Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Archajinė Graikija

  I dalis. Archajinė Graikija VIII-VI amžius pr.Kr. Ekonominis, politinis ir socialinis vystymasis (chronologija, ekonominiai ir socialiniai pakitimai, kolonizacija, pinigų radimasis, tironija). Terminas ir chronologija. Didžioji graikų kolonizacija. Kolonizacijos kryptys. Prekyba ir amatai. Naujų luomų atsiradimas. Politinių santvarkų įvairovė. Teorinės politinės minties užuomazgos. Tironija. II dalis. Archajinė Graikija: septyni senojo pasaulio išminčiai, pirmosios filosofinės mokyklos, religinė reforma ir misterijos, literatūra, architektūra: šventyklų tipai ir orderiai, skulptūra, keramika. Septyni senojo pasaulio išminčiai. Pirmosios graikų filosofinės mokyklos.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-08-05
 • Egėjo civilizacija. Kreta

  Egėjo civilizacija. Pagrindinės archeologinės radimvietės ir atradėjai. Kikladų salų kultūra. Tera (arba Santorinio) sala. Žemės drebėjimai. Atlantidos problema. Kretos (minojinė) kultūra. Egėjo civilizacijos raštas.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-08-13
 • Helenizmas (2)

  Aleksandro Makedoniečio užkariauta teritorija. Helenizmas datuojamas. Naujoji pasaulėvoka. Nuo polis prie cosmopolis. Žmonės prarado savo turėtą kaip piliečio svarbos jausmą, nes tapo ne patys sprendžiantys, bet kitų valdomi. Graikiškasis elementas. Statyba ir urbanistika. Graikų kultūros plitimas. Kultūros pobūdis. Aleksandrija. Biblioteka. Helenizmo menas.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-08-13
 • Imperatorių sudievinimas

  Imperatorių sudievinimas, būdingas Romos religiniam gyvenimui. Sudievinimas (divinatio). Imperatoriaus kultas. Ką iš tikro reiškė imperatoriaus kultas? Papildomi pavyzdžiai. Cezaris. Augustas. Tiberijus. Kaligula. Klaudijaus politika. Neronas. Imperatoriaus kulto plitimas valdant Flavijams. Religinė Antoninų politika. Naujos imperatoriaus kulto formos valdant Severams. Visų imperatoriaus kulto formų vystymesi svarbus buvo Romos armijos, pagrindinio šio kulto nešėjo provincijose, vaidmuo.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-08-13
 • Klasikos laikai: Atėnų Aukso amžius

  Periklio aukso amžius. Atėnų topografija ir kultūrinis gyvenimas. Periklis. Optimistinė pasaulėžiūra. Kalokagatija. Sportas (gimnazionai, palestros). Simpoziumai. Filosofija. Istorija. Medicina. Drama. Ritualinė apeiginė kilmė, žanro sinkretiškumas, mitologinė tema. Teatrinių renginių organizavimas. Teatrai ir jų statyba. Tragedija: Aischilas. Sofoklis. Euripidas. Architektūra. Akropolis. Skulptūra. Mironas. Polikletas. Feidijas. Terminai ir sąvokos. Chrisoelefantinė. Gimnazionai. Kalokagatija. Kosmosas. Logografas. Simpoziumas.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-08-12
 • Lietuvių tautodailė

  Įvadas. Liaudies meno samprata. Liaudies meno ryšys su profesionaliuoju menu. Lietuvių liaudies meno ornamentas ir simboliai. Geometrinis ornamentas. Augalinis ornamentas. Zoomorfinis ornamentas. Antropomorfinis ornamentas. Dangaus kūnų (Soliarinis) ornamentas. Religinis ornamentas. Lietuvių liaudies architektūra. Lietuvių liaudies gyvenamųjų patalpų interjeras ir baldai. Interjeras. Baldai. Lietuvių liaudies buitinių daiktų dekoravimas. Verpimo ir audimo įrankiai. Indai maistui gaminti, laikyti, vartoti. Lietuvių liaudies keramika. Puošyba. Lietuvių liaudies tradiciniai memorialiniai paminklai ir jų skulptūra. Medinių memorialinių paminklų tipizacija. Pagražinimo elementai ir ornamentas. Krikštai. Stogastulpiai ir koplytstulpiai. Kryžmiški kryžiai. Koplytėlės. Kryžių statymo papročiai. Akmeniniai memorialiniai paminklai. Skulptūra. Lietuvių liaudies grafika ir tapyba. Grafika. Tapyba. Lietuvių liaudies metalo dirbiniai. Geležinės paminklų viršūnės. Geležiniai kapų kryžiai. Kiti geležies dirbiniai. Popieriaus karpiniai. Karpinių paplitimas, pobūdis, raida. Karpymo technika. Karpinių raštai. Lietuvių liaudies margučiai. Margučių puošyba. Verbos. Žaliava. Verbų ornamentai ir formos.
  Dailė, kursinis darbas(90 puslapių)
  2008-08-13
 • Makedonija (2)

  Aleksandras. Tolerancija Rytų kultūrai ir papročiams. Graikiškos kultūros skleidimas. Filosofija. Kinikai. Hedonistai. Epikūras. Stoicizmas. Etika. Skeptikai.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-08-13
 • Mito vaidmuo ir vieta antikiniame pasaulyje

