Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atominės elektrinės (3)

  Summary (anotacija). Įvadas. Tikslas. Pasaulio branduolinė energetika. Europos šalių branduolinė energetika. Prancūzija. Rumunija. Rusija. Slovakija. Slovėnija. Suomija. Švedija. Šveicarija. Ukraina. Vengrija. Vokietija. Reaktorių tipai, jų veikimai ir charakteristikos. BWR (boiling water reactor). BWR (boiling water reactor). PWR (pressurised water reactor). CANDU (canada deuterium uranum). VVER (water water energy reactor). RBMK (reactor of high power of the channel). EPR (European pressurized reactor). Ignalinos atominė elektrinė. Ignalinos atominė elektrinė. Ignalinos atominės elektrinės tikslas ir paskirtis. Bendra informacija. Reaktoriaus konstrukcija. Radiacinė apsauga. Panaudoto branduolinio kuro saugojimas. Nauja atominė elektrinė (NAE). Černobylio atominės elektrinės katastrofa. Problemos. Išvados.
  Inžinerija, referatas(36 puslapiai)
  2008-06-06
 • Dalykinė komunikacija (7)

  Dokumentų valdymo ir dokumento sąvoka. Dokumentu unifikavimas. Dokumentų valdymo sąvoka ir reikšmė valdymo organizavimui. Dokumento sąvoka ir atliekamos funkcijos. Veiklos dokumentų klasifikavimas. Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas. Įstaigos veiklos dokumentų įforminimas. Bendrieji OTD dokumentų sudarymo reikalavimai. Dokumentų elementai (rekvizitai). Dokumento sudarytojo pavadinimas. Įstaigos duomenys. Specialioji žyma. Priedo žyma. Dokumento gavimo registracijos žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Gauto dokumento nuoroda. Dokumento sudarymo vieta. Adresatas. Rezoliucija. Dokumento tvirtinimo žyma. Dokumento tekstas. Parašo rekvizitas. Dokumento suderinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Kopijos tikrumo žyma. Dokumentų blankai. Dokumentų priedai ir išrašai. Organizacinė tvarkomoji dokumentacija. Įstaigos rengiami ir įstaigos siunčiami dokumentai. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimas. Dokumentų indeksavimas. Dokumentų priėmimas ir išsiuntimas. Dokumentų užduočių vykdymas, vykdymo kontrolė dokumentacijos planas ir bylų formavimas. Bylų nomenklatūra ir formavimas. Dokumentacijos planas ir bylų formavimas. Dokumentų saugojimo terminų rodyklės pakeitimai. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės. Dokumentų valdymo ir dokumento sąvoka.Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų pasirašymas. Veiklos dokumentai. Teisės aktai. Informaciniai dokumentai. Įstaigos siunčiami dokumentai. Įstaigos rengiami dokumentai. Gyvenimo aprašymas. Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimas. Dokumentų registravimas. Dokumentų priėmimas ir išsiuntimas.
  Komunikacija, konspektas(11 puslapių)
  2009-04-22
 • Gamtonaudos sąvoka ir gamtos išteklių valdymo metodai, tikslai bei uždaviniai

  Įvadas. Gamtonaudos valdymo principas. Gamtonaudos sąvoka ir aplinkos ištekliai. Išsenkantys, neatsinaujinantys energijos ištekliai, jų valdymas ir antrinis perdirbimas. Atsinaujinantys ištekliai. Antrinio panaudojimo išteklių valdymas. Teršalų kontrolės ekonomika. Gamtonaudos valdymas Lietuvoje. Gamtonauda ir aplinkosauga ūkinėje veikloje. Pagrindiniai gamtonaudos politikos principai. Ekonominės gamtonaudos priemonės. Gamtonaudos ir aplinkosaugos valdymo sistema Lietuvoje.
  Ekologija, referatas(19 puslapių)
  2010-06-01
 • Įmonės įkūrimas: sportinės aprangos siuvimas KŪB "ModaSport"

  Įvadas. Valdomo verslo šakos ir įmonės aprašymas. Verslo šakos ir įmonės samprata. Pasirinkto verslo šakos esmė. Įmonės idėja, misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai pirkėjai, klientai ir konkurentai. Gaminami gaminiai, parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pagrindimas: motyvacija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir pareigų aprašymas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-11-19
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: draudimo įmonė "ERGO"

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis teorine medžiaga ištirti "ERGO" kompanijos verslo riziką ir jos mažinimo galimybes. Apie ERGO. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Skolų ir nuosavybės – ilgalaikio mokumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Investicijų pelningumo analizė. Augimo rodikliai. Įmonių veiklos rizikos. Kokybinė ERGO rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2010-06-01
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (16)

