Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • A. Baranauskas "Anykščių šilelis". Giesmė miško grožiui

  Rašinys pagal Antano Baranausko poemą "Anykščių šilelis". "Anykščių šilelis" – giesmė miško grožiui.
  Lietuvių literatūra, rašinys(2 puslapiai)
  2008-10-06
 • A. Vaičiulaitis "Valentina" (12)

  Antano Vaičiulaičio romano "Valentina" ištraukos analizė ir interpretacija. Nagrinėjamas fragmentas "Valentina".
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2008-10-06
 • An information leaflet about school

  Dialogas anglų kalba apie informacinės skrajutės ruošimą. Skrajutė apie mokyklą norint pritraukti naujų mokinių. Your friend and you are members of the Students’ Council. You have decided to organize an Open Day at your school to attract new students to your school. You have decided to produce an information leaflet about your school. Discuss the issues below with your partner to prepare for the production of the leaflet: school profile (type of school, special features); participation in projects (local, national, international); school traditions; after-class activities; self-governing bodies (School Council, Students’ Council, Fund Raising Committee, Sports Committee etc.)
  Anglų kalba, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-10-06
 • Aš ir mano mama: panašumai ir skirtumai

  Lietuviu kalbos rašinys. Užduotis - parašyti rašinį palyginant save ir savo mamą.
  Lietuvių kalba, rašinys(2 puslapiai)
  2008-10-06
 • Aušros vartų basieji karmelitai

  PowerPoint pristatymas. Karmelitų ordino sukūrimas (2). Ordino skilimas. Basieji karmelitai (2). Vienuolijos Lietuvoje. Karmelitai Lietuvoje. Aušros vartų basieji karmelitai. Aušros vartų basųjų karmelitų vienuolynas (3). Aušros vartų basųjų karmelitų vienuolyno biblioteka. Skaitymas. Knygų migracija. Knygų perrašinėjimas. Fondų sudėtis (2). Fondų augimas. Komplektavimo būdai. Darbo organizavimas. Knygų išdėstymas. Aušros vartų basųjų karmelitų vienuolyno ir bibliotekos likimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Bibliotekininkystė, pristatymas(20 )
  2010-06-02
 • B. Radzevičius "Motinos apsilankymas" (2)

  Broniaus Radzevičiaus novelės "Motinos apsilankymas" analizė ir interpretacija.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2008-10-06
 • Baltarusijos nacionalinio bibliografijos leidinio pristatymas: "Беларусь у сусветным друку"

  PowerPoint pristatymas. Baltarusijos nacionalinė bibliografija. Leidinys "Беларусь у сусветным друку". Priemonės sudarytojas, leidėjas. Leidinio tema. Rūšis. Paskirtis. Bibliografuojamų dokumentų rūšys. Bibliografuojamų dokumentų chronologinė aprėptis, periodiškumas. Bibliogrfuojamų dokumentų atranka. Dokumentų bibliografinė charakteritika (I). Dokumentų bibliografinė charakteristika (II). Bibliografinių įrašų grupavimas skyriuje ir jų viduje. Leidinio struktūrinės dalys. Pagalbinė paieškos sistema. Priemonės įvertinimas (I). Priemonės įvertinimas (II). Pasiūlymai, rekomendacijos.
  Bibliotekininkystė, pristatymas(15 )
  2010-06-02
 • Bendravimas bibliotekoje

  Bendravimo samprata: psichologinė ir komunikacinė žiūra. Bendravimo procesas: elementai, etapai, "vilkduobės". Profesionalus elgesys susideda iš elementų. Bendravimo bibliotekoje barjerai. Konfliktų valdymas bibliotekoje. Konfliktų rūšys. Konfliktų sprendimo būdai. Sprendžiant konfliktus, taikomi tokie principai. Pastarieji principai dar skirstomi į poras.
  Bibliotekininkystė, konspektas(7 puslapiai)
  2010-06-03
 • Bibliografinė veikla Danijoje

