Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dujų molinių šilumų santykio Cp/Cv matavimas (3)

  Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-07
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-09-30
 • Elektrono specifinio krūvio nustatymas magnetronu

  Tikslas: susipažinti su elektronų judėjimu elektriniame ir magnetiniame laukuose, nustatyti elektrono specifinį krūvį e/m.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-10-25
 • Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (2)

  Tikslas: Kundto metodu išmatuoti garso greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir molekulių laisvės laipsnių skaičių.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-10-23
 • Grandinės su abipusiu induktyvumu tyrimas

  Užduotis: išmatuoti ričių aktyviąsias varžas R1 ir R2. Išmatuoti abiejų ričių pilnąsias varžas. Išmatuoti abiejų ričių, sujungtų nuosekliai, atstojamąjį induktyvumą L' ir L''. Rasti abipusį induktyvumą. Apskaičiuoti grandinės šakose tekančias sroves. Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Srovių skaičiavimas, kai ritės sujungtos suderintai. Srovių skaičiavimas, kai ritės sujungtos nesuderintai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-06
 • Kintamosios srovės keturpolio tyrimas

  Užduotis. Atlikti tuščios eigos ir trumpo jungimo bandymus. Apskaičiuoti Z. Apskaičiuoti keturpolio konstantas ir patikrinti, ar jos tenkina lygybę. Vienoje koordinačių sistemoje nubraižyti eksperimentiškai gautas priklausomybes. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-14
 • Lauko tranzistoriaus tyrimas (3)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti lauko tranzistorių klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas ir parametrus; išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-30
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi

  Tikslas. Priemonės. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-02-17
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas (4)

  Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-07
 • Nuolatinės srovės tachogeneratoriaus bandymas

  Darbo tikslas: susipažinti su nuolatinės srovės tachogeneratoriaus savybėmis ir charakteristikomis. Užduotis. Darbo schema. Darbo metodika. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-09
 • Pereinamųjų procesų skaičiavimas tiesinėse elektros grandinėse (3)

  Užduotis: duota grandinė, kurioje vyksta komutacija. Rasti nurodyto dydžio kitimo dėsnį po komutacijos. Užduotį spręsti klasikiniu ir operaciniu metodais, nubraižyti ieškomo dydžio kitimo grafiką intervale. Duota. Rasti. Sprendimas. Klasikinis metodas. Atsakymas. Operacinis metodas. Atsakymas.
  Elektronika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-10-07
 • Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas

  Tikslas. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-02-17
 • Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas (3)

  Tikslas. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-09-27
 • Sinchroninio variklio bandymas

  Darbo tikslas: susipažinti su sinchroninio variklio jungimu į tinklą ir jo savybėmis. Užduotis. Darbo schema. Darbo metodika. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-10-09
 • Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru (2)

  Tikslas. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-02-17
 • Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (2)

  Tikslas: sukamųjų svyravimų metodu išmatuoti stačiakampio gretasienio formos kūno inercijos momentus ašių, einančių per jo masės centrą, atžvilgiu. Eksperimentinius duomenis palyginti su skaičiavimų rezultatais.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-10-25
 • Tiristorinio optrono tyrimas

  Darbo tikslas: Išnagrinėti paprasčiausių optinės elektronikos elementų ir tiristorių klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas, parametrus, taikymus. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-09-27
 • Tunelinio diodo tyrimas (4)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti puslaidininkinių diodų klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas ir parametrus. Išmokti matuoti tunelinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH) ir parametrus. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-09-25