  Įvadas. Gamybos planavimo uždavinys. Grafiškas gamybos planavimo uždavinio sprendimas. Dualaus uždavinio grafiškas sprendimas. Išteklių šešėlinės kainos. Transporto uždavinys. Pradinio plano radimas mažiausios kainos metodu. Optimalaus plano radimas potencialiu metodu. Naujo plano sudarymas – pirmas pakeitimų ciklas. Naujo plano sudarymas – antras pakeitimų ciklas. Naujo plano sudarymas – trečias pakeitimų ciklas. Naujo plano sudarymas – ketvirtas pakeitimų ciklas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-11-19
 • Kiekybiniai sprendimų metodai: gamybos uždavinys

  Įmonė gamina dviejų rūšių pyragus – paprastą obuolių ir obuolių su slyvomis. Pelnas už 20 kg obuolių pyrago su slyvomis yra 400 Lt, paprasto obuolių pyrago - 300 Lt. Turimi ištekliai - 8 mašinų darbo valandos, 10 nekvalifikuotų žmonių darbo valandos, 6 kvalifikuotų žmonių darbo valandos ir 3 kg slyvų. Kiek reikia gaminti abiejų rūšių pyragų, kad pelnas būtų maksimalus? Tikslo funkcija. Apribojimai. Atsakymas. Excell pagalba išspręstas uždavinys. Dualus uždavinys. Šešėlinės kainos.
  Statistika, uždavinys(5 puslapiai)
  2009-11-20
 • Kiekybiniai sprendimų metodai: gamybos uždavinys UAB "Dvarčionių keramika"

  Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį: atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti grafiškai dualų uždavinį. Nustatyti išteklių "šešėlines" kainas ir aprašyti gautus rezultatus. Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį (m=3, n=4). Išvada. Priedai (3 psl.)
  Statistika, uždavinys(13 puslapių)
  2009-11-19
 • Kiekybiniai sprendimų metodai: gamybos uždavinys UAB "Orfis"

  Gamybos ir transporto uždaviniai. UAB "Orfis" gamina daug įvairių statybai skirtų mišinių. Sudaryti ir ištirti gamybos planavomo uždavinį: Sudaryti ir išspręsti grafiškai gamybos planavimo uždavinį (m≥3, n=2); atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti grafiškai dualų uždavinį. Nustatyti išteklių "šešėlines" kainas ir aprašyti gautus rezultatus. Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį (m=3, n=4). Išvada.
  Statistika, uždavinys(10 puslapių)
  2009-11-19
 • Kiekybiniai sprendimų metodai: transporto uždavinys

  Įmonė užsiima šokoladų gamyba. Turime 3 sandėlius A1, A2 ir A3, kuriuose yra atitinkamai 180, 160 ir 94 vienetų šokolado plytelių. Jas reikia išvežioti į 4 parduotuves, esančias Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei Alytuje. Į kiekvieną iš šių parduotuvių reikia nuvežti atitinkamai 86, 118, 120 ir 110 šokolado plytelių. Uždavinio tikslai – sudaryti tokią pervežimo programą, kad būtų: Mažiausios transportavimo išlaidos; Patenkinti visų taškų poreikiai;Visos sandėlių atsargos išvežtos. Tikslo funkcija. Apribojimai. Pradinio plano radimas mažiausios kainos metodu. Baziniai kintamieji. Optimalaus plano radimas potencialiu metodu.. Įvertinimų sigma γ ij apskaičiavimas. Pirmasis planas. Baziniai kintamieji. Antrasis planas. Baziniai kintamieji. Trečiasis planas. Baziniai kintamieji. Ketvirtasis planas. Baziniai kintamieji. Penktasis planas. Baziniai kintamieji. Šeštasis planas. Baziniai kintamieji. Optimali tikslo funkcijos reikšmė yra. Optimalus pervežimo planas.
  Statistika, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-11-20
 • Mikroekonomika (100)

