Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 3 rašiniai anglų kalba

  Christmas and New Years days. Festivals. Easter. Fools Day. Valentine’s Day. My Day and Future Plans.
  Kita, rašinys(3 puslapiai)
  2010-06-17
 • Art Nouveau Prahoje

  Art Nouveau stilius. Prha. Prahos architektūrai būdinga. Interjeras. Vienas įspūdingiausiu Art Nouveau pavyzdžių - "Europos viešbutis".
  Architektūra ir dizainas, konspektas(3 puslapiai)
  2010-06-30
 • Auditas (21)

  PowerPoint pristatymas. Audito atsiradimas, raida, reikšmė. Audito atsiradimas, raida, reikšmė. Vidaus audito samprata, poreikis. Vidaus auditas skirstomas į rūšis. Pagal veiklos sritis vidaus auditas skirstomas. Pagal atlikimo dažnumą. Pagal atlikimo laiką vidaus auditas skirstomas. Pagal apimtį vidaus auditas skirstomas. Pagal kitas rūšis vidaus auditas skirstomas. Vidaus audito sritys. Veiklos efektyvumas. Pagrindiniai vidaus audito uždaviniai. Vidaus audito samprata, poreikis. Svarbiausios tarptautinės vidaus audito organizacijos. Lietuvos vidaus audito sistemos kūrimo pradžia. Teisinė aplinka. Standartai. Vidaus audito profesinės praktikos standartai. INTOSAI audito standartai. Tarptautiniai ir Nacionaliniai standartai. Kiti dokumentai. Vidaus audito nauda ir jo kuriama pridedamoji vertė.
  Auditas, pristatymas(40 )
  2010-06-30
 • Bauhaus

  Staatliches Bauhaus. Bauhauzas - tai mokykla. Bauhauzo stilius architektūroje.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(4 puslapiai)
  2010-06-30
 • Ekonomikos rašiniai anglų kalba

  Darbas anglų kalba. Ekonomikos temaktika paruoštos kalbėjimo temos. The capital market. People and money – two essential ingredients of business. Take overs. Stocks and shares. Bonds. Advantages of debt financing over equity financing. Long term government bonds. Methods of payment in foreign trade. Instrument of payment. Money as a medium of exchange. A written word in business. How to write a good business letter. Commercial correspondence. Types of business letters. Telephone calls. Telephone tactics. National stock exchange. Business success and failure. Functions of the bank of Lithuania. Banking industry. Public finance. Personal finance. Futures, options, swaps. Banks and their services. Buying and selling money. Giving a bank loan. Types of bank accounts. Bank’s profit. Interest. How did banks develop? What is the bank note? List the 6 quantities of a good coinage. Success and failure of the business A bank is a safe place to keep your money The main functions of every bank Functions of the bank of Lithuania. How to choose and to open a bank account? Borrowing money from a bank. The transfer. Swift. Types of cheques.
  Anglų kalba, rašinys(19 puslapių)
  2010-06-17
 • Įmonių finansai (5)

  PowerPoint prisistatymai. Finansai. Finansų lygiai. Finansų sistema. Įmonių finansai. Įmonių finansų vieta Lietuvos finansų sistemoje. Pagal ekonominį turinį įmonių finansinių santykių visuma detalizuojama. Įmonių finansai. Įmonių finansai. Finansų valdymas padeda užtikrinti įmonės finansinį stabilumą. Finansų valdymas. Finansų valdymo funkcijos. Finansų vadovo vieta. Finansų vadovo vieta mažoje įmonės valdymo organizacinėje struktūroje. Finansų valdymo sprendimai. Taip pat finansų valdymo sprendimus galima skirstyti pagal jų reikšmę. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymui priskiriama. Įmonių organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinę ūkinę bendriją. Akcinė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Žemės ūkio bendrove. Valstybės įmonė. Europos bendrovė. Europos bendrovė gali būti kuriama keturiais būdais. Interesų grupių konfliktai. Tikslas maksimizuoti akcininkų naudą (turtą), kurį lemia įmonės akcijų kaina rinkoje. Finansinė terpė. Finansų rinkos. Finansų ir kredito rinka. Finansinės institucijos. Fondų birža. Pinigų vertė. Pinigų vertė: 1 išmokos būsima. Pinigų vertė: paprasto anuiteto būsima. Pinigų vertė: laukiamo anuiteto būsima. Pinigų vertė: 1 išmokos esama. Pinigų vertė: paprasto anuiteto esama. Pinigų vertė: laukiamo anuiteto esama. Pinigų vertė: nevienodų mokėjimų esama. Palūkanų normos. Palūkanų norma: Pavyzdys. Veiksniai, įtakojantys palūkanų normą.
  Finansai, pristatymas(78 )
  2010-06-30
 • Inkilai: gamyba ir kėlimas

