Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendravimo proceso organizavimas

  Bendravimo proceso organizavimas. Kokia bendravimo (komunikacijos) sąvokos esmė? Kokios bendravimo proceso sudėtinės dalys? Kokios žmogaus savybės brandinamos bendravimo proceso metu? Kas sudaro bendraujančiųjų tarpusavio sąveiką? Kokie bendravimo proceso etapai? Apibūdinkite pagrindinius bendravimo lygius. Apibūdinkite asmeninių ir tarpasmeninių santykių esmę. Kokie trys dalykinio bendravimo organizaciniai aspektai? Kokia atsiskleidimo esmė ir kokios tos pokalbio rūšies priežastys? Apibūdinkite draugystės ir meilės svarbą tarpasmeniniuose santykiuose. Pateikite socialinę ir psichologinę grupių klasifikaciją. Kokie grupių ir komandų skirtumai? Apibūdinkite grupės darną ir žmonių bendravimo joje suderinamumą. Kokie tarpasmeninių santykių grupėje ypatumai? Apibūdinkite lyderiavimo sąvoką. Kokie pagrindiniai lyderių stiliai, kokios jų savybės? Pakomentuokite lyderiavimo stilių būdingiausius septynis bruožus. Apibūdinkite svarbiausias lyderiavimo teorijas. Kuo ypatingi charizmatiniai lyderiai? Dalykinio bendravimo rūšys. Pokalbių, susirinkimų, organizavimas. Kas sudaro žodinio (verbalinio) bendravimo esmę? Paminėkite ir pakomentuokite perduodamo pranešimo keturias dalis. Apibūdinkite pasiruošimo viešam pasisakymui reikalavimus. Kas sudaro efektyvios kalbos svarbiausius veiksnius? Kokia viešųjų pasisakymų sandara? Kokios ryškiausios viešųjų kalbų klaidos? Kokie pokalbio telefonu etiketo ypatumai? Paminėkite kokybiškų dalykinių laiškų svarbiausius bruožus. Kokie reikalavimai atsakomiesiems laiškams? Kokie derybų (pokalbių) etapai ir jų ypatumai? Apibūdinkite pasiruošimo dalykiniams pokalbiams (deryboms) svarbiausius etapus bei pakomentuokite juos. Pateikite ryškiausių pašnekovų apibūdinimus ir galimus elgesio su įvairiais partneriais būdus. Apibūdinkite svarbiausias nuostatas, kad pašnekovas būtų patenkintas pokalbiu. Kokie argumentavimo metodai? Kokie dialogo prieštaravimo metodai? Kokie prieštaravimo laiko variantai ir kada jie vartotini? Apibūdinkite pokalbio pabaigos uždavinius. Į ką būtina atkreipti dėmesį organizuojant susirinkimus? Kokie svarbiausi konferencijos organizavimo darbai? Paminėkite konferencijos posėdžių etapus ir apibūdinkite jų darbus. Kokios parlamentinio darbo taisyklės naudojamos konferencijose. Kokius vizitus ir priėmimus naudoja verslininkai? Kokie vizitų organizavimo programos darbai? Apibūdinkite priėmimo vadybos dešimtį darbų. Kas nurodoma ruošiant kvietimus priėmimui? Koks pristatymo ir prisistatymo etiketas? Kas nerašytina tarnybinėje vizitinėje kortelėje? Kuo skiriasi kalba nuo tosto. Kokios naudotinos stalo kortelės. Kokios naudojamos ryšių su žiniasklaida formos? Apibūdinkite rašytinės informacijos žiniasklaidai veiksnius. Kokios spaudos konferencijos ir interviu rengimo taisyklės? Kokia garsinio pašto, vaizdo konferencijų ir telekomunikacijos susirinkimų nauda? Kaip suprantame proksemiką, haptiką, okuletiką ir kinetiką? Kokie yra tarpasmeninės erdvės zonos atstumai? Paminėkite etiškos laikysenos, rankų paspaudimo, moralaus žvilgsnio, šypsenos ir veido mimikos aspektus.
  Kita, špera(12 puslapių)
  2010-08-27
 • Civilinės saugos priemonės įmonėje: siuvykla UAB "Omniteksas"