  PowerPoint pristatymas. Danijos bibliotekų sistema. Bibliografijos tarnybos. Retrospektyvinė ir einamoji bibliografinė apskaita (I). Nacionalinės bibliografijos raida. Nacionalinės bibliografijos leidiniai (I). Nacionalinės bibliografijos leidiniai (II). Danų nacionalinės bibliografijos struktūrinės dalys. Nacionalinės bibliografijos leidiniai (III). Danų nacionalinės bibliografijos struktūrinės dalys. Bibliografinėje apskaitoje naudojami standartai. Elektroninių išteklių apskaita (I). Kataloginė bibliografija (I). Kataloginė bibliografija (II). Privalomasis egzempliorius (I). Danijos privalomojo egzemplioriaus istorija. Privalomasis egzempliorius (II). Danijos ir Lietuvos bibliografinė veikla: palyginimas.
  Bibliotekininkystė, pristatymas(13 )
  2010-06-02
 • Bibliotekų paslaugos, aptarnavimas, renginiai

  Skaitytojų aptarnavimo uždaviniai, principai ir metodai. Teoretikai išskiria kelis pagrindinius vartotojų aptarnavimo principus: Bibliotekos paslaugų ir skaitytojų aptarnavimo samprata. Bibliotekų paslaugos. Paslaugi biblioteka. Mokamų paslaugų problema. Abonementas, jo rūšys ir skaitytojų aptarnavimo ypatumai. Tarpbibliotekinis abonementas. Tarpbibliotekinis abonementas (TBA). Atvirieji fondai bibliotekoje. Skaityklos, jų rūšys, skaitytojų aptarnavimo ypatumai. Masiniai renginiai. Parodos, jų rūšys ir organizavimas. Ekstensyvios bibliotekų paslaugos. Skaitytojų darbo apskaita.
  Bibliotekininkystė, konspektas(17 puslapių)
  2010-06-03
 • Bibliotekų vaidmuo informacinės atskirties mažinime

  Pratarmė. Darbo tikslas – išanalizuoti, kaip bibliotekos padeda informacinę atskirtį patiriantiesiems integruotis į visuomenę. Bibliotekos vaidmuo informacinės atskirties mažinimo procese. Apibendrinimas.
  Bibliotekininkystė, referatas(7 puslapiai)
  2010-06-02
 • Character features

  Darbas anglų kalba apie būdo bruožus. Exceptional character features. Features of Lithuanians. Personal character features.
  Anglų kalba, rašinys(2 puslapiai)
  2008-10-06
 • Civilizacija atitolina žmogų nuo gamtos

  Lietuvių kalbos rašinys. Gamta. Gamtos įtaka žmogaus gyvenimui.
  Lietuvių kalba, rašinys(2 puslapiai)
  2008-10-06
 • Ekstensyvi paslauga — biblioteka ligoninėje

  PowerPoint pristatymas. Ekstensyvios veiklos samprata. Ekstensyviai paslaugai reikia. Paslaugų sėkmės veiksniai. Bibliotekų ir informacijos paslaugų ligoninėms infrastruktūra. Ligoninės bibliotekos vartotojai. Kodėl ligoniams būtinos bibliotekos paslaugos? Tai kokia gi ta paslauga? Kitos paslaugos. Renginiai. Iš kur gauti knygas? Iš kur gauti pinigų knygoms? Ligoninės bibliotekos pranašumai. Ligoninės bibliotekos trūkumai. Mūsų siūloma priemonė knygoms gabenti per palatas. Kitos ekstensyvios paslaugos ligoninėje pavyzdys.
  Bibliotekininkystė, pristatymas(15 )
  2008-10-06
 • Elektroninės komercijos samprata, ypatumai, modeliai. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos. UNCITRAL elektronines komercijos įstatymo modelis

