Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Hidrotechniniai statiniai

  Vandens pralaida. Betoninės gravitacinės užtvankos ant neuolinių pagrindų. Priešslenkstės. Slenksčiai. Galerijos. Risbermų paskirtis. Galiniai tvirtinimai. Arkinės užtvankos. Betoninės gruntinės užtvankos. Autonominės vandens pralaidos. Paviršinės vamzdinės vandens pralaidos. Giluminės vamzdinės vandens pralaidos. Vamzdinės vandens pralaidos su šachtiniais antgalviais. Vamzdinės vandens pralaidos su kaušiniais antgalviais. Vamzdinės vandens pralaidos su sifoninias antgalviais. Kanalų hidrotechniniai statiniai. Diafragminiai reguliatoriai. Akvedukai. Žuvininkystės tvenkinių vandens tiekimo sistema. Žuvininkystės tvenkinių vandens nutekėjimo sistema. Užtvankų vandens pralaidos. Žuvininkystės tvenkinių vandens nutekėjimo kanalas. Vandens išleistuvai. Upių vagotvarka. Krantinės. Upių vagotvarkos hidrotechniniai statiniai. Uždoriai.
  Statyba, špera(9 puslapiai)
  2005-10-07
 • Melioracija

  Melioracijos apibrėžimas, tipai ir rūšys. Melioracijos tikslai ir uždaviniai. Lietuvos gamtinės sąlygos. Dirvožemiai. Hidrografinis tinklas. Melioruotosios žemės. Žemių melioracija ir kraštovaizdžio kaita. Vandenspara. Areacijos zona. Dirvožemio poringumas. Dirvožemio hidrofizikinės savybės. Drėgmės rūšys. Vandens judėjimas dirvožemyje. Dirvožemio vandens balansas. Drėgmės pertekliaus priežastys. Automorfiniai ir hidromorfiniai dirvožemiai. Svarbiausias sausinimo tikslas. Sausinimo rėžimas. Sausinimo norma. Paviršinio ir požeminio vandens šalinimo tempai, garavimas. Sausinimo būdai ir priemonės. Garavimo intensyvinimas. Savitakis sausinimas. Sausinimo sistema. Vandens imtuvams keliami reikalavimai. Vagų hidrauliniai skaičiavimai. Drenažo privalumai ir trūkumai. Drenažo projektavimas. Drenavimo atstumas. Drenavimo gylis. Sausinimas paviršiniu būdu. Agrotechninė melioracija. Polderių skirstymas. Kultūrtechninė melioracija. Žemių rekultivavimas. Melioracijos įtaka aplinkai. Neigiamos melioracijos įtakos aplinkai mažinimo būdai. Priešerozinė melioracija. Priemonės prieš vandens eroziją. Priemonės prieš vėjo eroziją. Humusingo dirvožemio sluoksnio ir durpynų išsaugojimas. Vandenų apsaugos zonos. Gamtinės įvairovės komponentų renatūralizavimas. Drėkinimo būtinumas. Drėkinimo būdai.
  Žemės ūkis, špera(15 puslapių)
  2005-10-06
 • Miško politika

  Miško politika. Politikos samprata, sritys ir kryptys. Miškas. Miško masyvas. Miško funkcija. Miško žemė. Miško ūkio žemė. Miško įmonės žemė. Miško ūkis, miškininkavimas, miško įmonė. Miško politikos samprata. Miško politikos tikslai. Miško politikos veiksniai. Miško politikos struktūra. Miško teisinė politika. Bendroji miško valdymo politika. Miško formavimo politika. Miško turėjimo formos nustatymo politika. Miško funkcinės paskirties formavimo politika. Miško struktūros formavimo politika. Miško žemės ir miško naudojimo bendroji politika. Miško žemės naudojimo politika. Miško naudojimo politika. Miško auginimo politika. Miško techninė ir technologinė politika. Miško ekonominė politika. Miško socialinė politika. Miško inovacijų politika. Miško politikos formavimas. Miško politikos vykdymas ir organizavimas. Seim0 priimti teisės aktai, reguliuojantys miško ūkio santykius. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės priimti pagrindiai teisės aktai, reguliuojantys miško ūkio santykius. Miško tarnybos priimti teisės aktai. Miško teisė. Miško teisės samprata ir pagrindinės sąvokos. Lt miškas ir jo sudėtis. Miško turėjimo santykiai ir miško nuosavybė. Lietuvos Respublikos (LR) kompetencija miško santykių srityje. Ekonominis valstybinio miško ūkio reguliavimas. Valstybinė miško inventorizacija, miško apskaita, miško kadastras. Valstybinė miško kontrolė. Miško būklės monitoringas. Ūkinis miško valdymas. Miško ūkio organizavimas. Miškotvarkos projektai. Miško želdinimas, auginimas ir gerinimas. Miško apsauga. Miško naudojimas: naudotojai, naudojimo teisės suteikimas ir nutraukimas. Miško naudotojų pareigos ir teisės. Miško naudojimo rūšys. Medienos ruoša. Medienos ruošos dydis. Antrinių miško medžiagų ruoša. Šalutinių miško medžiagų ruoša. Miško naudojimas poilsio ir gydymo reikalams. Miško naudojimas objektų apsaugos reikalams. Miškų naudojimas gamtosaugos ir kultūriniams reikalams. Miško naudojimas moksliniams tyrimams ir mokymo reikalams. Miško naudojimas buvojimui miškuose. Miško naudojimas specialioms valstybės reikmėms. Miško teisės pažeidimų rūšys. Miško teisės pažeidimų ir teisės atsakomybės formos. Miškams ir aplinkai padarytos žalos atlyginimo taksos. Miškų ūkio valdymas. Valdymo, administravimo, vadovavimo, vadybos sampratos. Valdymo objektas, subjektas, dalykas, esmė ir reiškinys, turinys ir forma. Judėjimas, veikla, ūkinė veikla, miško ūkis kaip valdymo objektas. Pagrindinės sisteminio valdymo sąvokos. Valdymas ir ekonomikos dėsniai. Miškų ūkio valdymo dėsniai. Valdymo sistemos, jų kūrimo, funkcionavimo principai. Valdymo metodų sistema. Administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai valdymo metodai. Psichologiniai valdymo metodai. Teisiniai valdymo pagrindai ir metodai. Miško ūkio valstybinis ir ūkinis valdymas. Valdymo sistemos funkcijos ir funkcinės sritys. Valdymo sistemų struktūros. Miško įmonės organizacinė struktūra. Miško ūkio personalo sudėtis. Miško įmonės valdymo personalas. Miško įmonių valdymo personalo organizavimas. Miško ūkio valdymo priemonės. Valdymo procesas ir technologijos. Valdymo sprendimų klasifikacija. Valdymo sprendimo priėmimo, įforminimo, vykdymo ir kontrolės taisyklės. Dokumentikos ir raštvedybos pagrindai. Lietuvos miškų ūkio sistema. Miško kontrolės sistema. Miško kontrolės rūšys. Miško būklės kontrolė. Miško ūkio veiklos kontrolė.
  Žemės ūkis, špera(25 puslapiai)
  2005-10-07
 • Sveika mityba (5)

  Sveikos mitybos principai. Sveikos mitybos taisyklės. Mitybos rėžimas. Pagrindinės maistinės medžiagos. Baltymai. Riebalai. Angliavandeniai. Biologiškai aktyvios medžiagos. Vitaminai. Mineralinės medžiagos. Mineralai, makroelementai. Mikroelementai. Sveikos mitybos piramidė.
  Medicina, referatas(21 puslapis)
  2005-10-07