Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektrono specifinio krūvio nustatymas magnetronu (7)

  Darbo tikslas: Susipažinti su elektronų judėjimu elektriniame ir magnetiniuose laukuose, nustatyti elektrono specifinį krūvį. Darbo priemonės. Pagrindinės darbo formulės. Prietaisų lentelė. Rezultatų lentelė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-08-27
 • Entalpijos nustatymas

  Darbo tikslas: Nustatyti aliuminio (Al) entalpijų reikšmes. Standartinės entalpijos. Entalpijos lydymosi temperatūroje kai būklė dar kieta. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Išvados.
  Cheminiai elementai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-08-27
 • Galvaniniai elementai (4)

  Darbo tikslas: apskaičiuoti galvaninio elemento teorinę elektrovaros jėgą, parašyti galvaninio elemento anodinę ir katodinę reakcijas bei anodinę bei katodinę reakcijas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Galvaninio elemento elektrovaros jėgos nustatymas. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-08-27
 • Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (13)

  Darbo tikslas: Kundto metodu išmatuoti garso greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir molekulių laisvės laipsnių skaičių. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Paklaidų skaičiavimai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-08-28
 • Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (6)

  Darbo tikslas: Išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Paklaidų skaičiavimas. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-08-27
 • Kūno laisvojo kritimo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (7)

  Darbo tikslas. Išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-08-27
 • Laboratorinių darbų technika (5)

  Darbo tikslas: titravimu nustatyti medžiagos tirpalo koncentraciją, suvokti laboratorinių darbų techniką. Darbo eiga. Pagrindinės formulės. Bandymų duomenys ir rezultatų aptarimas. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-08-27
 • Laidininko specifinės varžos matavimas (3)

  Tikslas: Išmatuoti laidininke sudarytą įtampą ir tekančios srovės stiprį ir apskaičiuoti laidininko specifinę varžą. Priemonės. Bandymo eigas. Darbo pagrindinės formulės. Prietaisų lentelė. Rezultatų lentelės. Paklaidų skaičiavimas. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-08-27
 • Metalų korozija (11)

  Darbo tikslas: Ištirti su kokiomis medžiagomis vyksta metalų korozija ir užrašyti vykstančių reakcijų anodines ir katodines lygtis. Darbo eiga. Rezultatai. Geležies korozija įvairiuose elektrolituose. Cinkuotos alavuotos skardos korozija. Korozija, esant nevienodai aeracijai. Išvada.
  Cheminiai elementai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-09-15
 • Mokomosios praktikos ataskaita: viešbutis "Bija service"

  Įvadas. Bendras susipažinimas su įmone ir jos teikiamomis paslaugo. Mikro aplinka. Turistinė komercinė firma "Bija Service". Turizmo firmos teikiamų paslaugų kainos. Turizmo įmonės personalas ir jam keliami reikalavimai. Informacinių technologijų panaudojimas įmonės versle. Lankytojų aptarnavimas. Bendravimo su lankytojais formos. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Skatinimo sistema darbuotojams. Turistinės Firmos "Bija Service" SWOT analizė. Turistinės kelionės dokumentai. Kelionės sutarties sąlygos. Tyrimo turizmo įmonėje atlikimas. Anketų analizė. Išvados. Priedai (Anketa).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2008-08-27
 • Priverstinių svyravimų tyrimas (6)

  Darbo tikslas: išmatuoti priverstinių svyravimų amplitudės priklausomybę nuo priverčiamosios jėgos dažnio, nustatyti svyruoklės savųjų svyravimų dažnį, priverstinių svyravimų rezonansinį dažnį ir apskaičiuoti slopinimo koeficientą. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Paklaidų skaičiavimas. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-08-27
 • Profesinės praktikos ataskaita: AB "Hansabankas"

  Įvadas. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės veiklą reglamentuojantys norminiai aktai. Įmonės organizacinė struktūra. Finansinė ir buhalterinė tarnybos įmonėje. Banko veiklos vidaus kontrolė. Banko apskaitos politika. Bendrieji informacinių technologijų valdymo principai įmonėje. AB banko "Hansabanko" darbo užmokesčio principai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2008-08-25
 • Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (8)

  Darbo tikslas. Išmatuoti kūno (strypo su pasvaru) inercijos momentą. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-08-27
 • Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru (16)

  Darbo tikslas: optiniu pirometru išmatuoti įkaitinto kūno temperatūrą ir nustatyti Stefano-Bolcmano konstantą. Darbo priemonės. Pagrindinės darbo formulės. Prietaisų lentelė. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-08-27
 • Varžų matavimas Vitstono tilteliu (3)

  Tikslas: Išmatuoti rezistorių varžą Vilstono tilteliu ir patikrinti rezistorių nuoseklaus ir lygiagretaus jungimo dėsnius. Priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės darbo formulės. Rezultatų lentelės. Prietaisų lentelė. Paklaidų skaičiavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-08-27