Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai, jų parama Lietuvai

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Kas tai? Kodėl atsirado struktūriniai fondai? Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos tikslai. Pirmasis plėtros tikslas – spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu. Antrasis plėtros tikslas – kurti daugiau geresnių darbo vietų. Trečiasis plėtros tikslas – plėtoti socialinę sanglaudą. Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategija. 1 prioritetinė kryptis. Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei. Žmonių pritraukimas ir išlaikymas darbo rinkoje. Aktyvesnis mokymasis visą gyvenimą. Aukščiausios kvalifikacijos darbo jėgos plėtra. Efektyvesnis viešasis administravimas. 2 prioritetinė kryptis. Konkurencinga ekonomika. Didesnis verslo produktyvumas, sudarant palankesnę aplinką inovacijoms ir smulkiajam bei vidutiniam verslui. Didesnė aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamoji dalis. Efektyvi ekonominė infrastruktūra. 3 prioritetinė kryptis. Gyvenimo kokybė ir sanglauda. Vietos potencialo panaudojimas. Kokybiškos ir prieinamos viešosios paslaugos. Geresnė aplinkos kokybė. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama Lietuvai 2007–2013 metais procentais. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos paskirstymas tarp investicinių sričių. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-12-18
 • Įmonės organizacinė struktūra ir valdymas

  Verslo organizavimo referatas. Įvadas. Darbo tikslas – ištirti, išanalizuoti įmonės organizacines struktūras ir įmonių valdymą, taikyti teorines žinias nagrinėjant praktinius klausimus. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės organizacinis projektavimas. Darbo vietų projektavimas. Įmonių organizacinis valdymo struktūros ir jų parinkimo motyvai. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organizacinės struktūros. Valdymo specifika priklausomai nuo įmonės teisinės formos. Funkcijų delegavimas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2010-09-16
 • Marijampolės apskrities visų ūkių bulvių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas

  Žemės ūkio statistikos ir prognozavimo kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai. Bulvių statistinės analizės metodai bei būdai. Bulvių statistinė analizė. Bulvių plotų statistinė analizė. Bulvių derliaus statistinė analizė. Derlių lemenčių veiksnių analizė. Bulvių derlingumo statistinė analizė. Bulvių augimo rezultatų prognozavimas. Bulvių plotų prognozavimas. Bulvių derliaus prognozavimas. Bulvių derlingumo prognozavimas. Išvados. Priedai (11).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2010-10-28
 • Oligopolinės rinkos bruožai

  Įvadas. Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Oligopolijos esmė. Oligopolinės rinkos struktūros tipai. Oligopolinės rinkos savybės. Oligopolijos požymiai. Įėjimo į oligopolinę šaką barjerai. Oligopolinės kainos nustatymas. Suokalbiai. Susitarimų nepatvarumas. Laužta paklausos kreivė. Laužtos paklausos kreivės įtaka ribinėms sąnaudoms ir pajamoms. Kainų lyderis. Duopolija. Oligopolinių firmų elgsenos modeliai. Cournot modelis. Stackelberg pusiausvyra. Oligopolinės rinkos struktūros efektyvumas. Išvados. Išnašos.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-05-22
 • Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei (3)

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Ūkininko Erlicko mokamų mokesčių valstybei ir savivaldybei literatūros apžvalga. Ūkininko Erlicko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei. Ūkininko Erlicko mokami mokesčiai valstybei. Ūkininko Erlicko mokami mokesčiai savivaldybei. Išvados ir pasiūlymai
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-03-03