Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrojo apšvietimo įrenginio galios skaičiavimas

  2 namų darbas. 6 variantas. Duomenys: Gaminių sandėlis, Atspindžio faktoriai, Spalvų atgavos kokybė, Darbo trukmė. Lempos tipo nustatymas. Šviestuvo tipo nustatymas. Patalpos indekso nustatymas. Darbo paviršiaus santykinio galios tankio nustatymas. Visos patalpos lempų galios nustatymas. Didžiausio santykinio leistinojo atstumo tarp eilių ir iki sienos nustatymas. Patalpos planas ir šviestuvų išsidėstymas. Lempų naudojimo trukmė per metus. Per metus suvartojama elektros energija. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-09-21
 • Daugiagrandžiai krumpliniai mechanizmai

  Mechanizmų ir mašinų teorijos. 29 uždaviniai ir sprendimai. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį ir tarpašinius atstumus. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį u13 ir tarp-ašinį atstumą. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti sliekinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti krumpliaratinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti vediklio H ir krumpliaračio apsisukimų skaičių per minutę. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį (16).
  Mechanika, uždavinys(10 puslapių)
  2010-04-01
 • Diferencialinės lygtys (7)

  Rasti pirmos eilės diferencialinės lygties bendrąjį sprendinį. Rasti antros eilės diferencialinės lygties atskirąjį sprendinį, tenkinantį nurodytas pradines sąlygas. Raskite antros eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygties bendrąjį sprendinį. Įsistatome į lygtį. Su dvilypiu integralu rasti srities (S) plotą. Sritis ribojama kreivėmis. Randame kreivių susikirtimo taškų abscises. Apskaičiuokite dvilypį integralą.
  Algebra, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-05-23
 • Dujų specifinių šilumų radimas

  Darbo tikslas. Apskaičiuoti oro izochorinę specifinę šilumą. Teorinio pasirengimo klausimai. Aparatūra. Bandymo nr. 1 rezultatai. Bandymo nr. 2 rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-05-19
 • Funkcijos. Ribos

  Rasti iracionaliojo reiškinio ribas. Duota. Sprendimas. Raskite laipsninių rodiklinių funkcijų ribas Duota. Rasti ribą, pritaikius formules arba Lopitalio taisyklę. Duota. Rasti laipsninės rodiklinės funkcijos ribą. Duota. Apskaičiuoti funkcijos išvestinę. Duota. Rasti dviejų sudėtinių funkcijų išvestines ir diferencialus. Duota. Rasti funkcijos y=f(x) išvestinę taške c. Duota. Rasti laipsninės – rodyklinės funkcijos išvestinę. Duota. Sprendimas. Rasti neišreikštinės funkcijos išvestinę. Duota. Rasti išvestinę funkcijos, duotos parametrinės lygtimis. Duota. Sprendimas. Ištirkite funkciją ir nubraižykite šios funkcijos grafiką. Apibrėžimo sritis. Lyginumas. Asimptotės.
  Algebra, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-22
 • Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (12)

  Darbo užduotis: Taikant bangų interferencijos metodą, nustatyti garso greitį strype ir dujose. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-30
 • Harmoniniai svyravimai (2)

  Darbo užduotis. Nustatyti keturių svyravimo sistemų eksperimentinius ir teorinius tamprumo koeficientus. Tyrimas. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-30
 • Huko dėsnis (2)

  Darbo užduotis. Remiantis Huko dėsniu nustatyti spyruoklių tamprumo koeficientus bei ištirti guminės juostelės tamprumo savybes. Teorinė dalis. Huko dėsnis. Tamprumo jėga. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-27
 • Įmonės veiklos analizė: AB "Kalnapilio - Tauro grupė"

  Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti tos įmonės keliamus uždavinius, tikslus, misiją, užimamą padėtį rinkoje. Pasirinktos organizacijos istorija. Inovacijų kūrimas ir diegimas organizacijoje. Veiklos planavimas. Įmonės SSGG analizė. Stiprybės. Silpnybės. Grėsmės ir galimybės. Organizacijos išorės analizė. Žemėlapis. Valdymo struktūra. Vadovavimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Jo teisės. Administracija. Vadovavimo stilius. Kontrolė. Darbuotojų motyvavimo sistema organizacijoje. Darbo išteklių valdymas organizacijoje. Rinkodaros komplekso elementai. Organizacijos finansų sistema. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2010-09-22
 • Integralai (3)

  Uždaviniai su sprendimais. Apskaičiuoti neapibrėžtinius integralus. Apskaičiuoti apibrėžtinius integralus. Apskaičiuoti netiesioginius integralus arba įrodyti, kad jie diverguoja. Su apibrėžtiniu integralu rasti plotą srities, apribotos duotomis kreivėmis.
  Matematika, uždavinys(3 puslapiai)
  2008-05-09
 • Integralai (4)

  Išspręsti neapibrėžtinius integralus (20 uždavinių). Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus (2 uždaviniai). Apskaičiuokite netiesioginį integralą.
  Algebra, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-05-22
 • Kietumo matavimas Brinelio metodu (2)

  Darbo tikslas: išmokti matuoti metalų kietumą Brinelio metodu. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Darbo eiga.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-26
 • Kietumo matavimas Rokvelo metodu

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti metalų kietumą Rokvelo metodu. Darbo užduotis. Darbo eiga.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-26
 • Kietumo matavimas Vikerso metodu

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti metalų kietumą Vikerso metodu. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Teorinės dalies atsakymai. Darbo užduoties atsakymai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-26
 • Kietumo matavimas Vikerso metodu (2)

  Darbo tikslas: išmokti matuoti metalų kietumą Vikerso metodu. Teorinė dalis. Darbo užduotis.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-05-26
 • Konvekciniai šilumos mainai

  Rasti šilumos atidavimo koeficientą nuo karšto vandens vamzdžio sienelei. Rasti šilumos atidavimo koeficientą nuo vamzdžio sienelės orui. Rasti šilumos perdavimo koeficientą nuo karšto vandens per vamzdžio sienelę orui. Rasti šilumos srautą per vamzdžio sienelę.
  Klasikinė mechanika, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-05-19
 • Kumštelinis mechanizmas su smailiu slankiojančiu sekikliu

  Kumšteliniai mechanizmai. Mechanizmų ir mašinų teorijos savarankiškas darbas. Užduotis Nr. 1.8. Pradiniai duomenys: Sprendimas. Sekiklio kinematinių funkcijų grafikai. Pagrindinių dydžių nustatymas. Kumštelio teorinio profilio taškų koordinačių skaičiavimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-03-25
 • Kumštelinis mechanizmas su svyruojančiu sekikliu

  Kumšteliniai mechanizmai. Mechanizmų ir mašinų teorijos savarankiškas darbas. Užduoties Nr. 5.2. Pradiniai duomenys: Sprendimas. Sekiklio kinematinių funkcijų grafikai. Pagrindinių dydžių nustatymas. Kumštelio teorinio profilio taškų koordinačių skaičiavimas. Artėjimo fazė.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-03-25
 • Kūno inercijos momento nustatymas (2)

  Darbo užduotis. Nustatyti kūno inercijos momentą bei patikrinti Heigenso ir Šteinerio teoremą remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-27
 • Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas (2)

  Darbo užduotis. Nustatyti kūnų laisvojo kritimo pagreitį. Teorinė dalis. Sisteminės paklaidos. Atsitiktinės paklaidos. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatas. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-27
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po