Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinė analizė: UAB "ANNA"

  Excel byla. Įvadas. Darbo tikslas: suprasti įmonėje vykstančių ekonominių procesų poveikį finansinei būklei ir veiklos rezultatams, gebėti skaičiuoti ir įvertinti santykinius finansinius rodiklius, mokėti nustatyti rodiklių tarpusavio ryšius. 1 užduotis. Buhalterinės apskaitos teorinių žinių pakartojimas. 2 užduotis. Balanso sudarymas ir ūkinių operacijų poveikis balansui. 3 užduotis. Ūkinių operacijų parinkimas. 4 užduotis. Ūkinių operacijų registravimas Bendrajame žurnale ir Didžiosios knygos sąskaitose. Didžioji knyga. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. 5 užduotis. Įmonės veiklos rezultato nustatymas. 6 užduotis. Balanso vertikali ir horizontali analizė Balanso horizontali analizė. 7 užduotis. Santykiniai finansiniai rodikliai. 8 užduotis. Įmonės būklės įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2010-04-13
 • Ilgalaikis nedarbo lygis (nuo darbo jėgos)

  Įvadas. Pirminiai duomenys. Grafikai. Santykiniai dydžiai. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutiniai dinamikos eilutės lygiai. Prognozavimas. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-12-17
 • Įmonės sąnaudų įtaka įmonės efektyvumo rodikliams

  Įvadas. Darbo organizavimas. Darbų planavimas. Tikslo užsibrėžimas. Kam teikti pirmenybę? Skubių ir svarbių darbų nustatymas. Darbo pobūdžio nustatymas. Darbo užmokesčio tikslai įtakojantys įmonės veiklos efektyvumą. Sąnaudų rūšys. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės sąnaudos. Investicinės sąnaudos. Neiprastinės veiklos sąnaudos. Pelno mokesčio sąnaudos. Darbo tvarkaraščio sudarymas. Terminų laikymasis. Laiko, kai niekas netrukdo, nustatymas. Rūpestingas susirinkimų planavimas. Darbo sąnaudų apibūdinimas ir reikšmė. Sąnaudų valdymo sistema. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Kaip sumažinti sąnaudas? Praktinė dalis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2009-12-17
 • Katilinės meistro saugos ir sveikatos instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Katilinės meistro veiksmai prieš darbo pradžią. Katilinės meistro veiksmai darbo metu. Katilinės meistro veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Katilinės meistro veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-12-17
 • Mokesčiai (17)

  Apibūdinti pasirinktą organizaciją, jos mokesčių sistemą, apskaičiuoti mokesčius ir parengti deklaracijas. Praktinės dalies užduotys. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis ir garantinio fondo įmokos. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis. Aplinkos taršos mokestis. Pateikiamos .ffdata bylos
  Finansai, uždavinys
  2009-12-17
 • Valdymo apskaita (20)

  Kokios yra svarbiausios valdymo apskaitos funkcijos? Kuo skiriasi valdymo apskaita nuo finansinės apskaitos? Kokia savybė skiria "kaštų" sąvoką nuo "išlaidų"? Kaip valdymo apskaita padeda vadovams priimti sprendimus? Koks yra kaštų apskaitos sistemos tikslas ir funkcijos? Koks yra kaštų centrų vaidmuo kaštų apskaitoje ir atskaitomybėje? Kokie yra kaštų apskaitos proceso elementai? Kas yra kaštų indefikavimas? Kas yra valdymo apskaitoje svarbiausioji sudedamoji dalis? Kur fiksuojamas kaštų susidarymas? Kas yra jungtinės išlaidos? Kas yra kaštų sankaupa ir kur ji atsispindi? Kaip paaiškintumėte kaštų absorbavimo terminą? Kaip suprantate pastoviuosius ir kintamus kaštus? Kas yra pastovių ir kintamų išlaidų (kaštų) pokyčio analizė? Kokios būna pelno ir nuostolio zonos? Kas yra kaštų paskirstymo bazė ir kaip ji nustatoma? Kas sudaro bendruosius kaštus ir laikotarpio kaštus? Kokioje sistemoje supaprastinama tiesioginių kaštų ir darbo kaštų apskaita? Kas sudaro pirmojo tipo gamybines įmones? Kas sudaro antrojo tipo gamybines įmones? Kaip suprantate tiesiogines ir netiesiogines išlaidas? Kaip tiesiogines gamybos išlaidas apskaityti ir priskirti pagamintiems produktams? Kokie netiesioginių gamybos išlaidų apskaitos ir paskirstymo būdai? Koks yra kainos nustatymas kaštų apskaitos kontekste? Ką apima pardavimo pajamų sąvoka? Kas yra inkrementiniai kaštai? Kaip paaiškintumėte sąvoką kaštai plius kainodara? Kas yra tikslinė kainodara ir tikslinė kaštų apskaita? Kas yra saugumo riba ir kaip ją apskaičiuoti? Kas yra kontribucija? Kaip skirstomi kaštai pagal vieno ir dviejų rodiklių metodą? Ką žinote apie kainos nustatymą kai reikalaujama investicijų grąžą (ROI) paremta kainodara?
  Apskaita, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-04-13
 • Valstybės vaidmuo teikiant viešąsias gėrybes

  Įvadas. Viešosios gėrybės. "Zuikiavimo" problema. Viešųjų gėrybių charakteristika. Privačios ir viešosios gėrybės. Vyriausybės problema, teikiant viešąsias gėrybes. Kaip nustatyti kokių viešųjų gėrybių trūksta visuomenei? Viešasis apsirūpinimas viešosiomis gėrybėmis. Kokias prekes ir paslaugas ir kiek jų turėtų teikti valstybė? Privatus sektorius viešųjų gėrybių gamyboje. Lindalio kainos. Viešųjų gėrybių pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąją kainas. Minimalioji kaina ir jos taikymas. Maksimalioji kaina ir jos taikymas. Subsidijos. Valstybės finansų sistema. Fondai. Nacionalinis biudžetas. Nebiudžetiniai fondai. Aukštasis mokslas. Žemės ūkis. Nedarbas. Valstybės skatinimas kurti darbo vietas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-01-12