Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Automobilių techninė eksploatacija

  Įvadas. Techninės priežiūros stoties technologinis skaičiavimas. Pradinių duomenų projektavimui parinkimas ir pagrindimas. Pagrindiniai techninės priežiūros stoties (TPS) rodikliai. TPS pajėgumo prognozavimas. TPS metinės darbų apimties skaičiuotė. Pagrindiniai techninės priežiūros stoties (TPS) rodikliai. Darbininkų kiekio skaičiuotė. Automobilių TP ir ER patalpos. Nestandartinio įrenginio aprašymas. Sraigto veržlės pavaros skaičiavimas.
  Mechanika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-06-23
 • Darbas su rezistoriais ir kondensatoriais

  Darbo tikslas: ištirti pateiktus rezistorius ir kondensatorius. Darbo priemonės. Darbo eiga. Atsakymai į klausimus.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-23
 • Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas (4)

  Darbo tikslas. Ištirti dielektrikų įvairiuose kondensatoriuose elektrinius nuostolius. Ištirti dielektrikų elektrinės talpos ir dielektrinių nuostolių priklausomybę nuo temperatūros. Darbo priemonės. Išvados. Atsakymai į klausimus.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-23
 • Elektrostatinio ir magnetinio laukų pakraščio reiškiniai

  Darbo turinys: Darbe tiriami plokščiųjų elektrostatinio ir magnetinio laukų pakraščio reiškiniai: elektrostatinio ir magnetinio laukų analizės metodais apskaičiuoti elektriniai ir magnetiniai srautai, kai neįvertinamas lauko linijų išsipūtimas elektrodų ir magneto polių pakraščiuose, palyginami su skaitiniais metodais kompiuteriu apskaičiuotais realių elektrostatinių ir magnetinių laukų srautais. Naudojama aparatūra. Pasiruošimas darbui. Plokščiojo kondensatoriaus elektrostatinio lauko skaičiavimas. Brėžinys.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-23
 • Garso greičio matavimas interferenciniu metodu (10)

  Tikslas: stovinčiosios bangos metodu išmatuoti garso bangos greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir nustatyti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymų eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Sprendimas. Paklaidų skaičiavimas. Darbo išvados.
  Kvantinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-06-23
 • Išorinės sienos temperatūrinė ir drėgninė būsena

  Pastatų šiluminės fizikos laboratorinis darbas. Užduotis: pagal duotus parametrus rasti išorinės sienos temperatūros ir drėgmės parametrus. Duota. Sprendimas. Drėkimas. Išvada. Džiūvimas. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-06-23
 • Lokomotyvų depo remonto darbų programos skaičiavimas

  Lokomotyvų skaičiaus, reikalingo duotiems darbams atlikti, nustatymas. Skaičiavimo duomenys. Priekiniai lokomotyvai. Keleiviniai lokomotyvai. Vidutinė paros, mėnesio, metinė bendra lokomotyvų depo ir atskirų lokomotyvų rida. Priekiniai lokomotyvai. Keleiviniai lokomotyvai. Techninių priežiūrų ir remonto programos skaičiavimas. Priekiniai traukiniai. Keleiviniai traukiniai. Techninių priežiūrų ir remontų programų duomenų lentelė. Lokomotyvų depo techninių priežiūrų ir remontų darbų apimties skaičiavimas. Darbuotojų skaičius, reikalingas techninių priežiūrų ir remontų programai atlikti.
  Mechanika, namų darbas(12 puslapių)
  2005-10-13
 • Magnetinės šerdies įtakos ričių induktyvumui ir kokybei tyrimas

  Darbo tikslas: ištirti magnetinės šerdies įtaką ričių induktyvumui ir kokybei. Darbo priemonės: ričių ir magnetinių šerdžių rinkinys, induktyvumo matuoklis. Darbo eiga. Išvados. Atsakymai į klausimus.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-06-23
 • Mechanika (6)

  Uždaviniai ir sprendimai. Statybos mašinų metinio darbo režimo skaičiavimas. Žemės darbų mašinų eksploatacinių rodiklių skaičiavimas. Žemės darbų mašinų ekonominių rodiklių skaičiavimas.
  Mechanika, uždavinys(8 puslapiai)
  2005-10-04
 • Puslaidininkių medžiagų tyrimas Holo efektu