  PowerPoint pristatymas. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninės komercijos ypatumai. Elektroninės komercijos ypatumai (5). Elektroninės komercijos modeliai. Elektroninės komercijos modeliai (3). Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: EBPO veikla. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: PPO veikla. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: Tarptautinės prekybos rūmų veikla. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: Europos Komisijos veikla. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: Europos Komisijos veikla (2). Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: UNCITRAL veikla. UNCITRAL elektronines komercijos įstatymo modelis. UNCITRAL elektronines komercijos "įstatymo" modelis.
  Komercinė teisė, pristatymas(20 )
  2010-06-02
 • Elgesio etiketas: literatūra Lietuvos bibliotekose

  Pratarmė. Tikslas surinkti naujausią literatūrą etiketo klausimais, todėl bibliografiniai įrašai apima 2005-2009 metus. Naudoti informacijos šaltiniai. Knygos, garso įrašai bei elektroniniai ištekliai atrinkti iš suvestinio LIBIS katalogo, straipsniai – iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kuriamo Nacionalinės bibliografijos duomenų banko straipsnių duomenų bazės. Bibliografijos priemonė. Bendrieji etiketo klausimai. Aprangos etiketas. Bendravimo ir elgesio etiketas. Stalo etiketas. Asmenvardžių rodyklė (lotyniškąja abėcėle). Asmenvardžių rodyklė (kirilicos abėcėle). Chronologinė rodyklė.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(14 puslapių)
  2010-06-02
 • I. Šeinius "Kuprelis" (9)

  Rašinys pagal Igno Šeiniaus kūrinį "Kuprelis". Kuprelis – menininkas.
  Lietuvių literatūra, rašinys(1 puslapis)
  2008-10-06
 • J. Biliūnas "Liūdna pasaka" (26)

  Jono Biliūno apysakos "Liūdna pasaka" ištraukos interpretacija. Antros dalies interpretacija.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(2 puslapiai)
  2008-10-08
 • J.V. Gėtė "Faustas" (10)

  Rašinys pagal J.V. Gėtės kūrinį "Faustas", tema: Fausto ieškojimų kelias.
  Visuotinė literatūra, rašinys(1 puslapis)
  2008-10-06
 • Klaidinanti reklama. Lyginamoji reklama

  PowerPoint pristatymas. Klaidinančios reklamos samprata ir požymiai. Lietuvos Respublikos (LR) reklamos įstatymo 2 skirsnis 5 straipsnis. Klaidinanti reklama. Lietuvos Respublikos (LR) reklamos įstatymo 2 skirsnis 5 straipsnis (3). Klaidinanti reklama (2). Lietuvos Respublikos (LR) nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 2 skirsnis. Nesąžininga komercine veikla. Lietuvos Respublikos (LR) nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 2 skirsnis 5 str. Klaidinantys veiksmai. Lietuvos Respublikos (LR) nesąžiningos Komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 2 skirsnis 6 straipsnis. Klaidinantis informacijos neatskleidimas. Lietuvos Respublikos (LR) nesąžiningos Komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 2 skirsnis 7 straipsnis. Klaidinanti komercinė veikla, kurios nereikia įrodinėti. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 1. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 2. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 3. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 5. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 4. Lyginamoji reklama. Lietuvos Respublikos (LR) reklamos įstatymo 2 skirsnis 6 straipsnis. Lyginamoji reklama. Neleidžiama lyginamoji reklama. Pavyzdys 1. Neleidžiama lyginamoji reklama. Pavyzdys 2. Lietuvos Respublikos (LR) reklamos įstatymo 5 skirsnis 19 straipsnis. Konkurencijos tarybos teisės ir pareigos kontroliuojant reklamą. Atsakomybė už reklamos įstatymo pažeidimus. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis kodeksas 5 skirsnis 22 straipsnis. Baudos ir kitos administracinės nuobaudos.
  Komercinė teisė, pristatymas(22 )
  2010-06-02
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po