  Mito vaidmuo ir vieta antikiniame pasaulyje. Mitinio mąstymo specifika. Mito genezė. Mito poreikis? Mitas kaip ideologija. Mitas kaip filosofija. Mitas ir filosofija. Mitas kaip kūryba. Metrodoras. Euhemeras. Mito dialektika ir struktūra. Mitinio mąstymo specifika.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2008-08-13
 • Oficialioji Lietuvos dailė: Tapyba 1956-1980 metais

  Nuo ideologizacijos gniaužtų prie psichologizavimo. Laikotarpis nevienalytis. Augustinas Savickas. Vincentas Gečas. Permainos 1960-1980 metų tapyboje. Dominuojantys 7 dešimtmečio dailės bruožai. Jono Švažo kartos tapyba. Jonas Švažas. Aloyzas Stasiulevičius. Silvestras Džiaukštas. Vincentas Gečas. Vladas Karatajus. Vytautas Ciplijauskas. Sofija Veiverytė.
  Dailė, konspektas(8 puslapiai)
  2008-08-11
 • P. Kornelis "Sidas"

  Tragiškumo samprata Pjero Kornelio (Pierre Corneille) dramoje "Sidas".
  Visuotinė literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2008-08-13
 • Peloponeso karai

  Karų pradžia. Archidamo karas 431-421 metais prieš Kristų. Antroji Peloponeso karų dalis 421-404 metai. Sicilijos ekspedicija. Dekelėjos karas. Oligarchija Atėnuose. Kintančių hegemonijų laikas. Spartos hegemonija.
  Visuotinė istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-08-13
 • Postmodernistinės dalės atsiradimas Lietuvoje: XX amžiaus dailės pokyčiai

  Naujoji dailė. Internacionalizacijos ir lokalizacijos procesai. Kas pasikeičia mene? Kaip reikėtų į jį žiūrėti ir kokiais kriterijais vertinti? Kriterijai, kuriuos naudojame vertindami šiuolaikinį meną. Šiuolaikinis meno kūrinys įdomus kontekstuose. Grupė Post Ars (Robertas Antinis, Česlovas Lukenskas, Aleksas Andriuškevičius) Kokiomis idėjomis, kokiu turiniu papildė Lietuvos meną grupė Post-Ars? Atskiri Post Ars narių kūriniai. Eglė Rakauskaitė.
  Dailė, konspektas(9 puslapiai)
  2008-08-11
 • Romos kultūros helenizacija

  Helenizacijos pradžia. Valstybės teritorija buvo padalinta į 8 provincijas. Helenizacija, apimanti visas kultūros sritis. Romėnų skilimas į dvi grupes: romėniškosios senovės šalininkai (Markas Porcijus Katonas) ir helenofilai (Polibijus, Panaitijas, Poseidonijas). Romos miestas ir graikų kultūra. Romėniškumas kaip modelis. Romėniškoji laikysena.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2008-08-11
 • Troja. Trojos karas – mitas ir istorija

  Troja. Trojos karas ir istorija. Troja VI amžiuje. Troja VII amžiuje. Trojos sugriovimas. Troja turėjo strateginę reikšmę Mikėnų kultūrai, nes saugojo prekybos ir mainų kelius į rytus. Trojos karas ir mitas. Terminai ir sąvokos. Achajai. Machija.
  Visuotinė istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2008-08-11
 • Viešosios kalbos parengimas

  Viešosios kalbos parengimo formos. Paties oratoriaus parašyta kalba. Logografo parašyta kalba (kito asmens parašyta kalba). Konspektas. Laisvas konspektas. Tezės. Planas. Kalbai sakyti galima pasirinkti vieną iš keturių būdų. Būdų pasirinkimą lemia kalbos tikslas. Teksto skaitymas. Sakymas atmintinai. Laisvas sakymas. Improvizavimas. Viešosios kalbos parengimo logika. Pakylos baimės konstruktyvus panaudojimas. kalbos rengimo etapus. Pristatymo planavimas ir parengimas. Rezultatyvaus pasisakymo parengimo planas. Pranešimo turinio numatymas. Plano sudarymas. Pristatymo pradžios ir pabaigos frazių įsiminimas. Pasisakymo repetavimas. Pristatymo pateikimas. Pranešimo įvertinimas. Patarimai. Apibendrinimas. Taikomieji pratimai. Tyrimo įgūdžių lavinimas.
  Lietuvių kalba, konspektas(13 puslapių)
  2008-08-11
 • XIX amžiaus dailė

  Romantizmas XIX amžiaus pirma pusė. Franciskas Goja (Francisco Goja). Teodoras Žeriko (Theodore Gericault). Viljamas Terneris (Joseph Mallord William Turner). Realizmas XIX amžiaus vidurys. Giustavas Kurbė (Gustave Courbet). Impresionizmo dailė XIX amžiaus pabaiga. Eduardas Manė (Edouard Manet). Klodas Monė (Claude Monet). Edgaras Dega (Edgar Degas). Postimpresionizmas XIX amžiaus pabaiga-XX amžiaus pradžia. Polis Sezanas (Paul Cezanne). Vincentas van Gogas (Vincent van Gogh). Polis Gogenas (Paul Gauguin).
  Dailė, konspektas(9 puslapiai)
  2008-08-05