  Pavasaris, grįžtantys paukščiai. Inkilas. Lentiniai inkilai. Kas tai yra? Iš ko susideda lentinis inkilas? Dažniausiai gaminamų lentinių inkilų matmenys. Inkilas varnėnui. Inkilas smulkiems paukščiams. Lentinio inkilo medžiagos. Lentinio inkilo technologija. Inkilų kėlimas.
  Dailė, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-02-23
 • Klasicizmas Europoje

  Klasicizmas apibūdina architektūros kryptį. Klasicizmas Prancūzijoje. Vokietijos klasicizmas. Klasicizmo laikotarpis. Skulptūra klasicizme. Taikomoji dailė ir baldų gamyba.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(4 puslapiai)
  2010-06-30
 • Konstrukcijų sistemos

  Laikančių konstrukcijų sistemos. Pagrindiniai laikantieji elementai. Konstrukcinių sistemų pažeidimai ir sprendimai. Vėjo poveikis į aukštutinius pastatus. Vėjo apkrovos (bendrai). Momentai. Konsoliniai pastatai. Apkrovos išorinėms sienoms. Deformacijos dėl temperatūrų skirtumo. Pastatų sistemos su nešančiais rėmais, karkasais ir laikančiomis sienomis. Standumo branduoliai. Karkaso elementai. Pastatas pastate. Diafragmos įtaka. Pastato elementai. Kolonos. Pamato taurė. Jungtys. Sijos. Perdangos. Aukštuminiai pastatų gelžbetoniniai surenkami ir monolitiniai karkasai. Metaliniai karkasai (rėmai, ryšiai, sijos, santvaros, kolonos ir temperatūrinės siūlės). Metalinės sijos. Sijų konstrukcijos. Kolonos. Santvaros. Rėmai. Arkos. Ryšiai. Medinės konstrukcijos. Konstukcijų schemos, jų įvairovės. Arkos. Rėmai. Paspyrinės konstrukcijos. Ryšių komponavimas. Kolonos. Armuotos klijuoto medžio sijos. Kupolas iš medinių sijų. Stambiaploščiai pastatai (konstrukcinės schema, karkasiniai, bekarkasiai, mazgai). Karkasiniai ir bekarkasiai pastatai. Erdvinės konstrukcijos. Kevalai. Klostės. Kabančios konstrukcijos. Membranos, stabilizuotos briaunomis. Erdvinės kryžminės (strypinės) konstrukcijos.
  Statyba, špera(8 puslapiai)
  2010-06-30
 • Palydovinė navigacija

  Globalūs laiko matavimo vienetai. Efemeridinis laikas. Neastronominis laikas. Palydovinėse navigacijos sistemos laikas ir sinchronizacija laike. Koordinačių sistemos, naudojamos palydovinės navigacijos sistemose. Navigacinės palydovų charakteristikos. Navigacinės palydovinės sistemos navigacinis uždavinys.
  Kita, konspektas(5 puslapiai)
  2010-06-30
 • Projekto vadybos teorija (2)

  Projekto sąvoka. Projekto charakteristikos. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto valdymo procesai. Projekto idėjos analizės struktūra. Projekto planavimo procesas. Projekto turinio planavimas. Struktūrinės dekompozicijos metodas. Planavimas pagal laiko parametrus. Kalendorinis planavimas. Gairių grafiko sudarymas. Atsakomybių paskirstymas. Darbų atlikimo trukmės nustatymas. Projekto trukmės mažinimas. Projekto įgyvendinamumo patikrinimas. Socialinės ekonominės aplinkos analizė. Apribojimų įvertinimas (vidiniai, išoriniai). Alternatyvų įvertinimas. Įkainojimas. Projekto kaina (išlaidos). Vertinimo metodai. Netikėtumai. Kainos – pelno analizė. Projektinio valdymo būtinumas. Projektų vadybą charakterizuojantys aspektai. Projekto kokybės valdymas. Techniniai kokybės užtikrinimo aspektai. Kokybės vertinimo metodai. Projektų kokybės valdymo tarptautinis standartas ISO 1006:1997 (E). Su strategija susijusių procesų kokybės valdymas. Projekto kokybei palankios aplinkos kūrimas. Sąveikos tarp procesų kokybės valdymas. Su projekto turiniu susijusių procesų kokybės valdymas. Su laikų susijusių procesų kokybės valdymas. Su išlaidomis susijusių procesų kokybės valdymas. Su ištekliais susijusių procesų kokybės valdymas. Su komunikavimu susijusių procesų kokybės valdymas. Su rizika susijusių procesų kokybės valdymas. Su pirkimais susijusių procesų kokybės valdymas. Projekto rizikos valdymas. Rizikos nustatymas. Rizikos analizė. Rizikos mažinimo priemonės. Pagrindiniai projekto uždarymo tikslai. Projekto auditas. Projekto audito procesas. Projekto audito turinys. Projekto darbo grupės pjūvis. Audito ataskaita. Projekto uždarymas. Projekto uždarymo procesas. Uždarymo plano įgyvendinimas. Darbo grupės įvertinimas. Darbo grupės nario ir projekto vadovo vertinimas. Projekto užbaigimo ataskaita. Projektų valdymas atsižvelgiant į ES (Europos Sąjungos) struktūrinių fondų nuostatas (įvadas). Struktūrinė parama 2007-2013 m. laikotarpiu (prioritetai). Bendrieji Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos teikimo principai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos finansuojamos Lietuvoje sritys. Europos Sąjungos (ES) remiami ir neremiami sektoriai. 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama pagal veiksmų programas. Projekto valdymo ciklo fazės pagal struktūrinių fondų metodologiją. Projektų paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti atrankos kriterijai. Gairės projektų rengėjams. Projekto rengimo nuoseklumas.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2010-06-30
 • Secesija pietų Vokietijoje. Miuncheno secesionas

