Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (9)

  Darbo tikslas – apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Darbo eiga. Sprendimas. Išvados.
  Elektronika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-06
 • Dienraščio telekomunikacijų tinklas: UAB "Po saule"

  Įmonė UAB "Po saule" užsiima dienraščio "Po saule" leidyba. Įvadas. Firmos apibūdinimas. Firmos ir jos telekomunikacijų tinklo priešistorė. Duomenys apie firmą. Duomenys apie darbuotojus. Teikiamos elektroninės paslaugos. Interneto svetainės struktūra. Mokamos elektroninės paslaugos. Elektroninių paslaugų privalumai. Informacinių ir telekomunikacinių paslaugos. vartojimo poreikio analizė. Informacijos srautai firmoje. Informacijos srautų analizė. Informacijos srautai firmos viduje. Informacijos mainai su išore. Duomenų bazės. Duomenų apsauga. Videokonferencinis ir audiokonferencinis ryšys. Informatikos ir telekomunikacinių priemonių parinkimas. Asmeninės ryšio priemonių parinkimas. Grupinio naudojimo priemonių parinkimas. Kitų įrenginių parinkimas. Tinklų parinkimas. Vidinio tinklo organizavimas. Tarpfilialinio ryšio sudarymas. Interneto ryšio prijungimas. Tinklų apkrovimas. Fiksuoto telefono ryšio abonentų sukuriama apkrova. Duomenų perdavimo technologijoms tenkama apkrova. Įrenginių numeracija. Ekonominiai skaičiavimai. Išlaidos už fiksuotą telefoninį ryšį. Išlaidos už pokalbius mobiliuoju ryšiu. Išlaidos už internetą. Išlaidos už duomenų perdavimą mobiliuoju ryšiu. Bendros mėnesio išlaidos telekomunikacijoms. Epilogas. Išvados. Priedai (10 psl.).
  Informatika, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2008-05-19
 • Duomenų surinkimo ir apdorojimo įtaisas (2)

  Įvadas. Tikslas – suprojektuoti mikroprocesorinį duomenų surinkimo ir apdorojimo įtaisą (DSAĮ). Duomenų surinkimo ir apdorojimo įtaisas (28 var.). DSAĮ skaičiavimas ir jo struktūrinė schema. Skaičiavimai. Kitų įrenginių nustatymai. Komponentų parinkimas. DSAĮ programuosime pagal žemiau pateiktą algoritmą. ASK keitimo pabaigos laukimo paprogramė. Vidurkio skaičiavimas, lyginimas su ribine reikšme, avarinio signalo išdavimas. Pagrindinės įtaiso valdymo programos tekstas C kalba. Įrenginio principinė schema. Periferinių įrenginių suderinimas pagal laiko diagramas. Lygiagretaus ryšio prievado 8255 laikinės diagramos. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-05-19
 • Dviejų lygių ventilių sistema su lyginiu pirmo lygio ventilių skaičiumi

  Atkartojimų technologija programų inžinerijoje. Įvadas. Analitinė dalis. Projektinė dalis. Individuali užduotis. Bendrinio komponento tekstas. Realizacija su metakalba Open PROMOL. Realizacija su metakalba JAVA. Komponento sąsaja. Komponento charakteristikos ir įvertinimas. Aprašų su skirtingomis metakalbomis palyginimas. Išvados. Priedai (13 psl.).
  Informatika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-04-28
 • Procesų valdymas realiuoju laiku

  Darbo užduotis: Nustatyti diskretinių reguliatorių derinimo parametrus (užrašyti paskaičiuotas reikšmes). Sudaryti diskretinės valdymo sistemos modelį naudojant MATLAB. Atlikti diskretinių valdymo sistemų analizę, naudojant P, PI ir PID valdymo algoritmus. (pateikti VIENĄ programą): Ištirti valdymo sistemų pereinamuosius procesus, kai duotoji valdomo kintamojo vertė pakeičiama šuoliškai. Rasti optimalius reguliatorių derinimo parametrus, leidžiančius gauti pereinamuosius procesus su maždaug 20% santykine dinamine nuokrypa (pateikti grafikus ir užrašyti, su kokiomis reguliatoriaus derinimo parametrų reikšmėmis tie grafikai gauti). Nustatyti pereinamųjų procesų kokybės rodiklius (parodyti grafike ir užrašyti skaitines reikšmes). Ištirti optimaliai suderintos valdymo sistemos su PI reguliatoriumi pereinamuosius procesus, kai sistemą veikia išorinis trikdys (+/- 10 % μ*x). Pateikti grafikus. Ištirti diskretizavimo žingsnio T0 dydžio įtaką diskretinės valdymo sistemos darbo kokybei. Padaryti išvadas. Nustatau diskretinių reguliatorių derinimo parametrus. Sudarau diskretinės valdymo sistemos modelį naudojant MATLAB. Atlikau diskretinių valdymo sistemų analizę, naudojant P, PI, ir PID valdymo algoritmus. Ištyriau diskretizavimo žingsnio T0 dydžio įtaką diskretinės valdymo sistemos darbo kokybei. Tai buvo įvykdyta, sumažinus (padidinus) kvantavimo taktą. Padidinto kvantavimo takto (0.01) grafikas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-12-02
 • Valiutinių ateities sandorių analizė

  Įžanga. Ateities sandorių samprata. Ateities sandorių rinkos ypatumai bei ištakos. Ateities sandorių esmė, pagrindiniai bruožai, rūšys bei charakteristikos. Ateities sandorių rinkos funkcionavimo mechanizmas. Išankstinių sandorių ir ateities sandorių palyginimas. Valiutinės rizikos valdymas valiutinėje ateities sandorių rinkoje. Apsidraudimas bei spekuliacija valiutinių ateities sandorių rinkoje. Valiutinių ateities sandorių biržos. Valiutinių ateities sandorių rinkos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Išnašos.
  Finansai, diplominis darbas(50 puslapių)
  2008-05-10