Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektrinis laukas

  PowerPoint pristatymas. Elektros reiškiniai. Uždaroje sistemoje galioja krūvio tvermės dėsnis. Elektros krūvio tankis. Kulono dėsnis. Pagrindinės Š. Kulono mokslinės publikacijos. Nustatyti kokia jėga sąveikaują elektronas vandenilio atome. Elektrinio lauko stiprumas. Elektrinio lauko srautas. Nuopelnai, Gauso teoremos taikymas. Begalinės tolygiai įelektrintos plokštumos elektrostatinis laukas. Elektrostatinių laukų suvestinė. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko potencialumo sąlyga. Elektrinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprumo ir potencialo ryšys. Laidininkų elektrinė talpa. Plokščiojo kondensatoriaus elektrinė talpa. Elektrostatinio lauko energija. Elektrostatinio lauko energijos tankis. Sferinio kondensatoriaus energija. Elektromagnetinės bangos. Banginė lygtis.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(30 )
  2008-10-16
 • Elektrono specifinio krūvio nustatymas magnetronu (8)

  Tikslas: susipažinti su elektronų judėjimu elektriniame ir magnetiniame laukuose, nustatyti elektrono specifinį krūvį e/m. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-09
 • Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas (5)

  Tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-16
 • Kūno laisvojo kritimo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (8)

  Tikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Bandymo eiga. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-10-16
 • Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (7)

  Tikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Skaičiavimai. Paklaidų įvertinimas. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-11-26
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (13)

  Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-10
 • Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas (18)

  Duota. Užduotis Duotai schemai parašyti lygtis pagal Kirchhofo dėsnius. Surasti šakų sroves kontūrų srovių metodu. Surasti šakų sroves mazgų potencialų metodu. Abiem metodais surastas sroves surašyti į lentelę, jas palyginti. Pradinei schemai sudaryti galių balansą. Apskaičiuoti I4 (per R4) ekvivalentinio šaltinio metodu. Nubraižyti potencialų diagramą kontūrui, apimančiam abu EVJ. Sprendimo eiga. Sprendimas. Išvada.
  Elektronika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-09
 • Nuolatinės srovės linijos tyrimas (10)

  Užduotis: Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. Bendroje koordinačių sistemoje nubraižyti gautų priklausomybių grafikus. Iš bandymo duomenų apskaičiuoti linijos varžą ir jos ilgį l. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-09
 • Radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas (7)

  Tikslas: nustatyti radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumą. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-10
 • Slopinamųjų svyravimų tyrimas pasvirusiąja svyruokle (7)

  Tikslas: išmatuoti slopinamųjų svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą λ, slopinimo koeficientą β, savųjų svyravimų periodą T0, ir svyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-10-16
 • Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas (6)

  Tikslas: osciloskopu išmatuoti ultragarso (UG) plitimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore. Stebėti UG interferenciją ir iš interferencinių maksimumų ir minimumų padėties nustatyti UG bangų ilgį bei dažnį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Paklaidų įvertinimas. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-26