  Mikroekonomikos namų darbas. 1–5 variantas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kuris iš šių išteklių yra mažiausiai ekonomiškai ribotas? Jei pasiūla ir paklausa didėja, tai? Tarkime, kad Jūs esate atsakingas (-a) už transporto paslaugų tiekimą ir norite padidinti pajamas. Jei viešojo transporto paslaugų paklausos elastingumas kainai lygus 0,64, kokia geriausia strategija? Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis teigia, kad prekės ribinis naudingumas mažėja, kai? Gamybos funkcija parodo gamybos apimties ir? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai. K ir L šalys turi tokias X ir Y prekių gamybos galimybes? 1 pav. pateikta viščiukų paklausa ir pasiūla. Užpildykite 1 lentelę, parodydami pasikeitusių rinkos sąlygų poveikį pusiausvyros kainai ir kiekiui. Rūkaliaus tabako gaminių paklausą rodo lygtis Q = 20/P. Kiek pinigų jis išleidžia rūkalams? Koks jo tabako gaminių paklausos elastingumas? Ką patartumėte vyriausybei, siekiančiai apriboti rūkymą? Atsakymą pagrįskite. Vartotojas stengiasi maksimizuoti bendrąjį naudingumą pirkdamas obuolius, žuvį ir dešrą. Dabar vartotojo išlaidos yra tokios, kad ryšys tarp kainos ir kiekvienos prekės vieneto naudingumo pateiktas 2 lentelėje? Žemiau išvardytos įvairios prekės. Šalia nurodykite, ar šios prekės yra vartojamosios prekės (VP), ar gamybos priemonės (GP), ar šių prekių pobūdis priklauso nuo to, kas ir kokiems tikslams jas naudoja, t.y. jos turi dvejopą paskirtį (DP).
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-22
 • Mikroekonomika (101)

  2 –5 variantas. Parinkite teisingą atsakymą: Kurie iš šių kaštų yra spėjami (netiesioginiai)? Netobuloji konkurencija yra, jei. Grynai monopolinė firma gauna pelną ilguoju laikotarpiu, nes. Kuris bruožas labiausiai skiria oligopoliją nuo kitų rinkos struktūrų? Monopolinė konkurencija. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai: Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 18 Lt, 30 Lt, 60 Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą? Įmonės monopolininkės produkto paklausa apskaičiuojama pagal lygtį P = 50 – 2Q. Gamybos ribiniai kaštai yra pastovūs ir sudaro 30 Lt. Raskite monopolininkės pelną maksimizuojančią produkto kainą ir gamybos apimtį. Kokia kaina ir kokia gamybos apimtis būtų, jeigu įmonė veiktų tobulosios konkurencijos rinkoje? Pastoviųjų kaštų nėra. Firma gamina nedidelius automobilius. 1 lentelėje pateikti automobilių gamybos kaštai ir kaina, kai yra skirtingos gamybos apimtys. Tarkime, kad Jūs vadovaujate monopolinės konkurencijos firmai, kurios gaminamos produkcijos paklausos kreivė P = 20 – 2Qx. Firmos ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 8 Lt. Pastoviųjų kaštų nėra.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-23
 • Mikroekonomika (102)

  3-5 variantas. Parinkite teisingą atsakymą. Pagrindinė priežastis, dėl kurios žmonės dirba, yra. Profsąjungų tikslas nėra. Pajamos, kurias gauna finansinio kapitalo savininkai, vadinamos. Lorenco kreivė rodo. Išorės naudą teikiančios prekės visuomeninė ribinė nauda. Ar teisingi tokie teiginiai. Pratimai. Paveiksle pavaizduota tobulos konkurencijos darbo rinka nesant išorinio poveikio. Koks pusiausvyros darbo užmokestis, kokia pusiausvyros užimtumo apimtis? Kokia faktinė pusiausvyros užimtumo apimtis, jei minimalus darbo užmokestis W1? Kokia faktinė pusiausvyros užimtumo apimtis, jei minimalus darbo užmokestis W3? Koks skirtumas tarp paklausos ir pasiūlos kiekio nustačius W3 minimalų darbo užmokestį? Užpildykite lentelę. Paveiksle pavaizduota tobulos konkurencijos darbo rinkos, kurioje nėra išorinio poveikio, pasiūla ir paklausa. Koks pusiausvyros atlyginimas? Koks pusiausvyros užimtumas? Kokios darbo pajamos tobulos konkurencijos darbo rinkoje? Kokios kitų veiksnių pajamos? Tarkime, kad įkuriama profsąjunga, kuri nustato OM atlyginimą. Koks tada užimtumas? Kokios darbo pajamos? Kokios kitų veiksnių pajamos? Kokie efektyvumo nuostoliai? Tarkime, kad firma yra monopsonistė darbo rinkoje. Koks bus užimtumas? Kokį atlyginimą mokės monopsonistas? Kokie efektyvumo nuostoliai? Ariamos žemės nuomos paklausą rodo lygtis Q=3000–3N, o pasiūla lygi 1200 ha. Ekonomikos padėtis šalyje pagerėjo, todėl padidėjo žemės paklausa: bet kuria kaina jos nuomotų 300 ha daugiau. Kaip pasikeitė žemės nuomos mokestis ir žemės kaina, jei palūkanų norma padidėjo nuo 6 iki 7. Paveiksle pavaizduota tobulos konkurencijos skolinamųjų lėšų rinka, kai nėra išorinio poveikio. Tarkime, kad firma, veikianti tobulos konkurencijos rinkoje, teršia aplinką. Lentelėje pateikti privatūs ir visuomeniniai kaštai.
  Mikroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-23
 • Savižudybės (13)

