Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Algebra (2)

  Tiesinių lygčių sistema. Ekvivalenčios tiesinių lygčių sistemos. Gauso metodas. Antros ir trečios eilės determinantai. Tryjų lygčių su trimis kintamaisiais sistema. Kramerio taisyklė. Kėliniai, transpozicija. Inversija. Lyginis ir nelyginis kėliai. Keitinys. Lyginiai ir nelyginiai keitiniai. n-tos eilės determinantas. n-tos eilės determinanto savybės. Transponuotas determinantas. n-tos eilės determinanto savybės. Determinantas kuris turi nulinę eilutę, determinantas sukeičiant dvi eilutes. n-tos eilės determinanto savybės. Determinantas dauginant eilutę iš skaičiaus, determinantas su proporcingomis eilutėmis. n-tos eilės determinanto savybės. Determinantų suma. n-tos eilės determinanto savybės. Ekvivalentus determinanto pertvarkymas. Determinanto minoras, papildinys, algebrinis papildinys. Teorema apie determinanto minorą ir jo algebrinio papildinio sandaugą. Determinanto skleidinys eilute (stulpeliu). Laplaso teorema. Laplaso teorema, determinanto skaičiavimas jo pagalba. Determinanto skleidinio eilute (stulpeliu) savybės. Kramerio taisyklė. n-mačiai vektoriai. Veiksmai su n-mačiais vektoriais. Vektorinė erdvė. Vektorių tiesinė priklausomybė. Vektorių tiesinė priklausomybės savybės. Tiesiškai nepriklausomų vektorių sistemos. Maximalios tiesiškai nepriklausomos vektorių sistemos. Vektorių sistemos tiesinis išreiškiamumas kita sistema. Vektorių sistemų ekvivalentumas. Teorema apie tiesiškai išreiškiamų vektorių sistemų. Vektorių skaičių palyginimą. Ekvivalenčių tiesiškai nepriklausomų vektorių sistemų skaičius. Maximalių tiesiškai nepriklausomų posistemių vektorių skaičius. Vektorių sistemos rangas. Matricos rangas. Teorema apie matricos rangą. Matricos rango nustatymas. Tiesinių lygčių sistemos. Kronekerio-kapeli teorema. Kronekerio-kapeli teorema. Tiesinių lygčių sistemos sprendinių nustatymas. Matricų daugyba. Teorema apie matricų sandaugos determinantą. Neišsigimusi ir išsigimusi matricos. Prijungtoji matrica, jos savybės. Atvirkštinė matrica. Jos taikymas matricų lygčių sprendimui. Kompleksinių skaičių sistema. Veiksmai su kompleksiniais skaičiais. Kompleksinio skaičiaus trigonometrinė forma. Sujungtiniai kompleksiniai skaičiai. Muavro formulė.
  Algebra, špera(31 puslapis)
  2005-10-21
 • Apklausos duomenų analizė ir interpretacija: kelionės

  Įvadas. Ar tau teko keliauti išvykstant ilgiau nei parai iš namų 2004 metais? Ar teko keliauti po Lietuvą? Ar teko keliauti po užsienį? Teko keliauti po Lietuvą 2dienas? Teko keliauti po Lietuvą 3-5 dienas? Teko keliauti po Lietuvą 6 dienas ir ilgiau? Kelionės tikslas buvo aplankyti gimines? Kelionės tikslas buvo aplankyti draugus? Kelionės tikslas susipažinti su gamtinėmis vertybėmis? Kelionės tikslas susipažinti su kultūrinėmis vertybėmis? Kelionės tikslas dalyvauti renginyje? Kelionės tikslas pramogauti? Kelionės tikslas pailsėti gamtoje? Kelionės tikslas kita? Keliavote po Lietuvą su šeima? Keliavote po Lietuvą su draugais? Keliavote po Lietuvą su klasės draugais? Keliavote su kitais? Ar pakito santykiai su klase po kelionės? Ar kelionę organizavo patys? Ar kelionę organizavo tėvai? Ar kelionę organizavo klasės auklėtoja? Ar kelionę organizavo kiti? Ar į kelionę važiavote nuosavu automobiliu? Ar į kelionę važiavote draugų automobiliu? Ar į kelionę važiavote dviračiu? Ar į kelionę važiavote autobusu? Ar į kelionę ėjote pėsčiomis? Ar į kelionę vykote kitaip? Kelionę pasirinkote nes domino kultūros ir istorijos paminklai? Kelionę pasirinkote nes domino įvairių pramogų galimybės? Kelionę pasirinkote nes domino kavinės, barai? Kelionę pasirinkote nes domino klubai? Kelionę pasirinkote nes domino vietovės grožis? Kelionę pasirinkote nes domino gamtos paminklai? Kelionę pasirinkote nes domino tinkama stovyklauti pakrantė ir miškas? Kelionę pasirinkote nes domino galimybė žvejoti, medžioti, grybauti ar uogauti? Kelionę pasirinkote nes domino geros galimybės maudytis? Kelionę pasirinkote nes tėvai liepė? Kelionę pasirinkote nes tiesiog patiko kompanija? Kelionę pasirinkote nes noriu dalyvauti ten, kur klasė dalyvauja? Ar nakvojote pas gimines? Ar nakvojote pas draugus? Ar nakvojote palapinėse? Ar nakvojote viešbutyje? Kas nepatiko kelionės metu? Kaip vertinate savo 2004 m. kelionę po Lietuvą? Kodėl taip vertinate? Jeigu keliavote 2004m. į užsienio šalis, tai kelionė truko 2 dienas? Jeigu keliavote 2004m. į užsienio šalis, tai kelionė truko 3-5 dienas? Jeigu keliavote 2004m. į užsienio šalis, tai kelionė truko 6-10 dienas? Jeigu keliavote 2004m. į užsienio šalis, tai kelionė truko daugiau nei 10 dienų? Kelionės tikslas susipažinti su kultūra? Kelionės tikslas pamatyti gamtos įžymybes? Kelionės tikslas pramogauti? Kelionės tikslas gydytis? Kelionės tikslas pailsėti? Keliavote į užsienį su šeima? Gal keliavote su draugais? Į kelionę vykote nuosavu automobiliu? Į kelionę vykote dviračiu? Į kelionę vykote autobusu? Į kelionę vykote traukiniu? Į kelionę vykote lėktuvu? Kelionę pasirinkote, kad įdomiau ir turiningiau praleisti laiką? Nurodykite, kur nakvojote kelionės metu. Kas labiausiai nepatiko tos keliones metu? Kaip vertinate šią kelionę į užsienio šalis? Kodėl taip vertinate? Ar panaudojote kelionių metu gautą informacija ir įgytą patirtį mokymosi procese? Kokiu būdu? Koks jūsų požiūris į mokymąsi? Demografinis blokas. Kelionių Lietuvoje ir užsienyje palyginimai įvairiais aspektais. Išvados.
  Turizmas, tyrimas(36 puslapiai)
  2006-05-21
 • Branduolinė energetika Lietuvoje

