Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Alergija maistui

  Įvadas. Kas tai yra alergija maistui? Kokie yra pagrindiniai alergijos maistui simptomai? Ką daryti pastebėjus pirmuosius alergijos požymius? Mėginiai maisto produktų sukeliamai alergijai diagnozuoti. Jei sergate maisto produktų sukeliama alergija. "Geri" ir "blogi" maisto produktai. Kodėl reikia žinoti apie alergiją maistui, jei sergame bronchine astma? Kaip išvengti alergijos maistui?
  Ligos ir traumos, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-26
 • Antikinio pasaulio istorija

  Senovės Graikijos ekonomika V - IV amžius pr. Kr. Bendrosios pastabos. Žemdirbystė. Amatai Graikijoje. Prekyba Graikijoje. Romos istorijos štrichai. Romos miestas karalių laikais. Romos respublikos laikų karinių žygių charakteristika. Romos imperijos periodas. Romėnų visuomenė ir jos valdžia. Romėnų teisinės minties pasiekimai. Lotynų kalbos istorija. Prenesto sagties įrašas.
  Visuotinė istorija, konspektas(14 puslapių)
  2008-05-24
 • Įgūdžiai. Jų formavimasis

  PowerPoint pristatymas. Įgūdis. Įgūdžių formavimosi dėsningumai. Įgūdžių formavimosi etapai. Įgūdžių rūšys. Motorinių įgūdžių formavimosi kreivė. Intelektinių įgūdžių formavimosi kreivė. Sensomotorinių įgūdžių formavimosi kreivė. Objektyvūs netolygaus įgūdžių formavimosi veiksniai. Subjektyvūs netolygaus įgūdžių formavimosi veiksniai. Pratybų kreivė "plato". Įgūdžius formuojančių pratybų pobūdis. Įgūdžių sąveika. Interferencijos tipai. Sėkmingos įgūdžių formavimosi sąlygos.
  Raidos psichologija, pristatymas(15 )
  2008-05-25
 • Socialinė psichologija (16)

  Socialinės psichologijos objektas, reikšmė, tikslai ir uždaviniai, ryšiai su kitomis psichologijos šakomis ir kitais mokslais. Socialinė psichologija. Socialinės psichologijos objektas. Socialinės psichologijos tikslai ir uždaviniai. Socialinės psichologijos ryšiai su kitomis psichologijos šakomis. Socialinės psichologijos ryšiai su kitais mokslais. Socialinės psichologijos reikšmė. Socialiniai poreikiai. Socialiniai vaidmenys. Nuostata. Socialinė nuostata. Nuostatų savybės. Nuostatų rūšys. Nuostatų funkcijos. Nuostatų formavimas. Nuostatų formavimosi būdai. Socialinės psichologijos metodai. Sociometrija. Referentometrija. Stebėjimo metodas. Socialinė grupė. Bendravimo psichologija. Bendravimas. Bendravimo procesas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės Aš vaizdas formos. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Verbalinė komunikacija. Efektyvaus kalbėjimo sąlygos. Konfliktai. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konfliktiškų asmenybių tipai. Konfliktų sprendimo strategijos. Grupės samprata, jos apibrėžtys socialinėje psichologijoje. Grupės funkcijos. Grupių tipologijos. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Grupės struktūros plotmės. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderių tipologijos. Lyderių funkcijos. Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje. Paklusimo tyrimai socialinėje psichologijoje.
  Socialinė psichologija, konspektas(26 puslapiai)
  2008-05-26
 • The Labour Market

  Darbas anglų kalba. Darbo rinka. Contents. Introduction. Labour Unions are Established. Strikes and lockouts. The Functionaries are Coming. The Public Sector. The Rights of Employees. Wage Settlements in Practice. Wage Growth and Competitiveness.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-24
 • Užsienio investicijos Lietuvoje (6)

  Įvadas. Užsienio investicijos. Užsienio investicijų samprata. Užsienio investicijų teorijos. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Investicinis klimatas ir jį lemiantys veiksniai. Užsienio investicijos Lietuvoje. Užsienio investicijos Lietuvoje: esamos situacijos analizė. Tiesioginės užsienio investicijos. Materialinės investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje problemos. Užsienio investicijų skatinimas ir apsauga Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-05-25
 • Valstybinis ekonominis reguliavimas