  Secesija. Secesijos laikotarpis. Dizaino istorijos raida. Miuncheno Secesiono grupė. Secesinio stiliaus bruožai.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(4 puslapiai)
  2010-06-30
 • Skudučiai

  Skudučių istorija. Skudučių gaivinimas.
  Muzikos instrumentai, namų darbas(1 puslapis)
  2010-06-21
 • Technikos pasaulis

  Technologijos pasaulis. Technologija. Nauji išradimai: paštas, mobilūs telefonai, internetas. Pasaulio priklausomybė nuo šiuolaikinių technologijų.
  Lietuvių kalba, rašinys(2 puslapiai)
  2008-05-13
 • Technikos pasaulis (2)

  Technologizacija. Technologijos samprata. Technikos plėtra ir žmogaus poreikiai. Priklausomybė nuo technikos: psichologinė ir fizinė. Technologijų globalizacija.
  Lietuvių kalba, rašinys(2 puslapiai)
  2008-05-19
 • Tel Avivo Bauhauzas

  Bauhauzo mokykla. Tel Avivas – baltasis miestas. Tel Avivo Bauhauzo architektūrai ir interjerui būdingos savybės.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(3 puslapiai)
  2010-06-30
 • Vadyba (111)

  Pagrindiniai vadybos apibrėžimai: organizacija, vadybos objektas, subjektas, vadybos tikslas, proceso rezultatas. Situacinis vadybos pobūdis ir jos priklausomybė nuo organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos. Trys klasikinės organizacijos teorijos ir jų apibūdinimai. Trys klasikinės socialinės psichologinės vadybos teorijos ir jų apibūdinimas. Valdymo raida Lietuvoje: 1918-1940, 1940-1990, 1990-2004. Vadybinės situacijos bruožai šiandiena Lietuvoje; vadybos patirtis, jų siekiai, realizavimo galimybės. Organizacijos vidinė aplinka: tikslai, struktūra, technologija ir žmonės. Organizacijos išorinės aplinkos apibūdinimas, dinamiškumas, sudėtingumas, neapibrėžtumas. Socialinė atsakomybė, valdymo etika, kultūra ir multikultūra. Bendradarbiavimas, ryšiai ir priėmimas sprendinių valdyboje. Planavimo funkcija vadyboje: strateginis, praktinis ir operatyvinis planavimas. Strategijų įgyvendinimo planai: taktika, politika, procedūros ir taisyklės. Viską apimantis organizavimo funkcijos pobūdis: veiklos organizavimas, įgaliojimų formulavimas ir atsakomybė. Organizacinės valdymo struktūros ir jų apibūdinimas: linijinė, funkcinė ir matricinė struktūros. Aplinkos analizė ir įvertinimas, planuojant organizacijos darbą. Motyvavimas kaip valdymo proceso dalis: poveikis žmonių elgesiui ir pasitenkinimas darbu. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorija. Žmogaus elgesio reguliavimo teorija. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys darbo motyvavimą: individualių žmonių skirtumai, atliekamo darbo pobūdis ir aplinka. Vadovų asmeninės įtakos formos: pavyzdys, įstatymas, prievarta. Vadovavimo stiliai, situacijos ir efektyvumas. Kontrolės funkcija vadyboje, jos esmė, prasmė ir nauda. Kontrolės rūšys ir jų apibūdinimas:priešlaikinė, operatyvinė ir galutinė kontrolė. Trys tradiciniai vadybos metodai ir jų apibūdinimas. Šiuolaikinių vadybos metodų šeimos ir jų apibūdinimai. Pagrindinės ekonominės veiklos rušys ir jų apibūdinimas: gavyba, gamyba, aptarnavimas. Trys pagrindinai gamybos tipai ir jų apibūdinimai. Gamybos valdymo operacijų sistemos sudarymas. Mikro lygio svarbiausi veiksniai. Gamybos valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Kokybės valdybos raida ir visuotinės kokybės samprata. Gera vadybos praktika ir jos esmė siekiant konkuruoti Europos Sąjungos (ES) rinkoje.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2010-06-30