Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apsauginio įžeminimo tyrimas (9)

  Darbo tikslas: Išmokti nustatyti įžeminimo ir savitąją grunto varžas. Priemonės. Laboratorinio darbo ataskaita. Įžeminimo įrenginio varžos skaičiavimas. Įžeminimo įrenginio varžos matavimas. Grunto savitosios varžos nustatymas. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-04-30
 • Asemblerinis programavimas (2)

  Kursinio darbo užduotis : Sukurti mano pačios nustatyto funkcionalumo programą, tenkinančią sekančius reikalavimus. Priemonės užduočiai įvykdyti. Programos funkcionalumo aprašymas. Atliktų programos testų pavyzdžiai. Išvados. Programos kodas LST failo pavidale.
  Programavimas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-29
 • Duomenų bazės (9)

  Duomenų bazių tipai, jų projektavimas ir keliami reikalavimai. Kategorijų vientisumas. Nuorodų vientisumas. Duomenų normalizavimas. Funkcinės priklausomybės. 1NF - pirma normalinė forma. 2NF - antra normalinė funkcija. Normalizavimo pavyzdys. Informacinės sistemos (IS). Informacinių sistemų kūrimo gyvavimo ciklo modeliai. Tradicinis informacinių sistemų (IS) kūrimo gyvavimo ciklas. Objektiškai orientuotas informacinių sistemų (IS) kūrimo gyvavimo ciklas Spiralinio modelio informacinių sistemų (IS) kūrimo gyvavimo ciklas. Informacinių sistemų kūrimas veiklos modelio pagrindu. Duomenų srautų diagramos. Pagrindinės organizacijos veiklos modeliavimas. Dalykinės srities koncepcinio modelio kūrimas. Sistemos projektavimas ir realizacija. Repozitorius - specializuota projekto duomenų bazė. Modeliavimas, analizė ir dalykinės srities reorganizacija. Koncepcinis dalykinės srities aprašymas. Priedų projektavimas. Priedų generatoriai.
  Programos, konspektas(26 puslapiai)
  2008-04-28
 • Duomenų bazių valdymas

  Įmonės veikla. Duomenų bazės schema. Skriptai (lentelių kūrimas ir užpildymas, apribojimų kūrimas, sekos). Šalys. Viešbučiai. Kelionių tipai. Transporto tipas. Kelionių pasiūlymai. Išvykos. Klientai. Tarpinė. Temp. Formos. Forma "Pagrindinė". Forma "Klientai". Forma "Įvedimas". Forma "Viešbučiai". Forma "Kelionės MODIF". Forma "Išvykos". Forma "Pasirinkimas". Išvados.
  Programos, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-04-30
 • Elektrofizika

  Elektros ir magnetinių grandinių sudėtinės dalys. Kvazistacionarinės elektros srovės. Elektroninių skaičiavimų mašinų kartos. Magnetinio informacijos užrašymo principas ir būdai. Cilindriniai magnetiniai kaupikliai. Plokštieji ir cilindriniai magnetiniai domenai. Cilindriniai magnetiniai domenai. Kietojo kūno energetinių juostų susidarymas. Kietųjų kūnų skirstymas pagal juostinį vaizdą. Puslaidininkiai. Kompiuterių elementinė bazė. Puslaidininkinis diodas. Fotodiodas. Fotoelementas. Tranzistoriai. Dvipolis tranzistorius. Lauko tranzistorius. Šviesos diodas. Puslaidininkiniai lazeriai. Optronai. Tranzistorių loginių schemų pavyzdžiai. Optinė atmintis. Holografinė atmintis. Magnetooptinė atmintis. Skystieji kristalai ir jų panaudojimas kompiuteryje. Lauko efektas. Termooptinis efektas su atmintimi. Plazminis ekranas. Lazerinė elektrofotografija. Lazerinio printerio veikimo principas. Feromagnetikų tipai. Jų savybės.
  Fizika, špera(12 puslapių)
  2008-04-30
 • Elektrono specifinio krūvio nustatymas (5)

  Tikslas: Susipažinti su vakuuminio diodo veikimu, ištirti diodo voltamperinę charakteristiką ir nustatyti elektrono specifinį krūvį. Priemonės. Darbo schema. Formulės. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-30
 • Feromagnetinio atminties elemento permagnetinimo tyrimas

  Tikslas: susipažinti su fizikiniais reiškiniais, vykstančiais magnetinės atminties elementų gamyboje naudojamose medžiagose; ištirti feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Histerizės kilpos parametrų ir ploto priklausomybė nuo dažnio. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-30
 • Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas (8)

  Darbo tikslas: išmatuoti gamybinių patalpų meteorologines sąlygas, susipažinti su sanitarinių normų reikalavimais, parenkant priemones meteorologinėms sąlygoms normalizuoti. Priemonės. Formulės. Darbo atskaita. Skaičiavimai. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-29
 • Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai (8)

  Darbo tikslas: susipažinti su gamybos triukšmu ir jo mažinimo būdais, nustatyti kai kurių triukšmo mažinimo priemonių efektyvumą. Priemonės. Formulės. Išmatuotas garso lygis yra 73 dBA. Gaubto efektyvumo nustatymas. Garsą izoliuojančio gaubto efektyvumo skaičiavimas. Grafikas. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-29
 • Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas (6)

  Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo tyrimas. Darbo tikslas: patalpos garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Priemonės. Darbo ataskaita. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo skaičiavimas. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-30
 • Jonizuojančioji spinduliuotė (6)