  Istorinės ūkio formos, jų charakteristika. Skirtingas valstybės vaidmuo jose. Centralizuotai reguliuojamas ūkis (planinis). Valstybinio ekonomikos reguliavimo samprata. Valstybės vaidmuo ekonomikoje - teorinių požiūrių raida. Fiziokratizmas. Klasikinė politinė ekonomika. Adamas Smitas. Marksizmas. Neoliberalai. Valstybės vaidmuo ekonomikoje – ekonominių politikų raida. Margaret Tečer ekonominės politikos bruožai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Reigano vykdyta politika nuo 1981 metų. Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikoje (1918-1940). Valstybės vaidmuo ekonomikoje po Antrojo pasaulinio karo. Tarptautinės prekybinės organizacijos (PPO). Jos veiklos principai, funkcijos ir įtaka Lietuvos ekonominei politikai ir verslui. Tarptautinės finansinės organizacijos. Jų principai, funkcijos ir įtaka ekonominei politikai. Valstybės ekonominės politikos tikslai. Rinkos ekonomikos funkcionavimo prielaidos. Rinkos ekonomikos ribotumas ir valstybės vaidmuo. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje ir krašto savivaldos lygio įvertinimas. Valstybinio ekonominio reguliavimo priemonės. Valstybinio ekonominio reguliavimo objektai ir subjektai. Visuomeninės gėrybės.
  Mikroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2008-05-25
 • Valstiečių gyvenimas Senojo Testamento laikais

  Įvadas. Valstiečio šeima ir namai. Šeima ir religija. Žemės nuosavybė. Gyvenimas kaime. Žemdirbystė. Auginamos kultūros. Auginami gyvuliai. Žemdirbio metai. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-24
 • Verslo pradžios vadovas

  PowerPoint pristatymas. Jūs ir jūsų idėjos. Jūs. Kas jūs esate? Jūsų verslą lemiantys veiksniai. Tikėtina, kad verslas pasiseks, jei atitiks šiuos tris kriterijus. Idėjų atrankai tinka du būdai. Kaip nustatyti kainą. Analizuokite savo produkto vietą tarp kitų ir atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus. Kainos nustatymo rekomendacijos. Keletas patarimų kaip tapti rinkos lyderiu. Trys pagrindinės priežastys, kodėl jūsų kainodara galėtų būti artima žemutinei ribai. Rinkos dalis. Šiai strategijai būdingi pavojai. Draudimas. Verslui svarbios yra šios draudimo rūšys. Privalomojo draudimo rūšys. Neprivalomojo draudimo rūšys. Draudimas jums ir jūsų šeimai. Pinigų verslui surinkimas. Kiek pinigų? Pradedant veiklą jums prireiks pinigų. Pinigai: kokios rūšies jūs norite? Skolintojai ir investuotojai. Patarimai, kaip pristatyti savo planą. Mokesčiai. Apskaičiuojant įmonės apmokestinamąjį pelną, iš pajamų. Ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų, nustatytų Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, pavyzdžiai. Veiklos išlaidos. Išlaidų, kurios gali būti priskirtos veiklai, sąrašas. Kiti mokesčiai, kuriuos turite sumokėti. PVM (pridėtinės vertės mokestis). Kaip veikia PVM sistema. Kas turi registruotis kaip PVM mokėtojai? Koks PVM dydis? Kaip apskaičiuojamas PVM?
  Vadyba, pristatymas(43 )
  2008-05-25
 • Verslo pradžios vadovas (2)

  Jūs ir jūsų idėjos. Jūs. Jūsų idėjos. Kaip nustatyti kainą. Kainų ribos. Kainos nustatymas. Draudimas. Privalomas draudimas. Kitos draudimo rūšys. Draudimas jums ir jūsų šeimai. Pinigų verslui surinkimas. Pinigai. Skolintojai ir investuotojai. Mokesčiai. Kada turite mokėti pajamų mokesčius. Kaip apskaičiuoti pajamų mokesčius. Veiklos išlaidos. Dirbančiųjų savarankiškai nuostoliai. PVM (pridėtinės veiklos mokestis). Kaip veikia PVM sistema. Kas turi registruotis kaip PVM mokėtojai?
  Vadyba, referatas(30 puslapių)
  2008-05-25