  Darbo tikslas: ištirti galio arsenido bandinį Holo efektu, nustatyti Ga As laidumo tipą, pagrindinių krūvininkų tankį ir judrį. Darbo schema. Darbo eiga. Atsakymai į klausimus.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-23
 • Silicio plokštelės savitosios paviršinės varžos matavimas keturių zondų metodu

  Darbo tikslas: išmatuoti silicio plokštelės savitąją paviršinę varžą. Darbo schema. Darbo eiga. Išvados. Atsakymai į klausimus.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-06-23
 • Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle (17)

  Tikslas: išmatuoti spyruoklės tamprumo koeficientą k, slopinamųjų svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą, slopinimo koeficientą ir spyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-23
 • Statybos ekonomika

  Statybos rinka Europoje. Statybos vaidmuo Europos ūkio sistemoje. Statybos rinkos charakteristika. Statybos eksportas. Statybos reglamentavimas Europos Sąjungoje. Tarptautinės statybos organizacija Europoje. Įmonė kaip sistema. Įmonių rūšys. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Mažos įmonės. Vidutinio dydžio statybos įmonės. Didelės statybos įmonės. Ekonominis efektyvumas. Lokacinis efektyvumas. Technologinis ir dinaminis efektyvumas. Pareto optimumas. Monopolinė rinka. Oligopolinės ir monopolinės konkurencijos rinkos. Statybinės įmonės gamybos uždaviniai, marketingas, gamybos programa. Gamybos programa. Svarbiausi gamybos uždaviniai. Marketingas. Gamybos išlaidos. Gamybos pajėgumai. Gamybos produkcijos sudarymas. Kontraktai. Finansų programa. Pajamų ir įplaukų sąmata. Gamybos išlaidų sąmata. Savikaina. Amortizacija. Socialinė programa. Statybos darbuotojai. Gamybos organizavimas. Marketingas. Marketingo tipai ir jo aplinka. Rinkos ir marketingo tyrimai. Rinkos struktūros ir konkurencija. Prekė. Nauja produkto kūrimas. Kainos svarba marketinge. Investicijų efektyvumas. Statybos investicijų struktūra. Investicijų rizika. Statybos pareigos ir teisės. Sutarčių sudarymas. Ekonominė efekto nustatymas. Grynosios diskontuotos vertės metodas. Investicijų atsipirkimo vidinės normos skaičiavimo metodas. Atsipirkimo laiko nustatymas. Projektinių sprendimų ekonominis efektyvumas. Darbų vykdymo projekto ekonominis efektyvumas. Investicinio proceso struktūra. Darbo ekonomika ir įmonių darbo užmokestis. Gamybos funkcija. Darbo rinka. Darbo jėgos ištekliai. Gamyba ir gerovė. Žmogus ir darbo humanizmas. Darbo laikas ir jo planavimas. Darbo ir socialiniai kaštai. Darbo užmokestis įmonėse. Ekspatriantų darbo apmokėjimas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Apmokestinimo bazė. Darbo užmokesčio skirtumai. Sąmatų sudarymas, kainodara ir pastato sutartinė vertė. Sąmatinės kainos sudėtis ir struktūra. Sąmatų sudarymas internete. Kainodara statyboje. Įmonės veiklos finansinis įvertinimas. Apskaita. Apskaitos valdymo sistema. Apskaitos informacijos formavimas. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos dokumentai ir registrai. Auditas. Mokslo ir technikos pažangos prognozavimas. Informacinė bazė. Prognozavimo metodai. Išskirtinė kompetencija ir konkurencija bei verslo galimybės ir grėsmės. Praktiniai patarimai įmonės vadovui. Strategijos įgyvendinimas. Tikslų vykdymo strategija ir įmonės verslo planas. Inovacijų ekonomika. Investicijų efektyvumas. Ateities mechaninių gamyklų ypatumai. Gamtos išteklių naudojimas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Energetinių gamtos išteklių naudojimo efektyvumo didinimo būtinybė. Antrinio gamtos išteklių ekonominis skatinimas.
  Ekonomika, konspektas(196 puslapiai)
  2005-10-04