Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gelžbetoninės konstrukcijos (3)

  Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Plokštės apkrovų skaičiavimas. Skaičiuojamosios įrąžos. Armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Skaičiuojamosios įrąžos. Sijos skerspjūvio ir išilginės darbo armatūros skaičiavimas. Pirmasis tarpatramis. Antrasis tarpatramis. B atrama. C atrama. Skersinės armatūros skaičiavimas. B atrama iš kairės. B atrama iš dešinės. A atrama. Sijos konstravimas. Pirmasis tarpatramis. B atrama iš kairės. B atrama iš dešinės. Antrasis tarpatramis. Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Skersinio rėmo skaičiuojamoji schema ir apkrovos. Rygelio normalinių pjūvių stiprumo skaičiavimas. Rygelio įstrižųjų pjūvių stiprumo skaičiavimas. Rygelio konstravimas. Kolonos skaičiavimas.
  Statyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-09-16
 • Pastatų inžinerinės sistemos (2)

  Aiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Sienos su vėdinamu oro tarpu šilumos perdavimo koeficientu skaičiavimas. Stogo su vėdinamu oro tarpu šilumos perdavimo koeficientu skaičiavimas. Langai ir durys. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas, lyginamųjų nuostolių nustatymas. Šilumos nuostolių per atitvaras skaičiavimas. Šilumos nuostoliai per ilginius šilumos tiltelius. Šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Lyginamųjų šilumos nuostolių nustatymas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas. Radiatorių parinkimas. Grindinio šildymo skaičiavimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Nesąryšio skaičiavimas. Katilo, išsiplėtimo indo, siurblių parinkimas. Katilo parinkimas. Išsiplėtimo indo parinkimas. Siurblio parinkimas. Vėdinimo sistemos parinkimas, aerodinaminis skaičiavimas. Šildymo sistemos medžiagų ir įrengimų specifikacija. Medžiagų ir įrengimų specifikacijos sudarymas.
  Statyba, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2008-09-16
 • Pastatų inžinerinės sistemos (3)

  Aiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. Atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas, lyginamųjų šilumos nuostolių nustatymas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Išsiplėtimo indo, siurblio, katilo, kitų elementų parinkimas. Vėdinimo sistemos parinkimas, aerodinaminis skaičiavimas.
  Statyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-09-16
 • Profesinė sauga: tinkuotojo mokymas UAB "Statyba"

  Įvadas. Bendrasis profesijos apibūdinimas. Tinkuotojo kompetencijos. Darbo vietos charakteristika. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksnių ir jų šaltinių identifikavimas, rizikos tyrimas ir rizikos priimtinumo nustatymas. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Fizinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Cheminių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Biologinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Ergonominių ir psichosocialinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Rizikos įvertinimo duomenų lapas. Rizikos sumažinimo veiksmų planas. Rizikos tyrimo išvados.
  Sauga, namų darbas(11 puslapių)
  2008-09-16
 • Statybos organizavimas (6)

  Aiškinamasis raštas. Statybos darbų aprašymas. Statybos kalendorinis planavimas. Statybos generalinis planas. Bendrieji nurodymai. Mechanizmų išdėstymo vietų projektavimas. Pavojingų zonų nustatymas. Laikinų privažiavimų ir kelių projektavimas. Sandėlių projektavimas. Laikinų tarnybinių ir buitinių patalpų projektavimas. Laikinojo vandentiekio projektavimas. Laikinųjų elektros tinklų projektavimas. Darbų sauga.
  Statyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-09-17
 • Statybos technologijos (3)

  Aiškinamasis raštas. Montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Nulinio ciklo darbai. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Mašinos, skirtos augaliniam sluoksniui nuimti parinkimas. 1 variantas. 2 variantas. Mašinų komplekto parinkimas pamatų tranšėjoms ir duobėms kasti, ir iškastam gruntui transportuoti iš statybinės aikštelės. 1 variantas. 2 variantas. Pamatų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Kėlimo mašinų ir įrangos parinkimas. Stropų parinkimas. Strėlinio krano parinkimas. Darbo ir mašinų sąnaudų skaičiavimas. Materialinių išteklių pareikalavimo žiniaraštis. Statybinių medžiagų suvestinė. Karkaso montavimo technologinė kortelė. Bendros žinios. Karkaso įrengimas. Darbai iliustruoti lentelėmis.
  Statyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-09-17
 • Statybos teisė (2)

  1 dalis. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Lietuvos vyriausybės nustatytos apsaugos zonos. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių sanitarinės apsaugos zonos. Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zonos. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės teritorijos. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Elektros linijų apsaugos zonos. Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos. Dujotiekių apsaugos zonos. Suskystintų dujų įrenginių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų pilstymo stočių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų balionų sandėlių zonos. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų sanitarinės apsaugos zonos. Kurortų apsaugos zonos. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zona. Hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos. Naudingųjų iškasenų telkiniai. Karstinis regionas. Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zona. Miško naudojimo apribojimas. Vandens telkiniai. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Pelkės ir šaltinynai. Akmenynai. Rekreacinės teritorijos. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Kraštovaizdžio draustiniai. Geologiniai draustiniai. Geomorfologiniai draustiniai. Hidrografiniai draustiniai. Pedologiniai (dirvožemių) draustiniai. Botaniniai draustiniai. Zoologiniai (teriologiniai, herpetologiniai, entomologiniai) draustiniai. Ornitologiniai draustiniai. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos. Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos. Radiolokacinių stočių apsaugos ir krašto apsaugos objektų įtakos zonos. Darbo aprašymas. Planas Nr 1, 2 ir 3. Išvada. 2 dalis. Remdamasis "Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu", aprašysiu miesto bendrajame plane numatytos gyvenamosios rekreacinės teritorijos su galimybe statyti smulkius verslo objektus gyvenvietei aptarnauti 1 ha sklypo paskirties keitimą. 3 dalis. Rangos sutartis. Statybos darbų rangos sutartis.
  Statyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-09-26
 • Statybos teisė (3)

  Lietuvos Respublikos (LR) statybą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų sistema. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Statybos techninės veiklos pagrindinės sritys. Statybos proceso dalyviai. Statytojas (užsakovas). Žemės valdymas. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai. Statybiniai tyrinėjimai. Statinio projektas. Statinio projekto ekspertizė. Statybos leidimas. Statinio statybos organizavimas. Statybos rangovas. Teisė būti rangovu. Statinio statybos priežiūra. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Statinių naudotojai ir statinio gyvavimo trukmė. Statinio ekspertizė. Statinio nugriovimas. Statybos valstybinis reguliavimas ir statybos priežiūra. Organizacijos, reglamentuojančios standartizavimą ir kokybę. Lietuvos standartizacijos ir kokybės garantijų sistema.
  Statyba, konspektas(13 puslapių)
  2009-01-08