Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinkos tarša Kauno rajone

  Įvadas ir teorinė apžvalga. Lapių sąvartyno aplinkos ekologiniai tyrimai. Hidrologiniai tyrimai. Ozono skylė virš Lapių. Atliekų tvarkymo pasiekimai. Atliekų tvarkymas 1995-1996 metais. Nauji valymo įrenginiai. Komunalinių atliekų tvarkymas. Kiti Lapių sąvartyno aplinkos taršos stabdymo metodai. Aplinkos tarša, tvarkant panaudotus produktus. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai. Ekonominiai instrumentai. Išvados.
  Ekologija, referatas(20 puslapių)
  2008-12-06
 • Darbo užmokestis Lietuvoje (3)

  Įvadas. Darbo užmokestis, jo diferenciacija ir dinamika Lietuvoje. Teorinė darbo užmokesčio samprata. Darbo apmokėjimo sąvoka ir struktūra. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo apmokėjimo funkcijos ir sistemos. Darbo užmokesčio teisinė sistema Lietuvoje. Darbo užmokestis ir mokestiniai atsiskaitymai. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Darbo užmokesčio dinamika Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2008-12-06
 • Pasaulio ūkis ir ekonomika

  Pasaulio maisto ūkio sistema. Ekosistemos, jų esmė ir reikšmė maisto ūkio plėtrai. Maisto ūkio sistema, jos struktūra ir funkcijos. Maisto ūkio sistemos ryšys su kitomis sistemomis. Maisto ūkio sektorinė sudėtis. Maisto ūkio teritorinis išdėstymas ir ryšys su šalies ekonomine plėtra. Maisto ūkio subjektai. Maisto ūkio aplinka. Maisto paklausa ir pasiūla. Gyventojų skaičiaus ir maitinimosi pokyčių tendencijos. Maisto ir jo žaliavos gamybos tendencijos ir geografinis pasiskirstymas. Maisto saugumo problema pasaulyje ir jos sprendimo būdai. Pasaulio maisto ūkio gamybos veiksniai ir ištekliai. Gamybos veiksnių ir išteklių esmė bei pokyčių tendencijos. Žemės fondas ir jo naudojimo problemos. Vanduo ir jo naudojimo problema. Bioištekliai ir bioįvairovė. Energija. Pasaulio natūralių išteklių degradacija. Darbas, darbo ištekliai ir užimtumas žemės bei maisto ūkyje. Klimatas, jo pokyčiai ir įtaka maisto ūkio plėtrai. Augimo ir plėtros ekonominės problemos. Ekonominio augimo ir plėtros skirtumai. Žemės ūkio ekonominis augimas ir jo ribos. Tvari plėtra žemės ūkyje. Priemonės tvariam žemės ūkiui įgyvendinti. Maisto ūkio funkcionavimo sąlygos ir jų gerinimas. "Žalioji revoliucija", jos metodai ir pasekmės. Biotechnologijos, jų pranašumai ir pavojai. Kooperacija žemės ir maisto ūkyje. Žemės ūkio modeliai. Valstybės reguliuojamosios funkcijos bei paramos žemės ir maisto ūkiui pagrindimas. Kaimo vietovėje kuriamų vertybių sistematika. Europietiškasis žemės ūkio modelis ir jo ypatybės. Liberalistinis (Keirnso šalių grupės) žemės ūkio modelis. Žemės ūkio bei kaimo veiklos. daugiafunkciškumo idėjos esmė ir formavimasis. Kaimo bendruomenių vaidmuo įgyvendinant kaimo veiklos daugiafunkciškumo koncepciją. Transformacijos žemės ir maisto ūkyje. Transformacijų laikotarpio esmė, bendrybės ir savitumai. Agrarinės reformos, jų esmė, bendrybės ir skirtumai. Agrarinės reformos pokomunistiniuose kraštuose problemos. Žemės ir maisto ūkio transformacijų pokomunistiniuose kraštuose ekonominės bei socialinės pasekmės. Maisto ūkio politikos įgyvendinimo instrumentai. Instrumentų sistema. Kainos ir jų sistematika. Muitai. Gamintojų subsidijavimas. Eksporto subsidijavimas. Gamybos išteklių ribojimas. Paklausos didinimo ir vartotojų pajamų rėmimo priemonės. Netarifiniai apribojimai. Paramos gamintojams ir vartotojams lygio indikatoriai. Paramos gamintojams ir vartotojams lygio tendencijos ir skirtumai atskirose šalyse.
  Ekonomika, konspektas(122 puslapiai)
  2008-12-06
 • Švietimo sistemos pokyčiai

  Švietimo sistema. Pokyčiai Lietuvos mastu ir atskiruose regionuose. Švietimas. Besimokantieji pagal švietimo lygmenis. Bendrieji švietimo rodikliai. Ikimokyklinio ugdymo rodikliai. Bendrojo mokyklinio ugdymo rodikliai. Profesinio mokymo rodikliai. Aukštesniojo mokslo rodikliai. Neuniversitetinių aukštųjų mokyklų rodikliai. Universitetinių aukštųjų mokyklų rodikliai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2009-03-30
 • Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai (2)

  Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai. Viešojo ir privataus sektoriau skirtumai. Viešojo ir privataus sektoriaus sąvokų skirtumai. Darbo santykiai ir jų reguliavimas. Darbo užmokesčio skirtumai. Viešojo ir privataus sektorių efektyvumo skirtumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-03-30