  Ignalinos atominė elektrinė. AE svarbiausia dalis – reaktorius. Svarbiausi reaktoriaus RBMK-1500 techniniai duomenys. Pagrindinė šiluminė schema. Reaktorius ir priverstinės cirkuliacijos kontūro pagrindiniai įrengimai. Turbinos - generatoriai. Elektrinės kontrolės ir valdymo sistema. Reaktoriaus technologinės kontrolės sistemos pagrindines funkcijos. AE skleidžiama radiacija. Apsaugą nuo radiacijos užtikrina ir ją kontroliuoja. Branduolinės energijos pozicija Lietuvoje. Ar gali Ignalinos AE įvykti tokia avarija kaip Černobylyje? Ar Ignalinos AE energetiniai blokai turi apsauginį kiautą (kontainmentą)? Kokia yra avarijų tikimybė ir galimos jų pasekmės?
  Fizika, referatas(17 puslapių)
  2005-12-09
 • Devono periodo gyvi organizmai, jų egzistavimo sąlygos

  Devonas. Apatiniam devonui būdingos farmacijos. Oldredo farmacija. Ardėnų, arba Reino, formacija. Viduržemio jūros formacija. Vidurinysis devonas ir jo farmacijos.
  Biologija, rašinys(3 puslapiai)
  2005-10-21
 • Drama. Dramos žanrai. Klasicizmas

  Drama. Dramos žanrai. Klasicizmas. Klasicizmo veiksniai. Klasicizmo tragedija. Klasicizmo komedija. Moljero kūryba. Klasicizmo poezija. Klasicizmo proza. Klasicizmas Lietuvoje.
  Literatūra, referatas(15 puslapių)
  2005-12-09
 • Epas ir jo žanrai. V. Hugo kūryba

  Epas. Pasakojimo komponentai: pasakotojas, pasakojamasis pasaulis ir klausytojas. Epo žanras. Memuarai. Autobiografija. Dienoraštis. Herojinis epas. Didaktinė poema. Aprašomoji poema. Filosofinė poema. Romanas. Novelė. Viktoras Hugo. Išvados.
  Visuotinė literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-21
 • Eseistikos istoriškumo, raidos ir periodizacijos apžvalga. Esė žanro atstovai. Donaldo Kajoko esė "Apie Ketvirtą Matą, o gal ežiuką" analizė ir interpretacija

  Įvadas. Esė lietuvių literatūros istorijoje. Lietuvių periodinė eseistika. Kritinė eseistikos forma. Donaldas Kajokas. Esė "Apie Ketvirtą Matą, o gal ežiuką" analizė ir interpretacija. Išvados.
  Lietuvių literatūra, analizė(12 puslapių)
  2006-05-21
 • Estetikos objektas, struktūra ir uždaviniai

  Įvadas. Estetika. Estetikos pradmenys. Estetikos ir meno filosofija. Išvados.
  Dailė, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-21
 • Finų kalbos. Finų kalbų santykis su baltų kalbomis