  Trumpa įmonės charakteristika. Drabužių siuvykla UAB "Omniteksas". Pavojaus šaltiniai įmonėje susidaryti ekstremaliai situacijai. Pavojingos medžiagos ir jų kiekiai. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir jų trumpa charakteristika. Pavojingi statiniai. Galimos avarijos ir jų charakteristikos. Informacijos apie buvusias avarijas. Avarijų prevencija. Saugos tarnyba. Darbuotojų mokymas. Saugos dokumentacija. Apsaugos ir blokavimo įtaisai. Avarijų likvidavimo priemonės. Pranešimo apie avariją. Likvidavimo pajėgos. Gaisro gesinimo būdai. Kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės. Evakuacijos. Pasiūlymai.
  Sauga, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-29
 • Komunikacijos pagrindai

  Kanceliarinė kalba ir raštvedyba. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Dokumentų rekvizitai. Dokumentacijos planas ir bylų formavimas. Bylų tvarkymas. Dokumentų perdavimas į įstaigos archyvą. Teisės aktų įforminimas. Tvirtinamų dokumentų įforminimas (organizacinių). Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas. Dalykiniai laiškai. Kiti dokumentai.
  Komunikacija, špera(19 puslapių)
  2010-08-27
 • Lietuvių vestuvių apeigos ir papročiai

  Įvadas. Vestuvių reikšmė. Piršlybos. Piršlybų etapų ir apeigų reikšmė. Mergvakaris. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(12 puslapių)
  2008-10-29
 • Lietuvos valstybės ir visuomenės raida (3)

  Visuomenės samprata. Visuomenės požymiai. Sistemos ir organizacijos sampratos. Visuomenės struktūra. Visuomenės elementai. Materialinė-gamybinė visuomenės sfera. Privati nuosavybė. Kapitalo sampratos ir žmogus. Dvasinė visuomenės gyvenimo sfera. Socialinė visuomenės gyvenimo sfera. Politinė visuomenės gyvenimo sfera. Politinė visuomenės sfera. Politinė valdžia. Valstybės kilmės teorijos. Lyderių kilmės teorijos.
  Lietuvos istorija, špera(4 puslapiai)
  2008-07-23
 • Mikroekonomika (89)

  10 uždavinių. Gamybos galimybių ribotumas ir pasirinkimas. Ribotumas ir pasirinkimas. Sandorio kaštai. Rinkos paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Gamybos kaštų minimizavimas trumpuoju laikotarpiu.
  Mikroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-10-28
 • Modernioji visuomenė

  Korporacinių veikėjų atsakomybė. Fizinių asmenų atsakingi veiksmai. Socialinė korporacijos atsakomybės kilmė. Vidiniai pokyčiai ir korporacijos atsakomybė. Kas yra socialinė atsakomybė. Kas sudaro korporacijos "vidų". Pokyčiai valdymo struktūroje: atstovavimas darbuotojams. Pokyčiai valdymo struktūroje: atstovavimas išoriniams interesams. Vidiniai korporacijos pokyčiai, apimantys atstovų paskatas. Socialiai atsakingos investicijos. Mokesčių įstatymai ir socialinės normos. Išsisukinėjimo problemos ir korporacijos atsakomybė. Korporacijos atsakomybė: apibendrinimas. Kokia korporacijos sąvoka geriausia fiziniams asmenims. Naujos kartos naujoje socialinėje struktūroje Šeimos ir korporacijos konfliktas. Pajamų paskirstymas vaikams naujoje socialinėje struktūroje. Naujosios socialinės struktūros pasekmės socialiniam kapitalui. Empirinės socialinio kapitalo, skirto jaunuoliams, stygiaus pasekmės. Tiesioginis dviejų socialinių struktūrų poveikis naujajai kartai. Visuminis asmuo prieš struktūrą, kurią sudaro vaidmenų segmentai. Pirmapradžių korporacinių veikėjų interesai dėl vaikų. Tikslingų korporacinių veikėjų interesai dėl vaikų. Interesų, su kuriais susiduria vaikai ir jaunuoliai, pusiausvyra. Interesų konfliktai dėl vaikų auginimo. Kultūrų konfliktas ir laisvės bei lygybės problemos. Šeimos interesai, kitų interesai ir išorinių poveikių problemos. Sociologijos santykis su socialiniais veiksmais naujojoje socialinėje struktūroje.
  Sociologija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-11-21
 • Praktikos ataskaita: siuvimo įmonė UAB "Omniteksas"

  Įvadas. Susipažinimas su siuvimo įmone. Įmonės aprašymas. Įmonės asortimentas. Įmonės padalinių ir procedūrų aprašymas. Užsakymų priėmimas. Pirkimai. Sukirpimas. Siuvimas. Gatavos produkcijos rūšiavimas, pakavimas, sandėliavimas. Kokybės ir aplinkos apsaugos sistema.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2008-07-23