Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektroninio termostato projektavimas

  Įvadas. Projekto tikslai. Darbo objekto aprašymas. Informacijos šaltinių apžvalga. Profesinių kompetencijų, demonstruojamų projekte, sąrašas. Analitinis skyrius. Principinės elektrinės schemos sudarymas ir elementų parinkimas. Stabilizuotos įtampos šaltinio schemos sudarymas, elementų parinkimas. Lygintuvo schemos sudarymas, elementų paskaičiavimas ir parinkimas. Maitinimo transformatoriaus paskaičiavimas. Konstrukcinis ir technologinis skyrius. Prietaiso montažinės plokštės projektavimas ir gamybos technologija. Prietaisų gedimų prognozavimas, paieškos ir taisymo metodika. Darbo saugos ir aplinkos apsaugos skyrius. Ekonominio pagrindimo skyrius. Rinkos segmentavimas ir pasirinkimas. Prietaiso savikaina ir kaina. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms. Pirktų gaminių ir elementų vertė. Montavimo darbų sąnaudos ir tiesioginis atlyginimas. Elektroninio termostato savikaina. Pelningumo taško prognozavimas. Pelningumo taško apskaičiavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Elektronika, diplominis darbas(31 puslapis)
  2006-06-06
 • Generatorių stendo projektavimas

  Elektros energetikos studijų programos baigiamasis projektas. Anotacija. Anotation. Įvadas. Projekto tikslai. Profesinių kompetencijų sąrašas. Darbo objekto aprašymas. Informacijos šaltinių kuriais remiantis atliktas projektas, apžvalga. Projekto metodikos ir priemonių aprašymas. Schemotechninė dalis. Prietaiso sandaros schemos sudarymas, veikimo aprašymas. Principinės elektrinės schemos sudarymas, veikimo aprašymas. Stabilizuotos įtampos šaltinio schemos sudarymas elementų parinkimas. Lygintuvo schemos sudarymas elementų paskaičiavimas ir parinkimas. Maitinimo transformatoriaus paskaičiavimas. Konstruktorinė ir technologinė dalis. Prietaiso montažinės plokštė projektavimas ir gamybos technologija. Prietaiso konstrukcijos sudarymas ir pagrindimas. Eksperimentinė dalis. Prietaiso derinimas ir reguliavimas. Prietaiso gedimų prognozavimas, paieškos ir taisymo metodika. Darbo sauga ir ekologija. Ekonominė dalis. Rinkos segmentavimas ir pasirinkimas. Prietaiso savikaina ir kaina. Pelningumo taško prognozavimas. Projekto rezultatai. Išvados ir rekomendacijos.
  Elektronika, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2006-06-06
 • Operatyvinis valdymas

  Įvadas. Kas yra operatyvinis valdymas, principai. Operatyviojo valdymo principai. Pažinti savo vartotojus ir konkurentus. Gamybos proceso padalijimas į operacijas ir jų sujungimas į srovines linijas. Pasiruošimo ir paleidimo laikas. Prekes gaminti ir pristatyti vartotojui patogiais kiekiais. Mažinti tiekėjų skaičių, turėti kelis patikimus tiekėjus. Mažinti produktui pagaminti reikalingų komponentų skaičių. Visuotinės kokybės principas. Sukurti gamybines ląsteles ir svorines linijas. Sutvarkyti darbo vietą. Darbuotojų meistriškumas ir kvalifikacija. Fiksuoti gaminamos produkcijos kiekį ir kokybę. Problemas turi spręsti patys vykdytojai. Išlaikyti ir tobulinti dabartinę įrangą bei personalą. Įsigyti paprastus, pigius ir paslankius įrenginius. Automatizuoti tuos gamybinius procesus, kurie yra pakankamai pastovūs. Patartina turėti keletą įrengimų, gamybinių ląstelių, srovinių linijų kiekvienam produktui, paslaugai ar klientui. Stengtis nuolat tobulėti. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-02
 • Socialinių tyrimų metodologija

  Socialinių tyrimų metodai. Tyrimo požiūrio pasirinkimas. Tyrimo strategija. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Kokybinių tyrimų duomenys. Tyrimo projektai. Patikimumas (reliability). Tikrumas, pagrįstumas, validumas (validity). Reprezentatyvumas (generalizability). Imtis. Duomenų rinkimas. Duomenų analizės procesas.
  Sociologija, konspektas(17 puslapių)
  2006-01-27
 • Šiaulių miesto gimnazijų įvaizdžio kūrimas ir valdymas

  Pdf formatas. Įvadas. Teoriniai švietimo organizacijų įvaizdžio kūrimo aspektai. Problemos analizė: teigiamo gimnazijos įvaizdžio dominavimas. Mokykla – kaip organizacija. Organizacijos įvaizdis: reikšmė, samprata, požymiai ir tipai. Organizacijos įvaizdžio reikšmė. Organizacijos įvaizdžio samprata. Reputacija – organizacijos įvaizdžio pasekmė. Organizacijos įvaizdžio pagrindiniai požymiai. Pagrindiniai organizacijų įvaizdžio tipai. Organizacijos įvaizdžio formavimo metodikos analizė. Užsienio autorių patirtis formuojant organizacijų įvaizdžio valdymo modelius. Lietuvių autorių pateiktų organizacijos įvaizdžio modelių analizė. Apibendrintas organizacijos įvaizdžio valdymo modelis. Identitetas – įvaizdžio valdymo pagrindas. Vizualus identitetas: materialusis įvaizdžio aspektas. Organizacijos komunikacijos reikšmė. Organizacijos kontaktinės auditorijos: ugdymo įstaigų aspektas. Organizacijos kultūros reikšmė įvaizdžio formavimui. Švietimo organizacijų kultūrų tipai. Organizacijos įvaizdžio kūrimo ir valdymo strategija. Šiaulių miesto gimnazijų įvaizdžio tyrimo rezultatų analizė. Lietuvos švietimo sistema respondentų požiūriu. Gimnazijų įvaizdžio aktualumas. Mokyklos tipo pasirinkimo aktualumas. Gimnazijos vidinio ir išorinio įvaizdžio kūrimo dominantės pedagogų požiūriu. Gimnazijos kultūra. Gimnazijos komunikacija. Gimnazijos vizualus identitetas. Gimnazijos kontaktinių auditorijų reikšmė įvaizdžio kūrime. Gimnazijų įvaizdžio kūrimo strategija. Veiksnių, lemiančių tėvų apsisprendimą renkantis gimnaziją, analizė. Pagrindinių gimnazijos pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė, remiantis tėvų požiūriu. Pagrindinių gimnazijos pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė, remiantis gimnazijų mokytojų požiūriu. Veiksnių, darančių įtaką renkantis gimnaziją, tėvų ir mokytojų įvertinimo palyginimas. Pagrindinės nepakankamai gero gimnazijų įvaizdžio priežastys. Šiaulių miesto gimnazijų vertinimas tėvų tarpe. Rekomendacijos gimnazijos įvaizdžio kūrimo ir valdymo strategijos suformavimui. Išvados. Priedai.
  Vadyba, diplominis darbas(130 puslapių)
  2005-10-20
 • Veiklos audito standartai

  Įvadas. Etikos kodekso sukūrimo esmė. Audito standartų išleidimo esmė. Audito standartų sudėtis. Pagrindiniai principai valstybės audite. Bendrieji veiklos audito standartai. Darbo standartai valstybės audite. Planavimo standartai. Darbo priežiūros ir kontrolės standartai. Įstatymų ir reglamentų laikymasis. Audito įrodymai. Ataskaitų standartai valstybės audite. Veiklos audito problemos. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-01-27