  Finų kalbos ir jų santykis su baltų kalbomis. Įvadas. Finų kalbos, jų skirstymas bei istoriniai ryšiai su baltais. Baltų kalbų įtaka finams. Pabaltijo finų kalbos. Pavolgio finų kalbos. Permės finų kalbos. Lapiai. Finų kalbų poveikis baltų kalboms. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(11 puslapių)
  2005-10-21
 • Garsų pasaulis ir jo raiška Vinco Krėvės "Šiaudinėj pastogėj"

  Įvadas. Garsų semantinio lauko sakiniai: atrankos problemos ir statistika. Garsų semantinio lauko samprata ir ribų nustatymo problemos. Garsų semantinio lauko sakinių statistinė apžvalga. Garsų semantinio lauko žodžiai ir žodžių junginiai: statistika ir formalioji raiška. Žodžių ir žodžių junginių registras ir vartojimo dažnumas. Kalbos dalių analizė. Daiktavardžiai. Būdvardžiai. Prieveiksmiai. Veiksmažodžiai. Emocinės – ekspresinės kalbos dalys. Išvados. Literatūros sąrašas (5).
  Lietuvių literatūra, namų darbas(14 puslapių)
  2006-05-21
 • Garsų, spalvų, kvapų bei skonio raiška Balio Sruogos "Milžino paunksmė"

  Įvadas. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio semantinio lauko sakiniai: atrankos problemos ir statistika. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio semantinio lauko samprata ir jų ribų nustatymo problemos. Garsų semantinio lauko sakinių statistinė apžvalga. Spalvų semantinio lauko sakinių statistinė apžvalga. Kvapų bei skonio semantinio lauko sakinių statistinė apžvalga. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio semantinio lauko žodžiai ir frazeologizmai: statistika ir formalioji išraiška. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio žodžiai ir frazemos. Kalbos dalių analizė. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio būdvardžiai. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio daiktavardžiai. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio veiksmažodžiai. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio jaustukai. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio prieveiksmiai. Garsų, spalvų, kvapų, bei skonio dalelytės. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(13 puslapių)
  2006-05-21
 • Graikijos istorija

  Graikijos istorija. Svarbiausios datos. Šaknys. Mikėnų civilizacija. "Tamsieji amžiai". Homeriškasis pasaulis. Klasikos laikotarpis. Helenizmo laikotarpis. Pirmieji Graikijos gyventojai ir graikų kalba. Senieji rašto paminklai. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(10 puslapių)
  2005-10-21
 • Interviu. J. Ivanauskaitė "Švelnūs tardymai"

  Įvadas. Interviu žanro ypatybės. Interviu rūšys. Respondentų pasirinkimas: galima motyvacija. Saulius Tomas Kondrotas – " klajoklis pasaulyje be ribų". Salvijus Pranckūnas: "atviras pašaukimui". Tomas Venclova: " agnostikas su tikėjimo potencialu". Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(15 puslapių)
  2006-05-21
 • Ironija H. Radausko kūryboje

  Ironija Henriko Radausko poezijoje.
  Lietuvių literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2006-05-21
 • Jonas Mačys-Kėkštas

  Kūrybiniai siekiai ir tikslai. Kūrybos apžvalga. Publicistika. Eilėraščiai. Vertimai. Jono Mačio-Kėkšto nuopelnai XIX amžiaus pabaigos lietuvių literatūrai. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-21
 • Kraujo grupės. Kraujo perpylimas

  Įvadas. Kraujo grupės (tipai). Kraujo perpylimas (transfuzija). Transfuzijos komplikacijos. Išvados.
  Anatomija, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-09
 • Les événements principaux de la litterature française du XVII-ieme siecle

  Darbas prancūzų kalba apie prancūzų literatūrą. Introduction. Les conditions politiques, sociales, historiques du XVIIe siècle. Les mouvements littéraires: les précieux, les bourlesques. Les Grands Salons littéraires. Ľ époque du classicisme: la littérature du classicisme, le théâtre à l’époque du classicisme. Conclusions.
  Visuotinė literatūra, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-21
 • R. Gavelis "Jauno žmogaus memuarai"

  XX amžiaus lietuvių literatūros raida. Ričardas Gavelis: gyvenimas ir kūryba. "Jauno žmogaus memuarai".
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-21
 • Šviesa kaip ekologinis reiškinys, šviesos reikšmė įvairiems organizmams ir jų prisitaikymas prie šviesos režimo

  Šviesa kaip ekologinis reiškinys, šviesos reikšmė įvairiems organizmams ir jų prisitaikymas prie šviesos režimo. Saulės spinduliuotė. Jos skaidymas. Fotosintezė. Matomoji šviesa. Infraraudonieji spinduliai. Šviesamėgiai ir ūksminiai augalai. Eurofotai ir stenofotai. Šviesos reikšmė gyvūnams.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-20
 • Tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekybos apžvalga

  Tarptautinė prekyba. Tarptautinė prekyba šalies viduje. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Lietuvos užsienio prekybos apžvalga. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-12-09
Puslapyje rodyti po