Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo ekonomika (6)

  1 užduotis. Kaip klasifikuojamas darbas? Kas tai yra darbas? Kuris darbo aspektas, apibūdina motyvaciją? Kuri mokykla susiformavo atsiradus poreikiui numatyti pagrindines valdymo gaires tokių sudėtingų organizacijų kaip fabrikai? Kuris mokslininkas teigė, kad našus darbas gali būti tik darbas organizuojamas pagal taisykles, principus, standartus, parengtus naudojant naujausius mokslo pasiekimus ir ilgametę praktinę patirtį. Kokį potencialą išskiriant įvertinami darbo ištekliai ekonominiu požiūriu? Kaip skirstomi gyvenimo lygio rodikliai? Kas tai yra darbo jėga? Kas tai yra nedarbo lygis? Kada yra subalansuota darbo rinka? Kokia darbo rinka pasižymi šiomis savybėmis: yra daug tarpusavyje konkuruojančių firmų, kurios samdo tam tikrus darbuotojus; yra daug tarpusavyje konkuruojančių, vienodos kvalifikacijos darbuotojų, kurie siūlo savo darbo paslaugas; nei firmos, nei darbuotojai nekontroliuoja ir nediktuoja darbo užmokesčio lygio? Kokios sąjungos darbo rinkoje gina samdomų darbuotojų interesus: siekia padidinti paklausą darbo rinkoje ir pakelti darbo užmokestį? Kas yra svarbiausias veiksnys, lemiantis darbo jėgos pasiūlą įmonės, ūkio šakos, visos ekonomikos mastu? Kokia darbo kreive nurodo, kad didėjant darbo užmokesčiui, darbo pasiūla didėja. Ir atvirkščiai, mažėjant darbo kainai, siūlomas darbo kiekis taip pat mažėja? Kaip skirstomas nedarbas pagal kilmę? Kokį nedarbo lygį ekonomistai laiko visišku užimtumu (natūraliu nedarbo lygiu)? Kokios yra nedarbo mažinimo priemonės (2 teisingi atsakymai)? Kas tai yra šešėlinis nedarbas? Kas tai yra ciklinis nedarbas? Kas tai yra paslėptasis nedarbas? 1 Užduoties atsakymai. 2 užduotis. Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite kokiais dviem rodikliais gali būti išreiškiamas darbo našumas? Kaip apskaičiuojamas vidutinis darbuotojų išdirbis? Išvardinkite darbo našumą, įtakojančius veiksnius. Aprašykite F.W. Tayloro darbo organizavimo filosofijos pagrindinius principus. Apibūdinkite kelis Fayolio valdymo principus. Apibūdinkite, kas tai yra darbo normavimas, koks tikslas. Apibūdinkite, kas tai yra normuota užduotis ir aptarnavimo norma. Paaiškinkite, kuo skiriasi vizualinis ištisinis darbo stebėjimas nuo atrankinio? Išdėstykite, kokiu nuoseklumu siūloma atlikti darbo analizę. Apibūdinkite, kaip atliekamas darbuotojų poreikio planavimas. Išvardinkite rodiklius, kuriais atliekamas darbo sąlygų gerinimas. Išvardinkite rodiklius, kaip įmonėse darbuotojams teikiamos socialinės garantijos. Paaiškinkite, kaip apskaičiuojamas darbuotojų apyvartumo koeficientas, ką šis koeficientas parodo. Ar, Jūsų manymu, reikalinga įmonėse atlikti darbuotojų kaitos analizę, ar Jūsų esamoje (buvusioje) darbovietėje atliekama tokia analizė?
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-11-15
 • Ekonometrija (19)

  Pirma užduotis. Turime duomenis apie vidutines namų ūkių mėnesines pajamas ir jų išlaidas pramogoms. Remiantis šiais duomenimis sudaromas vienmatis regresijos modelis, kuris įvertina kaip pajamos lemia išlaidas progoms. Užrašyti regresijos modelio lygtį. Apskaičiuosime determinacijos koeficientą. Įvertinsime determinacijos koeficiento statistinį reikšmingumą, jei α = 90%. Įvertinti b2 statistinį reikšmingumą, kai α = 90%. Apskaičiuoti b2 pasikliautiną intervalą, kai α = 90%. Su tikimybe 90% nustatykite namų ūkių išlaidas pramogoms y, kai disponuojamos pajamos yra x = 2000Lt. Įvertinsime modelio kokybę.
  Ekonometrija, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-11-15
 • Finansų analizė (7)

  Finansų analizes reikšmė. Finansų analizės objektas. Finansų analizės vartotojai. Finansų analizės šaltiniai. Finansų analizės metodai. Finansų analizės organizavimas. Balanso straipsniu kitimas. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumas. Grynasis pardavimų pelningumas. Veiklos pardavimų pelningumas. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumas. Kapitalo panaudojimo efektyvumas. Turto ir kapitalo pelningumo rodikliai. Likvidumas.
  Finansai, špera(24 puslapiai)
  2010-11-17
 • Įmonės veiklos analizė: prekyba baldinėmis medžiagomis UAB "Managonis"

  Įmonės valdymo struktūra. Įmonės pardavimų įvertinimas per trejus metus (2002 – 2004). UAB "Managonis" konkurentai.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-30
 • Individualios įmonės finansinių rodiklių analizė

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas, uždaviniai. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymas. Įmonės valdymas. Vertikali ir horizontali balanso analizė. Vertikali ir horizontali pelno (nuostolio) analizė. Turto mokumo rodikliai . Turto mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai . Pelningumo rodikliai. Skolos rodikliai . Skolos rodikliai. Bankroto tikimybės įvertinimas pagal E. Altman modelį.
  Finansai, pristatymas(13 )
  2010-11-16
 • Kokius mokesčius moka verslininkai

  Mokesčiai, kuriuos moka verslininkai. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Akcizas. Gyventojų pajamų mokestis. Žemės mokestis. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2005-11-30
 • Lietuvos ekonomikai būdingos masto grąžos nustatymas

  Ekonometrijos savarankiškas darbas. Masto grąža ir Cobb-Douglas funkcija Išskirtys. Autokoreliacijos diagnostika. Heteroskedastiškumo diagnostika. Multikolinearumo problemos identifikavimas. Statistinės išvados apie modelio koeficientus. Mąsto grąžos nustatymas. Priedas (1).
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-11-15
 • Reklamos priemonės

  Reklama. Reklama spaudoje. Reklaminiai skelbimai. Reklama laikraščiuose. Reklama žurnaluose. Reklama televizijoje. Reklamos televizijoje būdai. Reklama internete. Radijo reklama. Lauko reklama.
  Rinkodara, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-21
 • Turizmo verslas Lietuvoje

  Turizmo verslas Lietuvoje. Turizmo verslo įtaka valstybės biudžetui ir naujos darbo vietos. Lietuvos turizmo informaciniai centrai. Turizmo verslo įtaka gamtai. Išvados.
  Turizmas, referatas(4 puslapiai)
  2005-11-30
 • Verslo planas: baras "Angelas"

  Įmonės veiklos analizė. Kaina. Makroaplinka. Mikroaplinka. Produkto aprašymas. Santrauka. R. Statkutės IĮ "Angelas" inventorius.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2005-11-30