuo. Socialinis konfliktas. Socialiniai judėjimai. Pilietinio nepaklusnumo protesto akcijos. Sociologija ir sociologiniai tyrimai.
  Sociologija, konspektas(60 puslapių)
  2009-03-17
 • Standartizavimas ir techniniai matavimai

  Atsižvelgiant į detalių jungimo paskirtį ir darbo sąlygas, nurodytoms cilindrinėms jungtims. Pasirinkti vardinius matmenis. Pasirinkti sąlaidas ir tikslumą. Apskaičiuoti pagrindinius matmenis trims skirtingoms jungtims. Nubraižyti skylės ir veleno leidžiamųjų nuokrypių laukų išsidėstymo schemas. Apskaičiuoti tarpų ir įvaržų skaitines reikšmes. Apskaičiuoti jungimo leidžiamąjį nuokrypį. Nurodytai jungčiai parinkti universalias matavimo priemones. Nubraižyti matavimo piemonės principinę schemą ir aprašyti veikimo principą, Nurodytiems riedėjimo guoliams, Nubraižyti leidžiamųjų nuokrypių laukų išsidėstymo schemas. 2Nubraižyti jungiamų detalių su goliais eskizus. Nurodytai pleištiniai jungčiai. Pasirinkti pagrindinius matmenis ir sąlaidas. Nubraižyti leidžiamųjų nuokrypių laukų išsidėstymo schemas. Nubraižyti pleištinės jungties detalių eskizus, nurodant matmenis su ribiniais nuokrypiais. Detalė: Velenas.
  Inžinerija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2009-12-17
 • Technologijos įrenginio remonto organizavimas

  Įmonių padalinių organizavimas. Praktinis darbas Nr.3. Užduotis atliekama parengus dalykų "Mašinų gamybos technologija" kursinį projektą ir "Įmonių padalinių organizavimas" praktinius darbus Nr.1-2. Įrašyti duomenis iš praktinio darbo Nr.1. Įrašyti duomenis iš praktinio darbo Nr. 2. Išanalizuoti ir aprašyti planinio profilaktinio remonto (PPR) sistemą. PPR sistemos esmė. Tarpremontinis aptarnavimas. Remonto operacijos. Išvados.
  Vadyba, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-02-17
 • Verslo planas: metalinių detalių gamyba UAB "MK"

  Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo srities aprašymas (PEST). Verslo idėjos aprašymas (SWOT). Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Rinkodaros strategijos parengimas. Įmonės valdymo struktūra. Finansinis planas. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Gamybinių pastatų nusidėvėjimas. Paslaugų apmokėjimas. Išlaidos komunaliniams aptarnavimams. Detalės savikainos kalkuliacija. Lūžio taško skaičiavimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2011-01-03
 • Vibracinio bunkerio darbo analizė

  Praktinis darbas nr. 1. Užduotis: Nubraižyti vibracinio bunkerio schemą, pažymėti konstrukcinius elementus ir juos išvardinti. Išanalizuoti ir aprašyti vibracinio bunkerio veikimą. Nubraižyti transportuojamos detalės schemą, pažymėti veikiančias jėgas ir jas apibūdinti. Išanalizuoti ir aprašyti transportuojamos detalės judėjimą vibraciniame bunkeryje. Užduoties vykdymas. Vibracinio bunkerio schema ir konstrukciniai elementai. Vibracinio bunkerio veikimas. Transportuojamos detalės schema ir detalė veikiančios jėgos. Detalių judėjimas vibraciniame bunkeryje.
  Inžinerija, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-09-29
 • Vibracinio bunkerio konstrukcijų elementų skaičiavimas ir įrenginio projektavimas

  Praktinis darbas nr. 2. Detalės tipas: Velenas. Detalės klasės ypatybių analizė ir aprašymas. Detalės brėžinys. Vibracinio bunkerio skaičiavimo metodika.
  Inžinerija, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-09-29
 • Вильнюсская техническая коллегия

  Darbas rusų kalba. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Введение. Моменты в истории. Научно-исследовательская работа. Система технического образования в коллегии включает. Миссия. Видение. Лаборатории. Сотрудничество образовательными и учебными учреждениями. Социальные партнеры коллегии. Международное сотрудничество. Заключение.
  Kita, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-12-24