  Darbo tikslas: Nustatyti gama spindulių lygiavertės dozės galią; beta dalelių srauto tankį, spinduliuojantį nuo objektų paviršiaus; radionuklido 137Cs (cezio) savitąjį aktyvumą medžiagoje. Priemonės. Laboratorinio darbo ataskaita. Gama spindulių lygiavertės dozės galios matavimas. Radionuklido 137Cs (cezio) savitojo aktyvumo medžiagose matavimas. Su arbata. Išvados.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-29
 • Kalorijų skaičiavimas

  Atlikti savo asmeniškai gaunamos su maistu energijos ir išeikvojamos energijos tyrimą ir analizę. Fiksuoti ir apskaičiuoti gaunamos su maistu energijos kiekį. Apskaičiuoti trijų skirtingų paros laikotarpių energijos sąnaudas. Energijos sąnaudas miego metu. Energijos sąnaudas darbo metu. Energijos sąnaudas laisvalaikio metu. Pirma diena. Antra diena. Energijos sąnaudas miego metu. Energijos sąnaudas darbo metu. Energijos sąnaudas laisvalaikio metu. Energijos sąnaudas laisvalaikio metu. Išvados.
  Fiziologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-04-29
 • Kintamos elektros srovės galios ir fazių poslinkio matavimas oscilografu

  Tikslas: oscilografu išmatuoti išsiskiriančią elektros srovės galią ir fazių poslinkį tarp srovės ir įtampos kintamos elektros srovės grandinės dalyje. Priemonės. Metodika. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-04-30
 • Kompiuterio monitoriaus ekrano šviesinių ir spalvinių charakteristikų tyrimas

  Tikslas: Išmatuoti kompiuterio monitoriaus ekrano šviesines charakteristikas ir nustatyti spalvų koordinates. Atlikti matavimų rezultatų analizę. Priemonės: LumaColor™ II J18 fotoelektrinis kolorimetras ir J1810 jutiklis, universalu personalinis kompiuteris ir monitorius. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-04-30
 • Produkto darymo proceso valdymo praktika: darbo drabužių siuvimas ir pardavimas UAB "Oyster and Co"

  Įvadas. Valdymo struktūra. Teorinis valdymo modelis. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-29
 • Programavimas su asembleriu

  Darbo su asembleriu pradmenys. Segmento rūšys. Segmento registrai. Asemblerio komanda. Duomenų pseudooperatoriai. Pavyzdžiai. Programos transliavimas. Komandos. Darbo su displėjumi funkcijos. DEBUG. Programos mašininiais kodais įvedimas. Mašininės programos kodo segmento peržiūrėjimui. Duomenų nustatymas. Atminties dydžio nustatymas. A [Asemble] komanda. W (Write) komanda. Susipažinkime su DOS DEBUG programa.
  Programavimas, konspektas(9 puslapiai)
  2008-04-30
 • Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas (5)

  Tikslas: išmatuoti puslaidininkio termorezistoriaus varžos priklausomybę nuo temperatūros ir apskaičiuoti puslaidininkio, iš kurio jis pagamintas, aktyvacijos energiją. Priemonės. Bandymo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-30
 • Relaksacinių elektrinių virpesių tyrimas, naudojant joninius prietaisus

  Tikslas: Išsiaiškinti dujų elektrinio laidumo mechanizmus ir susipažinti su joninių prietaisų veikimo principu. Ištirti relaksacinius elektrinius virpesius, nustatyti nežinomą rezistoriaus varžą ir kondensatoriaus elektrinę talpą. Priemonė. Darbo schema. Formulės. Matavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-30
 • Verslo informatika (2)

  Užduoties tikslas: Išmokti naudotis MS Excel priemonėmis (sąrašai, grupavimas, filtravimas, suvestinės dinaminės lentelės) apdorojant surinktus anketų duomenis. Mokėti naudoti statistines funkcijas bei atlikti statistinius skaičiavimus. Naudojama programinė įranga: MS Office 97/2000/xp/2003 paketas. Užduotis skirta: Verslo vadybos ir prekybos vadybos studijų programų studentams. Darbo užduotis: Sugalvoti apklausos anketos 10 – 15 klausimų. Sugalvoti galimus atsakymus. Atsakymų skaičius turi būti nuo 200 iki 250. Galima naudoti duomenų kopijavimą. Naudojantis darbo aprašymu (žr. žemiau), atlikti nurodytas užduotis. Darbo aprašymas. Išvados.
  Vadyba, laboratorinis darbas(75 puslapiai)
  2008-04-29
 • Žmonių sauga (28)

  Darbų saugos įstatyminis reglamentas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Lietuvos Respublikos (LR) ir Europos sąjungos (ES) saugos ir sveikatos teisės aktai. Darbo ir poilsio laikas. Moterų ir jaunimo darbas. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos kontrolė ir partnerystė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo aplinka ir ergonomikos samprata. Kenksmingos medžiagos. Sandėliavimas, saugojimas ir darbas su jomis. Triukšmo šaltiniai ir charakteristika; poveikis žmogaus organizmui. Triukšmo mažinimas. Gamybiniai virpesiai. Vibracinė liga. Virpesių mažinimas. Jonizuojančioji spinduliuotė, poveikis žmogaus organizmui, apsauga. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Natūrali ir dirbtinė apšvieta.
  Sauga, špera(17 puslapių)
  2008-04-28
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po