Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru (2)

  Laboratorinis darbas Nr. 15. Tikslas: susipažinti su poliarimetro veikimu, nustatyti cukraus tirpalo savitąją gebą ir nežinomą cukraus koncentraciją cukraus tirpale. Priemonės. Pagrindinės darbo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Darbo išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-02-27
 • Difrakcinė gardelė (3)

  Laboratorinis darbas Nr. 13. Tikslas: nustatyti lazerio šviesos bangos ilgį, plyšio P plotį ir bangų telpančių tame plyšyje skaičių. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės darbo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-02-28
 • Dvipolio tranzistoriaus tyrimas (4)

  Laboratorinis darbas Nr. 10. Darbo tikslas: Išnagrinėti dvipolių tranzistorių sandarą, veikimą, jungimo schemas, charakteristikas ir parametrus, išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-09-05
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (4)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-09-05
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (7)

  Laboratorinis darbas Nr. Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-02-27
 • Elektrono specifinio krūvio nustatymas magnetronu (11)

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Tikslas: susipažinti su elektronų judėjimu elektriniame ir magnetiniame laukuose, nustatyti elektrono specifinį krūvį e/m. Prietaisų sąrašas. Pagrindinės darbo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-02-27
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (7)

  Laboratorinis darbas Nr. 4. Darbo tikslas: Išsiaiškinti schemų modeliavimo paketo EWB 5.0 paskirtį ir jo galimybes. Išmokti sudaryti papraščiausias elektronines grandines ir ištirti jų dažnines bei laikines charakteristikas virtualiaisiais prietaisais. Išmokti apskaičiuoti grandinių ekvivalentinius dažninius ir laikinius parametrus. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-03-01
 • Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas (8)

  Laboratorinis darbas Nr. 19. Tikslas: išmatuoti metalo linijinio plėtimosi koeficientą. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Darbo išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-02
 • Kintamosios srovės lygiagrečios grandinės tyrimas (7)

  Užduotis: eksperimentiškai išbandyti lygiagrečią grandinę ir sudaryti charakteristikas. Nubraižyti vektorines diagramas. Apskaičiuoti grandinės parametrus. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Vektorinės diagramos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-03-23
 • Kintamosios srovės nuoseklios elektros grandinės tyrimas (7)

  Užduotis: Eksperimentiškai ištirti kintamosios srovės elektros grandinę iš nuosekliai sujungtų R, L ir C elementų. Sudaryti ir nubraižyti priklausomybes X, cos φ, UC, UR, I = f(XC). Apskaičiuoti nuoseklios kintamosios srovės grandinės parametrus: Z, XL, XC, X, Σ R, cos φ, UR, UL. Iš bandymo duomenų, parinktus reikiamą mastelį, nubraižyti 3 vektorines įtampų diagramas, kai φ > 0, φ = 0 ir φ < 0. Naudojami prietaisai ir įrengimai. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Vektorinės diagramos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-03-23
 • Kirchhofo dėsnių taikymas daugiakontūrinei schemai (8)

  Užduotis: Eksperimentiškai ištirti daugiakontūrinę schemą. Įsitikinti Kirchhofo dėsnių teisingumu. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-03-23
 • Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (7)

  Laboratorinis darbas Nr. 12. Tikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-02
 • Kūno laisvojo kritimo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (10)

  Laboratorinis darbas Nr. 11. Tikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Matematinė svyruoklė. Apverčiamoji svyruoklė. Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidos Mūsų atveju iš formulių. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-02
 • Lauko tranzistoriaus tyrimas (4)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti lauko tranzistorių klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas ir parametrus; išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus. Matavimų rezultatai. Pagrindinių parametrų skaičiavimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-09-05
 • Nuolatinės srovės linijos tyrimas (8)

  Užduotis: Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. Bendroje koordinačių sistemoje nubraižyti gautų priklausomybių U2, ΔU, P1, P2, η=f(I) grafikus. Iš bandymo duomenų apskaičiuoti linijos varžą Rl ir jos ilgį l. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-03-23
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (6)

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Darbo tikslas: Išmokti oscilografu nuimti signalų oscilogramas ir tirti per¬einamuosius procesus paprasčiausiose grandinėse. Išsiaiškinti stačiakampių impulsų diferencijavimą ir integravimą RC ir RL grandyse. Nustatyti jose ryšį tarp grandžių dažninių amplitudės charakteristikų ir signalų integravimo bei diferencijavimo procesų. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių išėjimo įtampų ir dažninių amplitudės charakteristikos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-03-01
 • Planko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos spektro (3)

  Laboratorinis darbas Nr. 20. Tikslas: susipažinti su difrakcinio monochromatoriaus veikimo principu ir nubrėžti jo dispersijos kreivę; rasti Planko konstantą. Priemonės. Pagrindinė darbo formulė. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-02-28
 • Pn sandūrų talpų tyrimas (6)

  Laboratorinis darbas Nr. 7. Darbo tikslas: Išsiaiškinti pn sandūros barjerinės ir difuzinės talpų prigimtį, išnagrinėti, nuo ko, kaip ir kodėl jos priklauso. Atlikti barjerinės talpos eksperimentinius tyrimus. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-02-28
 • RC ir RL grandžių dažninių charakteristikų tyrimas (7)

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Darbo tikslas: Išmokti matuoti paprasčiausių keturpolių dažnines amplitudės charakteristikas. Ištirti RC ir RL grandžių dažninių amplitudės charakteristikų (DACh) priklausomybę nuo elementų parametrų. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių išėjimo įtampų ir dažninių amplitudės charakteristikų lentelės. Laiko pastoviųjų skaičiavimas. RL grandinės laiko pastovioji. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-03-01
 • Slopinamųjų virpesių tyrimas spyruokline svyruokle

  Laboratorinis darbas Nr. 8. Tikslas: išmatuoti spyruoklės tamprumo koeficientą k, slopinamųjų svyravimų logaritminį dekrementą λ, slopinimo koeficientą β ir svyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidos. Mūsų atveju iš formulių. Darbo išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-02
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po