  Įžanga. Įžanga. Savižudybė. Požiūriai ir pozicijos įvairių. Laikotarpių skirtingose gyvenimo srityse. Savižudybė kaip psichologijos objektas. Savižudybė kaip sociologijos objektas. Savižudybė kaip filosofijos objektas. Savižudybė krikščionybėje. Savižudybė Deividas Hiumas (Davido Hume) pasaulietinėje etikoje. Savižudybė Imanuelio Kanto etikoje. Savižudybė Spinozos etikoje. Savižudybė Hėgelio etikoje. Mano nuomonė. Išvados.
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2008-06-06
 • Sprendimų paramos sistemų įvairovė

  Įvadas ir apibrėžimų įvairovė. Sprendimų paramos sistemos – kas tai? Sprendimų paramos sistemų tikslai, vadybinės funkcijos ir technologijos. Sprendimų paramos sistemos organizacijose. Sprendimų paramos sistemos poreikis. Sprendimų paramos sistemos ir jų modeliai. Sprendimų paramos sistemų klasifikacija. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-06-06
 • Strateginis valdymas: tarptautinė draudimo grupė "ERGO"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti tarptautinės ERGO grupės strateginį auditą, nustatyti, ar organizacijos strategija yra efektyvi ir pateikti specifines rekomendacijas kaip ją patobulinti. Apie įmonę. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. PEST analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matricą. Vidinės aplinkos analizė.Finansinė analizė. Investicijų pelningumo rodikliai. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. SSGG analizė ir SPACE matrica. SSGG anlizė. SPACE matrica. Išvados ir pasiūlymai. Referatas ir PowerPoint pristatymas (26 skaidrės).
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2010-06-01
 • Tarptautinė privatinė teisė (8)

  Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Tarptautinės privatinės teisės vienodinimas. Tarptautinės prekybos teisė (lex mercatoria). Tarptautinės komercinės sutartys. Jungtinių tautų konvencija dėl tarptautinių prekių pirkimo – pardavimo sutarčių. Tarptautinių krovinių vežimo keliais konvencija (CMR).
  Teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2010-06-02
 • Valstybių palyginimas: Vokietija ir Prancūzija

  Referatas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. Prancūzija ir Vokietija. Valstybių apibrėžimai. Prancūzija ir Vokietija. Geografija. Prancūzija ir Vokietija. Populiacija. Prancūzija ir Vokietija. Valdymas ir valdžia. Prancūzija ir Vokietija. Ekonomika. Prancūzija ir Vokietija. Komunikacijos. Prancūzija ir Vokietija. Kultūra. Prancūzija ir Vokietija. Istorija. Išvados. Lentelė (7 psl.). PowerPoint pristatymas (17 skaidrių).
  Regioninė geografija, referatas(20 puslapių)
  2008-06-20
 • Veiklos valdymo praktika: UAB "AJS spaustuvė"

  Namų darbas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. Organizacijos apibrėžimų įvairovė. Apie įmonę. Produktai. Gaminimo technologija. Produkto gamybos mąstai. Energijos šaltinis. Stacionarumas. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos darbuotojai. Organizacijos produktas ir jo charakteristikos. Produkto gaminimo gaviniai. Gavinių virtimo produktu technologinės operacijos. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas. Veiklos skatinimas. Veiklos kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-26
 • Verslo vadybos fakulteto reklama: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU)

  Įvadas. Darbo tikslas – pasirenkant vieną iš reklamos rūšių, paruošti darbą, kuris reklamuotų VGTU Verslo Vadybos fakultetą. Darbo pristatymas. Darbo kūrimo procesas. Tyrimo statistika. Apklausoje dalyvavo 53 abiturientai iš dviejų sostinės mokyklų. Koks reklamos plakatas patrauktų Jūsų dėmesį? Ar nulemtų Jūsų apsisprendimą stoti į universitetą tai, kad jį baigė įžymus žmogus? Kokios informacijos tikitės gauti reklaminiame plakate? Kas Jums svarbu stojant į universitetą? Kuo remiantis rinksitės tam tikrą specialybę? Priedas (anketa).
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-06-01
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po